Page 1

Think Performance


DEVELOR makes

LEARNING

memorable

CHANGE

manageable

RESULTS

measurable

Think PerformanceTM Develor Think Performance přístup nám umožňuje vytvářet takové rozvojové programy, které přinášejí byznys výsledky. PROPRACOVANÁ PODPORA IMPLEMENTACE sladěná s procesy zajišťuje praktickou aplikaci znalostí a dovedností Flexibilní portfolio TRÉNINKŮ & KONZULTACÍ umožňuje efektivně kombinovat až šedesát produktů Jedinečný systém DEVELOR ’ENTERTRAINING’ dělá učení zábavnější a pomáhá dosáhnout změny Důvěryhodnost TRENÉRŮ A KONZULTANTŮ DRUHÉ GENERACE je založena na jejich byznys zkušenostech

Think Performance

NAŠICH 100+ MEZINÁRODNÍCH EXPERTŮ je obrovským zdrojem zkušeností a kompetencí KVALITNÍ JEDNOTNÉ REGIONÁLNÍ PROGRAMY probíhají na základě dodržování Develor Quality Management systému KIRKPATRICK metodologie PLÁNOVÁNÍ & MĚŘENÍ garantuje postupné plnění očekávání a cílů rozvojových programů DŮRAZ NA PŘÍPRAVU A DIAGNOSTIKU nám dává specifický a reálný základ pro tvorbu rozvojových programů


Umění je výsledkem posedlosti profesionální kvalitou a kreativitou. Naší snahou je vytvářet “mistrovská díla“ v oblasti rozvoje. Kritériem mistrovství je pro nás měřitelný dopad rozvojových programů na byznys.

Před

Během

Po

Reakce

Učení není jednorázová akce, ale proces Čím déle trvá vzdělávání a čím intenzivněji jsou do něj účastníci zapojeni, tím významnější změnu chování můžeme očekávat. Develor ve svých intenzivních rozvojových programech používá různé elektronické nástroje, prohlubuje znalosti účastníků, zvyšuje jejich zapojení a udržuje jejich motivaci k dosažení změny chování/návyků a měřitelných výsledků.

Učení

Chování

Výsledky 20%

10%

70%

Náš revoluční EnterTraining systém vytváří individuální učební prostor, který je oporou během celého rozvojového procesu a ovlivňuje účastníky před, během i po jednotlivých učebních intervencích na všech 4 Kirkpatrick úrovních.


V čem jsme dobří

Naší snahou je vytvářet “mistrovská díla“ v těchto oblastech

Rozvoj lídrů SKUTEČNÉHO LÍDRA DĚLAJÍ KAŽDODENNÍ ČINNOSTI A NÁVYKY, NE POUHÝ POSTUP V HIERARCHII. Koncept Leadership Impact pomáhá lídrům otevřít se seberozvoji a změně. Toho dosahujeme díky jejich zapojení a jasnému rozdělení zodpovědností během rozvojového procesu. Programy postavené na kompetencích se dají přizpůsobit jak manažerské úrovni, tak i individuálním potřebám. Pro hodnocení před a po realizaci programu je k  dispozici dostatečný výběr diagnostických nástrojů a individuální a týmový koučink, který zaručuje viditelný a účinnější manažerský rozvoj.   Naše nejlépe hodnocené leadership programy využívají jedinečnou Insights Discovery osobnostní typologii.

Rozvoj prodeje KOMPETENTNÍ PRODEJCI PODPOŘENI DOBŘE FUNGUJÍCÍMI PROCESY VYTVÁŘEJÍ VÝJIMEČNÉ VÝSLEDKY. V Develor konceptu Sales Booster se zaměřujeme na osobní kompetence, sladění procesů, systémů a KPI (klíčových ukazatelů výkonu). Toto řešení poskytuje účinný nástroj pro vedení prodeje a umožní zaměstnancům i manažerům zvýšit svůj prodejní výkon. Jednotlivé programy se sestavují na základě analýzy osobních schopností, prodejních nástrojů, KPI a systémů. Plánování a implementace programu je založena na Kirkpatrick systému, který zaručuje měřitelný dopad na byznys výsledky. Výsledkem programu jsou profesionální prodejci a zaměstnanci péče o klienty, kteří jsou schopní udržet a rozvíjet vztahy se zákazníky a zároveň získávat zákazníky nové. V našich kurzech využíváme komplexní přístup Sales Mandala, který pokrývá všechny typy prodejních situací v  různých odvětvích byznysu.   


V čem jsme dobří

Naší snahou je vytvářet “mistrovská díla“ v těchto oblastech

Rozvoj talentů ÚSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI PŘITAHUJÍ TY NEJLEPŠÍ LIDI TÍM, ŽE SE STARAJÍ O JEJICH ROZVOJ A SEBEREALIZACI. Koncept Talent Springboard rozvíjí talentované a motivované zaměstnance, kteří naplňují strategii a dosahují úspěchů. Vyškolit tyto talentované kolegy je pouze jedna část procesu; Develor vám pomůže maximalizovat jejich potenciál a udržet jejich spokojenost a loajalitu. Zaměřujeme se na výběr, udržení a rozvoj různých skupin absolventů, mladých talentů a klíčových zaměstnanců. Na základě našich zkušeností víme, že klíčem k úspěchu v této oblasti je zvládání změny. Klademe proto důraz na nastavení očekávání, interní komunikaci, koučink, mentorování a kontinuální mapování individuálního rozvoje.

Rozvoj týmů a organizací PRÁVĚ VZTAHY A SPOLUPRÁCE MEZI JEDNOTLIVCI A TÝMY NEJVÍCE OVLIVŇUJÍ VÝKONNOST ORGANIZACE. V rámci konceptu Organisational Excellence diagnostikujeme a zlepšujeme výkonnost týmů, budujeme vztahy napříč odděleními a podporujeme organizační změny. Je však těžké zlepšovat něco, co nemůžeme jasně uchopit. O slabších stránkách týmu či výkonu společnosti můžeme mít různé dojmy a pocity, ale pouze nezávislé a profesionální hodnotící nástroje nám mohou dát pevný a objektivní základ pro zlepšování výkonu týmu, oddělení či společnosti. Velkou inspirací je nám práce Gallup Institutu a Patrika Lencioniho  týkající se týmové spolupráce, firemní kultury a angažovanosti zaměstnanců. Používáme jedinečné nástroje jako  Týmové Sociomapování  nebo  Insights do týmové efektivity, které diagnostikují a rozvíjí týmovou spolupráci. Poskytujeme širokou paletu služeb od outdoorových teambuildingových programů po strukturované dlouhodobé projekty zaměřené na celkové fungování společnosti.


Develor má kompletní zastoupení ve střední & východní Evropě a v dalších zemích Develor síť je ideálním partnerem pro společnosti operující v různých zemích Evropy, které chtějí realizovat jednotný systém tréninků, rozvojových programů a poradenství v oblasti prodeje a HR a to ve vysoké kvalitě, s top trenéry a konzultanty, v lokálních jazycích a se specifickými požadavky jednotlivých zemí.

V současné době je Develor jedinou tréninkovou a poradenskou společností, která má kompletní zastoupení v CEE regionu. Develor pobočky fungují v České republice, Slovensku, Maďarsku, Polsku, Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku, Ukrajině, Rumunsku, Bulharsku a Turecku a má strategické partnery v Rakousku, Rusku, Finsku, Švýcarsku a Egyptě.

www.develor.cz

Develor - predstaveni spolecnosti  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you