Page 12

Otvorena diskusija među publikom o radovima umetnika

IVANA PETROVIĆA

Odavde skinite informacije i dokumentaciju o izložbi i umetniku, kao i pitanja o kojima ćemo diskutovati:: [Tekstovi i vizuelna dokumentacija, pdf, 1MB] http:// razgovori.files.wordpress.com/2012/09/ukp-ivan-petrovic.pdf [Tekstovi bez vizuelne dokumentacije, Word, 50kb] http://razgovori.files.wordpress.com/2012/09/ukp-ivanpetrovic.doc U okviru tekuće izložbe Šta se dogodilo sa Muzejom savremene umetnosti? u samom Muzeju u Beogradu UMETNIK KAO PUBLIKA priređuje drugi razgovor među publikom o radovima autora koji učestvuju na izložbi. Ovaj put diskutovaće se o radovima Ivana Petrovića. Umetnik je na izložbi izložio foto-tapet, na kome je fotografija detalja prostora samog Muzeja iz proteklih godina u toku epopeje njene rekonstrukcije. Paralelno sa ovim, fotografije iz istog ciklusa bile su izložene u Uličnoj galeriji u centru Beograda, na ulici. Kakva dinamika odnosa se uspostavlja između fotografskih prizora napuštenog prostora muzeja nad muzejima u Srbiji (drugi muzej od kapitalnog značaja—Narodni muzej, zatvoren je zbog rekonstrukcije i duže nego MSUb), auto-reflektujući na to u samom prostoru Muzeja na Novom Beogradu, a kako pristupiti prizorima iz istog fotografskog ciklusa izmeštenim u Uličnu galeriju, na ulicu u samom centru starog Beograda? Šta ostaje nakon sagledavanja jetkog kritičkog potencijala koji nose ovi prizori, pogotovo na mestima na kojima su bili izloženi? Diskusija koju pripremamo osvrnuće se na odabir fotografskih radova Ivana Petrovića gotovo od početka njegove prakse. Umetnik postavlja pitanja na relaciji fotografije i prakse savremene vizuelne umetnosti u Srbiji, pre svega u vezi sa pravom na dokumentovanje realnosti. Neka od pitanja koja umetnik postavlja su: Da li se aktuelnom praksom realizovanja i prezentovanja radova savremene umetničke produkcije kod nas u alterntivnim i neadekvatnim prostorima uslovljava i afirmiše jedna nova vrsta umetnosti koja nastaje kao mutirani proizvod svojstven okolnostima? Da li je podržavanje takvih izložbi učešćem umetnika na njima, istovremeno i podržavanje takvih uslova i prećutno odobravanje okolnosti u kojima se to dešava? Avgust 2012 / Vizuelna umetnost - IIČ

Avgust-IIC-2012  
Avgust-IIC-2012  

Art Magazione-Avgust-IIC-2012

Advertisement