Page 1

TEAM Sociomapping

®

Marsról a Földre

Utazás a kiváló csapatok világába


Mennyi pénzért töltene 520 napot egy ablak nélküli fémtartályban öt ismeretlennel?

A

European Space Agency (ESA) Mars-500 kísérletének 6 tagja 2010 június 3-án kezdte másfél éves „utazását” a Mars felé. A 2030-as évekre tervezett valós Mars expedíció hatásait már a második kísérletben tesztelik a szakértők. A Mars utazás – az emberiség történetének egyik legnagyobb vállalkozása – óriási szakmai kihívást, egyúttal komoly kockázatot is jelent. Nincs lehetőség a hibázásra. A mai, Valóságshow-kban gazdag televíziós kultúránkban látjuk, mit okoz a tartós összezártság egy csoport tagjai között. A minden kényelemmel felszerelt villákban élő fiatalok életét gyakran már az első héten feloldhatatlan konfliktusok nehezítik. Képzeljük el a komfort nélküli, 550 m³-es, izolált kamrában élők életét 520 napon át. Aki beszállt, nem szállhat ki a „landolásig”. A Valóságshow-k szereplői a csoport­ dinamika, a konfliktusok és az együttműködés szempontjából ugyanúgy működnek, mint

a profi mérnökökből, szakértőkből vagy vezetőkből álló csapatok. A Mars expedíció legnagyobb kihívása ma már nem a technológiai oldal, hanem az emberi. Miként képes együtt dolgozni több ember úgy, hogy hatékonyan kezeli a törvényszerűen fellépő konfliktusokat? Miképpen képesek kiválóan kommunikálni és együttműködni a szakmai feladatok ellátása során? A Mars-500 program egyetlen eszközt alkalmaz a konfliktusok kezelésére, az együttműködés fenntartására, és a csapaton belüli kommunikáció hatékonyságának megerősítésére: a Team Sociomappinget.

A kísérletben résztvevők rendszeresen értékelik a csapaton belüli kommunikáció mennyiségét és minőségét, a tagok közötti kapcsolatot és az általuk ideálisnak tartott szinteket az egyedi Sociomapping kérdőív segítségével. Ezeket egy rendkívül összetett számítógépes program kiértékeli, és elkészíti a csoport „domborzati térképeit” több szempont együttes ábrázolásával; bemutat­va a jelen és az ideális helyzetet, valamint a csoport dinamikáját. Az ered­ ményeket rövid – az irányító központból vezetett – strukturált coaching beszél­ getések során dolgozzák fel, és határoznak meg feladatokat a csapat kommunikációjának javítására és a belső problémák megoldására.

Ami működik a Marson, az működik itt, a Földön is

A Team Sociomapping kiválóan működött a Mars kísérletek során. A módszer leghatékonyabb és legeredményesebb felhasználása azonban a vállalatokhoz és vezetői csoportokhoz kötődik, erről sikeres cégek felsővezetői is büszkén nyilatkoznak.


Mi a Team Sociomapping?

A

Team Sociomapping a kommunikáció, az együttműködés és a döntéshozatal csapaton belüli felmérésének és fejlesztésének egyedülálló és korszerű eszköze. Kiválóan alkalmas a vezetői és más munkacsoportokon belüli jelenlegi és optimális kapcsolatok elemzésére, az eredmények több szempont szerinti megjelenítésére, és ez alapján átfogó fejlesztési program felépítésére. Leggyakoribb felhasználási területei: Felsővezetői csapatok fejlesztésében (Együtt)működési problémák esetén Integrációt, egyesülést követően Személyi változások előtt és után Vezetői utánpótlási döntéseknél Kulcsfontosságú projekt teameknél Földrajzilag távol dolgozó csapatoknál Kimagasló matematikai pontosságának, dinamikus felépítésének, vonzó, 3D-s megjelenítésének, egyszerű értelmezhetőségének és konkrét napi teendőkre való könnyű átválthatóságának köszönhetően a Team Sociomapping messze túlmutat a hagyományos szociometriai módszereken.

Ann

Meggie

David

Tom

A TEAM sociomapping ELEMZÉS MODULJAI

Amikor kétség támad azzal kapcsolatban, hogy mivel lehetne javítani a csapaton belüli kommunikációt. A Sociomapping az együtt­ működés kritikus sikertényezőire koncentrál, és tágabb látásmódot ad a vezetőnek.

A csapatformálódás szakaszai vagy a csapattal kapcsolatos speciális kérdések alapján három alapvető Team Sociomapping elemzést különböztetünk meg, majd ezeket lehet az igények szerint tovább finomítani.

Amikor a napi ügyekbe túlságosan beletemetkezett vezető nem látja a fától az erdőt. A módszer segítségével konkrét lépéseket fogalmazhat meg a csapat­munka javításához, valamint új szempontokat a helyes személyi döntések meghozatalához.

Kommunikációs elemzés

A Kommunikációs Sociomapping elemzés a jelenlegi és az optimális kommunikációs szint összehasonlítására és az ehhez kapcsolódó fejlesztendő területek azonosítására koncentrál. Fő célja a kommunikációs viszonyok elemzése: a csoporttagok közötti gyakoriságon és fontosságon túl az egyes csoporttagoktól mások által várt mennyiség és a megítélésük szerinti minőség bemutatása. A jelen helyzet feltárását követően történik a szükséges egyéni és csoportszintű változások közös meghatározása.

Együttműködési hatékonyság

Az Együttműködési Sociomapping elemzés. Az ilyen jellegű elemzés olyan csapatok számára javasolt, amelyek nem optimális szinten működ­ nek, és amelyeknél a csapat hatékonyságát rontó együttműködési csatornák felismerhetők. Az elemzés eredménye egy olyan akció­terv, amely segít a csapat együttműködési hatékonyságát maximalizálni.

Amikor egy kiemelt fontosságú projekt esetén fennáll a veszélye, hogy elbukhat a tagok kommunikációjának és együttműködésének elégtelenségén. A Sociomapping bevonódást és aktív közreműködést biztosít minden csapattag számára. Amikor szubjektív értékeléseket kell figyelembe vennünk, mielőtt átfogó döntéseket hozunk. Az eszköz lehetőséget teremt a nehéz témák megbeszélésére is. Amikor fontos nyomon követni a személyi változásokat és a kapcsolatok alakulását. A módszer megjeleníti a csapaton belüli dinamika időbeli alakulását, a tagok mozgását a teamen belül, valamint segít megérteni, mi történik az új és régi munkatársak viszonyában.

Barbara

John Charles

Mikor és miért érdemes a Team Sociomappinget alkalmazni?

Döntéshozatal és stratégia

A Döntéshozatali és Stratégiaalkotási elemzés. Ez az analízis válaszolja meg azt a kérdést, hogy a csapat közös döntéshozatala megfelelő és hatékony-e, és amennyiben nem, milyen okok állnak mögötte. Egyúttal konkrét javaslatokat is ad a döntésekre vonatkozóan.

A Sociomapping eszközei Csapatbeszámoló: nagy vonalakban elemzi a csapaton belüli kommunikációt és együttműködést. Sociomap térképek: a különféle mérési szempontok­nak könnyen érthető, interaktív, vizuális 3D-s ábrázolása. Egyéni beszámolók: az elemzés eredményének az adott csoporttag szemszögéből való bemutatása, egyéni fejlesztésre vonatkozó ajánlásokkal

A Team Sociomapping módszerét a QED Group fejlesztette ki. A Develor a QED Group kizárólagos partnere Kelet-Közép Európában.


1. hónap

A TEAM sociomapping célcsoportjai és referenciák

Diagnosztikai területek meghatározása, online adatgyűjtés

Design és adatgyűjtés 4. hónap A fejlődést megerősítő workshop, további lehetőségek azonosítása

A változás megerősítése

4. hónap Ismételt adatgyűjtés, tartós problémák azonosítása, változtatási javaslatok

A fejlődés mérése

Vezetői konzultáció

Coaching workshop

2. hónap Vezetői bemutató, az optimális helyzet meghatározása csapaton belül

2. hónap A Sociomapek bemutatása, visszajelzés, egyéni és csapat szintű cselekvési terv meghatározása

AZ EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA ÉS csapat fejlesztés

Felsővezetői csapatok

Projekt teamek

Lubor Zalman, vezérigazgató Raiffeisen Bank

Jirí Pavlícek, vezérigazgató, Johnson & Johnson

„A Management Boardban alkalmaztam a Sociomapping módszert. Nagyon pontos és sokrétű áttekintést kaptam a csapattagok közötti kommunikációs szakadékokról, magamat is beleértve. A csapatomnak rendkívüli módon tetszett az eredmény, és ez nemcsak abban segített, hogy megtörjön a jég, és mélyebbre jussunk már a megbeszé­ lés elején, hanem a vezetőim rögtön azt is elkezdték megtervezni, hogy miként fogják javítani a kommunikációjukat. Csak ajánlani tudom a Sociomapping módszert minden olyan csapatnak, amely javulást szeretne elérni kommunikációja terén. Könnyű használni, könnyű értelmezni, és még szórakoztató is!”

„A Sociomapping módszert hasznosnak, és egyúttal nagyszerű eszköznek találtam a belső kommunikációnk javítására. Miközben viszony­ lag kevés időt vesz igénybe, az eredménye pontosan jeleníti meg a csapattagok közötti kölcsönös kommunikáció minőségét és ha­ tékonyságát, valamint tökéletes képet ad a szükséges változásokról.”

Nemzetközi vállalatok multikulturális csapata Tomás Pleskac, Elnökhelyettes, CEZ Group „A mi szervezetünknél viszonylag kicsi és egyúttal elszigetelt csoportokra rendkívüli stressz nehezedik multikulturális környezetben. Az ilyen nehéz körülmények súlyos követ­kez­ ményekkel járó kommunikációs kudarcokhoz és félreértésekhez is vezethetnek. Ezért a Sociomapping módszer segítségével igyekszünk időben felismerni a jeleket, és folyamatosan támogatni a csapatainkat, hogy fejlesszék és javítsák egymás felé az együttműködésüket.”

VEZETŐI SOciomapping workshop A Team Sociomapping elemzés eredményét első körben a csapat vezetőjének mutatjuk be, meghatározva a következő lépéseket. Erre a konzultációra építve alakítjuk ki a Sociomapping workshop tematikáját, prioritásait, amely általában az alábbi területekre koncentrál: Az aktuálisan elemzett terület (kommunikáció, együtt­ működés, döntéshozatal) jelenlegi és ideális műkö­ désének modellezése.

A csapaton belül együtt­ működés „problémás terüle­ teinek” feltérképezése; megegyezés arról, hogy hol szükséges javulás.

Új „térkép”, amely ábrázolja a kívánatos elmozdulást a csoporttagok közötti kapcso­ latok minőségében.

Javaslatok és akciótervek közös kidolgozása az aktuális helyzet javítására, és ezek gyakorlatba történő átültetése.

Kölcsönös személyes visszajelzés a csapat tagjai között az ered­ mények alapján.

Az egyéni beszámolók elem­ zése, valamint egyéni akció­ tervek készítése.

Az egész workshop úgy épül fel, hogy a résztvevők a közös munkán keresztül megismer­hessék egymás kommunikációs igényeit és prioritásait, és ezáltal meghatározzák, miben szük­séges változtatni ahhoz, hogy a csapat hatékonyabban és eredményesebben működjön.

Mergers&Acquisitions, integráció

Teljes szervezetek – 30 fős létszámig

Václav Novotny, vezérigazgató, MSD

Pozvai Zsolt, nemzetközi vezérigazgató, Develor International

„A Sociomapping nagyon értékes módszernek bizonyult egy másik vállalattal történt fúziónk során. Az újonnan létrehozott és az első időszakban nehézségekkel is szembesülő vezetőség igazán nagyra értékelte ezt a folyamatot, és ennek eredményeképpen jelentősen javult az interakciójuk és együttműködésük.”

„Csak azokban a módszerekben hiszek, amelyeket magunk is kipróbál­ tunk. Így van ez a Sociomappinggel is. Nagy elvárásaink voltak a megismerésekor és a kipróbálásakor, a csapat teljes odaadással és elkötelezettséggel vett részt a magunkon való tesztelésében, és végül általános volt az elégedettségünk az eredményeivel. Hiszem azt, hogy a Sociomapping módszernek nagy szerepe volt abban, hogy cégünk működésében még hatékonyabb, üzletileg pedig még sikeresebb lett.”


A Develor a Team Sociomapping kizárólagos képviselője Közép- és Kelet Európában.

További információért látogasson el honlapunkra: www.develor.hu Develor Tanácsadó Zrt. teamsociomapping@develor.com

Team sociomapping hu jav 1028  
Team sociomapping hu jav 1028  
Advertisement