Page 1

MANCHESTER UNITED FC MAGAZINE ONLINE | MAY 2014 | ISSUE 85

ISSN 089-452-0

9

770894 529215

NOT FORCOPY $ALE FREE

L E GIGGS E E N N I D U S


QUOTES OF UNITED - โดย - หนึ่ง กามะ

ผมอยากจะบอกว่าหัวใจของผมจะอยู่ที่สโมสรแห่งนี้ ตลอดไป ผมได้ใช้เวลาหลายปีที่นี่ ผมได้เป็นส่วนนึงของช่วง เวลาดีๆทีย่ ไู นเต็ดและได้ทำ� งานร่วมกับคนดีๆมากมาย ดังนัน ้ ผม จะคอยเฝ้าดูยูไนเต็ดตลอดไป ผมขอขอบคุ ณ อย่ า งสุ ด ซึ้ ง จากก้ น บึ้ ง ของหั ว ใจของผม แฟนบอลมหัศจรรย์มากๆ ตั้งแต่ผมมาที่นี่เป็นวันแรกและมันก็ เป็นความสุขสุดๆ ที่ได้เล่นเพื่อพวกเขา

Thank you

captain!

เนมันย่า วิดิช ออกมากล่าว ขอบคุณเพื่อนร่วมทีม, แฟน บอล, และทีมงานของสโมสร ทุกคนในช่วงเวลา 8 ปีที่เขา ค้าแข้งอยูใ่ นโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ซึง่ หัวใจของเขาจะอยูท่ สี่ โมสร แห่งนี้ตลอดไป


06 DEVIL FOCUS

14 DEVIL INTERVIEW ราฟาเอล / มาต้า / เด เคอา

30 DEVIL COMMENT เหรียญสองด้าน

32 DEVIL SCOOP

CONTENTS

วิเคราะห์การเล่นของมาต้า&คางาวะ

Thank You For Everything “OUR BOSS”

38 กลอนผี ไม่มีสุภาพ ตอน ลาทีนะ คอยมวยส์

40 DEVIL SCOOP ยุคใหม่ ที่ไร้มอยส์

May 2014 | Issue 85 หนึ่งฤดูกาลนี่ช่างผ่านไปไวจริงๆ เพราะเผลอแป๊บเดียว แมตช์สดุ ท้ายในฤดูกาลก็กำ� ลังจะมาถึงในวันอาทิตย์นี้ ถึงแม้ ฤดูกาลนีจ้ ะเป็นฤดูกาลอันเลวร้ายของยูไนเต็ด แต่มนั ก็เป็น ฤดูกาลที่น่าจดจ�ำ และเป็นเหมือนบททดสอบความอดทน ว่าคุณสามารถรับมือและยอมรับความล้มเหลวได้ดีแค่ไหน ฤดูกาลนี้ก�ำลังจะจบลง แต่อนาคตบทใหม่ก�ำลังจะเริ่มขึ้น แต่มันจะดีหรือไม่นั้นอีกไม่นานคงได้รู้กัน เนื้อหาในเล่มนี้ก็มีมากมายหลายหลากให้ได้เสพกัน ทั้งบท วิเคราะห์แท็กติกของไรอัน กิ๊กส์ รวมถึงบทสัมภาษณ์ต่างๆ ทีเ่ ราแปลมาให้อา่ นกันเป็นประจ�ำ แต่ทอี่ ยากพูดถึงมากทีส่ ดุ ก็คือศึกเดวิล คัพ ที่ทางเดวิล แม็ก ของเราได้จับมือร่วมกับ เกม Barcode Footballer(BFB) จัดแข่งขันขึ้นในวันที่ 15 พ.ค. นี้ ใครที่เล่นเกมนี้อยู่ห้ามพลาดนะครับ ส่วนใครที่ยัง ไม่เคยเล่นก็ลองโหลดมาเล่นกัน สนุกสนานแน่นอน เตรียม ทีมของคุณให้พร้อมแล้วมาเจอกัน

E-Mail: devilmag@windowslive.com


4

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL FOCUS | โดย - AJ44@แมนยูคลับ.com

วัไรอันนนีกิ้ข๊กส์องที ม “ปี ศ าจแดง” กับบทบาทผู้จัดการทีมชั่วคราว

ภาวะปกติของทีมได้กลับมาพร้อมกับชัยชนะเหนือ นอริช ซิตี้ 4-0 มันเป็นฟอร์มการเล่นในแบบฉบับของ แมนฯ ยูไนเต็ด ก่อนการมาถึงของ เดวิด มอยส์ ด้วยการที่ กิ๊กส์ กลับไปใช้แท๊กติกแบบที่ เซอร์ อเล๊กซ์ เคยใช้ ไม่ได้มีฟอร์มการเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจจากนักเตะในทีม แต่ชัยชนะในเกมนี้เป็นการสะท้อนถึงบรรทัดฐานของ แมนฯ ยูไนเต็ด ในยุคของ เซอร์ อเล๊กซ์ นอกจากจะยกเครดิตให้แก่ กิ๊กส์ แล้ว เกมนี้ยังแสดงให้เราเห็นความแตก ต่างสองสิ่งได้อย่างชัดเจน มอยส์ เป็นคนส�ำคัญที่ท�ำให้ทีมเล่นได้ไม่ดี และ ประสิทธิภาพที่นักเตะในทีมมี พวกเขา ถล่ม นอริช ได้สบาย ๆ แม้จะไม่ได้อยู่ในช่วงท๊อปฟอร์ม “มันเป็นปรัชญาการเล่นของผม เห็นได้ชัดว่า ปรัชญาการเล่นแบบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นปรัชญาการเล่นที่ ผมซึมซับจากที่นี่มาตลอดชีวิตการค้าแข้งของผม” ไรอัน กิ๊กส์ กล่าว 6

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL FOCUS

FOCUS

ดังที่เราได้น�ำเสนอมาก่อนหน้านี้ว่า ปรัชญาการ เล่นของ เซอร์ อเล๊กซ์ จะเน้นการเคลื่อนที่ของนักเตะ เพื่อสนับสนุนเพื่อนร่วมทีม ซึ่งมันหายไปในระหว่างที่ เดวิด มอยส์ คุมทีมอยู่ นัน่ ก็เป็นเพราะปรัชญาการเล่น ของ มอยส์ จะเน้นที่การคุมพื้นที่ ท�ำให้นักเตะในทีม ถูกถ่างให้อยู่ไกลกันเกินไป “ความเชือ่ ที่ ยูไนเต็ด นัน่ ก็คอื เมือ่ หนึง่ ในผูเ้ ล่นของเรา ได้ครองบอล ผู้เล่นคนอื่น ๆของเราจะเคลื่อนที่เพื่อ สนับสนุนการเล่นของทีม” เซอร์ อเล๊กซ์ เฟอร์กูสัน หลักการเบื้องหลังปรัชญานี้คือ การช่วยให้ทีม เปลี่ ย นแปลงรู ป ทรงการเล่ น ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง หมายความว่าทีมจะเปลี่ยนแปลงจังหวะการเล่นได้ อย่างรุนแรงและรวดเร็ว เพื่อเปิดแนวรับคู่แข่ง แต่การ ทีจ่ ะเจาะเข้าท�ำได้นนั้ พวกเขาต้องฉวยโอกาสชิงจังหวะ เล่น ซึ่งหมายความว่าพวกเขาตะต้องมีความยืดหยุ่น และลืน่ ไหลเพียงพอทีจ่ ะบุกโจมตีได้จากทุกทิศทุกทาง ทั้ง ซ้าย-ขวา และ ตรงกลาง และหาช่องว่างในแนวรับ คู่แข่งเพื่อใช้ประโยชน์จากตรงนั้น

แนวทางการเล่นที่ 1 : เคลื่อนที่สนับสนุนการเล่น

ภาพนีจ้ ะเห็นได้วา่ นักเตะจะอยูใ่ กล้กนั เพือ่ สนับสนุนการเล่นของเพือ่ นร่วมทีม ไม่วา่ จะเป็นการเคลือ่ นที่ ไปรอรับลูกผ่าน, เคลื่อนที่เพื่อเปิดพื้นที่ หรือ เพิ่มตัวเลือกในการผ่านบอลให้แก่เพื่อน

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

7


DEVIL FOCUS | โดย - AJ44@แมนยูคลับ.com

บอลถูกส่งกลับมาให้ คาร์ริค (วงกลมสีแดง) ในภาพนี้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีตัวเลือกส�ำหรับผ่านบอลเลย

แต่จงั หวะต่อมา เวลเบ็ค ถอยตัวเองลงต�่ำเพือ่ มาเป็นตัวเลือกส�ำหรับผ่านบอลสัน้ แก่ คาร์รคิ ทีบ่ ริเวณตรงกลาง

เมื่อเราดูในมุมกว้าง จะเห็นว่า คาร์ริค มีตัวเลือกผ่านบอลมากมายจากหลายทิศทางที่แตกต่างกัน ทั้งผ่าน บอลไปตรงกลางในระยะยาวและระยะสั้น และ มีช่องทางซ้ายสุดและขวาสุด อันเป็นผลมาจากหลักการ เคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการเล่นของเพื่อนร่วมทีม 8

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL FOCUS

FOCUS ในระบบการเล่นของ มอยส์ นักเตะจะถูกก�ำชับให้แยกออกจากกันเพื่อคุมพื้นที่ให้ทั่วสนาม ท�ำให้เกมการ เล่นถูกคูต่ อ่ สูค้ าดเดาได้งา่ ย ซึง่ ต่างจากภาพรวมทีเ่ ราน�ำมาแสดงข้างต้น นักเตะทุกคนจะถูกก�ำชับให้เคลือ่ นที่ ไปตามต�ำแหน่งของตัวเองเพื่อให้การสนับสนุน คาร์ริค

แนวทางการเล่นที่ 2 : สนับสนุนเกมการเล่นและการเข้าท�ำจากหลายทิศทาง

นักเตะจะยืนต�ำแหน่งเพื่อเป็นตัวเลือกส�ำหรับการผ่าน บอลของ คาร์ริค จะเห็นได้ว่าเขามีทางเลือกส�ำหรับผ่าน บอลได้หลากหลายมาก จังหวะต่อมา คาร์รคิ เลือกทีจ่ ะผ่านบอลสัน้ เข้าตรงกลาง ไปให้ วาเลนเซีย DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

9


DEVIL FOCUS | โดย - AJ44@แมนยูคลับ.com

นั ก เตะมี ก ารเคลื่ อ นที่ อ ย่ า งรวดเร็ ว เพื่ อ สนับสนุนการเล่นของ วาเลนเซีย จะเห็นได้ ว่าเมื่อฝากบอลให้ เวลเบ็ค(วงกลมสีแดง) แล้ว วาเลนเซีย เคลื่อนที่ฉีกไปทางขวาเพื่อ ดึงกองหลัง นอริช เปิดพื้นที่ให้กับ เวลเบ็ค

รูนี่ย์(วงกลมสีแดง) ถอยตัวเองลงต�่ำ และได้รับลูกผ่านจาก เวลเบ็ค

จังหวะต่อมา รูนี่ย์ ส่งบอลกลับไปให้ วาเลนเซีย ที่อยู่ด้านขวา 10

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL FOCUS

ความแตกต่างในการเล่นเกมริมเส้นในเกมกับ นอริช คือการที่ผู้เล่นด้านกว้างโดยเฉพาะ วาเลนเซีย มีเวลา ในการเปิดบอลมากขึน้ ท�ำให้ไม่ต้องเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษอย่างไร้จุดหมาย แต่หากสถานการณ์ในตอนนั้นไม่ เอือ้ เขาก็พร้อมทีจ่ ะผ่านบอลคืนหลังและเปลีย่ นทิศทางการเล่นไปทางอืน่ แต่หากเขามีโอกาสทีจ่ ะเปิดบอลเข้าไป เขาก็จะมีเวลาเล็งเป้าหมายท�ำให้ความแม่นย�ำในการเปิดบอลเพิ่มขึ้นไปด้วย

แนวทางการเล่นที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงจังหวะการเล่นอย่างรวดเร็ว หนึง่ ในจุดเด่นของ แมนฯ ยูไนเต็ด ภายใต้การน�ำของ เซอร์ อเล๊กซ์ คือการเปลีย่ นแปลงจังหวะการเล่นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเหตุผลที่อธิบายว่า ท�ำไมพวกเขาจึงมักเล่นเกม โต้กลับได้ดมี าก ความรวดเร็วของการเปลีย่ นแปลงรูปทรง การเล่นของทีมจากรูปแบบหนึ่งไปสู่รูปแบบอื่น ช่วยให้ พวกเขาเล่นด้วยจังหวะที่รุนแรงและรวดเร็ว “ในครึง่ แรกเราเล่นช้าไปเล็กน้อย ผมแค่เตือนลูกทีมให้เล่น ด้วยจังหวะที่เร็วขึ้น ซึ่งพวกเขาก็ตอบสนองสิ่งนั้นได้ดี” ไรอัน กิ๊กส์ กล่าวหลังเกมชนะ นอริช 4-0 เข้าเกียร์สูงขึ้นและท�ำให้บอลเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว วลีเหล่านี้มักถูกใช้โดย เซอร์ อเล๊กซ์ และเหล่าสต๊าฟฟ์ ของเขา อันเป็นผลโดยตรงมาจากการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วจากผู้เล่น ด้านล่างเป็นภาพประกอบเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงการเล่นอย่างรวดเร็ว เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการ สร้างจนถึงการเจาะเข้าท�ำ

เวลเบ็ค โหม่งชงบอลที่มาจากลูกเปิดจากประตูของ เด เคอา DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

11

FOCUS

ตอนนี้ วาเลนเซีย มีที่ว่างมากมายบริเวณกรอบเขตโทษ แต่ทีมภายใต้การคุมของ มอยส์ จะไม่มีการสร้างจังหวะ การเล่นจากตรงกลางเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นที่อยู่ด้านกว้างเลย เป็นผลให้ผู้เล่นด้านกว้างที่มีงานยากเนื่องจากถูก กองหลังคู่แข่งประกบติด มีพื้นที่เอาบอลไปเปิดที่สุดเส้นหรือเลือกเปิดยัด(กึ่งยิงกึ่งผ่าน)เข้าไปได้อย่างสบาย ๆ


DEVIL FOCUS | โดย - AJ44@แมนยูคลับ.com

บอลตกมาเข้าเท้า รูนี่ย์ และเขาผ่านบอลออกด้านกว้างอย่างรวดเร็วไปให้ วาเลนเซีย ที่รออยู่ฝั่งขวา

ภาพนี้จะเห็นวิธีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของนักเตะเข้าสู่ขั้นตอนการเจาะเข้าท�ำ

ในเวลเพียงไม่กวี่ นิ าที มีเพือ่ นร่วมทีมห้าคน ทีเ่ ข้ามาสนับสนุนการ เล่นของ วาเลนเซีย จากมุมที่แตกต่างกัน ซึ่งเคยถูกพูดถึงโดย เซอร์ อเล๊กซ์ เพื่อสนับสนุนผู้เล่นที่อยู่กับบอล 12

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL FOCUS

แนวทางการเล่นที่ 4 : คาร์ริค วิ่งเติมเกมขึ้นไปข้างหน้า

ในภาพนี้ จะเห็นได้ว่า คากาวะ ได้ครองบอล และ เขาผ่านบอล ข้ามแดนตัวเองไปให้ คาร์รคิ (วงกลมสีแดง) ซึง่ เราไม่คอ่ ยเห็นมัน เกิดขึ้นในสมัยที่ มอยส์ คุมทีมอยู่

คาร์ริค วิ่งเติมไปในพื้นที่ข้างหน้าเพื่อเล่นเกมโต้กลับ

ในจังหวะนี้ เป็นโชคดีของผู้เล่น นอริช ที่วื่งกลับมา คุมพืน้ ทีไ่ ด้ทนั แต่นคี่ อื สิง่ ทีเ่ ราจะไม่เห็นกองกลางราย นี้ท�ำในยุค มอยส์ เพราะเขาจะรักษาต�ำแหน่งตัวเอง อยูค่ อ่ นข้างลึก แม้ทมี จะอยูใ่ นขัน้ ตอนการเจาะเข้าท�ำ DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

13

FOCUS

ไมเคิล่ คาร์รคิ สามารถเติมเกมขึน้ ไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ เป็นปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ได้ยากมากในยุค มอยส์ ก่อนหน้านี้ คาร์ริค จะไม่ค่อยดันตัวเองขึ้นสูงไปในแดนคู่แข่ง แม้ทีมจะอยู่ในขั้นตอนของการเจาะเข้าท�ำ โดยคาด ว่าน่าจะเป็นเพราะเขาถูกก�ำชับให้รักษาต�ำแหน่งของตัวเอง


DEVIL FOCUS | โดย - AJ44@แมนยูคลับ.com

ความแตกต่างทีเ่ ห็นได้ชดั กับระบบการเล่นของ มอยส์

ทั้ง เคลฟเวอร์ลี่ย์ และ คาร์ริค ดันขึ้นสูงไปอยู่หน้ากรอบเขตโทษ นอริช เพื่อให้มีช่องผ่านบอลเข้าสู่ตรงกลางใน พื้นที่สุดท้ายของคู่แข่ง ตามภาพข้างบนจะเห็นว่า คาร์ริค เคลื่อนที่มาเป็นตัวเลือกเพื่อสลับเกมการเล่นไปยังตรง กลางหน้ากรอบเขตโทษของคู่แข่ง ต่างจากในยุคของ มอยส์ ที่เคลฟเวอร์ลี่ย์จะเติมเกมเข้าไปในกรอบเขตโทษคู่ แข่ง และ คาร์ริค จะถูกก�ำชับให้รักษาต�ำแหน่งยืนอยู่ต�่ำกว่า

ภาพนี้จะเห็นว่า รูนี่ย์ ถอยตัวเองลงมาเป็นตัวเลือกส�ำหรับผ่านบอลให้แก่ เอวร่า ภายใต้การคุมทีมของ มอยส์ แบ๊คซ้ายเลือดเฟร้นช์ มักจะถูกบีบให้อยู่บริเวณริมเส้นและเปิดลูกเข้าสู่เขตโทษอย่างไร้จุดหมาย เพราะ รูนี่ย์ จะ ไม่ถอยลงมายืนต�ำแหน่งตรงจุดนี(้ ในวงกลมสีแดง) เพราะเขาจะเคลือ่ นทีเ่ ข้าไปรอลูกเปิดในกรอบเขตโทษตามแท๊ก ติกของ มอยส์ 14

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL FOCUS

FOCUS ภาพนีจ้ ะเห็นได้วา่ ผูเ้ ล่นจะยืนต�ำแหน่งอยูใ่ กล้กนั อย่างมีความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมทีมคนอืน่ ๆท�ำให้สามารถผ่าน บอลสั้นจังหวะเดียวอย่างรวดเร็ว เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปทรง,จังหวะการเล่นของทีมได้ง่าย ซึ่งมันแทบเป็นไปไม่ได้ เลยในยุคของ มอยส์ เนื่องจากผู้เล่นในทีมถูกแยกให้อยู่ห่างกัน ตามปรัชญาการเล่นที่เน้นการคุมพื้นที่ของ กุนซือ“ผู้ถูกเลือก”

ภาพนี้จะเห็นว่า ผู้เล่นในทีมจะมีการเคลื่อนที่สนับสนุนเพื่อนร่วมทีมที่ได้ครองบอลอยู่เสมอ ซึ่งต่างจาก แท๊กติกการเล่นของ มอยส์ ที่จะดูทื่อ ๆไร้ความยืดหยุ่น เนื่องจากนักเตะทุกคนในทีมถูกก�ำชับให้รักษา ต�ำแหน่งของตัวเองเท่านั้น DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

15


DEVIL FOCUS | โดย - AJ44@แมนยูคลับ.com

การสร้างรูปทรงการเล่นแบบสามเหลี่ยม เห็นได้ชดั ว่าผลจากการเคลือ่ นที,่ ยืนต�ำแหน่งเพือ่ สนับสนุนการเล่นของเพือ่ นร่วมทีมนัน้ ท�ำให้นกั เตะทัง้ ทีม แมนฯ ยูไนเต็ด สามารถสร้างรูปทรงการเล่นแบบสามเหลี่ยมขึ้นมา เพื่อให้มีตัวเลือกส�ำหรับผ่านบอลได้มากที่สุด ดังที่ เราเห็นในภาพชุดนี้ว่า นักเตะคนที่อยู่กับบอลมีตัวเลือกผ่านบอลทั้งในระยะสั้น,ระยะยาว และด้านกว้าง จาก หลายทิศทาง

วาเลนเซีย ที่ก�ำลังได้ครองบอลมีตัวเลือกมากมายส�ำหรับผ่านบอล

เช่นเดียวกับ คาร์ริค ที่มีตัวเลือกส� ำหรับผ่านบอล มากมายอั น เกิ ด จากการสร้ า งรู ป ทรงการเล่ น แบบ สามเหลี่ยม

16

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL FOCUS

FOCUS เอวร่า ทีก่ �ำลังได้ครองบอลสามารถเลือกผ่านบอลให้เพือ่ นได้อย่างสบาย ๆ ไม่ตอ้ งตะบีต้ ะบันเลีย้ ง บอลไปเปิดที่ริมเส้นอย่างที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนที่สนับสนุนการเล่น,สร้างรูปทรง การเล่นแบบสามเหลี่ยม ของเพื่อนร่วมทีม

รูปทรงการเล่นแบบสามเหลีย่ ม ท�ำให้เกิดตัวเลือกสูงสุดส�ำหรับผ่านบอล ท�ำให้ คาร์ริค ไม่ต้องจดจ่ออยู่กับการตักบอลโด่งข้ามไลน์กองหลังคู่แข่ง หรือ โยน บอลข้ามฟาก อย่างที่เคย เขาสามารถเลือกผ่านบอลสั้นง่าย ๆให้แก่เพื่อนร่วม ทีม ท�ำให้การได้ครองบอลของทีมในแต่ละครั้งดูไม่อึดอัด เกมนี้ แมนฯ ยูไนเต็ด ดูเล่นได้เป็นธรรมชาติมากขึ้น แทนที่จะถูกจ�ำกัดด้วยแท๊กติกทื่อๆ และเล่นมิติเดียว อย่างทีเ่ คยเป็นมาในยุคของ มอยส์ โดยบรรดาผูเ้ ล่นใน แนวรุกสามารถตรึง นอริช ให้ตั้งรับอยู่แต่ในแดนของ ตัวเองได้แทบทั้งเกม เพราะเมื่อทีมเสียการครองบอล ก็จะมีผเู้ ล่น แมนฯ ยูไนเต็ด หลายคน เข้าไปรุมเพรซซิง่ ท�ำให้ผู้เล่น นอริช ผ่านบอลขึ้นมาในแดนของ แมนฯ ยูไนเต็ด ได้ยาก DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

17


DEVIL FOCUS | โดย - AJ44@แมนยูคลับ.com

“ผมบอกกับลูกทีมแค่ว่า ให้พยายามสนุกกับตัวเองและ แสดงตัวตนของพวกเขาออกมา” ไรอัน กิ๊กส์ กล่าวหลัง จบเกมกับ นอริช ซิตี้ กิ๊กส์เน้นย�้ำค�ำว่า “แสดงตัวตน”อยู่บ่อยครั้งในการให้ สัมภาษณ์ ซึ่งนี่เป็นปัญหาใหญ่ของแท๊กติกที่ มอยส์ ใช้ กับทีม เพราะแท๊กติกทื่อๆ ที่เขาใช้ มันได้จ�ำกัดความคิด สร้างสรรค์และจินตนาการของผู้เล่นในทีมไปหมด โดย สิ่งที่ย�้ำในจุดนี้ได้ชัดในเกมกับ นอริช คือ ผู้เล่นกองหลัง มีความกล้าที่จะผ่านบอลได้มากขึ้น อีกทั้งยังหาวิธีแก้ ปัญหาการถูกผูเ้ ล่น นอริช ได้ดี แทนทีจ่ ะสาดบอลยาวไป ข้าหน้าเพียงยาวเดียว โดยเฉพาะ ริโอ เฟอร์ดินานด์ ที่ มักจะท�ำเป็นประจ�ำในยุคที่ มอยส์ คุมทีมอยู่ ขอบคุณภาพจาก livelifeunited

AJ44@แมนยูคลับ.com 18

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


สโลแกนใหม่ “บุกแหลก ไม่แจกแต้ม” กิ๊กส์เผยแท็กติกตนไม่มีอะไรมาก แค่ท�ำตรงข้ามกับมอยส์ทุกอย่าง

“ไม่ชินสินะ”สื่อจับภาพกิ๊กส์เหมือนก�ำลังมองหาใครบางคน

ขวาก็ไม่มี!

ซ้ายก็ไม่มี!

เออลืม..มันไปแล้ว

Devil Magazine

“สปาปิ ด กิ จ การ!” สื่อถาม‘นอริช’คิดอะไรตอนแข่ง

ค�‘นอริำชตอบที ไ ่ ด้ ค อ ื “คิ ด ถึ ง มอยส์ ” ’รับน�้ำตาตกหลังมองข้างสนามแล้วไม่เห็นมอยส์

โวยผีเปลี่ยนโปรฯโดยไม่ยอมแจ้งลูกค้าล่วงหน้า แฟนแห่ประมูลป้ายมอยส์ หลังถูกปลดออกจากสนาม

แจงชอบเนื้อผ้าน่าจะเช็ดตีนได้สะอาด

‘มอยส์ ’ งง‘กิ ก ๊ ส์ ’ ส่ ง ‘เคลฟ,แดน’ลงตั ว จริ ง แฟนบูชาเยี่ยงเทวดา เชื่อถ้าเป็นตนแฟนคงด่าเยี่ยงหมา

‘บัตต์,สโคลส์’หลบไป กิ๊กส์เปิดตัวมือขวาใหม่

เผยคนนี้เฟอร์กี้แนะน�ำมา ‘กิ๊กส์’เผยส่ง‘ยัง’ลง

จารย์!ผมต้องการจุดเปลี่ยน

‘จุดเปลี่ยน’หรือ’จุดโทษ’ พูดให้มันชัดๆ

เคอา’เผยผียุคกิ๊กส์ เพราะอยากทดลองว่า ‘เด “รอบอลจนตะคริวแดกขา”

เล่นสิบคนจะเป็นยังไง

ส่วนยุคมอยส์“เซฟบอลจนตะคริวแดกไข่”


ตัลิเวอร์้งแต่ ม อยส์ โ ดนปลด พูลยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลย 22

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


สโลแกนผีแดงวันนี้!โอลด์ แทร็ฟฟอร์ดมีไว้(ให้คู่แข่ง)ท�ำคะแนน!...สถิติดีๆมีไว้ท�ำลาย!...แอชลี่ย์ ยังมีไว้ท�ำไม?

Devil Magazine

ไม่คิด ง ึ ม ล อ บ เปิด นบ้างเหรอ? ื่อ จะมองเพ

[ถาม] “ยัง ยัง ยังไม่ขายทิ้งอีก?” [ตอบ] “ยัง ยัง ยังไม่มีใครเอา!!”

ลิ่ง’ ล ิ ฟ ‘ น ็ ป เ มัน รอก!! ห ู ก จ ใ า ้ ข มึงไม่เ

แฟนผีทั่วหล้าตั้งฉายา

“ไอ้ยังไร!”

สื่อยก‘อ.ยัง’เล่นได้ไว แต่ไม่ใช่“วิ่งไว,เปิดไว”แต่เป็น“คูไว”

‘กิ๊กส์’ซูฮก‘ยัง’เปิดบอลได้ลุ้นทุกลูก(ลุ้นว่าเข้ามือโกล์หรือเข้ากบาลกองเชียร์)

‘แบ็คแมวด�ำ’รับปกติมองตาก็รู้ว่าคู่แข่งจะเปิดบอลไปทางไหน แต่เทคนิคนี้ใช้กับ‘อ.ยัง’ไม่ได้เพราะแม่ง“หลับหูหลับตาเปิด” ทีมยิงได้ปลุกป๋าด้วย

งั้นป๋าหลับได้ยาวๆเลยครับ!

“จะเอาไงกั บ กู ” กิ๊กส์งงพอชนะบอก“นิวเฟอร์กี้”

พอแพ้บอก“นิวมอยส์”

“โรงละครแห่งความฝัน”เฟอร์กี้รับมาดูผีปีนี้ได้ฝันดีทุกครั้งไป “เพื่อนบ้านน่ารักอ่ะ”แฟนผีรับเศร้าช่วงหัวค�่ำแต่ได้ลั้ลแวะมาจอด ลาช่วงดึก ไปชิวๆที่ อารีอัน อารีน่า

เปิดตัวที่ แอนฟิลด์

กลับมาหน้า โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด

ความเฮี้ยนของรูปปั้นมอยส์!!!

ที่กูดิสัน พาร์ค


นัดเดียว มีสองประตู

ทั้งปี ไม่มีประตู

ทั้งปี ไม่มีประโยชน์!! 24

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


‘รูนี่ย์’ยันแฮปปี้แม้อาจถูก’ฟาน กัล’ลดบทบาทในฤดูกาลหน้า ชี้ลดบทบาทได้แต่อย่าลดค่าเหนื่อยเป็นพอ /น.2

!

อยากเอาฮาเลือกพี่!!

กู! ย ล เ ก ู ถ ่ เลือกไม

Devil Magazine

....

อยากดังเร็ว ดับเร็ว เลือกพี่!!

เผยภาพวิลสันตอนเด็ก

“เปิ ด ซิ ง วิ ล สั น ” เจ้าตัวเลือกไม่ถูก หลังสื่อถามว่า

อยากเป็น“นิวมาเคด้า”หรือ“นิวเวลเบ็ค” ค ’เตื อ น‘วิ ล สั น ’ “นึกว่าอ.ยังลง” ‘เวลเบ็ “ความฮอตไม่คงที่แต่ความฮาสิคงทน”

‘แฟนผี’เตรียม หมวกกั น น็ อ ค กับแว่น3Dเข้าสนามเก้อ

ไว้ป้องกันลูกเปิดมหาบรรลัย ไว้ใส่ดูเวลาอ.ยังได้บอล ที่พร้อมจะลอยมาเข้ากบาลได้ทุกเวลา อาจช่วยเพิ่มมิติในการเล่น

‘กิ๊กส์’ยันไม่เคือง

‘ประตูฮัลล์‘เซพฟรีคิก ท้ายเกมชวดท�ำสถิติ รับเห็นเป็นเหมือน “น้องชายแท้ๆของตน”

หน?

มอยู่ไ ผ ษ ท โ ด ุ จารย์!จ

เหนียวมากไอ้น้องชาย!!

�ำหรับ ส ้ ว ไ ี ม ษ ท ปีนี้จุดโ เท่านั้น!! บางทีม

“หมดป๋ า ก็ ห มดโปรฯ” ‘เปา’เผยถ้าเป็นฤดูกาลก่อน ผีจะได้“3จุดโทษ+ไล่เมเลอร์”

‘วิดิช’เชื่อเล่นให้งูใหญ่ ในปี ห น้ า เป็ น งานยาก แต่คงไม่ยากไปกว่าเล่นคู่กับสมอลลิ่ง


QUOTES OF UNITED - โดย - หนึ่ง กามะ

Good times

ไรอั น กิ ก ส์ ผู ้ จั ด การที ม ชั่ ว คราวและต� ำ นานตลอดกาลของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดออกมากล่าวขอบคุณนักเตะ, ทีมงาน รวมถึง แฟนบอลส�ำหรับแรงสนับสนุนที่มีให้ตนเสมอมา "ผมอยากจะขอขอบคุณนักเตะและทีมงานทุก ๆ คนที่ให้การสนับสนุนใน ปีนี้และขอมอบค�ำขอบคุณสุดพิเศษให้กับ เนมันย่า ผู้ที่จะจากเราไปในปีนี้ เขาจะจากไปพร้อมกับความปรารถนาดีของทุกคนทีต่ อ้ งการประสบความ ส�ำเร็จในปีที่ผ่านมา" "เราทราบดีว่าฤดูกาลนี้เป็นเรื่องที่ยากล�ำบากและตลอดหลายปีที่พวกเรา ทุ่มเทกับความส�ำเร็จที่เราเคยมี แต่คุณจะได้รับการสนับสนุนจากทีมและ 26

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


QUOTES OF UNITED

will return

สต๊าฟโค้ชเสมอ และผมมัน่ ใจว่าในอีกหลายปีตอ่ จากนี้ พวกเราจะน�ำความส�ำเร็จมาให้พวกคุณอย่างมากมาย" "ผมแค่ ต ้ อ งการจะบอกว่ า ขอบคุ ณ ที่ ส นั บ สนุ น เรา คุณมองไปที่อนาคตข้างหน้า เรามักจะเล่นฟุตบอลที่ เต็มไปด้วยเสน่ห์พร้อมกับการสนับสนุนที่มีให้กับ พวกเราเสมอมาและช่วงเวลาดีๆมันจะกลับมาเร็วๆนี้ แน่นอน"

หนึ่ง กามะ DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

27


Reserve Player of the Year | โดย - El Bearo

ท�ำความรู้จักกับ 3 ปีศาจดาวรุ่ง

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะท�ำการประกาศชื่อ "ผู้เล่นยอดเยี่ยมของทีมส�ำรองประจ�ำปี 2013/14" ในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้แล้ว ซึ่งรายชื่อผู้เข้าชิงทั้งสามคนก็คือ รีส เจมส์, เซดี้ จังโก้ และ ชาร์นี เอคันกาเมเน่ ... และวันนี้เราจะมาท�ำความรู้จักกับทั้ง 3 คนกัน 28

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


Reserve Player of the Year

รีส เจมส์

ประวัติ: รีสเซ็นสัญญากับยูไนเต็ดในปี 2002 เช่นเดียว กับพี่ชายของเขา - แม็ตตี้ เจมส์ - ซึ่งปัจจุบันย้ายออก จากที ม ไปแล้ ว และถื อ เป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการพา เลสเตอร์ ซิตี้ ก้าวเป็นแชมป์ในแชมเปียนชิพดิวิชั่น ต�ำแหน่งโดยธรรมชาติของ รีส คือแบ็คซ้าย แต่เขาก็ สามารถขยับขึ้นไปเล่นกองกลางได้อย่างไม่เคอะเขิน รีสถือเป็นผูเ้ ล่นทีพ่ งึ่ พาได้เสมอ และเขาก็ไม่เคยละเลย ภาระหน้าที่ในสนาม ในการให้สัมภาษณ์ทาง MUTV เมื่อไม่นานมานี้ รีสยอมรับว่า ไอดอลของเขาก็คือ ปาตริซ เอฟร่า และ ฆอร์ดี้ อัลบ้า นั่นเอง ผลงานในฤดูกาลนี:้ ได้รบั ค�ำชมอย่างมากจาก วอร์เรน จ๊อยส์ ผู้จัดการทีมส�ำรอง โดยรีสลงเล่นไปถึง 18 เกม จากโปรแกรมแข่งขันทัง้ หมด 21 นัดของ U-21 ซึง่ ถือว่า มากกว่าทุกคนในทีม การออกไปเล่นแบบยืมตัวในช่วง ต้นฤดูกาลที่ คาร์ไลส์ ยูไนเต็ด น่าจะช่วยพัฒนาเขาได้ มาก แต่ น ่ า เสี ย ดายที่ เขาต้ อ งกลั บ มาร่ ว มที ม ก่ อ น ก�ำหนด เพราะมีปญ ั หาอาการบาดเจ็บแค่เพียงในนัดที่ 2 ที่ลงเล่นเท่านั้น และถึงแม้ว่าเขาจะเป็นหนึ่งใน ผูโ้ ชคร้ายทีย่ งิ จุดโทษพลาด จนท�ำให้ทมี ส�ำรองตกรอบ แลงคาเชียร์คัพ แต่เขาก็กลับมาแก้ตัวได้ส�ำเร็จในการ ยิงจุดโทษพาทีมชนะบิวรี่ใน แมนเชสเตอร์ ซีเนียร์ คัพ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาสมควรได้รับค�ำชมตลอด ช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา เพราะเขาคือคนส�ำคัญอย่างยิ่ง ของทีมส�ำรอง และเมือ่ กัปตันและรองกัปตันอย่าง ทอม ธอร์ป และ ดาวิเด้ เปตรุซซี่ ถูกยืมตัวไปเล่นที่อื่น เขาก็คือคนที่สวมปลอกแขนแทนนั่นเอง สไตล์การเล่น: รวดเร็วและฟิต เป็นกองหลังทีช่ อบเติม เกมรุก แต่ก็ไม่ลืมที่จะกลับมาท� ำหน้าที่ของตนเอง มีเซนส์การยืนต�ำแหน่งทีด่ มี าก และหลังจากถูกขยับขึน้ ไปเล่นเป็นกองกลาง เขาก็ดูจะสนุกกับการครองบอล มากขึ้ น รวมถึ ง พั ฒ นาการจ่ า ยบอลด้ ว ย เขาเป็ น

นักฟุตบอลทีข่ ยัน และพร้อมท�ำงานหนักเพือ่ ทีม ซึง่ ถือ เป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบส�ำหรับระบบทีมของจ๊อยส์ เลยทีเดียว เขาจะประกบติดคูแ่ ข่งเสมอ และเมือ่ ทีมได้ บอล เขาก็จะเติมขึ้นไปเปิดบอลสวยๆให้เพื่อนร่วมทีม คนอื่นๆอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย กล่าวถึงรีส: "รีสเป็นนักเตะที่คงเส้นคงวา แถมยังเป็น คนที่มีวินัยมากๆ ในแง่ของความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของตัวเอง เขาคือคนที่คุณสามารถพึ่งพาได้ จริงๆ" - วอร์เรน จ๊อยส์ DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

29


Reserve Player of the Year | โดย - El Bearo

เซดี้ จังโก้ ประวัติ: เซดี้ ย้ายมาจาก FC ซูริช ในวันเดดไลน์ก่อน ตลาดปิ ด พอดี หลั ง จากท� ำ ผลงานน่ า ประทั บ ใจใน ทัวร์นาเมนท์ FIFA บลู สตาร์ ในบ้านเกิดของเขา และ แบ็คขวาดาวรุ่งคนนี้ก็สร้างความประทับใจได้ทันทีเพียง แค่ในช่วงการทดสอบฝีเท้า เขาแสดงให้เห็นถึงความ แข็งแกร่ง และความเร็วทีไ่ ม่ธรรมดา และเมือ่ การท�ำเรือ่ ง ย้ายทีมเสร็จสมบูรณ์ เขาก็ลงเล่นให้ทีม "ปีศาจแดง" ทั้ง 3 ชุด ซึ่งก็คือ U-18, U-19 และ U-21 โดยดาวรุ่ง ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชุด U-19 คนนี้เติบโตขึ้นมามี เธียร์รี่ อองรี และ ดิดิเยร์ ดร็อกบา เป็นไอดอล น่าแปลก ที่ตัวเขานั้นยืนยันว่า ไม่เคยคิดอยากเล่นกองหน้าเลย แม้แต่น้อย ผลงานในฤดูกาลนี้: การที่ เซดี้ มีชื่อเข้าชิงรางวัลผู้เล่น ยอดเยี่ยมของทีมส�ำรอง ทั้งที่จริงๆแล้วอายุของเขาควร ถูกจัดไปอยู่ทีมของ พอล แม็คกินเนส (U-18) ก็บ่งบอก อะไรได้หลายอย่างแล้ว วอร์เรน จ๊อยส์ (ผู้จัดการทีม U-21) มักจะใช้จังโก้ในต�ำแหน่งปีกขวา ซึ่งก็กลายเป็น ต�ำแหน่งที่เขายึดเป็นกรรมสิทธิ์มาโดยตลอดในฤดูกาลนี้ สไตล์การเล่น: คงเป็นเรื่องยากที่มองเขาแล้วจะไม่นึกถึง อันโตนิโอ วาเลนเซีย ปีกรุ่นพี่ในทีม แต่กระนั้น จังโก้ เอง ดูจะชอบเล่นเป็นกองหลังมากกว่าปีก การแตะบอลผ่าน ด้วยความเร็ว มักจะสร้างปัญหาให้คแู่ ข่งเสมอ นัน่ ก็เพราะ เขาเป็นคนทีม่ คี วามเร็วและความแข็งแกร่งด้วย เขามักจะ เป็นผูท้ รี่ บั หน้าที่ เปิดบอลจากริมเส้นให้เพือ่ นท�ำประตู มี ไม่กคี่ นทีจ่ ะกระชากหนีเขาได้ ในขณะทีก่ ารครองบอลเอง ก็ถือเป็นจุดแข็งของเขาเช่นกัน และสิ่งที่ท�ำให้แฟนบอล รักเขามากก็คอื ความเร็วในตอนกระชากหนีคแู่ ข่งนัน่ เอง กล่าวถึงเซดี้: "เซดี้ท�ำผลงานได้วิเศษมากๆ นับตั้งแต่เขา ย้ายมา เขาดูจะมีอนาคตที่สดใสรอข้างหน้าเลย หวังเป็น อย่างยิง่ ว่าเขาจะค่อยๆไต่เต้าขึน้ มาจนถึงทีมชุดใหญ่ได้ใน ที่สุด" - พอล สโคลส์ 30

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


Reserve Player of the Year

ชาร์นี เอคันกาเมเน่

ประวัติ: เอคันกาเมเน่ ย้ายมาจากโรยัล แอนธ์เวิร์ป สโมสรพันธมิตรของยูไนเต็ด ในปี 2010 ในตอนแรกนั้น เขาถูกมองว่าเป็นผู้เล่นริมเส้น ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขา ฝึกฝนอย่างหนัก ทั้งในสนามและทางด้านร่างกาย จน กลายเป็นหนึ่งในก�ำลังส�ำคัญของ วอร์เรน จ๊อยส์ ทั้งใน ต�ำแหน่งกองหลัง และกองกลาง ประตูแรกของเขาในทีม U-21 นัน้ เป็นประตูสดุ สวยทีเ่ ขายิง อาร์เซน่อล เมือ่ ปลาย ปีที่แล้วด้วย ผลงานในฤดูกาลนี:้ มักจะเป็นผูป้ ดิ ทองหลังพระในความ ส�ำเร็จของทีม เพราะเขาคือคนที่ท�ำงานอย่างหนัก และ คงเส้นคงวา รวมถึงยังยืดหยุ่นสามารถเล่นได้หลาย ต�ำแหน่งด้วย ช่วงต้นฤดูกาลนัน้ เขาถูกส่งออกไปเล่นแบบ ยืมตัวที่ คาร์ไลส์ ยูไนเต็ด แต่ดว้ ยความจ�ำเป็นทีท่ มี U-21 นั้นขาดแคลนผู้เล่น เขาจึงถูกเรียกตัวกลับมา และเขาก็ เป็นก�ำลังส�ำคัญให้กบั ทีมอย่างแท้จริง มีเพียงแค่ รีส เจมส์ เท่านั้นที่ลงเล่นมากกว่าเขาในฤดูกาลนี้ สไตล์การเล่น: ด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้น ชาร์นี ดูจะ เริ่มฉายแววกองกลางตัวรับชัดเจนขึ้นทุกขณะ เขาไม่ใช่ พวกบู๊ล้างผลาญ แต่จะเป็นกองกลางที่สกรีนบอลให้ กองหลังเล่นง่ายขึน้ และใช้พละก�ำลังอย่างชาญฉลาด ใน หลายๆครั้งที่ถูกจับไปเล่นเป็นกองหลัง เขาก็ท�ำให้เรา นึกถึง จอนนี่ อีแวนส์ รุ่นพี่ในทีม เขาเป็นนักเตะที่มี ความเร็ว และก็มีความทุ่มเทที่จะท�ำเพื่อทีมอย่างแท้จริง กล่าวถึงชาร์น:ี “การจับชาร์นไี ปเล่นกองหลังถือเป็นการ ใช้งานเขาแบบผิดวิธี เพราะเขาคือกองกลางโดยธรรมชาติ แต่เขากลับปรับตัวได้อย่างดีเยีย่ มจริงๆ” - วอร์เรน จ๊อยส์

El Bearo

fanmanutd.com DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

31


DEVIL INTERVIEW | แปลโดย - mossinwkung

Nemanja

Vidic

"ผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของยูไนเต็ด" เนมันย่า วิดิช ได้ให้สัมภาษณ์กับ United Review หลังจากทีเ่ ขาได้กล่าวอ�ำลาทีม และ แฟนๆ เรียบร้อยแล้วที่โอลด์ แทรฟฟอร์ดเมื่อคืนวันอังคาร ที่ผ่านมา คุณยังมีเกมกับเซาท์แธมตัน ดังนั้น มันเหมือนคุณ จะมีการอ�ำลาอีกครั้ง? ใช่ แต่มนั คงไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็นฉากดราม่านะ นักเตะ หลาย ๆ คนที่ออกจากสโมสรไป และ หลายคนที่ย้าย เข้ามา ยูไนเต็ดก็ยังคงเป็นยูไนเต็ดเหมือนเดิม และ ดึงดูดนักเตะที่ดีอยู่เสมอ ผมคิดว่ามันคงไม่มีอะไร เปลี่ยนแปลง เมื่อตลาดซื้อ-ขายนักเตะเริ่มขึ้น ปีที่แล้ว พอล สโคลล์ รีไทร์ไป ก่อนหน้านั้น แกรี่ เนวิลล์ ก็อำ� ลาทีม มันคือชีวติ จริง และ คุณก็ยงั คงเห็นพวกเขา อยู่รอบ ๆ สโมสรและสนับสนุนสโมสรต่อไป ผมก็ ไม่แตกต่างกัน ผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสร แห่งนี้ เป็นเรือ่ งน่าเศร้าเมือ่ คุณจะย้ายออกไป หลังจาก ที่ลงเล่นที่นี่มาหลายปี แต่ส�ำหรับผม ผมถือว่าเป็น ความโชคดีอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ 32

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL INTERVIEW

INTERVIEW

คุณกังวลไหม กับปฏิกิริยาของแฟนๆ เมื่อสโมสร อินเตอร์ มิลานประกาศว่าคุณคือผูเ้ ล่นของพวกเขา? แฟนๆสนับนสนุนพวกเราอยู่เสมอ ยามที่สโมสรหรือ นักเตะมีช่วงเวลาที่เลวร้าย ผมพูดได้ว่าพวกเขาเป็น แฟน ๆ ที่ดีจริง ๆ คุณสามารถตัดสินได้ว่าพวกเขาเป็น แฟน ๆ ที่ดี เมื่อทีมก�ำลังไปได้ดี แต่เมื่อถึงช่วงเวลาที่ เลวร้ า ย พวกเขาก็ ยั ง แสดงความเป็ น แฟนๆที่ ดี เหมือนเดิม คุณดูเหมือ นเป็นกัปตันโดยธรรมชาติ ทั้งในและ นอกสนามอยูแ่ ล้ว แต่ทำ� ไมคุณถึงตกใจเมือ่ คุณได้รบั ปลอกแขนกัปตัน ท�ำไมเป็นอย่างนั้น? ผมเคยเป็นกัปตันมาก่อน ที่ Red Star Belgrade (สโมสรในลีคเซอร์เบีย) และเป็นรองกัปตันทีมชาติ เซอร์ เ บี ย มานาน มั น เหมื อ นไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ ผ มมี ม า อยูก่ อ่ นแล้ว แต่มนั เหมือนการได้รบั การอบรมการเป็น ผู้ชนะอย่างมืออาชีพที่ผมได้รับ ผมคิดว่ายังมีคนที่มี ประสบการณ์มากกว่าผม อย่างแกรี่ เนวิลล์ , ไรอัน กิ๊กส์ และ เอ็นวิน ฟาน เดอ ซาร์ อย่างไรก็ตาม ผมก็ได้ รั บ ปลอกแขนกั ป ตั น ที ม มา เพราะเซอร์ อเล็ ก ซ์ เฟอร์กูสันต้องการคนที่สามารถลงสนามได้มากที่สุด ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้รับโอกาสนี้ มันเป็นเรื่องจริงว่าใน ทีมของเรามีผู้น�ำอยู่มากมาย ตามที่ผมเคยพูดไว้หลาย ครัง้ ก่อนหน้านี้ ผมดีใจทีไ่ ด้เป็นกัปตันให้กบั สโมสรและ ทีมนี้ มันเหมือนเป็นเรื่องง่ายนะที่จะได้เป็น

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

33


DEVIL INTERVIEW | แปลโดย - mossinwkung

คุณมีอะไรจะแนะน�ำ ส�ำหรับคนที่จะมาเป็นกัปตันแทนคุณไหม? ผมไม่ได้คดิ ไว้นะ วิธกี ารทีค่ ณ ุ จะเป็นกัปตันให้กบั สโมสรแห่งนีไ้ ด้ มันขึน้ อยุก่ บั ผลงานในสนาม ของคุณ และ พฤติกรรมนอกสนามด้วยเช่นกัน เพราะมีคนจ�ำนวนมาก และ ท�ำสิ่งที่แตกต่าง กันออกไปจากการกระท�ำส่วนตัวต่อโค้ช , โค้ชฟิตเนส และ คนอื่นๆ งานของคุณก็คือเป็น ตัวอย่างทีด่ ใี นสนามให้กบั นักเตะเยาวชน และ รวมถึงตอนซ้อมและการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันด้วย การตัดสินใจจะท�ำอะไรของคุณ มันก็สามารถท�ำให้คนอื่นตัดสินในตัวคุณได้ คุณต้องตัดสิน ใจอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะท�ำอะไร และ นั้นแหละคือความหมายของค�ำว่ากัปตัน ของยูไนเต็ด

คุณคิดว่าอนาคต คนที่เข้ามาคุมยูไนเต็ดเป็นอย่างไร? รากฐานที่นี่ สโมสรมีโครงสร้างที่ดี และ มีคนที่ดีจ�ำนวนมากในการ อบรมที่ เออ่อน เทรนนิ่ง คอมเพล็กซ์ ผู้จัดการทีมที่มาที่นี่จะได้รับ การท�ำงานที่ผ่อนคลาย โดยทุกคนรอบๆตัวเขา พร้อมจะช่วยเหลือ เขา พร้อมทีจ่ ะตอบค�ำถาม ไม่มคี นทีจ่ ะพยายามจะขวางทางของเขา พวกเขามีแต่จะช่วยเหลือ นั้นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมส�ำหรับผู้จัดการ ใครก็ได้ที่มาที่นี่ ผมคิดว่าเขาต้องมีพื้นฐานเรื่องฟุตบอลที่ดี และ ประสบความส�ำเร็จสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่มาบ้างแล้ว และ ผมหวังว่าเขาจะเข้า มาช่วยยกระดับยูไนเต็ดในปีหน้า เพือ่ เป็นยอดทีมของอังกฤษอีกครัง้ คุณจะติดตาม การพัฒนาของทีมไหม? แน่นอน ผมจะติดตาม เพราะคุณสามารถดูพรีเมียร์ลคี จากทีไ่ หนก็ได้ ในโลก และ ผมมั่นใจอิตาลีก็เช่นกัน ผมจะต้องโฟกัสไปที่การเล่น ฟุตบอลทีอ่ ติ าลี เพือ่ เรียนรูล้ คี และนักเตะทีผ่ มจะต้องเผชิญหน้า มันก็ ส�ำคัญกับผมเช่นกัน แต่แน่นอนผมจะติดตามพวกเขา และ ดูแนวทาง การพัฒนาของทีมแน่นอน 34

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL INTERVIEW

INTERVIEW

คุณได้คิดไว้ไหม ว่าหลังจากที่เลิกเล่นฟุตบอล คุณจะกลับมาที่นี่? ยังไม่รู้นะ ส�ำหรับบางคนที่ลงเล่นให้กับสโมสร ผมจะพยายามติดตาม ดูยูไนเต็ดเสมอ ผมอยากมาที่นี่ตั้งแต่ตอนเด็ก และคงเป็นเรื่องดีที่จะ มาระลึกความหลัง ด้วยการดูเกมที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด แต่คุณไม่มีทาง รู้หรอก ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไง อย่างเดียวที่ผมพูดได้เต็มปากคือ ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนทุกคนที่สโมสรแห่งนี้ และ ผมคิดว่าใน อนาคต มันก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

คุณมีอะไรจะฝากให้แฟนๆยูไนเต็ดไหม? ขอบคุณส�ำหรับทุกการสนับสนุน ที่พวกเขาได้ให้ผมที่นี่ในหลายๆปี ที่ผ่านมา ผมรู้ ผมจะเป็นหนึ่งคนที่สนับสนุนสโมสรนี้ในอนาคต และ ผม หวังว่าพวกเราจะสามารถคว้าถ้วยรางวัลได้มากมาย เหมือนอย่างที่ พวกเราได้รับในช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่นี่กว่า 8 ปี

mossinwkung DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

35


กลอนผี ไม่มีสุภาพ | โดย Coledy

Thank you

Thank you

NEmanja

captain!

36

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


กลอนผี ไม่มีสุภาพ

กลอนผี ไม่มีสุภาพ ตอน “อำ�ลาวีดิช”

สวัสดีแฟนผี ณ ที่เจ็ด ... อย่าเพิ่งเอ็ดด่าฉันนะเจ้าขา อันดับนี้ดีที่สุดมอยส์ทำ�มา ... ก็อย่างว่ามาตรฐานไม่เท่ากัน มาวันนี้พรีเมียร์ใกล้จบแล้ว ... คงไม่แคล้วทีมข้างบ้านคงสุขสันต์ ส่วนทีมข้างสแตนลี่ย์ปาร์คคงเศร้าพลัน ... อดแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกโคตรเสียใจ กลอนวันนี้ขออุทิศให้วีด้า ... เล่นละครช่อง 3 มาเห็นจะได้ แต่เดี๋ยวก่อน ? นั่นไม่ใช่เว้ยไอ้ฟาย … “เนมันย่า วิดิช” ไง ที่พูดกัน ย้ายมาเล่นให้แมนยูปี ’06 ... เขาช่วยยกระดับให้ทีมได้ เข้าสกัดรุนแรงและว่องไว ... ปรับจูนได้เข้าขากับริโอ เป็นกองหลังที่แข็งแกร่งในยุโรป ... ที่แมนยูตามค้นพบมานานโข เป็นที่รักของแฟนบอลไม่มโน ... ก่อนจะมาไม่ค่อยโอตอนเจ็บยาว จากที่รุ่งกลายเป็นริ่งชิงไม่เกิด ... ฟอร์มเตลิดหนีหายเริ่มหน่ายหนี ฟิตไม่พอลงเป็นเจ็บอยู่ทุกที ... เหล่าแฟนผีเอือมระอาน่าย้ายทีม แต่กัปตันก็ยังอยู่สู้ไม่ถอย ... แม้มีคนคอยซ้ำ�ทำ�หัวทิ่ม เขาเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับทีม ... ยังคงยิ้มเมื่อยามได้โอกาสมา เมื่ออังคารเป็นการอำ�ลาสนาม ... โอลด์ แทรฟฟอร์ดในนามกัปตันวิด้า อยู่แมนยู 8 ปีที่นำ�พา ... ชัยชนะและโทรฟี่มาให้เรา ในวันนี้ไม่มีแล้ว “เซอร์บิเนเตอร์” ... “เด เคอา” ไม่เห็นเธอคงจะเหงา ขอขอบคุณจากใจของพวกเรา ... อยู่อินเตอร์ให้ฟอร์มเก่ามาเสียที จากวันนี้กองหลังใหม่คงมีแน่ ... แต่ที่แกร่งแบบแน่แท้เหมือนคนนี้ ยามท็อปฟอร์มอุ่นใจได้ทุกที ... อาจจะมีเหวอบ้างบางอารมณ์ โปรดปรบมือสดุดีอีกสักครั้ง ... แด่กองหลังกัปตันทีมด้วยครับผม ขอขอบคุณทุกฤดูกาลที่ได้ชม ... ส่วนตัวผมต้องขอลา สวัสดี

นายโคลดี้ ณ โอลด์แทรฟฟอร์ด DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

37


DEVIL REVIEW | โดย - super_devil99

Manchester United Season Review 2013-2014 (Part 1) ใกล้จะจบซีซนั่ เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วส�ำหรับพรีเมียร์ลกี อังกฤษ สุดสัปดาห์นกี้ จ็ ะปิดฉากอย่างเป็นทางการ ฤดูกาลนีเ้ ป็นฤดูกาลทีน่ า่ บอกจะได้วา่ เป็นฤดูกาลทีล่ ม้ เหลวภายใต้การคุมทัพของเดวิด มอยส์ ในรอบหลายๆ ปี แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีเรื่องที่น่าประทับใจอื่นหลงเหลืออยู่บ้าง เราจึงรวบรวมเรื่องราว แมตช์การแข่งขัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ส�ำคัญๆมารีวิวให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อทบทวนความทรงจ�ำว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใน ฤดูกาลนี้

Welcome David Moyes! 1 July 2013 เซอร์อเล็กซ์ได้จากไปแล้ว พร้อมกับทิ้งทวนไว้ว่า “จงอยู่เคียงข้างผู้จัดการทีมคนใหม่” เดวิด มอยส์ ได้ ก้าวเข้าสูส่ นามซ้อมแคริงตันเป็นครัง้ แรก หลังจากเป็น ผู้ถูกเลือกให้มาสืบต่อทายาทต่อจากบรมกุนซืออย่าง ป๋า ซึง่ ดูเหมือนว่าเขาจะได้รบั การคาดหวังจากบรรดา แฟนบอลเร้ด อาร์มี่จากทั่วโลกอย่างสูงว่าจะพาทีม ประสบความส�ำเร็จและกวาดแชมป์เหมือนในยุคที่ เซอร์อเล็กซ์ เคยท�ำไว้ 38

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL REVIEW

มอยส์มีเวลาเตรียมทีมอยู่ซักพักหนึ่ง ก็ถึงคราวที่จะต้อง เจอบททดสอบเข้าบ้างแล้ว ซึ่งบททดสอบแรกของมอยส์ อยูท่ สี่ นามราชมังคลากีฬาสถาน ประเทศไทย โดยพบกับ สิงห์ ออลสตาร์ ภายใต้การคุมทีมของปิยะพงษ์ ผิวอ่อน น�ำทีมโดยธีรเทพ วิโนทัย , ธีรศิลป์ แดงดา บวกกับแข้ง มากมายจากไทยพรีเมียร์ลกี ส่วน 11 ผูเ้ ล่นตัวจริงชุดแรก ของมอยส์ ก็จดั เพือ่ ทดสอบทีมโดยมีมหาเทพแห่งคุกกีร้ นั อย่างเวลเบ็ค รวมกับพวกยานาไซ, ซาฮา ซึ่งตอนนั้น หลายคนแทบจะไม่รู้จักพวกเขาเลยด้วยซ�้ำ เกมนี้ ต ้ อ งเล่ น ในสภาพอากาศที่ ร ้ อ น ท� ำ ให้ ผี แ ดงไม่ สามารถเล่นเกมบุกได้ดีเท่าที่ควร บวกกับความเหนียว แน่นในเกมรับของทีมสิงห์ ออลสตาร์ จนโดนลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย ทีโ่ ดนโห่ทงั้ เกม ซัดลูกยิงผ่านอามอส เข้าไปประตู ท�ำแฟนๆในสนามช็อคไปตามๆกัน สุดท้ายผีแดงเอาประตู คืนไม่ได้ จนพ่ายแพ้ไปในที่สุด น่าเสียดายที่รูนี่ย์ , ฟาน เพอร์ซี่ , เด เคอา ไม่ได้อยู่ในทีม ชุดนี้ จึงเป็นความทรงจ�ำทีว่ า่ เสียเงินเป็นหลักพัน เพือ่ ไป ดูลซี อยิงและทีมผีแดงทีเ่ ป็นแชมป์พรีเมียร์ลกี เล่นแบบนี้ งั้นเหรอ ???

อุ่นเครื่องทดสอบทีม 20 July -10 August 2013 หลังจากนั้นมอยส์ก็น�ำทีมบุกไปเยือนปรีซีซั่นอีกหลาย ประเทศ ชนะเสมอแพ้สลับกันไป เริ่มต้นจากการบุกไป ย�ำใหญ่เอลีก ออลสตาร์ ที่ออสเตรเลีย 5-1 ได้ประตูจาก มหาเทพเวลเบ็ค 2 ลูก , ลินการ์ด 2 ลูก และปิดด้วยฟาน เพอร์ซี่ ต่อด้วยการบุกแดนซากุระไปพ่ายให้กบั โยโกฮาม่า เอฟ.มารินอส 2-3 , บุกไปเสมอกับเซเรโซ่ โอซาก้า 2-2 และแวะที่ฮ่องกง ย�ำคิตฉีไป 5-2 จ ากนั้ น บิ น ไปเล่ น กั บ เอไอเค ที่สวีเดน ก่อนเสมอกันไป 1-1 ต่อด้วยเกม เทสติโทเนียลแมตช์ให้รโิ อ เฟอร์ดนิ านด์ แพ้เซบียา่ ไป 1-3 DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

39

REVIEW

เสียค่าตั๋วเป็นพันไปดูลีซอยิง ! 13 July 2013 Singha All Star 1-0 United


DEVIL REVIEW | โดย - super_devil99

แชมป์แรก แชมป์สุดท้าย และแชมป์เดียว ของมอยส์ 11 August 2013 วีแกน แอธเลติก ทีมจากแชมเปีย้ นชิพทีเ่ พิง่ ตกชัน้ ไป ใน ฐานะแชมป์เอฟเอ คัพ เป็นคู่แข่งในศึกคอมมิวนิตี้ชิลด์ เจอกับผีแดงซึ่งเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก เกมนี้เดิมพันด้วย โล่การกุศล สุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สามารถ คว้ามาครองได้ จากสองประตูของโรบิน ฟาน เพอร์ซี่ ครองแชมป์คอมมิวนิตี้ ชิลด์ ส�ำเร็จ และกลายเป็นแชมป์ แรก (แชมป์สุดท้ายและแชมป์เดียว) ในยุคของเดวิด มอยส์ จึ ง ท� ำ ให้ แ ฟนๆคาดหวั ง ต่ อ ไปว่ า จะมี แชมป์ รายการอื่นติดไม้ติดมือมาเพิ่มอีกเมื่อจบฤดูกาล

ปฏิบัติการหักปีกหงส์ (ขาว) 17 August 2013 Swansea 1-4 United เปิดประเดิมฤดูกาลพรีเมียร์ลีกซีซั่นใหม่ด้วยการบุกไป เยื อ นลิ เ บอร์ ตี้ สเตเดี้ ย ม ที่ เวลส์ ภายใต้ ส ายฝนที่ โปรยปรายลงมาอย่างไม่ขาดสาย เกมนี้แมนฯยูไนเต็ด เก็บสามแต้มแรกไปแบบสบายๆ ด้วยการเอาชนะไป 4-1 โดยทัพผีแดงได้ประตูจากแดนนี่ เวลเบ็ค กับโรบิน ฟาน เพอร์ซี่ ซัดคนละสองตุง ส่วนทางสวอนซีได้เพียงประตู เดียวจากวินฟรีด โบนี่ ผีแดงเก็บชัยไปได้ส�ำเร็จ 40

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL REVIEW

บุกเยือนถิ่นแชมป์ยุโรป 5 สมัย 1 September 2013 Liverpool 1-0 United

การเล่นในโอลด์ แทรฟฟอร์ด เป็นนัดแรกของฤดูกาล เจอกับทีมสุดแกร่งอย่างเชลซี ที่น�ำทัพมาโดยเอเดน อาซาร์ , แฟร้งค์ แลมพาร์ด และออสการ์ ทีบ่ กุ มาเยือน ผีแดง โดยเกมนีม้ อยส์จดั เวย์น รูนยี่ ์ ลงเป็นตัวจริง โดย มีฟาน เพอร์ซี่ และเวลเบ็ค เป็นตัวชูโรง โดยเกมนี้ ค่อนข้างที่จะสูสีกัน ทั้งสองทีมมีโอกาสผลัดกันยิง ผลัดกันรุก ผลัดกันรับอย่างสนุก แต่ก็ไม่มีทีมใดเจาะ ประตูได้ สุดท้ายแล้วทีมของมูรนิ โญ่ บุกมาเสมอกับทีม ของมอยส์ไปแบบจืดชืดโนสกอร์ 0-0

ศึ ก แดงเดื อ ดที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยศั ก ดิ์ ศ รี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บุกไปเยือนถิน่ ลิเวอร์พลู (ว่าทีแ่ ชมป์…หรือว่าที่ รองแชมป์ก็ไม่รู้) ที่โม้หนักโม้หนาจนเป็นการปะทะ ฝีเท้าของนักเตะทั้งสองทีมในสนาม เกมนี้รูปเกมไม่ ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ โดนแดเนียล สเตอร์ริดจ์ โหม่งลูก เตะมุมให้ลิเวอร์พูลขึ้นน�ำไป 1-0 และก็ไม่มีประตูอีก เลย จบเกมกลายเป็ น ความพ่ า ยแพ้ นั ด แรกในศึ ก พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ ซึ่งนัดนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ ท�ำให้ทีมเข้าสู่ยุคตกต�่ำก็เป็นได้ !?

หัวฟูประเดิมสนาม 14 September 2013 United 2-0 Crystal Palace เกมนี้เป็นเกมประเดิมสนามของมารูยาน เฟลไลนี่ ลูก รักของเดวิด มอยส์ ที่เพิ่งจะเซ็นสัญญาย้ายมาจาก เอฟเวอร์ตัน ซึ่งมีชื่อเป็นตัวส�ำรองในนัดนี้ โดยเกมนี้ แมนฯยูไนเต็ดได้ประตูขึ้นน�ำจากฟาน เพอร์ซี่ ซัด จุดโทษไม่พลาดเข้าไป และในจังหวะก่อนหน้านี้ คากิโซ่ ดิกกาซอย ผูเ้ ล่นของคริสตัล พาเลซ ก็โดนใบแดงถูกไล่ ออกจากสนามไปด้วย ต่อจากนัน้ ในช่วงครึง่ หลัง ผีแดง มาได้ ป ระตู เ พิ่ ม อี ก ลู ก จากฟรี คิ ก สุ ด สวยของรู นี่ ย ์ ปั่นเข้าไปอย่างสวยงาม จบเกมเป็นชัยชนะของผีแดง อีกครั้งด้วยสกอร์แบบ 2-0 DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

41

REVIEW

เจ๊าจืดสิงห์บลู 27 August 2013 United 0-0 Chelsea


DEVIL REVIEW | โดย - super_devil99

เปิดสนามต้อนห้างยา 18 September 2013 United 4-2 Bayer Leverkusen เดวิด มอยส์ พาลูกทีมลงท�ำศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก โดยการเปิ ด บ้ า นรั บ การมาเยื อ นของที ม แกร่ ง จาก เยอรมัน อย่างไบเออร์ เลเวอร์คเู ซ่น เกมนีผ้ แี ดงเล่นกัน ได้ ดี สามารถท� ำ เกมรุ ก ได้ อ ย่ า งยอดเยี่ ย ม มี ก าร ประสานงานทีล่ งตัว จนไล่ตอ้ นทีมห้างยากลับเยอรมัน ไปแบบสนุก 4-2 โดยได้ประตูจากรูนี่ย์ ที่ยิงไปสอง ประตู บวกกับฟาน เพอร์ซี่ และวาเลนเซีย ที่ซัดอีก คนละลูกพาทีมอัดเลเวอร์คูเซ่น ขึ้นน�ำเป็นจ่าฝูงของ กลุ่มได้ก่อน

เรือใบสีฟ้าย�ำใหญ่ 22 September 2013 City 4-1 United เกมที่ดูเหมือนจะเป็นหายนะอย่างแท้จริง การบุกไป เยือนเพือ่ นบ้านร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้ โดยที่ ไม่มีโรบิน ฟาน เพอร์ซี่ ที่เกมนี้มีอาการบาดเจ็บท�ำให้ ลงสนามไม่ได้ เป็นเรือ่ งยากทีเดียว เกมนีแ้ ม้วา่ ผีแดงจะ สามารถท�ำเกมสูก้ บั ซิตไี้ ด้ดอี ยูห่ ลายจังหวะ แต่กไ็ ม่อาจ สู้ความเฉียบคมของทีมเรือใบสีฟ้าได้ โดยแมนฯซิตี้ ได้ ประตูแบบย�ำใหญ่น�ำไปก่อนถึงสี่ลูก ซาเมียร์ นาสรี่, ยาย่า ตูเร่ บวกกับสองประตูจากเซร์คิโอ อเกวโร่ ส่วน ผีแดงได้เพียงประตูเดียวจากฟรีคิกสุดสวยของเวย์น รูนยี่ ์ ช่วงท้ายเกม แล้วก็ท�ำได้แค่เท่านัน้ จบเกมพ่ายแพ้ กลับบ้านแบบอนาถ…

42

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL REVIEW

REVIEW

ช�ำระแค้นหงส์แดง 26 September 2013 United 1-0 Liverpool หลังจากเมือ่ ต้นเดือนกันยายนทีผ่ า่ นมาก่อนเกมนี้ ผีแดงบุกไปแพ้หงส์ แดงที่แอนฟิลด์ 0-1 เกมนี้เป็นเกมช�ำระแค้นในศึกแคปิตอล วัน คัพ รอบสาม หรือเป็นรอบแรกที่ทั้งสองทีมลงเล่น เกมนี้ผีแดงเล่นเกมได้ ดี หาโอกาสท�ำประตูได้หลายครั้ง ก่อนได้ประตูชัยจากฮาเวียร์ เอร์ นานเดซ ซัดประตูช่วงต้นครึ่งหลัง พาทีมล้างแค้นคู่อริร่วมชาติส�ำเร็จ และผ่านเข้ารอบไปเล่นในรอบต่อไปในแคปิตอล คัพ รายการนี้

เริ่มภารกิจท�ำลายสถิติ 29 September 2013 United 1-2 West Bromwich อย่างที่เรารู้กันว่า มอยส์เป็นผู้ท�ำลายสถิติมากมายแค่ ไหน เกมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสถิติต่างๆ โดยการแพ้ ให้กับทีมเวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน เกมนี้เดอะ แบกกี้ส์ ขึน้ น�ำไปก่อนจากอมัลฟิตาโน่ ก่อนปีศาจแดงจะตีเสมอ ได้จากเวย์น รูนี่ย์ แต่ก็มาเสียประตูขึ้นน�ำ จากประตู ของเบราฮิโน่ จบเกมเวสต์บรอมวิชตัง้ รับได้เหนียวแน่น และคว้าชัยชนะกลับจากโอล์ด แทรฟฟอร์ด ส�ำเร็จ จนได้ …ติดตามได้ในฉบับต่อไป…

super_devil99 DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

43


DEVIL CUP ศึกตัวแทนสะท้านปฐพี ถึงเวลาระเบิดเพลงแข้งกันแล้วครับส�ำหรับเกม Barcode Footballer หรือ BFB ที่ก่อนหน้านี้ได้เปิด ศึกตัวแทนออกมาชิมลางให้แข่งขันกันบ้างแล้ว แต่ศกึ ตัวแทน “Devil Cup” ครัง้ นี้ ขอบอกว่ายิง่ ใหญ่สดุ ๆ เพราะ ของรางวัลมากมายเหลือเกิน และรางวัลที่ทุกคนอยากได้มาครอบครองมากที่สุดคงหนีไม่พ้น ไรอัน กิ๊กส์ ระดับ 7 ดาว ที่มีสกิลเลเวล 4 ตัวแรกของเกม แถมไม่ได้แจกแค่ผู้ชนะ เพราะทาง BFB แจกให้ถึง 50 รางวัลเลยทีเดียว และนอกจากไรอัน กิ๊กส์ที่เป็นรางวัลใหญ่แล้ว รางวัลรองลงมาก็ไม่ธรรมดาเพราะแจกแกรี่ เนวิลล์ ระดับ 6 ดาว อีกทั้งยังมีเสื้อ และ โกลด์กาชา รวมถึงน�้ำยาต่างๆ แจกกันแบบไม่มีกั๊ก เรียกได้ว่าศึกตัวแทนครั้งนี้ถ้าใครได้ร่วมสู้ ศึกมีแต่ได้กับได้ งั้นเรามาดูกันเลยว่ากฎกติกาและของรางวัลทั้งหมดของเดวิล คัพ ในครั้งนี้มีอะไรกันบ้าง รับรอง ไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอน

กฎของศึกตัวแทน (Rules for Cup Match)

- ทีมที่จะเข้าร่วมต้องมีเลเวล 2 ขึ้นไป - ศึกตัวแทนครั้งนี้ก�ำหนดให้แต่ละทีมมี ระดับของนักเตะในสนามรวมกันไม่เกิน 77 - สามารถใส่นักเตะในต�ำนาน ได้ไม่เกิน 3 คน [ นักเตะที่มีสัญลักษณ์ต่างๆอยู่หน้าซื่อ เช่น ฆวน มาต้า ] - จ�ำนวนการแข่งขันสูงสุดในแต่ละรอบคือ 40/50/60/80 นัด - การแข่งแต่ละครั้งต้องใช้พอยท์แข่งขัน 5 Pt - ศึกตัวแทนครั้งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 12.00 น. ของวันที่ 12 พ.ค. 57 ถึงเวลา 7.00 น. ของวันที่ 15 พ.ค. 57

44

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศึกตัวแทน Cup Match System Introduction

ศึกตัวแทนเป็นอีเวนท์ขนาดใหญ่ที่ให้แต่ละทีมมาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อจัดอันดับ ศึกตัวแทนสามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด 4 รอบ

เมื่อแข่งชนะผู้เล่นจะได้รับคะแนนซึ่งเป็นตัวก�ำหนดอันดับและสิทธิในการผ่านเข้าไปเล่นรอบต่อไป โดยผู้เล่นจะ ได้รับรางวัลตามอันดับที่ท�ำได้ ยิ่งท�ำอันดับได้สูงก็จะยิ่งได้รางวัลมาก หากท�ำอันดับได้ดีในรอบสุดท้าย ก็มีสิทธิได้ รับของรางวัลหายาก เช่น ยอดต�ำนานนักเตะ หรือชุดแข่งพิเศษ

แข่งรอบแรก 1 : วันที่ 15 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 8.00 น.– 24.00 น.

แข่งรอบแรก 2 : วันที่ 16 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 8.00 น.– 24.00 น.

แข่งรอบแรก 3 : วันที่ 17 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 24.00 น.

แข่งไฟนอล : วันที่ 18 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 24.00 น. DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

45


การจัดทีมในศึกตัวแทน ( Cup match teams )

ตัวอย่าง นักเตะของเพื่อน ระบบจะท�ำการคัดเลือกนักเตะที่มี ค่าความสามารถสูงสุดในหมู่เพื่อน ของคุณที่ได้ล็อกอินเมื่อเร็วๆนี้มา ให้โดยอัตโนมัติ

11 ผู้เล่นตัวจริงในศึกตัวแทน - ทีมที่อยู่ในหน้าลงทะเบียนทีมคือ 11 ผู้เล่นตัวจริงในศึกตัวแทน - หากต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นชุดนี้ ให้เปลี่ยนในหน้าลงทะเบียนทีมก่อนที่ศึก ตัวแทนจะเริ่มขึ้น นักเตะของเพื่อน - คุณสามารถน�ำนักเตะของเพื่อนมาเสริมความแข็งแกร่งได้ (มากที่สุด 5 คน ซึ่ง มาจากเพื่อนคนละคนกัน) - นักเตะของเพือ่ นจะมีแสงเปล่งออกมาจากตัว สามารถสังเกตได้ในหน้าเตรียมทีม ระหว่างเกม

ของรางวัลใน Devil Cup

อันดับ1

R.กิ๊กส์ (

46

)X1

เสื้อรางวัลศึกตัวแทน ด�ำ-เงิน X 1

โกลด์กาชาทิคเก็ต X 2

เครื่องดื่มชูก�ำลัง X 2

อาหารเสริมความฟิต X 2

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


อันดับ 2-50

R.กิ๊กส์ (

)X1

โกลด์กาชาทิคเก็ต X 2

เครื่องดื่มชูก�ำลัง X 2

อาหารเสริมความฟิต X 2

อันดับ 51-200

แกรี่ เนวิลล์ (

)X1

เครื่องดื่มชูก�ำลัง X 2

โกลด์กาชาทิคเก็ต X 1 อาหารเสริมความฟิต X 2

ของรางวัลพิเศษ!!! ผู้ที่ได้อันดับ 1-3 ใครศึกเดวิล คัพ จะได้รับนิตยสาร Inside United Thai Edition ฟรี 1 ปี สนับสนุนรางวัลโดย “3BB” เป็นยังไงครับของรางวัลในศึก Devil Cup เชือ่ ว่าน่าจะถูกใจใครหลายคน (โดยเฉพาะ แฟนผีแดง) นีเ่ ป็นเพียงแค่สว่ นหนึง่ ของรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ ใครทีอ่ ยากได้เป็นเจ้าของ ก็เตรียมทีมของคุณให้พร้อม แล้ววันที่ 15 พฤษภาคมนีเ้ จอกันแน่นอน แต่ของรางวัลอาจ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้นะครับ ยังไงเวลาแข่งจริงก็เข้าไปเช็คในเกมอีกทีก็แล้วกัน Devil Cup เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ยังมีกิจกรรมดีๆ อีกมากรอให้ทุกท่านมาสัมผัส รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน แต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเราจะน�ำมาแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ส่วนใครที่ยังไม่เคยโหลด BFB มาเล่น ก็รีบหามาลองเล่นดูนะครับ จะได้คุยกับคนอื่นรู้เรื่อง ^^ DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

47


PLAYER OF THE YEAR | โดย - Ploy_MUTD

Manchester United Player Of The Year 2014

Young Player of the Year - James Wilson

Reserve Team Player of the Year - Saidy Janko

Goal of the Season - Wayne Rooney 48

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


PLAYER OF THE YEAR

"ผมมีความสุขมากๆ นี่คือรางวัลที่น่ามหัศจรรย์ เป็นค�่ำคืนที่ผมจะ ไม่มีวันลืมเลย ขอบคุณทุกๆคนมาก ส�ำหรับการต้อนรับด้วย ความรักและอบอุ่นตั้งแต่วันแรกที่ผมมาที่นี่ ส�ำหรับทุกคนแล้ว ปีหน้าผมจะท�ำผลงานให้ดีที่สุด" "เพื่อนร่วมทีมก็ส�ำคัญมากที่จะท�ำให้ผมมีความมั่นใจ และที่นี่ผมก็ มีเพือ่ นร่วมทีมทีย่ อดเยีย่ ม ฤดูกาลนีผ้ มตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำผลงานได้อย่าง ดีที่สุด และผมก็ท�ำได้ ผมมั่นใจและรู้สึกดี ผมจะตั้งใจท�ำผลงานให้ ดีที่สุดในฤดูกาลหน้าครับ"

Lifetime Achievement Award Ryan Giggs

“ปกติแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะแสดงอารมณ์เท่าไร แต่รางวัลใน ค�่ำคืนนี้นั้นสร้างความประทับใจและเป็นสิ่งที่สุดพิเศษที่สุดรางวัล หนึ่งในชีวิตของผมตั้งแต่ได้รับมา แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเข้าไปอยู่ ในใจของเราทุกคน ทีน่ ไี่ ม่ใช่เป็นเพียงแค่สโมสรแห่งหนึง่ เท่านัน้ แต่ พวกเราคือครอบครัวเดียวกัน มีผคู้ นทีพ่ เิ ศษมากมายทีน่ ี่ ดังนัน้ การ ได้รับรางวัลนี้ในค�่ำคืนนี้ของผมจึงเป็นสิ่งที่สุดพิเศษจริงๆ”

“ผมได้ลงเล่นกับนักเตะ และร่วมงานกับบุคคลที่ยอดเยี่ยมอย่าง มากมายตลอดการค้าแข้งของผม และแน่นอนว่าคนหนึง่ ทีม่ อี ทิ ธิพล ต่อตัวผมมากที่สุดคือเซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ผู้ที่มีส่วนในความ ส�ำเร็จของผม ผมถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากครับ” “พวกเรายูไนเต็ดจะกลับมาแน่นอน ถ้าเราเป็นนักเตะทีพ่ ร้อมเสมอ เราก็พร้อมจะกลับมา และที่นี่เราเป็นทีมเช่นนั้น และจากสิ่งที่เรา เป็น เราก็จะกลับมาได้เสมอ ในฤดูกาลแรกที่ผมลงสนาม เราเสีย แชมป์ให้กับลีดด์ ผมมานั่งอยู่ในห้องแต่งตัวด้วยความเสียใจ ผมได้ เห็นฟุตบอลในความหมายทีม่ ากขึน้ ชัยชนะเหล่านัน้ ส�ำคัญต่อพวก เราแค่ไหน แล้วเราก็กลับมาทวงแชมป์ในฤดูกาลถัดมาด้วยการสร้าง ประวัติศาสตร์การเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกได้ในรอบ 26 ปี ดังนั้นจึง ไม่มขี อ้ สงสัยในตัวผมเลย อย่างทีเ่ ซอร์บอ๊ บบีก้ ล่าวไปว่า เราจะกลับ มาในฤดูกาลหน้า นั่นล่ะคือสิ่งที่พวกเราจะท�ำ และเราจะกลับมา อย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมอย่างแน่นอน” DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

49

AWARD

Players' Player of the Year / Sir Matt Busby Player of the Year David de Gea


50

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


LIKE! Devil Magazine

Profile for DEVIL MAG

DVM85  

DVM85  

Advertisement