Development news 6/2020

Page 1

pro developery, investory, města, stavební firmy a architekty / for developers, investors, cities, construction companies and architects

CZ&EN EDITION Ročník / Issue XXII — Cena / Price 89 Kč / 3,40 €

Téma: MIPIM 2020 virtuálně Topic: MIPIM 2020 in e-form / 6

Elektronický obchod výrazně naroste E-commerce will significantly grow / 44

Příloha FOCUS d&b: Nemocnice

Centrum pro seniory v Nemocnici sv. Alžběty ve Vídni Seniors’ centre of St. Elizabeth Hospital in Vienna

Foto: © Franziskusspital, Zoom VP

Architekt | Generální projektant Architecture | Generall Planing: DELTA


Pøes 25 let zkušeností na trhu

Kompletní øešení pro parkování Parkovací a pøístupové technologie Nástroje pro správu a monitoring Servisní a technická podpora

www.green.cz


development news editorial

Budoucnost je online The future is online D

alší pandemické číslo Development News je na světě. Věřím, že všichni máme již informací o koronaviru ažaž. Ale ignorovat stávající situaci, která otřásla celým světem, a tedy i světem realit, by bylo krátkozraké. COVID-19 poznamenal ekonomiku a z jeho dopadu se budeme ještě dlouhou dobu vzpamatovávat. Ale z každé krizové situace je dobré vzít si ponaučení. Celosvětová pandemie nám ukázala některé z cest, kudy by mohla jít naše budoucnost. Jelikož největší realitní událost roku – canneský MIPIM 2020 – byl ve své tradiční formě zrušen, organizátoři se rozhodli zorganizovat veletrh virtuální. A v online prostoru se budou až do září konat webináře, hlasovat o MIPIM Awards a vést zajímavé panelové diskuse. Developeři tento počin vítají, a někteří z nich se dokonce domnívají, že tato „levnější forma“ veletrhu může v mnohém předurčit i další akce, jež mohou být částečně konány online! Právě MIPIM 2020 jsme věnovali toto vydání. V profilu developera představujeme v exkluzivním rozhovoru Nigela Atkinse, spolumajitele a partnera společnosti Atkins & Langford Development s. r. o. Člověk hlubokých morálních zásad je příkladem úspěšného podnikatele, jenž výstižně charakterizuje dva odlišné realitní trhy. Byrokratické postupy českého realitního trhu srovnává s otevřeným trhem francouzským, a nezapomíná ani na dopady pandemie na obě země. Jako bonus přinášíme i tematickou přílohu FOCUS, tentokrát zaměřenou na nemocnice. Přejeme nám všem pompézní návrat do sedla a věřme, že „obnova“ českého realitního trhu bude rychlá a naše virtuální životy za zavřenými dveřmi se zase navrátí na zem. KRISTINA VACKOVÁ

A

nother pandemic issue of Development News is out in the world. I believe that each of us already has enough information about coronavirus. But to ignore the current situation, which has shaken the whole world, and therefore the world of realities, would be short-sighted. COVID-19 has affected the economy and we will be recovering from its impact for a long time to come. But it is good to learn from every crisis. The global pandemic has shown us some of the ways to where our future could be heading. As the largest real estate event of the year – the Cannes MIPIM 2020 – was cancelled in its traditional form, the organizers decided to organize a virtual fair. And, wonder of the world, webinars, voting on the MIPIM Awards and interesting panel discussions will take place in the online space until September. Developers welcome this move, and some of them even believe that this ‘cheaper form’ of the fair can in many ways predetermine other events that can be partially held online! It was MIPIM 2020 that we dedicated to this issue. In the developer’s profile, we present in an exclusive interview Nigel Atkins, co-owner and partner of Atkins & Langford Development. A man of deep moral principles is an example of a successful developer who aptly characterizes two different real estate markets. He compares the bureaucratic procedures of the Czech real estate market with the French open market, and does not forget the effects of the pandemic on both countries, between which he has lived for 30 years. As a bonus, we also bring the FOCUS, thematic supplement, this time focused on hospitals. We wish us all a pompous return to the saddle and believe that the ‘renewal’ of the Czech real estate market will be rapid, and our virtual lives behind closed doors will return back to ground. KRISTINA VACKOVÁ

Partneři | Partners

Předplatné | Aktuality | a další najdete na www.developmentnews.cz you can find here Subscription | News | and more


development news obsah / contents

Obsah Contents TÉMA / TOPIC

6 8

10 13

MIPIM 2020 – letos jen v e-prostoru MIPIM 2020 – this year only in e-space Pandemie otevírá nová témata pro realitní trh The pandemic opens new topics for the real estate market

Letošní veletrh MIPIM Connect i nadále propojuje This year’s MIPIM Connect continues connecting Přesunou se veletrhy do online prostoru? Will trade fairs be transferred online?

28

Nejzdravější pracovní prostředí je v Doosan Bobcat The healthiest work environment is in Doosan Bobcat

BROWNFIELDY / BROWNFIELDS

30

Art of Space: Revitalizace bývalé výrobny uzenin Art of Space: Revitalization of the former chrcuterie in Prague – Nusle

32

Regenerace brownfieldů – cesta k udržitelnosti Brownfield regeneration – way to sustainability Z bývalého pivovaru se stala vinotéka Wine bar out of a former brewery AFI City vyrůstá na brownfieldu AFI City being built on a brownfield

36 40

PROJEKTY / PROJECTS

18

22 24

Parkview dokončeno, výstavba Port7 před zahájením Parkview completed, construction of Port7 to be commenced

GARBE expanduje do regionu CEE GARBE expands into CEE region Elektronický obchod výrazně naroste E-commerce will significantly grow

OSOBNOST / PERSONALITY

42

Současný český systém je stejně byrokratický jako za Marie Terezie The current Czech system is as bureaucratic as under Maria Theresa

EKONOMIKA / ECONOMY

48 50

Ostrava nabízí pozemky k prodeji Ostrava offers land for sale Banky jsou opatrnější Banks are more cautious

KALEIDOSKOP / KALEIDOSCOPE

54

56 27

4

Rekonstrukce PALLADIA pod taktovkou Sentientu pokračuje Refurbishment of PALLADIUM under Sentient management continues

dn 6/2020

Dlouholetá rekonstrukce Nemocnice sv. Josefa ve Vídni dokončena Long-term reconstruction of St. Joseph Hospital in Vienna completed Aktuality News

Příloha FOCUS d&b: Nemocnice


www.karlinport.cz

arlin ort

Qj +-' IO +-' VI Qj


téma / topic MIPIM 2020

MIPIM 2020 – letos jen v e-prostoru MIPIM 2020 – this year only in e-space Pandemie koronaviru zrušila celosvětově většinu akcí, což neminulo. ani největší konferenci a veletrh nemovitostí – MIPIM 2020..

J

de o historicky první zrušení této každoroční populární akce. Organizátoři ale přišli s alternativní variantou, která v této chvíli developerský trh velmi uspokojila. Uvažuje se dokonce o začlenění e-veletrhu do celkově koncepce MIPIM. Na září tohoto roku je naplánován „malý“ MIPIM v Paříži a následující regulérní ročník MIPIM 2021 se uskuteční příští rok v březnu. ŠIROKÁ PLATFORMA MIPIM CONNECT

Na konci dubna představili organizátoři MIPIM novou digitální platformu konference nazvanou MIPIM Connect, která je šita na míru světovým profesionálům z oblasti realit. Cílem MIPIM Connect je uspokojit potřeby profesionálů v oblasti realit. I když se nemohou setkat tváří v tvář, virtuální prostor jim umožňuje diskutovat, navázat nové kontakty a udržet krok s vývojem podnikání. Multikanálová digitální platforma bude k dispozici po celý rok, spolu s tradičními událostmi v Cannes, Paříži, New Yorku a Hongkongu. MIPIM Connect zahrnuje bezplatnou sekci přístupnou pro celou mezinárodní komunitu realitního trhu a další sekci vyhrazenou pro zákazníky registrované pro MIPIM 2020. Přístup k exkluzivnímu obsahu MIPIM a možnosti vytváření sítí budou registrovaným delegátům MIPIM 2020 nabízeny až do září. Nová digitální služba MIPIM Connect nabízí jak síťový nástroj pro zjednodušené celosvětové spojení mezi profesionály v oblasti nemovitostí zaregistrovanými v MIPIM 2020, tak samostatný exkluzivní obsah. Registrovaní delegáti MIPIM 2020 dostávají na svůj mail adresná přizpůsobená doporučení, vytvořená na základě jejich preferencí. Mohou se tak účastnit webinářů na témata, jež je zajímají nejvíce a mohou i navrhovat virtuální schůzky nebo chatové konverzace a sdílet prezentace s jinými vybranými kontakty. Exkluzivní obsah určený pouze delegátům letošního ročníku MIPIM je postaven především na webinářích a studiích mezinárodního realitního trhu. První webinář se uskutečnil 5. května; další budou následovat dvakrát týdně až do září, a to vždy v úterý a ve čtvrtek. Vystoupí na nich mezinárodní odborníci z oblasti nemovitostí a lídři trhu, kteří měli přednášet na konferenčním programu MIPIM 2020. Každý měsíc je přitom zaměřen na jedno specifické téma a pozornost je soustředěna na různé oblasti realitního trhu i na problémy jednotlivých města. Diskutován je rozvoj

6

dn 6/2020

měst a investic, urbanistický development i inovace – vše ve světle současného kontextu. MALÝ MIPIM V PAŘÍŽI

Uživatelé platformy MIPIM Connect se mohou zdarma dozvědět o významných mezinárodních projektech v oblasti nemovitostí, které budou představeny v březnu v Cannes na MIPIM 2021, který se uskuteční příští rok od 16. do 19. března. Zainteresovaná veřejnost může také těžit z nejnovějších zpráv z oboru prostřednictvím článků zveřejněných na blogu MIPIM a získat přístup k online galerii projektů. Pro všechny je také otevřen přístup k ocenění MIPIM Awards. Uživatelé MIPIM Connect se mohou seznámit s finalisty, mohou hlasovat pro svůj oblíbený projekt online, přímo ze svého počítače nebo mobilního telefonu. Vítězové cen MIPIM Awards 2020 budou vyhlášeni v září. KRISTINA VACKOVÁ / FOTO: MIPIM SPOLEČNOST REED MIDEM

byla založena v roce 1963 a je organizátorem profesionálních mezinárodních trhů, které jsou základními obchodními platformami pro klíčové hráče v příslušných odvětvích. Těmito sektory jsou MIPTV, MIPDOC, MIPCOM, MIPJUNIOR v Cannes, MIP China v Chang-čou a MIP Cancún v Mexiku pro odvětví televizního a digitálního obsahu; MIDEM v Cannes pro hudební profesionály; Esports BAR v Cannes a v Miami pro esports podnikání; MIPIM v Cannes, MIPIM Asia Summit v Hongkongu, SAR, Propel od MIPIM – NYC ve spolupráci s MetaProp, Propel od MIPIM – Paříž a Propel od MIPIM – Hongkong pro technický a realitní průmysl; MAPIC a LeisurUp v Cannes, MAPIC Rusko v Moskvě, MAPIC Itálie a Happetite v Miláně a MAPIC Indie v Bombaji pro maloobchod s nemovitostmi. www.reedmidem.com ABOUT REED MIDEM

Founded in 1963, Reed MIDEM is an organizer of professional, international markets that are essential business platforms for key players in the sectors concerned. These sectors are MIPTV, MIPDOC, MIPCOM, MIPJUNIOR in Cannes, MIP China in Hangzhou and MIP Cancun in Mexico for the television and digital content industries; MIDEM in Cannes for music professionals; Esports BAR in Cannes and in Miami for the esports business; MIPIM in Cannes, MIPIM Asia Summit in Hong Kong SAR, Propel by MIPIM – NYC in partnership with MetaProp, Propel by MIPIM – Paris and Propel by MIPIM – Hong Kong for the tech and real estate industry; MAPIC and LeisurUp in Cannes, MAPIC Russia in Moscow, MAPIC Italy and The Happetite in Milan, and MAPIC India in Mumbai for the retail real estate sector. www.reedmidem.com


téma / topic MIPIM 2020

Exclusive content intended only for delegates of this year’s MIPIM is based primarily on webinars and studies of the international real estate market. The first webinar took place on 5th May and others will follow twice a week until September, on Tuesdays and Thursdays, and will feature international real estate experts and market leaders to speak at the MIPIM 2020 conference program. Each month is focused on one specific topic and attention is zoomed on various areas of the real estate market and the problems of individual cities. Development and investment, urban development and innovation are discussed – all in the light of the current context. LITTLE MIPIM IN PARIS

The coronavirus pandemic has cancelled most. events worldwide, not to mention the largest real. estate conference and trade fair, MIPIM 2020..

T

his is the first ever cancellation of this popular annual event. However, the organizers came up with an alternative variant, which at the moment very satisfied the developer market. The integration of the e-fair into the overall MIPIM concept is even being considered. A ‘small’ MIPIM in Paris is planned for September this year, and the next regular MIPIM 2021 will take place next year in March. WIDE MIPIM CONNECT PLATFORM

At the end of April, the organizers of MIPIM presented a new digital conference platform called MIPIM Connect, which is tailored to the world’s real estate professionals. The goal of MIPIM Connect is to satisfy the needs of real estate professionals. Although they cannot meet face to face, the virtual space allows them to discuss, make new contacts and keep up with business development. The multi-channel digital platform will be available throughout the year, along with traditional events in Cannes, Paris, New York and Hong Kong. MIPIM Connect includes a free section accessible to the entire international real estate market community and another section reserved for customers registered for MIPIM 2020. Access to exclusive MIPIM content and networking options will be offered to registered MIPIM 2020 delegates until September. The new MIPIM Connect digital service offers both – a network tool for simplified worldwide connections between real estate professionals registered in MIPIM 2020 and stand-alone exclusive content. Registered MIPIM 2020 delegates receive addressed personalized recommendations, created on the basis of their preferences. They can participate in webinars on the topics that interest them most, and they can also suggest virtual meetings or chat conversations and share presentations with other selected contacts.

Users of the MIPIM Connect platform can learn free of charge about major international real estate projects, which will be presented in March in Cannes at MIPIM 2021, which will take place next year from 16th to 19th March. Stakeholders can also benefit from the latest industry news through articles published on the MIPIM blog and access the online project gallery. Access to the MIPIM Awards is also open to all. MIPIM Connect users can meet the finalists of the registered delegates in the current few weeks and can vote for their favourite project online, directly from their computer or mobile phone. The winners of the MIPIM Awards 2020 will be announced in September. KRISTINA VACKOVÁ / PHOTO: MIPIM REED EXHIBITIONS

zajišťuje přední světové eventy. Kombinuje osobní a datové a digitální nástroje, které zákazníkům pomáhají získávat informace o trzích, zdrojových produktech a dokončených transakcích na více než 500 akcích v téměř 30 zemích ve 43 průmyslových odvětvích a přilákají více než 7 mil. účastníků. Akce pořádané 35 globálními kancelářemi využívají odborné znalosti, souborné materiály dat a technologií, jež umožňují zákazníkům generovat miliardy dolarů z příjmů pro hospodářský rozvoj místních trhů a národních ekonomik po celém světě. Reed Exhibitions je součástí RELX, globálního poskytovatele informací a analytiků pro profesionální a obchodní zákazníky napříč odvětvími. www.reedexpo.com ABOUT REED EXHIBITIONS

Reed Exhibitions is a leading global events business. It combines face-to-face with data and digital tools to help customers learn about markets, source products and complete transactions at over 500 events in almost 30 countries across 43 industry sectors, attracting more than 7 million participants. Our events, organized by 35 global offices, leverage industry expertise, large data sets and technology to enable our customers to generate billions of dollars of revenues for the economic development of local markets and national economies around the world. Reed Exhibitions is part of RELX, a global provider of information and analytics for professional and business customers across industries. www.reedexpo.com

dn 6/2020

7


téma / topic MIPIM 2020

Pandemie otevírá nová témata pro realitní trh The pandemic opens new topics for the real estate market Ronan Vaspart, ředitel veletrhů MIPIM a MAPIC se dívá. na celou situaci ohledně historicky prvního zrušení. letošního veletrhu MIPIM z daleko širšího pohledu..

N

astiňuje nejen jednotlivá nová témata, jimiž se bude realitní trh moci zabývat v blízké budoucnosti, ale spatřuje v pandemii i moment, který nám ukazuje, jak bychom mohli žít lépe. Náhradou veletrhu MIPIM 2020 se stal v letošním roce MIPIM Connect, jenž umožnil vést tematické webináře, zveřejnit zajímavé studie a analýzy a dal účastníkům možnost debatovat alespoň virtuálně. Podle ředitele MIPIM Ronana Vasparta nastínila pandemie COVID-19 realitnímu trhu mnoho nových témat a ukázala rovněž možnost, jak se na problémy dívat jinak. Letošní největší světový veletrh nemovitostí a konference MIPIM 2020 byl zrušen kvůli pandemii koronaviru. Jak těžké pro vás bylo toto rozhodnutí? A jak jste o tom s vystavovateli komunikovali? Nebylo to snadné rozhodnutí, protože MIPIM hraje důležitou roli v mezinárodním realitním průmyslu. Naší nejvyšší prioritou je však bezpečnost; vývoj pandemie COVID-19 ukázal, že zrušení MIPIM bylo nejlepším opatřením pro naše klienty, partnery a zaměstnance. Všichni účastníci MIPIM byli informováni e-mailem, prostřednictvím webové stránky výstavy a článků v mezinárodních médiích. Budete nějak kompenzovat vystavovatele, účastníky? Byly vráceny peníze za vstupenky? A co zaplacené stánky? Všichni klienti, ať už vystavovatelé, nebo návštěvníci, měli možnost vybrat si mezi vrácením peněz, nebo převodem svých registračních poplatků na příští rok. Uvažovali jste o online náhradě MIPIM? Ano. Spustili jsme program MIPIM Connect, který zahrnuje témata výstavy, nástroje pro vytváření obchodních sítí, prezentace projektů, online konference, studie prestižních finalistů cen MIPIM Awards, dokumenty „whitepaper“, analýzy realitního trhu a mnoho dalšího. MIPIM Connect se bude vyvíjet v následujících měsících a letech jako součást 360° zážitku MIPIM. Co bude obecně představovat zrušení MIPIM a jeho odložení do roku 2021 – zůstanou témata stejná, nebo se změní, přizpůsobí se změnám?

8

dn 6/2020

Ronan Vaspart Realitní průmysl je mezinárodní a je propojený. Proto je MIPIM důležitou součástí obchodní agendy developerské komunity. Zrušení MIPIM 2020 dočasně znemožní naší komunitě komunikovat tváří v tvář. Pandemie COVID-19 dokazuje, že je na čase změnit pravidla hry, pokud jde o způsob, jakým žijeme, pracujeme a jednáme jako lidské bytosti. To nevyhnutelně ovlivní celý trh nemovitostí a MIPIM bude v nadcházejících měsících a letech hrát důležitou roli v diskusi o „nové normě“. Jaké trendy či strategie sledujete v souvislosti s MIPIM v posledních letech? Myslíte si, že příští veletrh zváží kritickou situaci v celém světě, pokud jde o pandemii? Je jisté, že dopad pandemie COVID-19 na celý svět bude tématem nadcházejících akcí MIPIM. Existuje tolik ob-


téma / topic MIPIM 2020

lastí, jimiž se lze zabývat! Potřebujeme znovu promyslet způsob, jakým jsou navrženy kanceláře? Je logistické odvětví schopné uspokojit poptávku, když nelze fyzicky nakupovat? Měli bychom přepracovat infrastrukturu městské dopravy tak, aby lépe umožňovala chůzi a cyklistiku? Jaká je budoucnost pronajímatelů obchodních center ve světě, kde bylo mnoho maloobchodních prodejen nuceno zavřít, nebo skončily naprosto bez příjmu? Kam směřuje hotelový sektor, pokud je turistika ve světě dlouhodobě omezena? Je tolik otázek, které je třeba řešit, a MIPIM udělá vše pro to, aby se na tato témata mohl zaměřit. Jak vy osobně vnímáte zrušení MIPIM 2020? Musí to být velmi divný pocit škrtnout veškerou vynaloženou práci a obrovské množství energie, kterou do přípravy konference vkládáte… MIPIM je událost, která trvá 12 měsíců a představuje neuvěřitelné množství tvrdé práce stovek lidí v Reed MIDEM – přes naši síť mezinárodních zástupců, partnerů a poskytovatelů služeb. Když bylo rozhodnuto o zrušení veletrhu, bylo nám to skutečně velice líto, cítili jsme smutek, smíšený s pochopením, že zrušit tuto akci je správné pro naše klienty i pro naše zaměstnance. Mezi tím, než jsme se vrátili a začali pracovat na MIPIM Connect a Týdnu nemovitostí (Real Estate Week Powered by MIPIM), jež se uskuteční v září v Paříži, nastalo velmi krátké období, které bychom mohli nazvat „smutkem“. Také jsme zjistili, že – i když je složité produkovat a připravit událost, jakou MIPIM je – ještě obtížnější je ji zrušit! Takže na září je bude naplánována podobná akce? Počkejte si na informace v tiskové zprávě, již vydáme začátkem června. Připravili jste nějakou online verzi schůzek pro vybrané panely MIPIM. Jak na to lidé reagovali? Splnila online verze veletrhu vaše očekávání? Reakce na MIPIM Connect byla vynikající. V nadcházejících měsících budeme moci poskytnout více podrobností, ale myslím si, že je spravedlivé říci, že MIPIM Connect se stane celoročním doplňkem MIPIM. Co byste přál nyní všem vystavovatelům a sám sobě? Nejhorším aspektem současné situace byly lidské oběti, protože došlo ke ztrátě životů a ztrátě mnoha zdrojů obživy. Naše první myšlenky směřují k těm, kdo utrpěli ztrátu v rámci svých rodin, přátel nebo kolegů. Hrozný je rovněž dopad na ekonomiky po celém světě. Podniky, které se před 12 měsíci zdály být silné, se dostaly na kolena, a to včetně realitních společností. Doufáme tedy, že se budou moci obnovovat udržitelným způsobem. Nakonec se zdá, že plošná domácí izolace přinesla naší planetě jakousi regeneraci, v některých zemích došlo k dramatickému poklesu znečištění. Možná se z toho v budoucnu můžeme poučit, a právě tyto lekce můžeme probrat na příštím MIPIM. Je prostě smutné, že se musela stát taková strašná událost, abychom viděli naši lepší budoucnost. KRISTINA VACKOVÁ

Ronan Vaspart, Director of MIPIM and. MAPIC, looks at the whole situation. regarding the historically first cancellation. of this year’s MIPIM trade fair from. a much broader perspective..

I

t not only outlines individual new topics that the real estate market will be able to deal with in the near future, but also sees a moment in the pandemic that shows us how we could live better. This year, MIPIM Connect became a replacement for the MIPIM 2020 World Conference, which enabled the conduct of certain thematic webinars, the publication of interesting studies and analyses, and gave participants the opportunity to debate at least virtually. According to MIPIM Director Ronan Vaspart, the COVID-19 pandemic outlined a number of new themes for the real estate market, as well as how to look at the problems differently. This year’s world’s largest real estate tradeshow and conference, MIPIM 2020 was cancelled due to a coronavirus pandemic. How difficult was that decision for you? And how did you communicate with exhibitors about that? This was not an easy decision because of the important role MIPIM plays within the international real estate industry. However, our top priority is safety, so as COVID-19 developed it became clear that cancelling MIPIM was the best policy for our clients, partners and staff. All MIPIM participants were informed by email, via the event web site and by articles in the international media. Will you somehow compensate exhibitors, participants? Has the money been refunded for tickets? What about paid stalls? All clients, whether they are exhibitors or visitors, have had the possibility to choose between a refund or transferring their registration fees to next year’s event. Did you consider some online ‘replacement’ of MIPIM? Yes. We have launched MIPIM Connect, which includes industry content, business networking tools, project presentations, online conferences, showcases of the prestigious MIPIM Awards finalists, industry white papers, real estate industry analysis and much more. MIPIM Connect will develop in the months and years to come as part of a 360° MIPIM experience. What will the abolition of MIPIM and its postponement to 2021 represent in general – will the topics remain the same, or will they change, will they adapt to change? The real estate industry is international and interconnected. This is why MIPIM is an important part of the property community’s business agenda. Cancelling the event temporarily removes the opportunity for that community to interact face-to-face. COVID-19 is proving a game-changer as regards the way we live; we work and we interact as human beings. This will inevitably impact real estate and MIPIM will have a role to play in discussing the New Normal in the months and years to come.

dn 6/2020

9


téma / topic MIPIM 2020

What tendency or strategies do you see around MIPIM in last years? And do you think that the next fair will consider the critical situation in the whole world – regarding to pandemic? It is certain that the impact of COVID-19 throughout the world will be addressed at future MIPIM events. There are so many areas to look at. Do we need to re-think the way offices are designed? Is the logistics industry capable of meeting demand when physical shopping is not possible? Should we re-design city transport infrastructure to allow more walking and bicycling? What is the future for the shopping rental business in a world where many retail outlets have closed or have generated no income for months? Where is the hotel sector heading if international tourism travel is restricted for long periods? There are so many questions that need to be addressed and MIPIM will do its best to focus the debate. How do you personally feel about the cancellation? It has to be very weird feeling to cancel all your job and such amount of work and energy you put in… MIPIM is an event that takes 12 months to prepare and an incredible amount of hard work from hundreds of people within Reed MIDEM, across our network of international representatives, partners and service providers. When the decision was taken to cancel, there was a real feeling of regret and sadness, mixed with an understanding that this was the right thing to do for our clients and for our own employees. There was a very short period of what one might describe as ‘mourning,’ before we bounced back and started working on MIPIM Connect and the Real Estate Week Powered by MIPIM in Paris next September. What we also

discovered was that while it is complicated to produce an event like MIPIM, it is even more complicated to cancel it! So a similar event will be planned for September? Wait for the information in the press release we will issue in early June. You prepared some online version of a meetings for some panels of MIPIM. How did people react to it? Did it meet your expectations about online MIPIM fair? The reaction to MIPIM Connect has been excellent. We will be able to provide more details in the coming months, but I think it is fair to say that MIPIM Connect will become a year-round addition to the MIPIM experience. What would you wish for all exhibitors and yourself now? The most devastating aspect of the current situation has been the human cost as lives and livelihoods have been lost. Our first thoughts are for those who have suffered loss within their families, friends or colleagues. Then there is the terrible impact on economies around the world. Businesses that seemed so strong 12 months ago, have been brought to their knees and that includes real estate businesses. So, we hope that they can rebuild in a way that is sustainable. Finally, the widespread use of lockdown appears to have had benefits for the planet, with pollution levels dropping dramatically in some countries. Perhaps there are lessons to be learned in the future and we can discuss these lessons at MIPIM. It is simply sad that it has taken such a terrible event to show us what might be a better future. KRISTINA VACKOVÁ

Letošní veletrh MIPIM Connect i nadále propojuje This year’s MIPIM Connect continues connecting Stejně jako mnoho hromadných akcí, i největší veletrh realit, MIPIM 2020. byl nejprve přesunut na červen a poté úplně zrušen. Ne však docela..

P

řemístil se do virtuálního prostoru, kde organizátor pořádá webináře, besedy, a jsou zde zveřejněny mnohé zajímavé studie. Nová online platforma, nazvaná MIPIM Connect, již dva měsíce spojuje developery celého světa. O tom, jak zrušení MIPIM 2020 ovlivnilo české vystavovatele a jak promptně zareagovali jeho organizátoři, jsme si popovídali s Milanem Stříteským, jednatelem společnosti Business Network CZ, jež je oficiálním prodejním reprezentantem společnosti MIDEM, která organizuje mj. i veletrh MIPIM. Milan Stříteský je prostředníkem mezi

10

dn 6/2020

českými a slovenskými vystavovateli a francouzským organizátorem, proto je blízko jak u zdroje, tak u koncových vystavovatelů, jež reprezentují český developerský trh ve světě. Letošní světově největší realitně investiční developerský veletrh, MIPIM 2020 byl zrušen kvůli pandemii koronaviru. Jaká byla reakce organizátorů? Jak se k celé mimořádné situaci postavili? Budou nějak odškodňovat vystavovatele, účastníky? Vracely se peníze za vstupenky? Co placené

MILAN STŘÍTESKÝ


téma / topic MIPIM 2020

Connnect je i interaktivní networkingová databáze, prostřednictvím níž si lze s ostatními účastníky veletrhu MIPIM domlouvat schůzky, organizovat video konference a sdílet obsah prezentace apod. Část obsahu MIPIM Connect, je přístupná zdarma i pro veřejnost, část je ovšem exkluzivní pouze pro účastníky veletrhu MIPIM. Slyšeli jsme o alternativní pařížské variantě za zrušený veletrh – je to pravda? O podrobnostech budeme informovat na začátku června v tiskové zprávě. Jak na zrušení MIPIM doplatili a jak na něj reagovali čeští a slovenští vystavovatelé? Ztráty k naší velké lítosti zaznamenali někteří účastníci za objednávky u třetích stran, jako je ubytování a doprava. V jednom případě se už dal do pohybu i odvoz expozic do Francie. Vystavovatelé z ČR a SR přesto reagovali na vzniklou situaci velmi klidně a všichni ti, s nimiž jsme hovořili, se spíše snažili řešit praktické záležitosti. Tímto bych chtěl všem našim vystavovatelům a jejich partnerům i návštěvníkům vyjádřit velký respekt a dík a ocenit jejich vstřícnost a pochopení vzniklé situace. Měsíce příprav totiž postihly nejen naši společnost, ale právě také účastníky veletrhu.

stánky? Málokdo si asi umí představit, co zrušení tak gigantické akce představuje. Jaké bylo zákulisí? Naši kolegové z Reed MIDEM v první fázi přesunuli termín konání veletrhu na 2.–5. června. I tento náhradní termín však byl s ohledem na opatření francouzské vlády o shromažďování většího počtu jedinců s ohledem na pandemii koronaviru zrušen. Z mého pohledu jde o zcela bezprecedentní situaci, která se v historii této akce stala poprvé. Návštěvníci i spoluvystavovatelé mají možnost volby mezi vrácením vstupného nebo přesunem účastnického poplatku dodatkem ke smlouvě na MIPIM 2021. Obdobné schéma transferu nebo kompenzací mají i objednavatelé stánků, reklamy a sponzoringu. Dodávám, že většina českých a slovenských vystavovatelů se již rozhodla přesunout svou účast na následující ročník tedy MIPIM 2021. Neuvažovali organizátoři o jakési online „náhradě“ MIPIM? Ano, jde o novou online platformu MIPIM Connect, která je v provozu již od dubna. V rámci platformy probíhají každé úterý a čtvrtek webináře, které vedou někteří konferenční mluvčí z plánovaného MIPIM. Dále jsou zde zveřejňovány zajímavé studie z mezinárodního trhu realit a investic, architektury, inovací a dalších příbuzných oblastí. MIPIM je opravdu zcela unikátní platformou flexibilně a bezprostředně reagující na vývoj v oblasti inovací politicko-ekonomické situace, ale i na výzvy a nové fenomény (například i krize COVID-19) na realitním trhu v jednotlivých zemích. V rámci svých eventů tematicky flexibilně reaguje na problematiku, která rezonuje aktuálním děním na trhu. Nosným tématem je tak vždy akceptace a adaptace na změny a zamyšlení se nad tím, jaké nové strategie a technologie může realitně-investiční průmysl implementovat. Součástí MIPIM

Co bude zrušení MIPIM a jeho odložení na rok 2021 představovat obecně? Témata zůstanou stejná, nebo se budou měnit, přizpůsobí se změně? Otázka je, co bude tou změnou. Předpokládám, že některá témata, jako je architektura, logistika, turismus, inovace, budovy pro zdravotnictví, turismus a udržitelný rozvoj, budou i nadále pokračovat, protože k veletrhu MIPIM neodmyslitelně patří, stejně jako i vyhodnocení nejlepších projektů prestižní MIPIM Awards. Dodávám, že v průběhu veletrhu MIPIM probíhá více než 100 konferencí pořádaných organizátorem veletrhu a další stovky akcí organizovaných vystavovateli. Jak vypadá situace s termínem podzimního MAPIC? Jsou zde nějaké nové informace? Bude se konat? Jak jeho přípravy zasáhla pandemie? A v jaké míře se bude Česko a Slovensko účastnit? MAPIC je naplánován na 17.–19. listopadu 2020. Stále předpokládáme, že se veletrh bude konat. Veletrh MAPIC je unikátní byznys platforma, která kombinuje veletrh, networkingové eventy, bohatý konferenční program a online databázi všech zúčastněných osob se všemi náležitými kontaktními údaji. Z ČR i SR máme běžně 120 účastníků. Doufáme, že restrikce spojené s omezením cestování i shromažďování skončí. Osobně jsem přesvědčen o tom, že organizátor udělá vše pro to, aby byly dodrženy standardy hygieny i bezpečnosti. Veletrhu MAPIC by měla předcházet mezinárodní výstava LeisurUp, která se bude konat od 16. do 17. listopadu 2020 v Terrasse Pantiero ve francouzském Cannes… LeisurUp je nová mezinárodní výstava určená společnostem a profesionálům zabývajícím se segmentem zábavně-volnočasových aktivit. První ročník přivítá 2 500 provozovatelů a dodavatelů volnočasových a zábavných konceptů, vlast-

dn 6/2020

11


téma / topic MIPIM 2020

níků médií a brandů, urbanistů, měst a vývojářů nemovitostí, aby mohli nabízet jedinečné, živé zážitky ve specifických místech a prostorách. LeisurUp pořádá Reed MIDEM, organizátor MAPIC a MIPIM (přední světové události v oblasti nemovitostí a maloobchodu). Zahájení vyhrazené akce pro volný čas odpovídá potřebě začlenit zkušenosti nejen pro obchodní prostory, ale pro všechny druhy fyzických míst. KRISTINA VACKOVÁ

Just like many other public events,. the largest real estate trade fair,. MIPIM 2020, was also at first postponed. to June, and then cancelled completely.. But not entirely..

I

t was transferred into a virtual space where the organizer organizes webinars, discussions and provides space for publishing many interesting studies. The new online platform called MIPIM Connect has been connecting developers from all over the world for two months already. We were discussing as to how the cancellation of MIPIM 2020 influenced Czech exhibitors and how promptly its organisers responded with Milan Stříteský, Company Director of Business Network CZ, the official sales representative of MIDEM, which, amongst others, organises the MIPIM trade fair. Milan Stříteský is the mediator between Czech and Slovak exhibitors and the French organiser and that is why he is close to the source as well as to those final exhibitors that represent the Czech development market in the world. This year’s largest global real estate investment development trade fair, MIPIM 2020, was cancelled because of the coronavirus pandemic. What was the organizers’ response? What attitude did they adopt in this exceptional situation? Are they going to somehow compensate participants? Was money for the tickets refunded? What about the stand they paid for? Hardly anybody can possibly imagine what the cancellation of such a gigantic event means. How was backstage? Our colleagues from Reed MIDEM first moved the dates of the trade fair to 2nd–5th June but even this alternate date was cancelled due to the French government’s measures issued with regards to gathering of a larger number of individuals with respect to the coronavirus pandemic. From my point of view, it is an entirely unprecedented situation that has occurred for the first time in history. Visitors and co-exhibitors have a choice as to whether they want to have their tickets refunded or have the participating fee transferred through a contract amendment to MIPIM 2021. A similar scheme for transfer and/or compensation also applies to those booking stands, advertising and sponsoring. I should add that the majority of Czech and Slovak exhibitors decided to move their participation to the following year, that being MIPIM 2021. Did the organizers consider some kind of online MIPIM ‘replacement’?

12

dn 6/2020

Yes, it is a new online platform MIPIM Connect, which has already been in operation since April. Every Tuesday and Thursday, there are webinars held within the framework of the platform, some of them being led by conference speakers from the planned MIPIM. The platform also provides interesting studies from the international market of real estate and investment, architecture, innovations and other associated areas. MIPIM really is an entirely unique platform, which responds flexibly and immediately to development in the area of innovations of the political-economic situation as well as its challenges and new phenomenon (for instance the COVID-19 crisis) in the real estate market in individual countries. Within its events, it responds thematically flexible to the issue that resonates with current affairs in the market. The principle topic is always the acceptance and adaptation to changes and giving a thought to what new strategies and technologies can the real estate investment industry implement. MIPIM Connect also includes an interactive networking database through which it is possible to arrange meetings, organize video conferences and share presentation content and others with other participants of the MIPIM trade fair. Part of the MIPIM Connect content is also accessible being free to the general public but a part is exclusive for MIPIM trade fair participants. We’ve heard of an alternative Parisian variant in replacement of the cancelled trade fair – is that right? We will provide information about the details in a press report at the beginning of June. How did Czech and Slovak exhibitors suffer the cancellation of MIPIM and how did they respond? Some participants have, much to our regret, suffered losses due to their bookings from third parties, such as accommodation and transportation. In one case, the participant even started moving some exhibits to France. But the exhibitors from the Czech and Slovak Republics responded to the emerged situation very peacefully and all those we spoke to were rather trying to deal with practical issues. Hereby I would like to express great respect and thank to all our exhibitors and their partners and to appreciate their responsiveness and understanding with reBUSINESS NETWORK CZ S.R.O.

je už od roku 2002 oficiálním a exkluzivním obchodním zástupcem organizátora veletrhu MIPIM společnosti Reed MIDEM pro Českou a Slovenskou republiku. Kromě veletrhu MIPIM zastupuje i další realitní akce organizátora jako je veletrh MAPIC, Propel, The Happetite. ABOUT BUSINESS NETWORK CZ S.R.O.

Business Network CZ s.r.o. has been an official and exclusive business representative of MIPIM trade fair’s organiser for the Czech and Slovak Republics, Reed MIDEM, since 2002. Apart from the MIPIM trade fair, they also represent others for the organizer’s real estate events such as the MAPIC trade fair, Propel and The Happetite.


téma / topic MIPIM 2020

gards to the emerged situation as the months of preparations not only affected our company but in particular also trade fair participants. What does the cancellation of MIPIM and its postponement to 2021 represent in general? Are the topics to remain the same or are they to change and adapt to the changes? Question is what the change is to be. I assume that some topics, such as architecture, logistics, tourism, innovations, buildings for health care and sustainable development will continue as they represent an inseparable part of MIPIM trade fair just as the appraisal of the best projects with the prestigious MIPIM Awards. I should add that more than 100 conferences organized by the trade fair organizer and hundreds of other events organized by the exhibitors are held during the MIPIM trade fair.

What is the situation like with regards to the date of MAPIC being in the autumn? Is there any new information? Is it to be held? How did the pandemics affect its preparations? And to what extent are the Czech and Slovak Republics to participate? MAPIC is planned for 17th–19th November 2020. We still assume that the trade fair is to happen. MAPIC trade fair is a unique business platform, which combines a trade fair, networking events, rich conference programme and online database of all participating persons with all due contact information. We have some 120 participants from the Czech and Slovak Republics. We hope that the restrictions associated with restrictions on travelling and gathering are to end. Personally, I believe that the organizer will do everything in order to abide by the hygiene and safety standards. The MAPIC trade fair should be preceded by the international exhibition LeisurUp, which is to be held from 16th to 17th November 2020 in Terrasse Pantiero in Cannes, France LeisurUp is a new international exhibition intended for companies and professionals involved in the segment of entertainment-leisure activities. The first year is to welcome 2,500 operators and suppliers of leisure and entertainment concepts, owners of media and brands, urban planners, towns and property developers in order to be able to offer a unique, lively experience in specific places and premises. LeisurUp is organized by Reed MIDEM, the organizer of MAPIC and MIPIM (leading global events in the areas of real estate and retail). Commencement of the event designated for leisure time corresponds with the need to include knowledge of retail premises as well as all types of physical places. KRISTINA VACKOVÁ

Přesunou se veletrhy do online prostoru? Will trade fairs be transferred online? Česká republika a Slovenská republika měly být na MIPIM 2020 zastoupeny hned. sedmi vystavovateli, z nichž většina se světového veletrhu realit účastní pravidelně..

S

amozřejmě i jich se zrušení výstavy dotklo, proto jsme se zeptali na jejich pocity. Z ankety vyplývá, že si všichni uvědomují naléhavost situace, kterou pandemie koronaviru celosvětově způsobila. Tak obrovské akce, jako je MIPIM, jsou založeny především na setkávání lidí, proto bylo její zrušení, resp. přesunutí na příští rok, zcela logické. S online webináři, možností diskuse s partnery a ostatními zorganizovanými akcemi jsou čeští a slovenští vystavovatelé spokojeni natolik, že se objevují i názory na nový fenomén organizace světových veletrhů, výstav a sympozií. Tou je právě levnější on-line varianta účasti.

1. Letošní evropsky/světově největší developerský veletrh, MIPIM 2020 byl zrušen kvůli pandemii koronaviru. Jaká byla vaše reakce a jaký máte názor na zrušení veletrhu? 2. Líbilo by se vám být odškodněni – a jakou formou? Bude stačit automatická účast na MIPIM 2021 za stejných podmínek? 3. Doplatili jste nějak na zrušení MIPIM 2020? 4. Pořadatelé veletrhu organizují jakousi „online pseudonáhradu“ – besedy, vystoupení, diskuse apod. Využijete této příležitosti? Komunikujete nějak s dalšími vystavovateli?

dn 6/2020

13


téma / topic MIPIM 2020

5. Co podle vašeho názoru zrušení MIPIM a jeho odložení na příští rok znamená obecně – témata zůstanou stejná, nebo se budou měnit, přizpůsobí se situaci? REMON VOS, CEO CTP INVEST

1. Zpočátku jsme se obávali, že jsme hodně investovali, protože jde o jednu z předních realitních akcí a letos měla naše společnost velké plány. Nyní vidíme, jak se svět přizpůsobil tomu, aby zůstal doma. Proto podobné události mohou mít v budoucnu zcela nový tvar, který může být pozitivní. 2. Věříme, že organizátoři odvedli dobrou práci při převodu poplatků z letošního MIPIM na příští rok. Museli jsme odepsat některé výdaje, ale jsme s jejich přístupem poměrně spokojeni. 3. Ne. 4.+ 5. Viděli jsme, že online akce a webináře mohou být velmi dobré: Mají větší dosah na publikum a nevyžadují žádné cestovní výdaje na ubytování, stravování apod., které investujete do účasti na velkých konferencích, jako je MIPIM. Proto si myslíme, že existuje velká šance, že se tato forma prosadí a rádi se i touto formou zúčastníme. Můžeme být také flexibilnější v tom, kdo se za náš tým konkrétní akce účastní, kdo mluví atd., čímž můžeme dosáhnout větší efektivity. JAKUB VERNER, GROUP PR MANAGER SPOLEČNOSTI HB REAVIS GROUP

1. Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, stejně jako obchodních partnerů, je pro HB Reavis prioritou číslo 1. Proto jsme celou situaci pečlivě sledovali a zrušení veletrhu ze strany pořadatelů považujeme za rozumné a pragmatické rozhodnutí. 2. Organizátoři MIPIM 2020 navrhli různá řešení vzniklé situace, za což jim patří díky. My jsme se rozhodli pro refundaci nákladů. Zároveň nutno podotknout, že vše probíhalo velmi profesionálně. 3. MIPIM je pro realitní sektor velmi důležitým milníkem. Počty vystavovatelů a návštěvníků koneckonců hovoří za své čili jeho zrušení mělo určitě svůj dopad na celý sektor. MIPIM každoročně propojí mnoho lidí a firem, a tím vzniknou nové obchodní příležitosti a partnerství. To se tento rok bohužel nestalo. Na druhou stranu jsme velmi rádi, že zejména díky našim dlouhodobým obchodním vztahům, se nám podařilo mnoho schůzek přesunout do online prostředí, a i přes novou formu setkání jsme se plně soustředili na představení našich klíčových projektů Varso Place ve Varšavě, Nivy Zone v Bratislavě či Agora Budapešť v srdci hlavního města Maďarska. 4. Online náhrada nemusí být nutně slabá, i když tu chybí přímá interakce. Na druhou stranu webináře a digitalizace meetingů s sebou přinášejí mnoho příležitostí. HB Reavis v současné době organizuje webináře, kde mj. představu-

14

dn 6/2020

jeme náš nový produkt Symbiosy (chytrá kancelář), jakožto přímou odpověď na současnou situaci způsobenou COVID-19. Na tento typ meetingů máme velmi pozitivní reakce. Tedy i v online náhradě vidíme příležitosti a rádi se diskusí zúčastníme. 5. COVID-19 a jeho dopady kladou velký důraz na flexibilitu a schopnost přizpůsobit se aktuálnímu dění. Pro náš Symbiosy tým (smart office solutions) to např. znamenalo vytvořit za velmi krátké období novou produktovou nabídku, která pomáhá společnostem hlídat si v kancelářích zdravé prostředí – to vše na základě exaktních dat. Pro MIPIM to bude znamenat připravit následující ročník tak, aby plně reflektoval aktuální dění a zaobíral se aktuálními tématy.

REMON VOS

PETR HLAVÁČEK, PRVNÍ NÁMĚSTEK PRIMÁTORA HL. MĚSTA PRAHY

1. Situaci s šířením koronaviru jsme samozřejmě bedlivě sledovali a plně chápeme rozhodnutí Reed MIDEM veletrh posunout až na rok 2021. Zdraví musí být vždy na prvním místě.

JAKUB VERNER

2. V této chvíli počítáme s účastí hlavního města Prahy v roce 2021, a to za stejných podmínek. 3. V určitém slova smyslu ano, je nutné počítat s vícenáklady, které logicky s odsunutím veletrhu souvisejí, ale opět platí, že zdraví nás všech je přednější. 5. Rádi bychom využili čas, který teď máme, abychom zapracovali na již připraveném konceptu, popř. ho o něco dalšího obohatili. TOMÁŠ MACURA, PRIMÁTOR STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

1. Kvůli šíření viru COVID-19 byla zrušena celá řada hromadných akcí a významných světových výstav a veletrhů ještě před termínem konání veletrhu MIPIM 2020. Situaci jsme průběžně pečlivě sledovali a výsledek do jisté míry očekávali. Nebylo to tedy pro nás až takové překvapení, i když jsme do poslední chvíle ladili podklady a řešili organizační záležitosti spojené s účastí. Zrušení akce považujeme za logické a naprosto oprávněné. Zdraví a bezpečnost všech zúčastněných musí být pro organizátora akce vždy prvořadé. 2. Ostrava se veletrhu MIPIM účastní pravidelně dlouhá léta. V roce 2019 to bylo již posedmnácté. Tento typ veletrhu považujeme za vhodnou příležitost, jak přímo oslovit investory a developery s naší nabídkou, což potvrzuje rostoucí zájem a několik probíhajících jednání ke konkrétním plochám v Ostravě. Uvítali jsme tedy návrh organizátora Reed MIDEM na přesunutí pronájmu plochy a služeb s tím spojených na nový termín v roce 2021. S účastí počítáme i do budoucna. 3. Tak jako všichni účastníci i my evidujeme ušlé náklady. Netvoří však zásadní část rozpočtu akce a jsou spojeny hlavně s náklady na dopravu a pobyt osob prezentujících

PETR HLAVÁČEK


téma / topic MIPIM 2020

TOMÁŠ MACURA

ANETA KLÍMOVÁ

Ostravu. Koncept stánku připravený pro letošek využijeme pro rok 2021. Příležitost osobně se setkat se zástupci trhu nemovitostí se nedá jen tak nahradit, nicméně se ji snažíme kompenzovat formou online jednání. Se zástupci českých developerských a investorských společností osobnímu setkání nyní již nic nebrání. Veletrh by nám však umožnil realizovat je v daleko koncentrovanější podobě.

na příští rok. Proto pro nás přesunutí MIPIM nepředstavuje problém.

4. Zatím jsme ji nevyužili. Naši pozornost jsme v této nelehké době soustředili na intenzivní podporu podnikatelů ve městě. Prodloužení splatnosti nájmu, odpuštění nájmu, rychlá finanční výpomoc do 20 000 Kč nebo finanční dar do 100 000 Kč. To byly možnosti podpory, které Ostrava nabídla drobným podnikatelům, jimž byla v důsledku krizových opatření vlády kvůli COVID-19 znemožněna jejich obchodní činnost. Poté, co město v březnu a dubnu podalo pomocnou ruku drobným ostravským podnikatelům a firmám, připravilo speciální program i pro ostravské neziskové organizace. Pomoc ze strany města Ostrava patří k těm nejrychlejším a nejširším v rámci celé republiky. Souběžně s tím jsme pokračovali v přípravách podkladů pro vyhlášení záměrů prodeje lukrativních pozemků v průmyslové zóně Mošnov v blízkosti mezinárodního letiště a v proluce v centru města. Výzva bude zveřejněna v nejbližších dnech na webových stránkách www.pozemky.ostrava.cz . Tuto nabídku budeme nyní široce komunikovat, aby se dostala do povědomí a budeme se těšit na reakce potenciálních zájemců.

4. Organizátoři dělají, co je v jejich silách, aby se se současnou situací poprali. S námi komunikují na pravidelné bázi a vzniklou situaci z našeho pohledu zvládají brilantně.

5. Moderní informační a komunikační technologie se do aktuálního dění v současné době zapojují rychleji než za běžného stavu. Předpokládám, že tato nová zkušenost donutí organizátory veletrhů přemýšlet nad novými koncepty. Pravděpodobně dojde k širšímu využívání různých online komunikačních nástrojů ve formě přenosů, videokonferencí, prezentací či diskusí. Do témat se promítnou nástroje, které mohou pomoci překonat podnikatelské sféře krizové situace. HELENA FRINTOVÁ A JAN NOVÁČEK, ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANKY STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Středočeský kraj postihlo zrušení letošního veletrhu MIPIM jako všechny ostatní vystavovatele. Využijeme možnost prezentovat kraj na veletrhu, který se bude konat v příštím roce, tj. MIPIM 2021. ANETA KLÍMOVÁ, CHIEF MARKETING OFFICER SPOLEČNOSTI SPACETI

1. Na letošní MIPIM jsme se moc těšili, měli jsme vystavovat z pozice vítěze loňského ročníku MIPIM startup Competition. V rámci situace, která panovala v Evropě, se zrušení dalo očekávat, proto nás nikterak nepřekvapilo. MIPIM je veletrh, který je o intenzivním osobním kontaktu. Proto jeho zrušení bylo ze strany organizátorů rozumným rozhodnutím. V případě konání by účastníci stejně nemohli plně využít potenciál akce. 2. O odškodnění jsme nežádali. Díky loňskému vítězství nám byl poskytnut stánek zdarma, což se přesouvá plynule

3. Zrušení MIPIM i dalších akcí akcelerovalo transformaci komunikace se zákazníky do online prostředí. Nedá se ale přesně zodpovědět, jak a jestli jsme na zrušení MIPIM doplatili.

5. Přeji si, aby se MIPIM díky vzniklé situací transformoval. Chceme vzájemně sdílet a slyšet, jak se nám, jednotlivým firmám, podařilo poprat se s pandemickou situací. Také by bylo na místě mluvit o budoucnosti, jak se bude měnit pracovní prostředí, jaká očekávání budou mít lidé od workplace managerů, nebo jak ovlivní pandemie celý proptech industry, což je téma, které se nás přímo dotýká. MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Zástupci magistrátu města na naše otázky neodpověděli. KRISTINA VACKOVÁ

The Czech and Slovak Republics were to. be represented at MIPIM 2020 by seven. exhibitors, whereby most of them. regularly participated at the global trade. fair of real estate..

T

he cancellation of the exhibition naturally affected them as well, so we asked how they feel about it. Resulting from the survey is that they all are aware of the urgent nature of the situation that the coronavirus pandemic caused worldwide. Such enormous events like MIPIM are mainly based on people gathering, so the postponing of it to next year was, after it had been cancelled, completely logical. Czech and Slovak exhibitors are satisfied with online webinars, the possibility to hold a discussion with partners and other organized events to such an extent that one can hear opinions regarding a new phenomenon when it comes to the organising of global trade fairs, exhibitions and symposiums. And that is the cheaper variant of on-line participation. 1. This year’s European largest development trade fair, MIPIM 2020, was cancelled due to the coronavirus pandemic. What was your reaction and what is your opinion regarding the cancellation of the trade fair? 2. Would you like to be recompensed? And if so, how? Will automatic participation at MIPIM 2021 and with the same terms and conditions be enough? 3. Have you somehow suffered any significant losses due to the cancellation of MIPIM 2020? 4. Organizers of the trade fair arranged some sort of ‘online pseudo-substitute – talks, performances, discussions, etc. Are you going to make use of this opportunity? Do you somehow communicate with other exhibitors?

dn 6/2020

15


téma / topic MIPIM 2020

5. What do you think the cancellation of MIPIM and the postponing of it to next year means in general – will the topics remain unchanged or will they change and adapt to the situation? REMON VOS, CEO CTP INVEST

1. Firstly we were worried that we had invested considerably as it is one of the prominent real estate events and our company had tremendous plans this year. Now we can appreciate how the world adjusted to staying at home. That is why such events can acquire in the future an entirely new form, which can be positive. 2. We believe the organizers carried out extensive work with regards to the transferring of this year’s MIPIM fees to next year. We had to write off some expenses but we are relatively satisfied with their approach. 3. No, we haven’t. 4.+ 5. We saw that online events and webinars can be very good: they possess a broader scope over their audience and do not require any significant travelling costs for board and lodgings and other costs that you need to invest into the participation at big conferences such as MIPIM. That is why we believe that there is a real opportunity that this format might assert itself and we will be happy to participate this way. We can also be more flexible with regards to who participates, talks, etc., in a particular event on our team’s behalf whereby we can achieve a greater effectiveness. JAKUB VERNER, GROUP PR MANAGER AT HB REAVIS GROUP

1. The health and safety of our staff as well as our business partners is No. 1 priority for HB Reavis. That is why we closely followed the overall situation and considered the cancellation of the trade fair to be a wise and pragmatic decision. 2. MIPIM 2020 organizers suggested various solutions with regard to the situation, for which they deserved sincere thanks. We decided to have our costs refunded. It is also necessary to point out that everything proceeded at a very professional level. 3. MIPIM is a very important milestone for the real estate sector. After all, the number of exhibitors and visitors clearly shows whether the cancellation had an impact on the whole sector. MIPIM interconnects many people and companies every year, allowing for the emergence of new business opportunities and partnerships. This, unfortunately, did not happen this year. On the other hand, we are really glad that we have, mainly due to our long standing business relations, managed to move many of our meetings to an online environment and despite the new format of meetings, focused on the introduction of our key projects being Varso Place in Warsaw, Niva Zone in Bratislava and Agora Budapest in the centre of the capital of Hungary.

16

dn 6/2020

4. An online substitute does not necessarily need to be weak even though the direct interaction is absent. On the other hand, webinars and digitization of meetings brings a number of opportunities. HB Reavis is currently organizing webinars where we, amongst others, introduced our new project of Symbiosy (smart office) as a direct response to the present situation caused by COVID-19. We get very positive responses to these types of meetings. That means that we see an opportunity in the on-line substitute as well and will be happy to take part in discussions. 5. COVID-19 and the impact it has, put a tremendous emphasis on flexibility and an ability to adjust to the current situation. As for our Symbiosy team (smart office solutions), this, for instance, meant creating a new product offer, which helps companies to monitor a healthy environment in their offices over a very short period of time – and all that on the basis of precise data. This will mean that next year’s MIPIM needs to be organized in such a way as to fully reflect the current situation and deal with actual topics. PETR HLAVÁČEK, FIRST DEPUTY MAYOR OF THE CAPITAL CITY OF PRAGUE

1. Naturally we were monitoring the situation with the spreading coronavirus closely and fully understand Reed MIDEM’s decision to postpone the trade fair to 2021. Health must always remain the number 1 priority. 2. We currently account with Prague’s participation in 2021, this being on the same terms and conditions. 3. In some sense we did. It is necessary to account with extra costs, which are logically associated with the postponing of the trade fair, but once again health is the most important. 5. We would like to use the time we have now to work hard on the already prepared concept or indeed to enrich it with something else.


téma / topic MIPIM 2020

TOMÁŠ MACURA, MAYOR OF THE STATUTORY CITY OF OSTRAVA

1. A whole number of public events and global significant exhibitions and trade fairs was cancelled because of the COVID19 virus even before MIPIM 20 was to be held. We monitored the situation closely and to some extent expected this result. So, it didn’t surprise us that much, even though we were collating all relevant data and dealing with those organizational issues associated with our participation, until the last moment. We consider the cancellation entirely logical and completely justified. The health and safety of all participants must always be No. 1 for the organizer. 2. Ostrava has been participating at the MIPIM trade fair regularly for years. In 2019, it was the seventeenth time. We consider this type of trade fair a very appropriate opportunity as to how to approach investors and developers with our offers, which show in the increasing interest and several proceeding negotiations regarding particular areas in Ostrava. So, we did welcome Reed MIDEM’s suggestion to postpone the lease of space and services associated with it to a new date in 2021. We certainly account with our participation in the future as well. 3. As all participants, we also registered certain losses. However, these do not represent a fundamental part of this event’s budget and are mainly associated with travelling and boarding costs for those representing Ostrava. We will utilize this year’s concept of the stand in 2021. Meeting representatives of the real estate trade fair in person is indispensable but we try to compensate them via online meetings. As for representatives of Czech development and investment companies, nothing stands in the way of a personal meeting anymore. But the trade fair would allow us to realize this in a much more concentrated format. 4. We haven’t used it yet. We paid attention in these difficult times to the intensive support of entrepreneurs in town. Extending due dates for rents, remission of rent, speedy financial help of up to CZK 20,000 or a financial gift of up to CZK 100,000. That was the potential assistance that Ostrava offered to those smaller entrepreneurs whose business activities were halted due to the government’s emergency measures because of COVID-19. After the town provided a helping hand to smaller entrepreneurs and companies in Ostrava in March and April, the town also prepared a special programme for Ostrava’s non-profit making organizations. Help from the town of Ostrava belongs to the fastest and most extensive within the framework of the whole country. Alongside that, we also continued the preparation of data for the announcing of our intention to sell lucrative plots in the Mošnov industrial zone situated near the international airport and in a gap site in the town centre. This will be announced in the next few days on the www.pozemky.ostrava.cz website. We will be communicating this offer broadly now so that it is known and will look forward to potential clients’ responses.

5. State-of-the-art information and communication technologies join the current situation faster than usual. I assume that this new experience will make trade fair organizers think of new concepts. The utilization of various online communication tools in the form of broadcasting, video conferences, presentations and discussions will probably become broader. Topics will also reflect the tools that can overcome emergency situations in the entrepreneurial sphere. HELENA FRINTOVÁ AND JAN NOVÁČEK, DIVISION OF THE OFFICE OF THE GOVERNOR FOR CENTRAL BOHEMIA

Central Bohemia was affected by the cancellation of this year’s MIPIM trade fair as were all other exhibitors. We will make use of the possibility to present our region at the trade fair, which will be held next year, that is MIPIM 2021.

ANETA KLÍMOVÁ, CHIEF MARKETING OFFICER AT SPACETI

1. We were really looking forward to this year’s MIPIM. We were supposed to exhibit there as the winners of last year’s MIPIM start up Competition. With regards to the situation in Europe, the cancellation was to be expected, so it did not come to us as a surprise. MIPIM is a trade fair that is about personal contact. That is why cancellation was a wise decision. If it had have been held, then participants wouldn’t be able to utilize the full potential of the event anyhow. 2. We didn’t ask for any recompense. Thanks to our last year’s victory, we were offered a stand free of charge, which is being transferred to next year. That is why we don’t have a problem with the postponing of MIPIM. 3. Cancellation of MIPIM and other events accelerated the transfer of communication with clients to the on-line environment. But it is impossible to say exactly how and if we suffered from the cancellation of MIPIM. 4. The organizers are doing their best in order to cope with current situation. They communicate with us on a regular basis and we think that they are handling it correctly. 5. I will for MIPIM to be transformed due to the emerged situation. We want to share and hear how we, the individual companies, managed to deal with the pandemic situation. It would also be advisable to speak of the future, who will working with environment change, what expectations will people have from workplace managers and how will the pandemic influence the overall industry, which is a topic that affects us directly. THE TOWN OF ÚSTÍ NAD LABEM

Council representatives didn’t ansver our questions. KRISTINA VACKOVÁ

dn 6/2020

17


projekty / projects TRH / MARKET

Parkview dokončeno, výstavba Port7 před zahájením Parkview completed, construction of Port7 to be commenced Společnost Skanska v Praze dlouhodobě posouvá laťku kvality kancelářských. budov – dva z jejích projektů se na začátku roku zařadily mezi 10 nejzelenějších. administrativních budov světa podle certifikace LEED..

K

nejvyšším standardům, ať už v oblasti udržitelnosti, nebo zázemí pro nájemce, míří i čerstvě dokončená budova Parkview na Pankráci a komplex Port7, který Skanska brzy začne stavět v pražských Holešovicích. Cílem projektu je mj. vytvořit v Praze atmosféru „nové náplavky“ a zázemí pro relaxaci a kulturní akce na nábřeží Vltavy. ZELEŇ A ZÁZEMÍ

Dokončením moderní kancelářské budovy Parkview Skanska letos na jaře rozšířila Pankráckou pláň, žádanou obchodní lokalitu, o dalších 16 000 m2 pronajímatelných ploch. „Pankrác si drží pozici jedné z nejstabilnějších byznysových čtvrtí a poptávka po zdejších prostorech stále neutichá. Parkview nabízí prostory v samém srdci čtvrti, ale zároveň v přímé blízkosti Centrálního parku, takže nájemci budou mít příjemný výhled do zeleně,“ popsala výhody lokace Alexandra Tomášková, výkonná viceprezidentka komerčního developmentu Skanska pro Maďarsko a Českou republiku a ředitelka komerčního developmentu Skanska v ČR. Parkview pochází z dílny newyorského architektonického studia Richard Meier&Partners. Budovu pokrývá čistě bílá fasáda, z níž od druhého do osmého patra vyrůstají balkony určené k odpočinku s výhledem na park i pražské panorama. Zeleň je umístěna i v celé budově tak, aby navozovala příjemné prostředí pro práci. Na střeše budovy je pak terasa s výhledem na Pražský hrad a při příznivém počasí až na horu Říp. Výborné zázemí pro nájemce je jedním z předpokladů získání certifikace WELL na úrovní Gold, o něž Skanska usiluje. Tato certifikace posuzuje vliv budovy na zdraví a pohodu lidí a hodnotí např. i kvalitu ovzduší, vody nebo přístup k přirozenému dennímu světlu. Kromě toho Parkview nabídne materiály s nízkou emisí těkavých organických látek a rozsáhlé zázemí pro cyklisty. Pokud budova certifikaci WELL získá, bude třetí v České republice – po Visionary a Praga Studios, rovněž od Skanska.

18

dn 6/2020

Společnost s těmito projekty dosáhla prestižního úspěchu i v oblasti udržitelnosti, když se na začátku roku obě zařadily mezi 10 nejzelenějších kancelářských budov na světě podle certifikace LEED v3 Core&Shell. Nejvyšší environmentální standardy splňuje i Parkview a pravděpodobně se v hodnocení LEED také zařadí mezi světovou elitu. KANCELÁŘE, ŠKOLKA I ZASEDAČKA NA ŘECE

S polyfunkčním kancelářským komplexem Port7 se Skanska bude ucházet dokonce o novou, ještě přísnější verzi certifikace. Nový systém hodnocení klade např. vyšší nároky na použité materiály, spotřebu energie nebo využívání dešťové vody. Budova by se získáním nové úrovně LEED mohla pyšnit jako první v Česku. Skanska komplex začne stavět v následujících měsících, a to na holešovickém břehu Vltavy. Dokončení plánuje na rok 2023. Projekt z pera studia DAM.architekti naplno využívá


projekty / projects TRH / MARKET

Parkview

přímé blízkosti Vltavy, a to jak v návrhu samotných kancelářských budov, tak v okolním zázemí pro veřejnost. Komplex o sedmi věžích s terasami doplní oblast o 35 000 m2 kancelářských ploch a zároveň nabídne prostory pro občanskou vybavenost, jako jsou obchody, školka, restaurace i kavárny nebo třeba supermarket a fitness studio. „Pražské Holešovice zažívají velmi dynamický růst a my máme radost, že se na něm můžeme aktivně podílet, a to už s druhým projektem. Při jeho navrhování jsme mysleli na širokou škálu služeb, které chceme v rámci projektu nabídnout. Zároveň tak, stejně jako u všech našich projektů, zaručíme co největší zázemí a pohodlí nájemcům a nabídneme městské části a jejím obyvatelům nový prostor s unikátní atmosférou, kde mohou trávit svůj volný čas,“ potvrdila Alexandra Tomášková. DRUHÁ NÁPLAVKA?

Port7 s okolím propojí mimo jiné podchod přímo ze stanice vlaku a metra nebo renovovaná cyklistická stezka, kterou Skanska v oblasti otevřela již dříve. Prostor kolem řeky společnost doplní o park se zázemím pro širokou škálu volnočasových aktivit pro veřejnost. Na nábřežích a molech bude prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí, v okolí komplexu zároveň vyrostou rozsáhlé plochy zeleně k relaxaci i sportu. Nájemci budov budou moct využít např. plovoucí konferenční místnosti nebo přístav pro vodní taxi. PR

Skanska has been setting higher. standards of quality of administrative. buildings in Prague over the long term. – two of their projects were, at the. beginning of the year, included amongst. the 10 greenest administrative buildings. in the world in accordance with LEED. certification..

T

he newly completed building Parkview at Pankrác and the Port7 complex, which Skanska is to commence soon in Holešovice, Prague, are also heading for the highest standards in the area of sustainability and/or premises provided to tenants. The aim of the project is, amongst others, to create the atmosphere of a ‘new riverside’ and background for relaxation and cultural events on the banks of the Vltava River in Prague. GREENERY AND BACKGROUND FACILITIES

With the completion of the modern administrative building Parkview, Skanska expanded the sought-after location of Pankrácká pláň by a further 16,000 sq m of rental area this spring. “Pankrác retains its position as one of the most stable business districts and demand for local premises

dn 6/2020

19


projekty / projects TRH / MARKET

does not recede. Parkview offers premises in the very centre of the district as well as within the immediate vicinity of Central Park, which means that tenants will be provided with a beautiful view of greenery,” described Alexandra Tomášková, Executive Vice President Operations Hungary & the Czech Republic at Skanska Commercial Development Europe, with regards to the advantages of its location. Parkview comes from the New York architectural studio Richard Meier&Partners. The building is covered with a pure white façade with balconies extending from the second to the eighth floor, these are intended for relaxation and offer views of the park and Prague’s panorama. Greenery is distributed throughout the building in order to induce a pleasant work environment. On the roof of the building, there is a terrace that provides a view of Prague Castle and in good weather also the Říp Mountain. Excellent facilities for tenants represent one of the prerequisites for acquiring the WELL certificate on a Gold level that Skanska endeavours. This certification assesses the building’s influence on people’s health and wellbeing and also the qualities of air, water and access to daylight. Apart from that, Parkview is to offer materials with a low emission of volatile organic matters substances and extensive background facilities for cyclists. If the building receives the WELL certificate, it will be the third one in the Czech Republic following Visionary and Praga Studios, also by Skanska. The company also achieved prestigious success with these projects in the area of sustainability when they were, at the beginning of the year, included amongst the 10 greenest administrative buildings in the world as per the LEED v3 Core&Shell certification. The highest environmental standards are also met by Parkview and is also to probably join the global elite within LEED certification. OFFICES, NURSERY SCHOOL AND A MEETING ROOM ON THE RIVER

Skanska will be trying for the new and even stricter version of certification with their poly-functional administrative complex Port7. The new system of assessment for instance puts higher demands on utilized materials, energy consumption and utilization of rainwater. The building might well pride itself as the first building in Czech with the new level of LEED. Skanska will commence construction in the following months, where this is to happen on the Holešovice banks of the Vltava River. Completion is scheduled for the year 2023. The project by DAM.architekti studio fully utilizes the immediate vicinity of the Vltava River, this being both with the design of the administrative buildings as well as its surrounding areas for the general public. The complex of seven tower with terraces is to complement the area with 35,000 sq m of administrative premises and is also to offer premises for civic amenities such as shops, a nursery school, restaurants and cafés and also a supermarket and fitness studio. “Holešovice, Prague, is experiencing very dynamic growth and we are pleased that we can participate in it actively, already being the second project. Whilst designing

20

dn 6/2020

the project, we took into consideration a broad range of services that we would like to offer within the framework of the project. And as with all our other projects, we are to secure the largest possible background facilities and comfort for tenants and provide the city district and its residents with a new area with a unique atmosphere where they can spend their free time,” confirmed Alexandra Tomášková. A NEW RIVERSIDE?

Port7 will be interconnected with its surrounding areas via a subway running directly from the train and underground station and a cycleway that Skanska has previously opened within this area. The company is to complement the areas around the river by a park, which is to provide a broad range of leisure activities for the general public. The embankments and quays will provide space for cultural and social events and within the complex will also be extensive green areas for relaxation and sport. Tenants will be able to, for instance, use the floating conference premises and port for a water taxi. PR

Port7


Let’s meet by the river


projekty / projects PROFIL / PROFILE

GARBE expanduje do regionu CEE GARBE expands into the CEE region V prvních měsících letošního roku se na českém trhu industriálních. a logistických nemovitostí objevilo nové jméno: GARBE..

N

ěmeckou skupinu, která se zaměřuje především na development a správu logistických a průmyslových nemovitostí, ale také na projektový management, správu investic a nemovitostních fondů, zde bude v regionu CEE zastupovat Martin Polák. Požádali jsme ho, aby svého nového zaměstnavatele čtenářům představil. Jaká je historie společnosti GARBE v Německu a na západoevropském trhu? Zaměřuje se firma spíše na logistické, nebo na výrobní prostory? Skupina GARBE byla založena v roce 1965 a má dlouhou historii v působení na celoevropském základě. GARBE se v současnosti zaměřuje převážně na průmyslový, bytový a kancelářský sektor. Vedle Německa má GARBE lokální tým v Nizozemsku, který pracuje ve všech segmentech aktiv v Nizozemsku a v současné době expanduje v oblasti průmyslového sektoru do střední a východní Evropy. Navíc se zaměřujeme na development logisticky v Rakousku a Francii. Obecně se GARBE snaží dělat skvělé udržitelné projekty, ale v sektoru průmyslových nemovitostí chceme být vedoucí společností na trhu. Kde všude zatím GARBE působí? GARBE obhospodařuje portfolio nemovitostí v hodnotě přes 4,6 mld. eur, z toho GARBE Industrial v hodnotě 2,7 mld. eur. Navíc má ve výstavbě objem kolem 1,5 mld. eur na téměř 40 stavebních lokalitách s celkovou rozlohou více než 1 mil. m2 ve čtyřech státech. Jaké jsou záměry a cíle expanze do CEE a jakou formou to bude? Neklademe si žádné cíle ohledně objemu nebo rozlohy. Ani po 15 letech na trhu mě nepřestává překvapovat, že stále existují lidé, jimž někdo platí za investování cizích prostředků s hlavním cílem investovat rychle konkrétní sumu, místo toho, aby byla na prvním místě kvalita investičního a developerského produktu. To vnímám jako náš primární cíl: vynikající lokality, vynikající klient a kvalitativně vynikající produkt. Zároveň chceme využít našich schopností a proaktivní správě průmyslových nemovitostí a věnovat se tzv. akvizicím s přidanou hodnotou.

22

dn 6/2020

Co si pod tímto termínem mám představit? Tzv. ValueAdd Acquisitions jsou projekty, kde koupíte řekněme existující halu s možností výstavby na sousedním pozemku, popř. neobsazený areál či brownfield, prostě jakákoli aktiva, v nichž dokážete svou činností zvýšit budoucí hodnotu nemovitosti. Máte vytipované některé konkrétní lokality, na něž se chcete zaměřit? Ano, ale zatím bych nerad uváděl konkrétní města, ale obecně jde o Českou republiku, Slovensko a Polsko. Naše působení na trhu se bude vyznačovat vysokou diskrétností ve stadiu přípravy projektů, proaktivní a přímou komunikací s našimi klienty a až nakonec marketingem při rekapitulaci spokojenosti zákazníka. Jaké to je po 12 letech změnit působiště a vlastně se znovu vrátit „na začátek“, tedy k nule metrů čtverečních a budovat zcela nové portfolio? Je to úžasné a měl jsem to udělat už dřív. Navíc načasování do pandemie mě zbavilo odpovědnosti za portfolio klientů a za zaměstnance, takže se mohu s čistou hlavou věnovat přípravě projektů. RED

Martin Polák


Eschweiler

A new name originated in the initial. months of this year in the Czech market. of industrial and logistics real estate.. It was the name GARBE..

T

he German group, which mainly focuses on development and management of logistics and industrial real estate as well as project management and investment and real estate fund management will be represented here, within the CEE region, by Martin Polák. We asked him to introduce his new employer to our readers. What is the history of GARBE in Germany and West European markets? Does the company rather focus on logistics or production premises? The GARBE Group was founded in 1965 and has a long history in working on a Pan-European basis. Today, GARBE focuses predominantly on industrial, residential and office sectors. Besides Germany, GARBE has a local team working on all asset segments in the Netherlands and is currently expanding into the CEE Region in the area of the industrial sector. In addition, we focus on Logistics Developments in Austria and France. In general, GARBE endeavours to execute large sustainable projects, however, we would like our company to be market leader within the area of industrial real estate. Where does GARBE operate? GARBE administrates and manages a real estate portfolio worth over EUR 4.6 billion of which GARBE Industrial is worth EUR 2.7 billion. Moreover, they are constructing in almost 40 building locations with a total area of 1 million sq m in four countries valued at EUR 1.5 billion. What is the intention and aim with regards to the expansion to the CEE and how is it to be done?

We don’t set ourselves any goals with regards to volume or size. Not even 15 years later am I surprised that there are still people who get paid for investing from other’s resources, the main aim being to invest a particular amount quickly instead of having the quality of the investment and development project on first place. I see this to be our prime goal: excellent locations, excellent clientele and a top-quality project. We also want to utilise our abilities and proactive management of industrial real estate and to attend to the so-called value-added acquisition. What shall I imagine under that terminology? The so-called value-added acquisitions represent projects where you buy, let’s say, an existing hall with the possibility to construct on neighbouring land, or possibly an unoccupied complex or brownfield, basically any kinds of asset where you can increase the property’s future value via your business activities. Have you selected any particular locations you would like to focus on? Yes, we have but I don’t want to state particular towns just yet. In general, they are in the Czech Republic, Slovakia and Poland. Our operations within the market will be characteristic for the high discreetness in the preparation phase of projects, proactive and direct communication with our clients and only then marketing when recapping to our client’s satisfaction. What is it like to change one’s place of operations and to actually go back ‘to the beginning’, that is to zero square metres, and to start building an entirely new portfolio? It is amazing and I should have done it earlier. On top of that, the timing in the pandemics freed me of responsibility for our clients’ portfolio and for employees so I can attend to project preparation with a clear head. RED

dn 6/2020

23


projekty / projects PROFIL / PROFILE

Elektronický obchod výrazně naroste E-commerce will significantly grow V čele mezinárodní společnost CTP Invest, působící v šesti. středoevropských zemích, stojí Remon Vos. CTP patří na. našem trhu logistiky a průmyslových areálů ke špičce..

P

roto nás zajímalo, jak dva měsíce, kdy byl svět pod zámkem, ovlivnily činnost společnosti. Developer Remon Vos si v důsledku pandemie uvědomuje, že mnohé aktivity velkých firem, stejně jako mezinárodní konference, budou stále více využívat virtuálního prostoru. CTP Invest se zajímá o životní prostředí a ve všech svých kontraktech zohledňuje „zelené“ hospodaření. Loni CTP uzavřela klíčové partnerství se skupinou BRE a společně pracují na implementaci BREEAM In-Use International v celém portfoliu průmyslových budov CTP Invest. Toto partnerství je prvním svého druhu v oblasti logistických aktiv a je ukázkou závazku CTP k udržitelnosti a ekologickému vedení. V souvislosti s pandemií se nabízí otázka, jak moc budou logističtí developeři postiženi dvěma měsíci, kdy byl trh doslova zmrazen. Většina akvizic CTP Invest a obsazenost logistických areálů a průmyslových parků je založena na půjčkách, jež některé nesolventní firmy poznamenané pandemií COVID-19 mohou jen těžko splácet. Poznamená tato skutečnost nejbližší podnikatelskou buducnost CTP? CTP působí ve střední Evropě od roku 1998. Původně zde byli tři investoři, ale v polovině loňského roku jste převzal výhradní vedení společnosti. Co tato změna znamená a proč k ní došlo? Provozně se nic nezměnilo, ale strategicky konsolidované vlastnictví je výhodné pro budoucnost CTP. Můj obchodní partner Eddy Maas bohužel v roce 2016 zemřel, jeho akcie šly jeho dětem, které nebyly provozně zapojeny a byly ochotny podíl prodat. CTP působí v šesti hlavních středoevropských zemích. Jak byste porovnal jednotlivé trhy v těchto zemích a v čem je český trh specifický? CTP se zaměřuje na Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, což pokrývá asi 45 mil. obyvatel. Naše portfolio dosáhne do konce roku 2020 velikosti kolem 6,2 mil. m2, s 5 % neobsazeného místa a více než 8 mil. m2 připravené půdy v obchodních parcích. Mimo Českou republiku se CTP zaměřuje na hlavní města, v České republice je aktivní rovněž v regionálních městech s technickými univerzitami. Trhy v Srbsku, Polsku a Bulharsku jsou v počáteční fázi. Vývoj v hlavních městech nebo jejich blízkosti

24

dn 6/2020

zahrnuje převážně logistické a obchodní jednotky pro distribuci, logistiku, skladování, elektronický obchod, ale také pro jakoukoli komerční společnost, která potřebuje předváděcí místnost, sklad nebo dílnu. Jak současná pandemie koronaviru ovlivní vaše podnikání v následujících letech? Vidíme výrazný růst v elektronickém obchodě. Rovněž si uvědomujeme potřebu mít dostatečné zásoby zdravotnického vybavení a léků vyžadovaných místními vládami. Kromě toho naši zákazníci potřebují zásoby vztahující se k jejich produkci, aby se nemuseli spoléhat na dodávky z Asie nebo odjinud. Všechny tyto trendy mají pozitivní dopad na naše podnikání, protože poptávka po skladových a průmyslových nemovitostech poroste. Která z vašich zemí byla pandemií nejvíce zasažena? Jsou projekty pozastaveny nebo některé dokonce zrušeny? Pandemie způsobila nejistotu a spotřebitelé přestali utrácet. Bude nějakou dobu trvat, než se obnoví důvěra. Vládní finanční podpora zotavení zrychlí a samozřejmě skutečnost, že bude k dispozici vakcína, se také výrazně projeví. Věříme však, že pandemie bude mít významný dopad na zvyky spotřebitelů – méně létání, více elektronického obchodu, větší informovanost. To vše přispěje k větší odpovědnosti. Vaše projekty odrážejí šetrnost k životnímu prostředí, což je pro mnoho laiků zcela proti propojení s průmyslovými zónami. Jaký je váš postoj k přátelskému prostředí a jak jej vaše projekty zohledňují? CTP je jediné portfolio plně certifikované BREEAM. Jsme nejzelenější v našem oboru a smlouvy uzavíráme se společnostmi, které neznečišťují životní prostředí. Společně s našimi klienty děláme maximum pro to, abychom omezili negativní dopady na životní prostředí z hlediska hluku, snižování uhlíkové stopy atd. V současné době stavíte logistický komplex v blízkosti pražského letiště. Jak daleko je tento projekt? Můžete ho trochu představit? V současné době stavíme různé projekty na západě Prahy, podél dálnice D5, také podél dálnice D1 a společně s Micha-


lem Škapou děláme na pražském letišti projekt Art Wall. Budovy jsou ve výstavbě s termínem dokončení letos a příští rok. CTP má v plánu do roku 2023 narůst na 10 mil. m2. Měli jste se zúčastnit pravidelného veletrhu MIPIM v Cannes, který byl kvůli pandemii zrušen. Co to znamená pro CTP jako obrovského developera? Nakolik ovlivní zrušení MIPIM vaše podnikání? Škoda, že se MIPIM tento rok nekonal, ale je to pochopitelné. Kvůli pandemii se podniky musely naučit, jak pracovat bez osobních setkání, a zdá se, že většina z nás se přizpůsobila velmi dobře. Těšíme se na letošní Expo Real v Mnichově a na MIPIM 2021. Jaká je vaše prognóza pro český trh logistických a průmyslových zón na další dva roky? Doufáme, že komunity a vlády budou i nadále podporovat rozvoj logistiky a průmyslu, protože zejména nyní se ukázalo, že skladové prostory jsou pro komunity zásadní. KRISTINA VACKOVÁ

Více informací na www.ctp.eu https://www.ctp.eu/wp-content/uploads/2020/04/GRIDV-2020.pdf https://www.ctp.eu/wp-content/uploads/2019/07/CTPAnnual-Report-2018-2.pdf

The international company CTP Invest,. operating in six Central European. countries, is headed by Remon Vos.. CTP belongs to the top in our market. of logistics and technology parks..

T

herefore, we were interested in how two months, when the world was under lockdown, affected the activities of the company. Due to the pandemic, developer Remon Vos realizes that many activities of large companies, as well as international conferences, will increasingly use virtual space. CTP Invest is interested in the environment and takes ‘green’ management into account in all its contracts. The company has entered into a key partnership with BRE Group, and last year and this year, this strategic alliance is working together to implement BREEAM In-Use International in its entire portfolio of CTP Invest industrial buildings. This partnership is the first of its kind in the field of logistics assets and is a demonstration of CTP’s commitment to sustainability and environmental management. In connection with the ongoing pandemic, the question arises as to how much the logistics developers will be affected by two months, when the market literally froze. Most of CTP Invest’s acquisitions and the occupancy of logistics com-

dn 6/2020

25


projekty / projects PROFIL / PROFILE

plexes and industrial parks are based on loans that some insolvent companies affected by the COVID-19 pandemic can hardly pay. Will this fact mark the nearest business future of CTP? CTP has been operating in Central Europe since 1998. There were originally three investors, but in the middle of last year you took over the management of the company exclusively. What does this change mean and why did it occur? Operationally, nothing has changed but strategically consolidated ownership is beneficial for CTP’s future. Unfortunately, my business partner Eddy Maas passed away in 2016, his shares went to his children who were not operationally involved and were willing to sell. CTP operates in six major Central European countries. How would you compare the individual markets in these countries and how is the Czech market specific? CTP’s focus is on the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Romania which have approx. 45 million inhabitants. Our total portfolio size will be approx. 6.2 million sq m by end of 2020, with 5% vacancy and more than 8 million sq m of prepared land for additional growth. Outside of the Czech Republic, CTP focuses on the capitals. Within the Czech Republic CTP is also active in regional cities with technical universities. Serbia, Poland and Bulgaria are in start-up phase. Developments close to, or in the capitals, are mostly logistics and business units for distribution, logistics, warehousing, e-commerce but also can accommodate any business with the need for a showroom, warehouse, workshop. How will the current coronavirus pandemic affect your business in the coming years? We see significant growth in e-commerce, also the need to have a significant stock of medical equipment and medicine required by local governments. In addition, our clients will require more stock closer to their production sites to avoid having to rely on supplies from Asia or other places. All these trends have a positive impact on our business, as the demand for warehouse/industrial properties will grow. Which of your countries was most affected by the pandemic? Are projects suspended or some even cancelled? The pandemic caused uncertainty and consumers stopped spending. It will take some time to create confidence. Government financial support will speed up recovery and, obviously in case a vaccine will become available, that will also have a huge impact. However, we believe the pandemic will have significant impact on consumer’s habits – with less flying, more e-commerce, more awareness, and will help to be more responsible overall.

ties, we are the greenest in our industry, and we accommodate businesses which do not pollute the environment. Together with our clients we do the best we can to limit the negative impact to the environment in terms of noise, carbon footprint reduction, etc. You are currently building a logistics complex around Prague Airport. How far is this project? Can you introduce a bit? We are currently building various project in the west side of Prague, along the D5 motorway, also along the D1 motorway, and we are doing an Art Wall project at the Prague airport, together with Michal Škapa. The buildings which are under construction will be completed during this and next year. CTP is on schedule to grow to 10 million sq m by 2023. You should have attended the regular MIPIM trade fair in Cannes, which was cancelled due to the pandemic. What does this mean for CTP as a huge developer? How much will it affect your business? Pity that MIPIM has not happened this year, but understandable. Due to the pandemic, businesses had to learn how to work without personal meetings and it seems most of us have adjusted very well. We are looking forward to next year’s MIPIM. What is your forecast for the Czech market of logistics and industrial zones for the next two years? We hope that the communities and governments will continue to support development of logistics and industrial parks, as especially now it has been proven that warehouse properties are crucial to communities. KRISTINA VACKOVÁ

Your projects reflect environmental friendliness, which for many laymen is against connections with industrial zones. What is your attitude towards a friendly environment and how do your projects take it into account? CTP is the only portfolio with all BREEAM-certified proper-

26

dn 6/2020

More info on the web https://www.ctp.eu/ https://www.ctp.eu/wp-content/uploads/2020/04/GRIDV-2020.pdf https://www.ctp.eu/wp-content/uploads/2019/07/CTPAnnual-Report-2018-2.pdf

CTPark Bor, v současné době jeden z nejúspěšnějších parků CTP na česko-německých hranicích s téměř 500 000 m2 pronajímatelné plochy. CTPark Bor, currently one of CTP’s most successful parks on the Czech-German border, with nearly 500,000 sq m GLA.


projekty / projects PROFIL / PROFILE

Rekonstrukce PALLADIA pod taktovkou Sentientu pokračuje Refurbishment of PALLADIUM under Sentient management continues motné komplexnosti renovace je projekt pozoruhodný také tím, že veškeré stavební práce probíhají za běžného provozu obchodního centra. Firma Sentient na projektu zajišťuje pro klienta, společnost Property Solutions Group, projektové a cenové řízení, technický dozor a koordinaci BOZP. Generálním dodavatelem tohoto zajímavého projektu je Hinton, a.s.

The ongoing refurbishment of the. PALLADIUM shopping centre comprises. one of the key projects that Sentient,. the construction consultancy firm,. has been working on throughout 2019. and 2020..

T Aktuálně probíhající rekonstrukce obchodního centra. PALLADIUM je jedním z nejvýznamnějších projektů,. jimž se tým stavebně konzultantské společnosti. Sentient věnuje již od roku 2019..

P

řestavba stále pokračuje a po částečném uzavření centra z důvodu koronaviru bylo v pondělí 11. května PALLADIUM znovu uvedeno do téměř plného provozu. Většina obchodních jednotek je nyní otevřena s výjimkou food courtu, který zůstává kvůli vládním omezením nadále uzavřen. Tým Sentientu pracoval na tomto projektu nepřetržitě i během omezení způsobených pandemií COVID-19 a v souladu se standardy určenými pro práce probíhající za provozu obchodních center, se nyní řízení stavby a rozsah prací vrátily k režimu před koronavirem. PALLADIUM je jednou z největších nákupních galerií v centru Prahy s celkovou pronajímatelnou plochou 39 000 m2. Renovace zahrnuje přestavbu vstupů spolu s instalací nových uměleckých svítidel, nové umělé osvětlení všech společných prostor a rozšíření nákupního centra s cílem poskytnout zákazníkům více prostor pro trávení volného času a více pronajímatelných ploch. Kromě sa-

he refurbishment works are still in progress and the PALLADIUM returned to almost full operation on Monday, 11th May, following the recent partial shut-down due to coronavirus. Most of the retail units are now open except for the food court, which remains closed due to government restrictions. The Sentient team worked on the project 24/7 even during the COVID-19 restrictions and the on-site management and construction works have now returned to their pre-coronavirus extent, as the team adheres closely to industry standards in respect of the full operation of the shopping mall. PALLADIUM is one of the biggest shopping malls in the Prague city centre with a total retail area of 39,000 sq m. The refurbishment works include the remodelling of the centre’s entrances alongside the installation of new artistic light fixtures, the new artificial illumination of all common areas and an extension of the mall area to provide both more leisure spaces for customers and more leasable area. Apart from its complexity, the project is also remarkable due to the fact that all works are being carried out during normal shopping centre operation. Sentient has been providing the client, the Property Solutions Group, with project and cost management, quality supervision and health & safety coordination services. The general contractor on this exciting project is Hinton, a.s. WWW.SENTIENT.RE

dn 6/2020

27


projekty / projects SOUTĚŽ / COMPETITION

Nejzdravější pracovní prostředí je v Doosan Bobcat The healthiest work environment is in Doosan Bobcat Doosan Bobcat z Dobříše získal nejlepší hodnocení v kategorii. Zdravé prostředí a udržitelnost v soutěži CBRE Art of Space..

P

orotu složenou z odborníků České rady pro šetrné budovy na konceptu ateliéru Červený klobouk nejvíce oslovilo to, jak výrobce stavebních strojů do své nové evropské centrály zahrnul vše, co je mu blízké, např. hrubé materiály jako kov, beton a kámen. Důraz kladl mj. na prostorovou akustiku, správné osvětlení a zeleň. „Vybírali jsme z téměř dvou desítek špičkových kanceláří a komerčních prostor, které loni v Česku vznikly. Je zřejmé, že potřebu zdravého vnitřního prostředí si začínají investoři uvědomovat. Podstatné je nejen řešení přísunu zdravého vzduchu a udržitelně řešené vytápění a chlazení, ale také dostatek denního světla, kvalitní umělé osvětlení, ergonomické prostředí bez hluku a využití rostlin, které vede k dobrému pocitu z pobytu v budově a v konečném důsledku i k vyššímu pracovnímu výkonu,“ řekla výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda. CBRE Art of Space Awards navazuje na velmi úspěšný projekt CBRE Zasedačka roku. Kromě kanceláří soutěž nově hodnotila také obchody, restaurace či průmyslové objekty. „Počet i kvalita přihlášených předčily naše očekávání – a to i v kategoriích maloobchodních a industriálních nemovitostí, o které jsme soutěž nově rozšířili. Je potěšující vidět zvyšující se zájem firem vytvářet v České republice opravdu kvalitní a inspirativní prostředí,“ uvedla generální ředitelka CBRE, Clare Sheils. Desetičlenná odborná porota v čele s renomovanou architektkou Evou Jiřičnou hodnotila současné trendy, odrážející se v praktickém využití, designu, nových technologiích a vstřícnosti k životnímu prostředí. Tituly v šesti hlavních kategoriích napříč celým spektrem komerčních nemovitostí vybojovaly projekty z různých oborů a koutů České republiky. Bude zajímavé sledovat další ročník soutěže, jak současná pandemie koronaviru ovlivní trendy a kam se komerční nemovitosti budou dále ubírat. Nejen z pohledu architektů, majitelů a pronajímatelů v ekonomickém kontextu, ale také běžných uživatelů s ohledem na jejich zdraví a bezpečnost. Více informací najdete na www.artofspace.cz a www.czgbc.org.

28

dn 6/2020

KOMPLETNÍ PŘEHLED PROJEKTŮ OCENĚNÝCH V SOUTĚŽI CBRE ART OF SPACE AWARDS

DESIGN PRACOVNÍHO PROSTORU KANCELÁŘE | Deloitte (poradenské služby), Praha 2, autor

konceptu: Atelier Kunc Architects INDUSTRIÁL | Kloboucká lesní (těžba a zpracování dřeva), Brumov-Bylnice, autor konceptu: Ing. Pavel Srba, Arch. Ivan Bergmann NEJATRAKTIVNĚJŠÍ MEETING POINT KANCELÁŘE | NN IT Hub (pojišťovnictví a správa investic),

Praha 5, autor konceptu: Ing. arch. Aneta Coufalová RETAIL | OC Olympia (obchodní centrum), Plzeň, autor konceptu: neuvedeno ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNOST

Doosan Bobcat (výroba stavebních strojů), Dobříš, autor konceptu: Červený klobouk ateliér COWORKING A FLEXIBILNÍ KANCELÁŘ

WeWork (coworkingový prostor a hub), Praha 1, autor konceptu: Krists Ernstsons DESIGN RETAILOVÉHO PROSTORU

Kovárna Čeladná (kavárna, wine atelier a ateliér architektů), Čeladná, autor konceptu: Ing. arch. Romana Mališ Bílková, RMBA Architekti REVITALIZACE BROWNFIELDU

Bývalá výrobna uzenin přeměněná na kanceláře, Praha 4, autor konceptu: Atelier Hoffman ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY

Cyberdog (technologicko-informační centrum s roboticky obsluhovanou vinárnou), Praha 13, autor konceptu: David Černý a Tomáš Císař


projekty / projects SOUTĚŽ / COMPETITION

The ten-member specialist jury led by the renowned architect Eva Jiřičná appraised current trends that are reflected in practical utilization, design, new technologies and a responsiveness to the environment. Titles in the six main categories were won throughout the whole spectre of commercial properties by projects from various fields and corners of the Czech Republic. It will be interesting to follow another year of the competition and how the current coronavirus pandemics is to influence trends and which way commercial real estate will head. Not only from the point of architects’, owners’ and lessors’ in an economic context but also from the point of view of common users with respect to their health and safety. For more information see www.artofspace.cz and www.czgbc.org. COMPREHENSIVE LIST OF PROJECTS AWARDED IN THE CBRE ART OF SPACE AWARDS COMPETITION

CENA VEŘEJNOSTI

Preciosa Lighting (přední světový výrobce skla), Praha 1, autor konceptu: Michael Vasku a Andreas Klug RED

Doosan Bobcat from Dobříš received the best appraisal. in the Healthy Environment and Sustainability category. in the CBRE Art of Space competition..

T

he jury comprising specialists from the Czech Green Building Council was mostly enticed by the concept from the Červený klobouk studio for the fact as to how the producer of building machinery included everything that is close to them, for instance course materials such as metal, concrete and stone, in their new European headquarters. They also put the emphasis on spatial acoustics, correct lighting and greenery. “We were choosing from almost two dozen top class offices and commercial premises that were built in the Czech Republic last year. It is clear that investors are beginning to realize the need for a healthy interior environment. What is fundamental is to have a solution for the supply of healthy air and sustainably designed heating and cooling as well as a sufficient amount of daylight, quality artificial lighting, an ergonomic environment without noise and utilization of plants, which leads to a good feeling from being inside the building and eventually also to a higher performance,” said Simona Kalvoda, the CEO of the Czech Green Building Council. CBRE Art of Space Awards follows up the very successful CBRE’s project of Meeting Room of the Year. Apart from offices, the competition was newly also assessing appraising shops, restaurants and industrial buildings. “The number and quality of those enrolled exceeded our expectations – this also being in the category of retail and industrial real estate that we expanded the competition by. It is encouraging to see companies’ increasing interest in creating a quality and inspiring environment in the Czech Republic,” said Clare Sheils, Managing Director at CBRE.

DESIGN OF WORKING SPACE OFFICES | Deloitte (consultancy services), Prague 2, author

of the concept: Atelier Kunc Architects INDUSTRIAL | Kloboucká lesní (mining and processing of timber), Brumov-Bylnice, author of the concept: Ing. Pavel Srba, Arch. Ivan Bergmann THE MOST ATTRACTIVE MEETING POINT OFFICES | NN IT Hub (insurance industry and investment

management), Prague 5, author of the concept: Ing. arch. Aneta Coufalová RETAIL | OC Olympia (shopping centre), Plzeň, author of the concept: not stated HEALTHY ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY

Doosan Bobcat (production of building machinery), Dobříš, author of the concept: Červený klobouk studio COWORKING AND FLEXIBLE OFFICE

WeWork (co-working premises and hub), Prague 1, author of the concept: Krists Ernstsons DESIGN OF RETAIL PREMISES

Kovárna Čeladná (café, wine studio and studio of architects), Čeladná, author of the concept: Ing. arch. Romana Mališ Bílková, RMBA Architekti BROWNFIELD REVITALIZATION

Former production of smoked meat products converted to offices, Prague 4, author of the concept: Atelier Hoffman SPECIAL JURY AWARD

Cyberdog (technology-information centre with automatic serviced wine bar), Prague 13, authors of the concept: David Černý and Tomáš Císař PUBLIC AWARD

Preciosa Lighting (leading global glass producer), Prague 1, authors of the concept: Michael Vasku and Andreas Klug RED

dn 6/2020

29


brownfieldy / brownfields SOUTĚŽ / COMPETITION

Art of Space: Revitalizace bývalé výrobny uzenin Art of Space: Revitalization of the former charcuterie in Prague – Nusle Uprostřed nuselského vnitrobloku oživili architekti z Ateliéru Hoffman výrobní. objekt uzenin kdysi věhlasného nuselského řezníka Augustina Šebka..

K

romě jiného Šebkův bratranec byl Big Joe z Nuslí – Josef Šmejkal, zápasnický mistr Evropy, který přepral holýma rukama býka, vařil pivo v Mnichovicích a zvítězil nad Gustavem Frištenským. Vždy nás překvapí, kolik zapomenutých příběhů lze dohledat v ruinách domů, jež často stojí mimo centrum našeho zájmu. To je i příběh tohoto domu. Tři činžovní domy postavené na počátku 20. století patřily původně jedné rodině a k nim byla v roce 1926 ve dvoře přistavěna velkovýrobna

30

dn 6/2020

uzenin, která zásobovala uzeninami nejen vlastní obchůdek, ale i široké okolí. Postupem času, jak se majetky dědily, zestátňovaly a privatizovaly, tak se z bývalého uzenářského impéria stal jeden z mnoha „obyčejných“ dvorních objektů. Natrvalo opuštěn byl v 90. letech minulého století. Místo s atmosférou a téměř dvacetimetrovým komínem. Snahou architektů bylo očistit dům od nevhodných stavebních úprav a zachovat nejen jeho industriální charakter, atmosféru místa, ale i příběh, jenž se v něm odehrál.


brownfieldy / brownfields SOUTĚŽ / COMPETITION

Architects from the Hoffman Studio revived, in the. centre of Nusle’s inner courtyard, the charcuterie. once owned by the renowned butcher from Nusle,. Augustin Šebek..

H

is cousin, the European wrestling champion Josef Šmejkal, also known as Big Joe from Nusle, who wrestled a bull with his bare hands, brewed beer in Mnichovice and beat world wrestling champion Gustav Frištenský. It is often surprising, the forgotten stories can be found in the ruins of old houses, that are not in the centre of our interest. That’s also the story of our house. Three apartment buildings, built at the beginning of the 20th century belonged to one family. In 1926, a charcuterie was built in the courtyard, supplying sausages not only to the family own shop but throughout the wider area. Over time, as property was inherited, nationalized, privatized, the former smoked meat factory empire became one of many ‘ordinary’ industrial buildings and permanently abandoned in the 90s. It has become a place with an atmosphere and an almost twenty-meter tall chimney. The architects’ aim was to remove from the house more recent, unfitting modifications, and to preserve not only the building’s industrial character, the atmosphere, but also the story that took place there. The shape of the house has not been changed fundamentally, apart from the newly made window openings and skylights that allow in more light. In terms of floor space, the changes consist of a small extension on the 2nd floor ‘behind the chimney’ and the enlargement of the technical room on the 3rd floor. It is still possible to enter the chimney and soak up the smell of smoked meat and sausages. All floors are connected by a lift. The access and interior layout have been adjusted and modified to suit the new life of the building. Perhaps the biggest change is the move of the staircase connecting the basement to the first floor to the centre of the complex. There is a separate entrance to the 2nd floor via an exterior staircase, which opens out onto a terrace. The old factory ambiance is ever-present with blue tiles throughout. RED

Tvar domu se zásadně nemění, až na nově provedené okenní otvory a světlíky, které dovnitř přivádějí více světla. Objemové změny spočívají pouze v lehké přístavbě ve 2. NP „za komínem“ a zvětšením technické místnosti ve 3. NP. Nově je možné vstoupit do komína a nasát vůni uzeného. Všechna podlaží jsou propojena výtahem. Dispozice a vnitřní uspořádání byly upraveny, aby vyhovovaly novému provozu. Asi největším zásahem je přesun schodiště propojujícího 1. NP a 1. PP do středu dispozice, aby navazovalo na výtah a hlavní vstup na úrovni 1. NP. Do 2. NP je zachován samostatný vstup po exteriérovém schodišti přes terasu. Náladu výrobny uzenin dokreslují všudypřítomné dlaždičky tyrkysové barvy. RED

dn 6/2020

31


brownfieldy / brownfields REVITALIZACE / REVITALIZATION

Regenerace brownfieldů – cesta k udržitelnosti Brownfield regeneration – way to sustainability Ceny nemovitostí i pozemků dlouhodobě rostou zejména. v Praze a větších městech. Podle prognóz se nic nezmění. ani v důsledku současné krize..

S

tavět na zelené louce za městem je jednodušší než řešit revitalizaci složitého území často se skrytými komplikacemi prodražujícími projekt. Brownfieldy mají ale zároveň potenciál v lokalitě, historii a geniu loci, v dostupnosti služeb, veřejné dopravy, existující infrastruktury a jako bonus pozvednou i okolní čtvrť nebo celé město, což může mít široký společenský i ekonomický přesah. BROWNFIELDY JAKO OSTRŮVKY ZELENĚ I JAKO VÝZVA

Města stojí před výzvou adaptace na změnu klimatu. Právě udržitelná regenerace brownfieldů a využití již osídlených lokalit patří ke způsobům, jak se chovat zodpovědně. Obnovou brownfieldů nepřispíváme k vytrácení přírodního rázu krajiny, ale naopak chráníme zdroje podzemní vody a zemědělskou půdu. Brownfieldy navíc mají velký potenciál naplnění principu 3R (reduce – reuse – recycle) tvoří základní hierarchii při ekologickém nakládání s odpady. Při regeneraci brownfieldů lze využít existující infrastrukturu a komunikace, znovu využít stávající stavby a tím atmosféru daného místa a v neposlední řadě také recyklovat velké množství materiálů a znovu je při stavbě využít. Brownfieldy ve městech často utvářejí ostrůvky zeleně a někdy i menší vodní plochy. Přispívají tak ke vsakování dešťové vody a pomáhají ochlazovat okolní ulice. Někdy se dokonce pyšní i rozmanitější přírodou než jiná místa v okolí. Na opuštěných, nevyužívaných a polodivokých brownfieldech mohou dokonce vzniknout biotopy, kde nacházejí útočiště ohrožené a vymírající druhy živočichů. Při revitalizaci brownfieldů je tedy nutné na tuto biodiverzitu brát ohled. I proto Česká rada pro šetrné budovy podporuje revitalizaci a redevelopment brownfieldů. Podpora udržitelných staveb na brownfieldech je příležitostí, jak efektivně hospodařit s energií a vodou, podpořit městskou biodiverzitu či jak minimalizovat vliv městského tepelného ostrova správným využitím zelených střech a okolní zeleně pro získávání srážkových vod. Proto je velmi důležité, že si principy udržitelnosti osvojili i významní developeři, kteří pro své projekty využívají brownfieldy. Je také zcela zásadní, aby v období obnovy

32

dn 6/2020

ekonomiky po koronavirové krizi stát nerezignoval na podporu ekologicky šetrné výstavby. V tomto ohledu patříme k lídrům ve středoevropském regionu. Nenechme si tento náskok vzít pod záminkou záchrany ekonomiky po koronavirové krizi. První náznaky už se začínají bohužel objevovat. Budoucnost rozvoje měst je i na brownfieldech, kde lze postavit stovky bytů, kanceláře, školy nebo sportoviště pro město budoucnosti, ale šetrně a ohleduplně tak, aby budoucnost mohla být udržitelná a zelená. MYSLET ZELENĚ ALE NESTAVĚT NA ZELENÉ LOUCE

Podle agentury CzechInvest, která disponuje strukturovanou databází brownfieldů, se v ČR nachází pře 3 000 míst čekajících na regeneraci. Jen v Praze a jejím nejbližším okolí je

CTP Invest, spol. s.r.o., projekt Vlněna, Brno


Panattoni, projekt Pilsen Digital Park, Plzeň

najdeme asi na 2 500 ha. Důvodem, proč tolik opuštěných areálů a nemovitostí ještě nebylo revitalizováno, není ani tak nedostatek finančních prostředků, ale především ekologická zátěž. Ta je současně také důvodem, proč města a obce revitalizaci území, pozemků, objektů nebo areálů, které mohou být kontaminované, velmi vítají. Stavba na zelené louce je víceméně jasná, projekt snadno predikovatelný a tím i náklady na stavbu. V případě záboru nových území na okrajích sídel však dochází k rozšiřování urbanizovaného území, s čímž souvisí i tzv. urbansprawl, tedy neuspořádaný a dlouhodobě neudržitelný růst městských aglomerací. Nastává riziko prostorového i funkčního roztříštění a ztráty kompaktnosti města. To vede k nehospodárnému nakládání s půdou, a potřeba vybudování nové infrastruktury navíc zhoršuje kvalitu ovzduší a zvyšuje míru hluku v lokalitě. Zástavba zemědělské krajiny představuje nejen nevratný zábor půdy, ale nese s sebou i další negativní jevy. Běžným způsobem nově zastavěná krajina nevsakuje vodu, čímž zvyšuje riziko povodní. Obrovské zastavěné plochy na krajích měst navíc vytvářejí tepelné ostrovy, čímž mění roky funkční modely srážek. Některé oblasti se dostávají do tzv. srážkového stínu a opět tak problém sucha prohlubují. Přitom správně pojatý projekt nové nebo renovované budovy a jejich návazné okolí může v šetrném hospodaření s vodou naopak pomáhat. BUDOUCNOST: REKONSTRUKCE, HOSPODAŘENÍ S VODOU A VYUŽITÍ BROWNFIELDŮ

Lukrativní území v místech s již existující dopravní a technickou infrastrukturou s velkým rozvojovým potenciálem i pro širší okolí… Je to skutečně místo pro ideální investiční příležitost? Zdá se, že ano. Hlavní bariérou může být riziko nepředvídaných komplikací vedoucích k navýšení nákladů. Se stávajícím stavem stavebního práva a lhůtám povolovacích procesů, které nás posouvají na úroveň zemí třetího světa se tyto náklady na přípravu a úpravy projektu dále ještě navyšují. Podpora udržitelných staveb na brownfieldech je logickou nutností. Právě na brownfieldech je třeba uplatnit

principy šetrného stavebnictví a nezapomínat na možnosti, které nabízí cirkulární ekonomika, a využívat původní zbytkové stavby jako surovinovou základnu pro další výstavbu. Brownfieldy skýtají značný potenciál pro rozvoj obce nebo města a jejich šetrná revitalizace je výzvou, kterou bychom se neměli bát přijmout. CZGBC.ORG

Property and land prices have been. increasing over the long term in Prague. and larger towns. According to the. prognoses, nothing is going to change. due to the current crisis..

B

uilding on green land outside of town is simpler than dealing with the revitalization of a more complex area that often comes with hidden complications that make projects more expensive. However, brownfields also have potential within the location, history and genius loci, in accessibility of services, public transportation, existing infrastructure and as a bonus also enhance the neighbouring district or indeed the whole town, which can move beyond the social and economic sphere. BROWNFIELDS AS ISLANDS OF GREENERY AS WELL AS CHALLENGE

Towns are facing the challenge of adapting to a change of climate. And it is the sustainable brownfield regeneration and utilization of the already habituated locations that belong to responsible behaviour. With brownfield revitalization we do not contribute to the loss of natural character of countryside but we, on the other hand, protect sources of underground water and agricultural land. Moreover, brownfields have great potential with regards to fulfilling the 3R principle (reduce – reuse – recycle) where they create a basic hierarchy when handling waste ecologically. When regenerating brownfields, it is possible to use exist-

dn 6/2020

33


brownfieldy / brownfields REVITALIZACE / REVITALIZATION

ing infrastructure and roadways, reuse existing buildings and therefore the atmosphere of a particular place and last but not least to recycle a large deluge of materials and to reutilize them during construction. Brownfields often create green islands in towns and sometimes even small water areas. There they contribute to the absorption of rainwater and help cool surrounding streets. Sometimes, they pride themselves on even more varied nature than other places within their neighbourhood. Desolate, unutilized and partially untamed brownfields can sometimes even turn into biotopes that become a sanctuary for endangered and virtually extinct kinds of animals. So, when revitalizing brownfields it is necessary to take this biodiversity into account. That is also why the Czech Green Building Council supports brownfield revitalization and redevelopment. Support of sustainable buildings within brownfields represents an opportunity as to how to manage energy and water effectively, support urban biodiversity and minimize the influence of urban thermal island via the correct utilization of green roofs and surrounding greenery for attracting rainwater. That is why it is very important that even significant developers who use brownfields for their project adopted principles of sustainability. It is also particularly fundamental for the state not to rely on the support of ecologically friendly development in times of economic revitalization post the coronavirus crisis. In this respect we belong to leaders in the Central European region. Let’s not allow this lead be taken away from us under the pretext of an economic rescue following the coronavirus crisis. First indications have, unfortunately, already started to show. The future of city development also depends on brownfields where one can build hundreds of apartments, offices, schools and sports grounds for a city of the future but to do so in an ecologically friendly and considerate way so that the future can be sustainable and green.

VCES, a.s., projekt Čtvrť Nová Tesla, Pardubice Sekyra Group, a.s., projekt Smíchov City sever, Praha – Smíchov

Development in an agricultural area represents irretrievable land seizure and also bears other negative phenomena. An area newly developed in a common way does not absorb water, which increases the risk of flooding. Large developed areas on city outskirts also create thermal islands whereby they change rainwater models that were functional for years. Some areas get to the so-called rain shadows and thus deepen the issue of drought. But the correctly approached project for new or renovated buildings and their adjacent surroundings can, on the other hand, help with ecologically friendly water management.

THINK GREEN BUT DO NOT BUILD ON GREEN LAND

According to the CzechInvest Agency, which disposes with a structured brownfield database, there are more than 3,000 places awaiting regeneration in the Czech Republic. Only in Prague and its near surroundings there are approximately 2,500 ha. The reason why so many desolate complexes and properties haven’t been revitalized yet is not so much in the lack of financial resources but mainly in the ecological burden. That is also the reason why towns and municipalities welcome the revitalization of areas, land, buildings and complexes that may be contaminated. The development of green land is more or less clear, a project can be easily predicted and thus also construction costs. But the seizure of new areas on the outskirts of residences causes expansion of an urbanized area, which is also associated with the so-called urban sprawl, that is ununified and in the long term unsustainable growth of urban agglomerations. There is a risk of spatial and functional fragmentation as well as the loss of a city’s compactness. This leads to uneconomical handling with land and the need to build a new infrastructure worsens the quality of air and increases the level of noise within the location.

34

dn 6/2020

FUTURE: RECONSTRUCTION, WATER MANAGEMENT AND BROWNFIELD UTILIZATION

Lucrative areas in places with existing transport and technical infrastructure with great development potential for broader area… Is it really a place for that ideal investment opportunity? It seems that it is. The main barrier can be the risk of unpredictable and/or unforeseeable complications that lead to increased costs. These costs for preparation and modification of a project increase even more with the current building law and deadlines of an approval process that put us at the level of third world countries. Support of sustainable buildings in brownfields comes as a logical necessity. And it is brownfields where one needs to apply the principles of ecologically friendly building and not to forget the possibilities offered by a circular economy and utilize original residual constructions as a material base for further development. Brownfields represent tremendous potential for the development of a town or municipality and their ecologically friendly revitalization is a challenge that we should not be afraid to accept. CZGBC.ORG


TY NEJLEPŠÍ VĚCI NEJSOU NA PRODEJ. THE BEST THINGS ARE NOT FOR SALE.

www.developersclub.cz

HLAVNÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI:


brownfieldy / brownfields ARCHITEKTURA / ARCHITECTURE

Z bývalého pivovaru se stala vinotéka Wine bar out of a former brewery V prosinci loňského roku dokončili Chybík+Krištof stavbu. vinného baru a degustačního prostoru ve Znojmě..

P

rojekt se nachází v přestavěném pivovaru z 19. století a přilehlém technickém prostoru, který byl k budově dostavěn v 70. letech minulého století. Na dohled je rotunda sv. Kateřiny z 11. století a sousedící gotický kostel sv. Mikuláše – vše dohromady vystihuje spletité historické a architektonické vrstvy města. Architekti propojili dvě místa s osobitým dědictvím a u každého z objektů uplatnili individuální koncepční přístup k renovaci, čímž reflektovali strukturální a funkční historii budov s ambicí posunout konvenční představy o rekonstrukcích budov. Pivovar z 19. století byl zrestaurován tak, aby si zachoval svůj původní výraz. Klasická obdélníková budova byla re-

36

dn 6/2020

definována jako historický výstavní prostor, který vybízí návštěvníky k ponoření se do bohaté historie moravské kultury vína a jeho degustace. Z bývalé technické haly byla zachována pouze vnější struktura s úmyslem vytvořit zcela nový koncept, který v rámci Enotéky funguje jako volný otevřený prostor. Do strohého bílého interiéru je vložena kontrastní tmavá vestavba, hravá kompozice organických objemů v různých úrovních rozdělující tuto „bílou krabici“ na jednotlivé prostory a menší propojené místnosti, čímž odkazuje na měřítko a atmosféru tradičních místních vinných sklepů. Tento nově pojatý vinný bar tak mění původní význam architektury i funkce haly.


brownfieldy / brownfields ARCHITEKTURA / ARCHITECTURE

nickou halu jako na projev cynismu tehdejší narušené společnosti, která vybudovala tuto architektonicky podřadnou stavbu v srdci města s bohatou historií. „Znojemská Enotéka je výzvou tradičním představám o rekonstruování historických budov. Přítomnost dvou osobitých struktur, z nichž každá má svou vlastní minulost a původní funkci, nás inspirovala k použití stejně osobitých přístupů k renovaci. Na jedné straně jsme se drželi celkem ortodoxních postupů, založených na památkové péči, a na straně druhé jsme uplatnili experimentální a méně obvyklý přístup, který zcela přehodnocuje původní stavbu, avšak při zachování její stavební podstaty a dobových fragmentů. To nám umožnilo se plně ponořit do dědictví a scenerie Znojma, a tím ukotvit Enotéku jako pochopení, součást a pokračování architektonického příběhu města,“ říká o projektu jeden z autorů Ondřej Chybík. RED / FOTO: LAURIAN GHINITOIU, ALEX SHOOTS BUILDINGS

Last December, Chybík+Krištof completed. the construction of a wine bar and. degustation premises in Znojmo..

T

he project is situated within a reconstructed brewery from the 19th century and its adjacent technical premises, which were added to the building in the 1970s. Within view is the Rotunda of St Catherine dating back to the 11th century and the neighbouring Gothic St Nicolas’ Church – all together this depicts the town’s complicated historical and architectural being. The architects interconnected two places with their own distinctive heritage and with each applied an individual conceptual approach to renovation whereby they reflected the buildings’ struc-

Bývalá technická hala se otevřela okolí a výhledům na sousední kostel a město díky komplexní sestavě asymetrických oken rozmístěných tak, aby podtrhla členění interiéru na různé prostory – a ty naopak orientovala zpět na nové výhledy. Nová okna nyní zvou návštěvníky k dialogu s krajem a krajinou – čímž zároveň kotví tuto zdánlivě zastaralou strukturu mezi ostatní architektonické skvosty města. Odstín průčelí vznikl kombinací různých barev sousedících budov, což podporuje interakci v rámci historické koláže a posiluje architektonický a historický pocit sounáležitosti. Enotéka nese stopy obou původních staveb i proměnlivé minulosti města a zároveň slouží jako připomínka spletitých vztahů mezi sociopolitickými strukturami, které místní architekturu ovlivnily. Architekti obzvláště poukazují na tech-

dn 6/2020

37


brownfieldy / brownfields ARCHITEKTURA / ARCHITECTURE

tural and functional history with the ambition to progress conventional ideas regarding building reconstruction. The 19th century brewery was reconstructed in order to retain its original character. The classic rectangular building was redefined as historic exhibitory grounds, which invites visitors to lose themselves in the rich history of Moravian wine and its degustation. Only the outer structure was retained from the former technical hall, with the aim of creating an entirely new concept which works as a free open area within the framework of Enotéka. The austere white interior is completed with a dark contrasting installation. The playful composition of organic volumes of various levels divides this ‘white box’ into individual premises and smaller interconnected rooms whereby it refers to the criterion and atmosphere of traditional local wine cellars. This newly approached wine 11th century

38

dn 6/2020

18th century

bar thus changes the original significant architecture and the hall’s function. The former technical hall was opened to its surroundings and views of the neighbouring church and town thanks to the comprehensive set of windows that are distributed asymmetrically in order to emphasise the structuring of the interior into the individual premises and those were, on the other hand, designed in order to face new views. The new windows now invite visitors to a dialogue with nature and the countryside whereby it also embeds the seemingly obsolete structure amongst other architectural gems of the town. The tone of the frontage was created via a combination of different colours of the neighbouring buildings, which supports the interaction within historical collage and strengthens both the architectural and historical sense of belonging. 19th century

20th century 21st century

19th century


brownfieldy / brownfields ARCHITEKTURA / ARCHITECTURE

In Enotéka, there could be seen marks of the original buildings as well as the town’s changing past and also serves as a memory of the difficult relations between socio-political structures that influenced local architecture. Architects mainly point to the technical halls as to a display of cynicism of the then disrupted society, which created this architecturally inferior structure in the heart of a town with a rich history. “Znojmo’s Enotéka represents a challenge for traditional ideas regarding the reconstruction of historical buildings. The presence of two distinctive structures, where each of them has its own past and original function inspired

us to use the same distinctive approaches for reconstruction. On the one hand we adhered to rather orthodox processes based on historic preservation and on the other we applied an experimental and less common approach, which reassesses the original building entirely though it retains its building nature and period fragmentation. This allowed us to immerse ourselves fully into Znojmo’s heritage and scenery and thus to anchor Enotéka as something of an understanding, a part and continuance of the town’s architectural approach,” says one of the authors, Ondřej Chybík, about the project. RED / PHOTO: LAURIAN GHINITOIU, ALEX SHOOTS BUILDINGS

dn 6/2020

39


brownfieldy / brownfields MĚSTSKÁ ČTVRŤ / CITY DISTRICT

AFI City vyrůstá na brownfieldu AFI City being built on a brownfield V Praze 9 v lokalitě bývalé průmyslové zóny ve Vysočanech. a přilehlého Hloubětína vznikají Nové Vysočany..

P

odle Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy mají v budoucnu v Nových Vysočanech vzniknout byty pro více než 33 000 lidí a pracovní místa pro více než 35 000 zaměstnanců, což znamená podobně zásadní proměnu, kterou před časem prošel Anděl na pražském Smíchově. Ze zanedbané lokality s nedostatečnou občanskou vybaveností se stala moderní městská čtvrť, která je dnes považována za jedno ze společenských a kulturních center hlavního města. BOHATÁ PRŮMYSLOVÁ MINULOST

Lokalita Vysočan má za sebou bohatou průmyslovou minulost, která se promítá do jejího unikátního genia loci. Na přelomu 19. a 20. století byla chloubou českého průmyslu; mezi tehdejší nejvýznamnější podniky patřily Českomoravská továrna na stroje, Kolbenova elektrotechnická továrna a závod strojírenské firmy Breitfeld-Daněk, později spojené se světoznámou ČKD, v neposlední řadě pak automobilka Praga či továrna na letadla Avia Aero. Naneštěstí se během okupace a následného poválečného znárodnění továrny přeorientovaly na polovojenskou výrobu a doba po listopadu 1989 kompletně dokončila jejich úpadek. S rozlohou kolem 220 ha jsou Nové Vysočany největší rozvojovou částí Prahy, která svou velikostí dokonce předčí některé tuzemské obce. Územní plán tu předpokládá rozsáhlou výstavbu se širokým spektrem funkcí – od bydlení přes kanceláře a maloobchodní jednotky až po volnočasové aktivity. PLNOHODNOTNÁ MĚSTSKÁ ČTVRŤ

AFI City představuje kompletně novou čtvrť, kterou developer AFI Europe buduje na území bývalého areálu ČKD Slévárny a Moury přímo u stanice metra Kolbenova, která je považována za centrum Nových Vysočan. Pod architektonickým návrhem, který dohromady počítá se 150 000 m2 kancelářských, obchodních a ubytovacích ploch, je podepsáno studio CMC Architects. Společným záměrem developera i architektů bylo navrhnout nejen zajímavě řešené stavby, ale také vytvořit veřejný prostor pro relaxaci a setkávání. Proto v AFI City vzniká rozsáhlý park o rozloze 7 500 m2 s množstvím zeleně, upravenými chodníky, cyklostezkou a prostory k posezení. V budoucnu nebude chybět ani zahradní restaurace.

40

dn 6/2020

Rozsáhlý projekt odstartovala v létě 2016 výstavba rezidenční části pod názvem Tulipa City. Téměř 500 bytů je již dokončeno a prodáno novým majitelům. Od července 2018 je ve výstavbě první kancelářský objekt pod názvem AFI City 1. Devatenáctipodlažní budova se 17 000 m2 pronajímatelných ploch a podzemním parkovištěm s kapacitou přes 300 stání je novou dominantou Vysočan. Letos v lednu byla dokončena hrubá stavba a koncem třetího čtvrtletí se uskuteční kolaudace. Kompletní dokončení celé čtvrti AFI City se očekává v roce 2025. RED


brownfieldy / brownfields MĚSTSKÁ ČTVRŤ / CITY DISTRICT

Nové Vysočany city quarter is being built in Prague 9,. in the location of the former industrial zone in Vysočany. and adjacent Hloubětín..

A

ccording to the Prague Institute of Planning and Development, there are proposed to be apartments for more than 33,000 residents built and vacancies for more than 35,000 employees created in Nové Vysočany, which represents as fundamental a change as Anděl underwent some time ago in Smíchov, Prague. The neglected location, with insufficient civic amenities and transfer into a modern city district, is now considered one of the social and cultural centres of the capital. RICH INDUSTRIAL PAST

The location of Vysočany has a rich industrial past, which is reflected in its unique genius loci. At the turn of the 19th and 20th centuries, it was the pride of Czech industry; the then significant companies included the Czech and Moravian factory for machinery, the Kolbenova plant of electrical engineering and the plant of the engineering company Breitfeld-Daněk, later merged with the renowned ČKD, and last but not least the car manufacturer Praga and the aircraft factory Avia Aero. Unfortunately, the factories had moved on during the occupation and consequent postwar nationalization to semi-military production and the period after November 1989 fully completed their fall. With the area of 220 ha, Nové Vysočany district represents the largest development area in Prague, surpassing even some local municipalities with its size. The outline plan

presupposes an extensive development with a broad spectre of functions – from residential housing through offices and retail units to leisure activities. FULLY-FLEDGED CITY DISTRICT

AFI City represents an entirely new district AFI Europe is building in the area of the former complex of ČKD Slévárny and Moury, directly by the Kolbenova underground station, which is considered the centre of Nové Vysočany. The architectural design, which accounts with a total of 150,000 sq m of administrative, retail and accommodation areas, comes from CMC Architects studio. The developers’ and architects’ mutual plan was to design interestingly designed buildings as well as to create a public area for relaxation and gatherings. That is why there is an extensive park of 7,500 sq m being created within AFI City and will provide an abundance of greenery, neat and tidy pavements, a cycleway and premises for sitting down. In future, there will also be a garden restaurant. The extensive project was commenced in the summer of 2016 with the construction of the residential part entitled Tulipa City. Almost 500 apartments have already been completed and sold to their new owners. The first administrative building called AFI City 1 has been under construction since July 2018. The nineteen-storey building with 17,000 sq m of rental areas and an underground car park with a capacity for over 300 places represents a new dominant point of Vysočany. The rough structure was completed this January and final building approval is scheduled for the end of the third quarter. Total completion of the whole AFI City district is anticipated for 2025. RED

dn 6/2020

41


osobnost / personality DEVELOPER / DEVELOPER

Současný český systém je stejně byrokratický jako za Marie Terezie The current Czech system is as bureaucratic as under Maria Theresa Jen těžko by se nám povedlo zhodnotit na základě mnoha kompilací. a analýz skutečnou situaci na českém developerském trhu v porovnání. s jinými v Evropě po pandemií koronaviru..

N

aštěstí existují kosmopolitní úspěšní podnikatelé, kteří žijí své životy ve více zemích, a dokonce v nich i úspěšně podnikají. Jedním z nich je Nigel Atkins, spolumajitel a partner společnosti Atkins & Langford Development s.r.o. Je příkladem byznysmena, jemuž se daří úspěšně propojit podnikání v oblasti developmentu s vysokou politikou. Není běžné – nebo alespoň u nás, v Česku – aby bylo podnikateli dáno tolik důvěry, že by byl zvolen do aktivní politiky, a dokonce rozhodoval o územním plánování. Nigel Atkins je člověkem s jasně vyhraněnými morálními zásadami, který díky téměř třicetiletému podnikání v České republice dokáže zasvěceně hovořit o specifiku obou trhů, morálním aspektu politiků a úředníků i o tom, jak se na nás podepíšou dva měsíce života pod zámkem. Jste výborným příkladem úspěšného podnikatele, který má zmapované trhy dvou zemí. Dokážete proto jistě porovnat hlavní specifika českého versus francouzského realitního a developerského trhu. Jsou tyto dva trhy vůbec srovnatelné? Jaká jsou jejich specifika? Pokud budeme analyzovat trh s nemovitostmi, nemůžeme ignorovat kulturu a historii. Ve skutečnosti se dívám na tuto problematiku ze tří rozměrů. Narodil a vzdělával jsem se v Anglii. Na univerzitě v Londýně jsem četl Business Studies sponzorované největší britskou stavební a developerskou společností George Wimpey. Když Británie vstoupila do Evropského společenství, poslala mě tato společnost do Francie, kde jsem měl řídit jejich obchod. Celé toto poslání bylo v zásadě o rezidenčním developmentu, ačkoli jsem byl přiveden do týmu, který vedl jednání o tunelu pod Lamanšským průlivem. V roce 1983 jsem získal francouzskou státní příslušnost a v roce 1992 jsem založil v Paříži vlastní podnik. Po druhé světové válce museli Francouzi svou zemi přestavět. Prezident Charles de Gaulle proto založil speciální elitářské univerzity „les Grandes Écoles“, které měly v budoucnu vychovat novou správu země, politiky, státní úředníky a bankéře. Systém je funkční dodnes. Jeho nejlepším příkladem je Emmanuel Macron. V době krize, jako je COVID-19, může tak

42

dn 6/2020

země reagovat rychle a efektivně. Bankovní sektor vytvořil hypoteční systém, který umožňuje developerům získat 25% příjem z budovaných projektů a 50% z projektů dokončených. To umožňuje malým developerům existovat se sníženým, ale vlastním kapitálem. Trh NIGEL ATKINS s pronájmy pro soukromé investory je atraktivní díky významným daňovým úlevám a trh pronájmů sociálního bydlení je velmi dobře regulován u každého projektu s více než 10 bytovými jednotkami. Český systém je v porovnání s tím daleko byrokratičtější. Vrátil bych se daleko před dobu komunismu, někam do habsburské éry, až do doby čtyřicetiletého panování Marie Terezie jako české královny! Existuje zde disciplinovaný germánský přístup k životu. Ač bylo od roku 1989 dosaženo významného pokroku v porozumění obchodu a realitám, abyste byli v Česku úspěšní, musíte ten systém pochopit. Zatímco ve Francii vás systém sám provede! V České republice podnikáte od roku 1992. Dokázal byste jako cizinec říci, v čem všem se český developerský trh za téměř 30 let změnil? Nejen v oblasti projektů, ale i v oblasti lidských zdrojů a chování lidí v byznysu… Co se změnilo nejvíce? Moje znalosti o Československu sahají až do studentského výměnného pobytu v roce 1967. Když došlo v srpnu 1968 k invazi vojsk Varšavské smlouvy, byl jsem zrovna v Sovětském svazu ve Smolensku. V roce 1969 jsem se vrátil do Prahy a po dobu celého období normalizace jsem udržoval s Československem úzký kontakt. Vlastně jsem ani nevěděl, kdy a jak se sametová revoluce v roce 1989 odehrála, a už jsem měl spojení s Občanským fórem! V roce 1992 jsem se rozhodl založit v Praze společnost a získal jsem českou rezidenci. V té době neexistovaly hypotéky ani žádné developerské pozemky a obchod byl postaven především na restituci zabaveného majetku a rekonstrukci budov k pronájmu. To dalo impulz oblastem jako jsou Vinohrady. Došlo k přílivu cizinců – odborníků


osobnost / personality DEVELOPER / DEVELOPER

hovořících česky, jež byli často dětmi emigrantů z roku 1968. Za všechny jmenujme holandského developera Paula Kocha, ředitele ING... Paul stojí za celou řadou významných projektů, třeba za Tančícím domem. Karlem Schwarzenbergem jsme byli vybráni, abychom zrekonstruovali jeho nemovitost, a americké velvyslanectví nás zase vybralo do projektu mezinárodní školy v Nebušicích, jejíž součástí byla i výstavba 200 domů. Za posledních 30 let se český bankovní trh významně posunul a díky hypotékám i developerským půjčkám se úspěšně rozvinul developerský trh a trh s nemovitostmi. Díky dynamičnosti odvětví lidských zdrojů se Češi stali profesionály v mnoha oblastech. S růstem mezd vzrostla i profesionální střední třída vyžadující lepší bydlení. Přítomnost zahraničních firem zmizela, s výjimkou některých Rakušanů, kteří jsou zásadně spojeni se stavbami. Naše místní společnost je toho dobrým příkladem. Anna Ježková, nynější generální ředitelka a partnerka společnosti Atkins a Langford, se k naší společnosti připojila již před 20 lety a rozšířila pole působnosti naší společnosti za hranice Prahy, do dalších významných českých měst, jako jsou Liberec a Plzeň.

Villa Bianca, Praha - Bubeneč

Má předchozí otázka směřovala trochu i k etice podnikání na českém developerském trhu. Jak byste hodnotil tento fenomén například v Praze v porovnání s Paříži? Jak Francouzi sami říkají, Paříž není Francie, a myslím, že totéž platí i o Praze. Jaká je zde etika podnikání? Etika je morální záležitost. Všude na světě je trh nemovitostí o politice, vlivu a financích. Nebezpečný koktejl. Český systém

je velmi byrokratický. Každý systém, který není otevřený, může prosadit své vlastní zájmy. Země (ve smyslu pozemku) je výchozím bodem, ale plánovací souhlas je hra s názvem „Čas jsou peníze“. Já osobně se již neúčastním každodenního provozního řízení, je to právě Anna, díky níž se rozšířily naše aktivity o další místa v Čechách, kde je systém lépe zvládnutelný. V posledním volebním období ve Francii jste se stal místostarostou v Chatou, jedné pařížské čtvrti. Je skvělé, že máte tolik důvěry lidí, kteří dokážou podnikatele privátního sektoru zvolit jako svého zástupce, jenž ovlivňuje územní plánování. Co to pro vás znamená? Nechtěl jsem být zvolen do místní rady v pařížském regionu Chatou. Byl jsem do ní pozván jako náměstek primátora. Město potřebovalo změnit svůj strukturální plán. A střet zájmů? Pokud si Američané mohou zvolit prezidenta, který byl známým developerem v New Yorku, kdo jsem ve srovnání s ním já?! K mému zvolení pomohla má minulost docenta sorbonnské univerzity. Dříve jsem seděl ve výkonné radě regionálních starostů a zastupoval zde právě trh nemovitostí. Klíčovým slovem je transparentnost. Hned na začátku mého šestiletého mandátu jsem zřídil komisi pro územní plánování, do níž byli přizváni i hlavní členové opozice. Tímto způsobem jsem dosáhl toho, že žádný můj plán nebyl odmítnut. Byl jsem rovněž zvolen do regionální rady, která sdružuje 20 měst s celkovým počtem 330 000 obyvatel. Seděl jsem ve výboru pro územní plánování. Celkově bych to označil za fascinující zážitek!

dn 6/2020

43


osobnost / personality DEVELOPER / DEVELOPER

Myslíte si, že podobné skloubení úspěšného podnikateledevelopera a politika by fungovalo i u nás? Důkazem toho, jak je možné být v České republice úspěšným podnikatelem a politikem v jedné osobě, je Babiš. Ten dokazuje, že je to možné, ale původ jeho bohatství je často skrytý. Na rozdíl od toho na trhu s nemovitostmi je vše velmi viditelné. Ale mají čeští lokální politici skutečně pravomoc měnit územní plánování? V Praze jako zásadní vidím byrokratický aparát, např. jedno z hlavních vyjádření, které potřebujete je z oblasti ochrany památkové péče. A tito lidé nejsou zdaleka viditelní. Jaké jsou hlavní odlišnosti v principech územního plánování v České republice a ve Francii? Kam oba trhy trendově směřují? Územní plánování není otázkou architektonických výkresů, ale z širšího pohledu jde o komunikační systémy. Zásadní sítí jsou metro, tramvaje, silniční spojení. V Paříži stavíme nové metro Grand Paris, které otevírá rozsáhlé oblasti pro sanaci. Radím jednomu městu, jehož územím prochází dálnice, po níž se do Paříže dojede za 15 minut. Nedávné místní volby diskutovaly otevření, či neotevření silničního spojení s dálnicí, které by po realizaci poskytlo pozemek pro 1 000 bytů. Praha má vynikající služby hromadné dopravy – tramvaj a metro. V budoucnu tedy dojde jen k drobným změnám, jelikož prostorové příležitosti jsou omezené. Změny územního plánu v Praze jsou velmi citlivou otázkou. Pandemie koronaviru zasáhla celý svět. Jak moc zasáhla Francii, která je daleko více postižena než Česká republika? Byly pozastaveny veškeré developerské aktivity? Na jak dlouho? Jaká je situace ve výstavbě bytů? Češi zvládli pandemii koronaviru disciplinovaně a efektivně. Francouzi nebyli připraveni na objem pacientů s intenzivní péčí a na nezbytné testování. Ve francouzském rezidenčním sektoru se vše zastavilo. Prodej, výstavba, plánování, notářské kanceláře – všechno bylo uzavřeno. Ačkoli tento stav trval jen dva měsíce, účinek bude mnohem delší. Francouzský stát reagoval na tuto situaci velmi rychle a prostřednictvím veřejných spořitelen nakoupil přes 7 000 bytových jednotek od soukromých developerů pro sociální bydlení. Já sám mám jeden projekt 60 bytů na východ od Paříže. Na začátku března nám zbývalo na prodej 40 bytů. Stát koupil všech 40. Jsem kandidátem na státem garantovanou půjčku na financování nákladů mé společnosti během koronaviru, a to až do výše 25 % mého obratu z roku 2019. To znamená, že výsledky developerů pro rok 2020 budou sice dole, ale na konci roku bude jen velmi málo neprodaných projektů či zásob. Proto se nyní můžeme soustředit na hledání nových obchodních příležitostí. MIPIM – další z obrovsky významných akcí, která byla letos zrušena. Vy sám na MIPIM jezdíte už 30 let. Co této situaci říkáte? Letošní ročník veletrhu MIPIM v Cannes očekával 27 000 návštěvníků, většinou zahraničních. Bohužel vše bylo zrušeno. Samozřejmě, že se bude MIPIM konat příští rok, stejně jako filmový festival v Cannes! Zúčastnil jsem se prvního

44

dn 6/2020

MIPIM v roce 1999, kdy nás bylo celkem jenom 300 delegátů, všichni Francouzi. Když se dívám na projekty vystavovatelů z roku 2019, některé projekty byly zcela mimo kontext, a to především kvůli své obří velikosti a nedostatečné integrací do místního prostředí. Musíme se vrátit k promyšlenějším návrhům a konzultacím s místním obyvatelstvem. Když jsem učil na Sorbonně, podílel jsem se na založení nové univerzity Sorbonne v Abú Dhabí. Často jsem byl konfrontován s projekty městských pozemků, které jsem měl problém přijmout. Jaký je váš názor na to, kolik levnějších materiálů a technologií se k nám dováží z asijských zemí? A jak to souvisí se současnou situací? Ukázalo se, jak moc jsou vyspělé západní trhy nakonec odkázané právě na asijské trhy… Nemám pocit, že světový developerský trh je ovlivněn výrobou materiálů v Asii. Spoléhání se na Čínu a další asijské země se týká především odvětví, jako je farmaceutický průmysl. Většina našich stavebních materiálů se vyrábí lokálně kvůli vysokým přepravním nákladům. Náš průmysl je velmi náročný na pracovní sílu. Problémem Francie je spoléhat na levnou zahraniční pracovní sílu – většinou z Polska nebo severní Afriky, ale i z Čech nebo Ukrajiny. Nedostatek hygienických prostředků během pandemie tento aspekt ještě zdůraznil. Potřebujeme najít prostřednictvím technologie takové metody, abychom více industrializovali naši výstavbu


osobnost / personality DEVELOPER / DEVELOPER

a uznali naši sociální odpovědnost při zlepšování životních a pracovních podmínek. Je to začarovaný kruh, protože tím se prodejní ceny buď zlevní,nebo se vyšplhají na maximum, takže hovoříme o stlačených nákladech.

Luxusní mezonety Mošnova, Praha 5 Luxury duplex flats, Mošnova, Prague 5 Rezidenční dům Alibaba, Praha 5 – Kavalírka (Mošnova) Apartment house Alibaba, Praha 5 – Kavalírka

Jaké plány máte v nejbližší budoucnosti? Jsou všechny nadále v realizaci, nebo byly některé projekty zastaveny, či zrušeny? A jaké jsou vaše osobní plány? Mým obchodním plánem v příštím roce je přesídlit z oblasti developmentu k větším projektům, kde můžeme propojit místní komunitu a developery. Pracuji na projektu ve městě Cormeilles severně od Paříže, kde revitalizací bývalé cementárny Lafarge vznikne prostor pro vybudování 1 200 jednotek s veškerou infrastrukturou. Město Cormeilles nás také pověřilo uspořádáním výběrového řízení na obecní pozemky: Musíme v soutěži vybrat developera na design pozemku a optimalizovat jeho hodnotu. S dalšími dvěma obcemi spolupracujeme na vytvoření urbanistického plánu pro centra měst. Z osobního pohledu doufám, že budu mít možnost strávit více času se svými vnoučaty a užít si svůj byt na Malé Straně, jehož zahrada má výhled na britské velvyslanectví! Doufám, že do konce roku konečně vydám knihu o zvláštních královských leteckých misích v roce 1943, Churchillovy tajné armády SOE (Special Operations Executive). Můj otec se účastnil jako letec několika misí SOE. Mezi mise SOE patří Anthropoid, který vedl k likvidaci Reinharda Heydricha, německého šéfa SS, v Holešovicích. Tato událost je každoročně v červnu připomínána v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Můj otec RAF při takových příležitostech zastupoval. KRISTINA VACKOVÁ / FOTO: ATKINS & LANGFORD DEVELOPMENT A SHARINGBOX

There are too many compilations and. analyses from uncertain sources, that. it can hardly be said what is the real. situation after the world pandemic. of coronavirus intervention on the. Czech developer market, on average. with a possible European market..

F

ortunately, profitable cosmopolitan successful developers living their life in multiple countries can have a great chance of doing business. One of them is Nigel Atkins, owner and partner of Atkins & Langford Development s.r.o. He is an example of a businessman who manages to connect development business with high politic. It is not common, or long-term in our country, in the Czech Republic, for an entrepreneur to be given so much trust that he would be elected to an active policy and not decide on spatial planning. Nigel Atkins is a person with clearly defined moral principles, which, thanks to thirty years of business in the Czech Republic, enables the sending of information about specific markets, moral aspects of politicians and officials, as well as how two months of living under the lock sign on us. You are an excellent example of a successful businessman who has mapped the markets of two countries. Therefore, you can certainly compare the main specifics of the Czech versus the French real estate and development market. Are the two markets comparable at all? What are their specifics? In talking about real estate, one cannot ignore culture and history in the analysis. I have in fact a three-dimensional viewpoint. I was born and educated in England. At university in London, I read Business Studies sponsored by Britain’s largest construction and development company George Wimpey. I was sent by them to set up their business in France when Britain entered the European Community. This was essentially in residential development although I was brought into the team which lead the negotiations for the Channel Tunnel. I took French nationality in 1983 and set up my own business in Paris in 1992. The French had to rebuild their country after WWII and the President de Gaulle created special elitist universities “les Grandes Ecoles” to organize the governance of the country ... politics, civil servants and bankers. The system is still in place. The best example is Emmanuel Macron. In times of crisis as with the COVID-19 the country can react quickly and efficiently. The banking sector created a mortgage system which allows a developer to receive 25% income on foundations and 50% on roof completed. This allows small developers to exist on a low level of equity. The rental market for private investors is attractive with important tax relief and social housing rental is an obligation in every project over 10 units and is well regulated. The Czech system is more bureaucratic which goes back beyond communism in my opinion to the Habsburg era notably the 40 years’ reign of Maria Therese as Queen of Bohemia! There is disciplined Germanic ap-

dn 6/2020

45


osobnost / personality DEVELOPER / DEVELOPER

proach to life. Considerable progress has been made to business and real estate understanding since 1989 but to succeed in the Czech system you have to work the system... whereas in France the system will guide you! You have been doing business in the Czech Republic since 1992. As a foreigner, could you say what the Czech development market has changed in almost 30 years? Not only in the field of projects, but also in the field of human resources and business behaviour… What has changed the most? My knowledge of Czechoslovakia goes back to when I was on a student exchange in 1967. I was in the Soviet Union in Smolensk in August 1968 when the invasion by the Warsaw Pact countries took place. I returned again to Prague in 1969 and I thereafter kept a close contact during the period of normalization so without knowing when the Velvet Revolution took place in 1989, I already had my connections with the Civic Forum! I decided to set up my company in 1992 and took out Czech residency. At the time, there were no mortgages no development land and business were built around restitution of confiscated property and the renovation of buildings for rent. This gave an impulsion to areas such as Vinohrady. There was an influx of foreigners – professionals speaking Czech often children of the emigrants of the 1968 generation. Paul Koch who ran ING, the Dutch developer, was such an example… Paul built many landmark projects notably the Dancing House. We were chosen by Karel Schwarzenberg to renovate his property and the American Embassy chose us for the international school at Nebušice with the development of 200 houses. The Czech banking system over the past 30 years with mortgages and development loans has greatly contributed to a successful real estate market. The Czechs have become professional in many domains facilitating a dynamic human resources sector. With an increase in salaries a professional middle class has grown demanding better accommodation. The foreign presence has disappeared excepting certain Austrians essentially construction linked. Our local company is a good example. Anna Ježková who is now Chief Executive and partner of Atkins a Langford joined us 20 years ago and has grown into her position on the basis of a local network not only Prague but Bohemia notably Liberec and Pilsen. My previous question also led a bit to the ethics of business in the Czech development market. How would you rate this phenomenon in Prague and Paris, for example? As the French, themselves say, Paris is not France, and I think the same is true of Prague. What is the ethics of business here? Ethics is a moral issue. Everywhere in the world real estate is about politics, influence, and finance. A dangerous cocktail. The Czech system is very bureaucratic. Any system which is not open can lead to self-interest. Land is the starting point but planning consent is the name of the game “Time is money”. I am no longer involved in the daily operational management that is Anna who has expanded our activities elsewhere in Bohemia where the system is more manageable.

46

dn 6/2020

In the last election period in France, you became Deputy Mayor of Chatou, a district of Paris. It’s great that you have so much trust from people who can choose private sector businessmen as their representative who influences spatial planning. What does this feature mean to you? I did not ask to be elected to my local council in Chatou in the Paris Region. I was invited to be Deputy Mayor. The town needed to change its structure plan. Conflict of interest? If the Americans can elect a President who was a well-known New York developer who am I in comparison?! My legitimacy was helped by my past as Associate Professor of the Sorbonne University. Previously I sat on the Regional Mayors executive council representing the real estate profession. The key word is transparency. From the start of my six-year mandate I set up an Urban Planning Commission inviting the main members of the opposition to participate. This way I had no refusals to my planning agenda. I was as well elected on to the Regional Council covering twenty towns covering a population of 330,000. I sat on the Urban Planning Committee. All in all, a fascinating experience! Do you think that a similar combination of a successful entrepreneur-developer and politic would work in our country? To be successful in business and politics in the Czech Republic, Babiš has proven it is possible. But the nature of his wealth is often hidden. But with real estate it is very visible and do Czech local politicians truly have the power to alter planning rights? In Prague, the main decisions are taken by bureaucrats notably the Historical Department. These people are far from being visible. What are the main differences in the principles of spatial planning in the Czech Republic and France? Where are both markets heading? Spatial planning is not a question of architects’ drawings but

Ostrovní 129 – rekonstrukce historického paláce v centru Prahy Ostrovní 129 – renovation of a historic palace in very centre of Prague


osobnost / personality DEVELOPER / DEVELOPER

in macro terms is to do with communication systems. Metro, trams, road connections are the subjects. In Paris, we are building a new Greater Paris metro which is opening up vast areas for redevelopment. I advise one town which has a motorway passing through its territory leading to Paris in 15 minutes. The recent local elections were centred on opening up a road connection or not with the motorway which would make available land for 1,000 flats if opened. Prague has excellent tram and metro services. There can only be minor changes in the future. Spatial opportunities are limited. Prague master plan changes are very sensitive issues. The coronavirus pandemic has affected the world. How much has it hit France, which is far more affected than the Czech Republic? Have all development activities been suspended? For how long? What is the situation in housing construction? The Czechs managed the coronavirus pandemic with discipline and efficiency. The French were not prepared for the volume of intensive care patients and the necessary testing. In the French, residential sector everything came to a standstill. The building sites sales offices, planning departments, notarial offices all closed. Although the lockdown was two months the effect will be for much longer. The French state moved very quickly and

Nigel Atkins, Anna Ježková, Karine Atkins při otevření Projektu Ostrovní Nigel Atkins, Anna Ježková and Karine Atkins at the opening of the Ostrovní Project

through public savings banks purchased over 7,000 housing units from private developers for social housing. I have one project of 60 flats to the east of Paris. We had 40 flats left to sell at beginning of March. The state purchased all 40 flats. I am candidate for a state guaranteed loan to finance my company’s costs during the lockdown for a value up to 25% of my 2019 turnover. This means that developers’ results for 2020 will be down but by the year end there will be very little unsold stock so the focus can now be on looking for new business. MIPIM – another of the hugely important events that was cancelled this year. You yourself have been going to MIPIM for 30 years. What do you call this situation?

This year 27,000 visitors, mostly international, were expected in March at Cannes for the MIPIM. Unfortunately, all was cancelled. Of course, it will take place next year as will the Cannes film festival! I was present at the first MIPIM in 1999 when we were only 300 delegates, all French! Looking at the 2019 exhibitors some of their projects were totally out of context by their very mega size and lack of integration into the local environment. We need to get back to more thoughtful design and consultation with the local population. When I was teaching at the Sorbonne, I was involved with the setting up of the new Sorbonne university in Abu Dhabi. I was often confronted with urban land projects which I had problems to accept. What is your opinion on how many materials and technologies are implemented for cheaper money to us from Asian countries? And how this relates to the current situation – it has been shown how much the developed Western markets ultimately depend on the Asian markets… I do not feel that the development world is affected by manufacture of materials in Asia. The reliance on China and other Asian countries relates essentially to sectors such as the pharmaceutical industry. Most of our building materials are produced locally due to the heavy transportation costs. Our industry is very labour intensive. Our problem is the reliance on cheap foreign labour in the case of France. Polish and North African… and moreover with the Czech Republic the Ukrainian. The sanitary crisis has highlighted this aspect. We need to find methods through technology to industrialize more our construction and to recognizing our social responsibilities in making the living and working conditions better for workers. This is a vicious circle as selling prices will fall or best level out so we will be looking at compressing costs. What plans do you personally have in the near future? Are all your plans still being implemented, or have some projects been stopped or cancelled? And what are your personal plans? My business plan over the next year is to move away from hands on development work to being involved on larger projects where we can link between the local community and the developers. In one such area to the north of Paris our scheme for 1,200 units around a marina on the Seine was chosen by the town of Cormeilles for revitalizing a cement works owned by Cement Lafarge. Cormeilles have as well missioned us to organize the tender for municipal land to choose the developer on a design competition and to optimise the land value. We are working with two other municipalities to produce an urban plan for the town centres. On a personal level, I hope to have more time with my grandchildren and enjoy my flat in Malá Strana where the garden gives on to the British Embassy! By the end of the year I hope to publish a book on the Royal Air Force Special Missions in 1943 for Churchill’s secret army SOE. My father flew several SOE missions. Amongst the SOE missions being Anthropoid which led to the assassination in Holešovice of the Reinhard Heydrich the German SS Chief this event is remembered every year in June in the church of St Cyril and Methodius. My father represented the RAF on one such occasion. KRISTINA VACKOVÁ

dn 6/2020

47


ekonomika / economy MĚSTO / CITY

Ostrava nabízí k prodeji pozemky Ostrava offers land for sale Malá rozvojová zóna Ostrava-Mošnov a proluka v centru. města s výbornou dostupností jsou na prodej..

Z

astupitelstvo města Ostravy na svém zasedání ve středu 20. května rozhodlo o záměru prodat pozemky o rozloze 38,57 ha v přímé návaznosti na Strategickou průmyslovou zónu a letiště Leoše Janáčka Ostrava. Zároveň schválilo záměr prodeje pozemku o rozloze 635 m2 v centru města na nároží Smetanova náměstí a Vojanovy ulice. Termín pro podání nabídek je v obou případech stanoven do 31. července letošního roku. ROZVOJOVÁ ZÓNA

Malá rozvojová zóna je území ve vlastnictví města vhodné pro výstavbu objektů obchodně administrativního charakteru, technologického parku či objektů obdobného charakteru, v nichž budou vznikat pracovní místa, dále pro výrobní a logistické objekty, případně objekty s kombinovaným způsobem využití. Každý zájemce je povinen ve své nabídce uvést záměr pro využití daného území, specifikaci objektů plánované výstavby, způsob jejich využití i časový harmonogram přípravy a realizace plánu. Dále nabídkovou cenu, počet nově vytvořených pracovních míst na 1 ha a předpokládaný objem finančních prostředků investovaných do plánované výstavby. Hlavními přednostmi zóny, která se nachází přibližně 25 km od centra Ostravy, je přímé napojení na dálnici D1 a nově budovanou dálnici D48, sousedství mezinárodního letiště, napojení na městskou i regionální hromadnou dopravu, kvalifikovaná pracovní síla v blízkém okolí i silné průmyslové a vědecko-technické zázemí. Zpracována je studie napojení zóny na kolejové vedení. Zároveň již bylo vydáno územní rozhodnutí pro její připojení na elektrickou energii. Zejména díky strategické poloze a dopravnímu napojení představuje území ojedinělý logistický uzel v celém, nejen středoevropském měřítku. Tyto faktory sehrály důležitou roli i při rozhodování již umístěných investorů před realizací jejich záměrů v sousední Strategické průmyslové zóně, kteří zde dosud vytvořili okolo 4 000 přímých pracovních míst a proinvestovali 14,6 mld. Kč. POZEMEK VOJANOVA

Město Ostrava nabízí k prodeji také pozemek o rozloze 635 m2 v centru města na nároží Smetanova náměstí a Vojanovy ulice, jemuž územní plán stanovuje smíšený způsob využití. Je tedy určen pro objekty bydlení a občanské vy-

48

dn 6/2020

bavenosti. Nová zástavba by měla doplnit městskou strukturu této lokality a vytvořit kvalitní uliční prostor. Atraktivitu nabízené proluky zvyšuje přímý dosah městské hromadné dopravy a kulturní a společenský život v okolí, například nedaleké Divadlo Antonína Dvořáka a Divadlo loutek nebo akce sousedního areálu Černá louka. Potenciální zájemci o tuto plochu musejí předložit svou nabídku s popisem budoucího využití staveb a přínosů pro rozvoj dané lokality včetně harmonogramu stavby s konkrétními termíny zahájení a dokončení. Velký důraz při posuzování nabídek bude kladen i na architektonický návrh budovy. Nabízená cena podle aktuálního znaleckého posudku nemůže být nižší než 8 548 370 Kč. Kompletní informace na www.pozemky.ostrava.cz RED

The small development zone of Ostrava-Mošnov. and the perfectly accessible gap site in the town. centre are for sale..

O

strava City Assembly decided at a meeting held on Wednesday, 20th May, to sell land of 38.57 hectares, which is immediately adjacent to the Strategic Industrial Zone and Leoš Janáček Ostrava airport. They also approved

Malá rozvojová zóna Ostrava Mošnov, vymezené území


ekonomika / economy MĚSTO / CITY

Proluka Smetanovo náměstí Smetanovo Sq., gap the sale of land of 635 sq m in the town centre, on the corner of Smetanovo Sq. and Vojanova St. The date for the submission of offers is set for both cases at 31st July this year. DEVELOPMENT ZONE

The small development zone is an area owned by the town and is suitable for the development of buildings of a business-administrative character, a technology park or buildings of a similar character, which would create vacancies, or production and logistics buildings, possibly buildings with combined use. Each tenant is obliged to propose their business plan for the particular area, specify buildings of planned construction, the way of their utilisation as well as a schedule regarding preparation, timing and realisation. The offer should further include the offer price, number of newly created vacancies per 1 hectare and assumed volume of financial resources invested in the proposed development. The main qualities of the zone, which is situated approximately 25 km from the Ostrava centre, is its direct connection to the D1 motorway and the newly constructed

D48 motorway, within the neighbourhood of an international airport, connection to both town and regional public transport, a qualified labour force within the immediate neighbourhood as well as powerful industrial and science-technical facilities. There is also a study for connecting the zone to a railway line. The planning permit for connecting the zone to electricity has also already been issued. Thanks to the strategic location and transport connection, the area represents a unique logistics junction on on overall and not only Central European, scale. These factors also played a significant role during the decision making by already established investors before they realized their business plans in the neighbouring strategic industrial zone and who has so far created some 4,000 vacancies and invested CZK 14.6 billion. VOJANOVA PLOT

The town of Ostrava is also offering a 635 sq m plot situated in the town centre, on the corner of Smetanovo Sq. and Vojanova St., where the outline plan suggests mixed utilization. It is intended for housing and civic amenities. The new development should complement the urban structure of this location and create a quality street area. The attractiveness of the offered gap site is increased by direct access with public transport and cultural and social life within the neighbourhood, for instance the nearby Antonín Dvořák’s Theatre and the Puppet Theatre or events from the neighbouring complex of Černá louka. Potential clients interested in this area must submit their offer with the description of their future utilization of buildings and contribution to the development of the particular location, including a schedule of construction, including exact dates of commencement and completion. When assessing the offers, significant emphases will also be put on the architectural design of the building. The offered price cannot be, according to specialist opinion, lower than CZK 8,548,370. For comprehensive information see www.pozemky.ostrava.cz RED

dn 6/2020

49


ekonomika / economy TRH / MARKET

Banky jsou opatrnější Banks are more cautious Ještě před příchodem „čínské chřipky“ se objevovaly zprávy o tom,. že na trhu komerčních nemovitostí, zejména kancelářských, bude. letos trošku přetopeno. Nyní developeři některé projekty odkládají. a banky mění hodnocení rizik při jejich úvěrování..

P

odobně jako v roce 2009, i letošní hospodářská krize bude mít důrazné dopady na realitní trh. Tenkrát šlo o finanční krizi, která v nemovitostech měla svůj počátek, letos je krize způsobena čistě externím faktorem, někteří dokonce říkají že „černou labutí“. Její důsledky ale mohou být trvalejší. KDO BUDE SILNĚJŠÍ?

Nejde jen o to, že útlum ekonomické aktivity dočasně oslabil poptávku po komerčních i rezidenčních nemovitostech, on oslabil i nabídku. Dochází i ke změnám potřeb a požadavků uživatelů komerčních nemovitostí. Krize postrčila kupředu některé trendy, které se prosazovaly v segmentu kancelářských prostor. Například práce z domova, sdílená pracoviště, ústup od koncepce open space apod. Zaměstnavatelé se snažili svým pracovníkům, především těm kreativním, vytvořit z kanceláře druhý domov. To teď asi na nějaký čas nebude v módě. Na trhu bydlení se realitní kanceláře snaží vzbudit dojem, že ceny nových bytů neklesnou. Mohou mít pravdu, ale bude to boj. Po restrikcích pro poskytování hypotečních úvěrů ze strany České národní banky, které loni zúžily poptávku, v letošním roce klesne i nabídka od developerů. Výzkumná organizace CEEC Research podnikla studii o dopadech pandemie COVID-19, podle níž developeři odhadují, že se nabídka jejich nemovitostí v rámci ČR sníží o 2,4 % v letošním roce a dále se sníží o 0,9 % v roce následujícím. „Začátkem roku (k 15. 2. 2020) naopak počítali s růstem své nabídky nemovitostí, a to o 2,5 % v roce 2020 a o dalších 2,5 % v roce 2021. Celkově se tak jedná o propad o 4,9 % nabídky nemovitostí oproti původním očekáváním,“ píše ve své zprávě CEEC Research. Ještě hlubší ale vychází propad na straně poptávky. Ten developeři očekávají letos o 4,9 % a v příštím roce o 1 %. Když se ale započítá původně očekávaný růst, celkový propad bude činit 7,5 %. „Mnoho lidí si teď není jisto svou budoucí ekonomickou situací, a to se samozřejmě promítne i do plánovaných investicí do vlastního bydlení,“ komentoval výsledky průzkumu Michal Vacek, ředitel společnosti CEEC Research. Developeři postavili, nebo dokončují byty za vysoké, předkrizové náklady. Nebudou mít tedy mnoho prostoru ke zlevňování. Dříve, nebo později, nenajdou-li dostatek

50

dn 6/2020

kupců, však začnou být tlačeni potřebou získat hotovost a rozhýbat své peněžní toky. Pokles cen novostaveb tedy může nastat. ROSTOU RIZIKA, ROSTOU CENY PENĚZ

Mění se také přístup bank k financování developerských projektů. Zpřísnil se jejich pohled na rizika. „Stále není úplně jasné, jak se situace s covidem promítne do ekonomiky a za jak dlouho se celková situace dostane do ‚normálu‘, resp. jaké důsledky (a bezesporu určitě budou) přepíšou chování účastníků realitního trhu a nastavení nového ‚normálu‘“, říká Milan Dembowski, manažer financování realitních obchodů v Komerční bance pro Development News, a dodává: „Jsme více obezřetní a u projektů vyhodnocujeme možný vývoj současné pandemické situace. Zejména v rámci financování obchodních center sledujeme dlouhodobost deklarovaného cash flow projektů. Stejně tak u kancelářských budov, zejména v developmentu, jsme mírně snížili LTV ratio. U rezidenčních a logistických projektů (vyjma s nájemníky z automotive) se náš přístup nezmě-


ekonomika / economy TRH / MARKET

nil. Společným jmenovatelem je zvýšení ceny u všech segmentů díky rostoucím rizikovým nákladům.“ U běžících úvěrových obchodů se podmínky podle něho nemění, banka pouze v souladu s vyhlášením vlády odložila splátky úvěrů. Developerské společnosti, které jsme oslovili, se přímým odpovědím vyhnuly s tím, že je ještě brzy na hodnocení situace. Nebo si lebedily, že stavějí bez bankovních úvěrů. Lze se však domnívat – i na základě zkušeností z předchozí finanční krize, že banky budou požadovat vyšší podíl vlastních prostředků developera, vyšší předpronajatost nebo předprodanost projektů a cena úvěru bude vyšší. A také lze vyvodit, že kapitálově silné společnosti budou mít tržní výhodu. Kdyby

v důsledku ochromení činnosti státní správy a odchodu zahraničních zaměstnanců ze stavenišť. Tento posledně jmenovaný důvod uvedlo jako problém při realizaci projektů 86 % firem dotazovaných v průzkumu CEEC Research. Dále byly stavební firmy v téměř dvou třetinách případů nuceny prodloužit termín realizace výstavby (65 %), nebo ji musely zcela pozastavit (53 %). Téměř pětina stavebních firem (18 %) potom čelí dalším obtížím, jako je nedostatek materiálu z důvodu pozastavení dodávek od dodavatelů nebo obtíže s ubytováním dělníků. U projektových společností se jednalo ve třech čtvrtinách případů o prodloužení termínu dodání projektu (73 %), a v téměř dvou třetinách (61 %) o obtíže spojené s nedostatkem zaměstnanců (především celková nižší výkonnost firmy), dále o pozastavení projektů, které probíhají v současné chvíli (46 %). Třetina firem také uvedla, že čelí problémům v souvislosti s omezením cestování a s nižší činností veřejné správy. PROPAD NEBUDE MÍT OBDOBY

nic jiného, bude to výhoda „levnějších peněz“, a tedy i větší možnosti hýbat s nabídkovými cenami nemovitostí. Tak, jak jsme popsali přetlačovanou mezi nabídkou a poptávkou na rezidenčním trhu, může do značné míry podobně probíhat i hra na trhu komerčních nemovitostí. „Díky současné situaci vidíme jisté ochlazení u investic na RE trhu, kdy prodávající by chtěli dosáhnout stejného výnosu jako před covidem. Naproti tomu kupující díky současné situaci očekávají určitý diskont/prémii za nejistotu. Z tohoto důvodu se ne vždy nabídka potkává s poptávkou. Dále pak vnímáme, že investoři upravují své CF modely a preferují určitý cashový polštář před maximalizací páky (leverage),“ charakterizuje situaci Milan Dembowski. ZTRÁTY UŽ SE POČÍTAJÍ

Na trhu bydlení 72 % developerů zaznamenalo finanční ztráty, zjistila společnost CEEC Research. Nové projekty odložilo 10 % procent dotázaných firem. Není však zřejmé, zda to bylo kvůli finanční situaci, nejistotě na trhu, nebo

A jak to letos dopadne? Špatně. Ačkoli stavebnictví nebylo čínským virem zasaženo přímo, nepadly na něj zákazy činnosti, jako třeba na obchody, hotely nebo kadeřnictví, všechny „kolaterální“ vlivy se na něj podepíšou propadem trhu u stavebních firem o více než 10 %. V roce příštím bude pokles pokračovat o dalších 3,1 %, vyplývá z průzkumu CEEC Research. Velmi podobné je to s očekáváním tržeb. Naproti dřívějšímu růstu nyní stavební firmy očekávají letos její pokles bezmála o 9 %, v příštím roce o 3,7 %. „Největší dopady vnímají malé společnosti (s ročním obratem pod 100 mil. Kč), které původně počítaly s růstem trhu o 2,2 % v roce 2020 a následně s růstem o 1,7 % v roce 2021. V současné situaci ale očekávají pokles trhu o 10,8 % v tomto roce a další pokles o 4,5 % v roce následujícím,“ upřesňuje CEEC Research ve zprávě z průzkumu. „V oblasti svých tržeb mají očekávání ještě více pesimistické. Počítají s poklesem o 11,4 % pro letošní rok a o 4,7 % pro rok následující. Původním očekáváním před situací okolo COVID-19 byl v oblasti tržeb růst o 4,1 % v roce 2020 a další růst o 3,8 % v roce 2021.“ Velké společnosti počítají pro letošní rok s nepatrně menším poklesem než společnosti malé, a to o 9,4 % v tomto roce a o 1,7 % v roce následujícím. Překvapivě jsou horší očekávání v inženýrském stavebnictví, kde by jeden čekal, že by mohla pomoci státní intervence. Inženýrské společnosti počítají s poklesem trhu o 10,2 % v roce 2020 a dalším poklesem o 3,8 % v roce 2021. V oblasti tržeb potom očekávají pokles o 9,3 % v tomto roce a další pokles o 4,1 % v roce následujícím. To by možná bylo na zvláštní článek, nicméně věnujme prostor komentáři Jakuba Šimáčka, jednatele společnosti TBG Metrostav: „Nedostatek pracovníků z posledních let ještě více umocnilo uzavření hranic a restrikce v oblasti ubytování. Na stavbách pracuje mnoho zahraničních dělníků, lze tedy očekávat komplikace s kapacitou produkce, která i tak byla v posledních letech v důsledku nedostatku lidí na hranici možností. Je nutné začít hledat cestu, jak sem zahraniční dělníky opět dostat, při zachování zdravotně-hygienických opatření, která chrání nás všechny.“ JAN FERENC

dn 6/2020

51


ekonomika / economy TRH / MARKET

Prior to the ‘Chinese flu’, we could. see information that the market of. commercial real estate, especially. offices, will be a little overheated. Now,. developers are postponing some projects. and banks are changing their risk. assessment for credit granting..

S

imilar to 2009, this year’s economic crisis will also have a significant impact on the real estate market. At that time, it was the financial crisis, which commenced in the real estate sector. This time, the crises was caused by external factors – some even saying that it was caused by ‘a black swan’. The aftermath though can be more permanent. WHO WILL BE STRONGER?

It is not just about the fact that the decline in economic activity weakened demand for commercial and residential real estate temporarily, but it also weakened supply. The needs and requirements of commercial property users is also changing. The crises have given a push start to certain trends, which were being asserted in the segment of office premises. For instance, home office, shared working space, withdrawal from open space concepts and others. Employers were trying to create second homes for their workers, especially the creative ones. That will not be probably up-date for some time now. As for the housing market, real estate offices are trying to evoke an impression that prices of new apartments are simply not going to fall. They may be right, but it will be a struggle. After the Czech National Bank’s restrictions with regards to mortgage granting, which narrowed demand last year, developers’ supply will also drop this year. The research organization CEEC Research carried out a study on the impacts of the COVID-19 pandemic, where the developers estimate that their property offer within the framework of the Czech Republic will decrease by 2.4% this year and another 0.9% next year. “At the beginning of the year (as at 15th February 2020), they, on the other hand, counted on their property supply increasing by 2.5% in 2020 and a further 2.5% in 2021. All in all, this represents a 4.9% drop in real estate supply in comparison with original expectations,” states the CEEC Research report. Nevertheless, the fall in demand is even deeper. This year, developers expect a 4.9% drop and next year a 1% drop. But if we include originally anticipated growth, the overall fall will come to 7.5%. “Many people are now unsure when it comes to their future economic situation and this will naturally show in planned investment in private housing,” said Michal Vacek, Director at CEEC Research, with regards to the research results. Developers have built or are completing apartments for high pre-crisis costs, which means there won’t be much space for discounts. But sooner or later, if they don’t find enough buyers, they will be forced to acquire the necessary cash and put their money flow into motion. That means that prices of newly constructed buildings can fall.

52

dn 6/2020

RISKS ARE INCREASING AND SO ARE MONEY COSTS

The banks’ approach to funding development projects is also changing. Their view on risks became stricter. “It is still not completely clear as to how the covid situation will reflect in the economy and how long it’ll take before the whole situation returns to ‘normality’, or let’s say what consequences (and there will no doubt be some) will ‘rewrite’ real estate market participants’ behaviour and set up a new ‘normal’ state,” says Milan Dembowski, Real Estate Finance Manager at Komerční banka, for Development News, and adds: “We are more cautious and assess the possible development of the current pandemic situation with projects. Especially within the area of funding of shopping centres do we see long term nature of projects’ declared cash flow. The same applies to administrative buildings, especially development, where we reduced the LTV ratio. As for residential and logistics projects (apart from those tenants from the automotive area), our approach hasn’t changed. The same denominator is the increase of price in all segments due to growing risk costs.” With regards to the already active credit deals, he believes conditions will not change. The bank has only postponed repayment of loans in accordance with governmental regulations. The development companies we approached avoided direct answers claiming that it is too soon to assess and evaluate the situation. Or they were enjoying the fact that they are building without bank finance. However, one can believe – also on the basis of experience from the previous financial crisis – that banks will require a larger share of a developer’s own resources, higher prelease and pre-sale of projects and the cost of loans is also to be higher. And one can also deduce that capital-strong companies will have a market advantage. If nothing else, it will be an advantage of ‘cheaper money’ and therefore also a bigger possibility to work with property offer prices. The game in the market with commercial real estate can to some extent progress the same way we described the ‘wrestling’ between supply and demand in the residential market. “The current situation helps us to see some weakening in real estate market investment, when sellers would want to achieve the same yields as they did before the covid situation. Buyers, on the other hand, expect, due to the current situation, some sort of discount/bonus for insecurity. This is why supply and demand do not always meet. We can also see that investors modify their CF models and prefer some sort of a cash cushion to leverage maximization,” said Milan Dembowski as he characterizes the situation. LOSSES ALREADY BEING COUNTED

CEEC Research found that 72% of developers registered financial losses in the housing market. About 10% of approached companies postponed new projects. But it is not evident whether it was due to the financial situation or as a result of paralysation of the state administration’s activities and withdrawal of foreign employees from building sites. The latter reason was stated as being a problem during project realization by 86% of companies questioned in CEEC Research’s research. The building companies were, in


ekonomika / economy TRH / MARKET

some two thirds, forced to extend the date of realization of construction (65%), or they had to terminate it completely (53%). Almost one fifth of building companies (18%) also face other problems such as a lack of material due to suspended product from suppliers or problems with workers’ accommodation. As for project companies, three quarters of them extended the date of project handover (73%) and almost two thirds (61%) dealt with problems associated with a lack of employees (especially overall lower company performance) and suspension or termination of projects that are currently in progress (46%). One third of companies also stated that they are facing problems with regards to travel restrictions and lesser public administration’s activities. THE FALL HAS NO PARALLEL

How is it going to end this year? Badly. Even though the building industry was not affected by the Chinese virus directly, like the activity banishment on shops, hotels or hairdressers, all ‘collateral’ impact will leave its mark via a market fall of more than 10%. Resulting from CEEC Research’s research, the fall will continue next year by a further 3.1%. A similar situation applies to turnover expectations. Compared with previous growth, building companies expect an almost 9% drop this year and 3.7% drop next year. “Small companies, that originally accounted with a 2.2% increase in 2020 and a further 1.7% increase in 2021, felt the biggest impact. But in the current situation,

they expect a 10.8% market drop this year and a further 4.5% drop next year,” specifies CEEC Research in their report. “As for their turnover expectations, they are even more pessimistic. They expect an 11.4% drop this year and 4.7% drop next year. The original expectation prior to COVID-19 was, with regards to turnovers, a 4.1% increase in 2020 and further 3.8% increase in 2021.” Larger companies are this year accounting with a slightly smaller drop than smaller companies, this being by 9.4% this year and 1.7% next year. Worse expectations can surprisingly be seen in the area of civil engineering where one would expect state intervention might help. Engineering companies account with a 10.2% drop in 2020 and a 3.8% drop in 2021. As in the area of turnover, they expect a 9.3% drop this year and further 4.1% drop next year. That might be good for a special article but here we dedicate space to a commentary by Jakub Šimáček, Company Director at TBG Metrostav: “A lack of employees over past years was increased even more by the closing of borders and a restriction in the accommodation area. Many foreign workers work on building sites, so, one can expect complications with production capacity, which was on the verge of possibilities as such in the past years due to a lack of suitable labour force. It is necessary to start looking for a way to get foreign workers back whilst maintaining health-hygiene measures that protect us all.” JAN FERENC


kaleidoskop / kaleidoscope ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

Dlouholetá rekonstrukce Nemocnice sv. Josefa ve Vídni dokončena Long-term reconstruction of St. Joseph Hospital in Vienna completed Od roku 2014 do jara 2020 prošla Nemocnice sv. Josefa ve Vídni. četnými proměnami. Za stavebními úpravami, rekonstrukcí. a přestavbou stála v roli projektového managera společnost DELTA..

E

rik Štefanovič, jednatel DELTA Česká republika, komentuje stavební projekty z oblasti zdravotnictví: „Naši rakouští kolegové mají opravdu hluboké znalosti v tomto oboru, který je na přestavbu a výstavbu extrémně citlivý ohledně kvality, ale i garance stanovených termínů pro dokončení stavebních prací. Naším cílem je se s tímto know-how více prosadit také v Čechách, neboť například na Ukrajině jsme již doprovázeli výstavbu městských nemocnic či diagnostických zařízení v Kyjevě a okolí v rámci spolupráce s GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) a tato spolupráce se velmi dobře osvědčila.“ Nemocnice sv. Josefa ve Vídni se v rakouském hlavním městě stává velkým pojmem: Se 4 000 porody ročně se brzy stane největší porodnicí v Rakousku. Od roku 2014 byla nemocnice za plného provozu rekonstruována a rozsáhle přestavěna. V roce 2017 bylo dokončeno a otevřeno nové lůžkové křídlo a v roce 2018 oddělení pediatrie s neonatologií. V listopadu 2019 byly otevřeny čtyři nové operační sály a pět intenzivních lůžek včetně pomocných místností. Nemocnice sv. Josefa měla v rámci projektů k řešení dvě stěžejní části nemocnice – rozšíření centra pro rodiče a děti a oddělení onkologie. DELTA v tomto projektu převzala úlohu projektového managementu jednotlivých projektů, včetně managementu smluv a výběrového řízení. Není těžké si přiznat, že stavební projekt, který trvá více než 12 let (prvotní plán rekonstrukce pocházel z roku 2007) musel projít mnoha změnami. Nemocnice sv. Josefa se vyznačuje tím, že se o všechny pacienty, matky a děti láskyplně pečuje a člověk se zde cítí skutečně v centru pozornosti. Rovněž lékařská odbornost a vybavení jsou mimořádné. Erik Štefanovič k tomuto projektu na závěr dodává: „Moderní klinika nemusí být výjimečná pouze z hlediska medicíny a nejnovějšího stavu techniky… Naším cílem bylo soustředit se také na to, aby budova splňovala i širokou škálu specifických požadavků, které nejen podporují každodenní práci a procesy zdravotníků, ale také aby pacientům nabízela co možná nej-

54

dn 6/2020

komfortnější pobyt v době léčby. Z nových prostor doslova dýchá klid, čistota, preciznost, promyšlený koncept každého detailu.“ RED / FOTO: MANFRED-SEIDL A NIMCU

St. Joseph Hospital in Vienna underwent,. between 2014 and spring 2020,. considerable conversion. Behind. the building work, reconstruction and. conversion was, in the role of project. manager, the company DELTA..

E

rik Štefanovič, company director at DELTA Česká republika, commented on the building of projects from the health care area: “Our Austrian colleagues are totally experienced in this segment, which is, with regards to reconstruction and development, extremely sensitive when


kaleidoskop / kaleidoscope ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

it comes to quality as well as the guarantee of the date set for the completion of building work. Our aim is to also assert ourselves with this knowledge in Czech as we have, for instance, already accompanied the construction of city hospitals and diagnostical establishments in Kiev and its surroundings within the framework of GIZ co-operation (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) and this co-operation has proven very successful.” St. Joseph Hospital in Vienna is becoming a large concept in the Austrian capital: With 4,000 childbirths a year, it will soon become the biggest maternity hospital in Austria. The hospital was under reconstruction during full operation since 2014 and was significantly redeveloped. A new in-patient ward was completed and opened in 2017 and paediatrics ward with neonatology in 2018. Four new operating theatres and five intensive care beds were opened in November 2019, including remedial rooms. St. Joseph Hospital had two principal parts of the hospital for redevelopment within the framework of the projects – expansion of the centre for parents and children and an oncology ward. DELTA took over the role of project management in the individual parts of this project, including management of contracts and tenders. It is not difficult to admit that a building project that takes more than 12 years (the first reconstruction plan dates back to 2007) had to undergo a number of changes. St. Joseph Hospital is characteristic for caring for all patients and mothers and children lovingly and one really feels to be the centre of attention there. Medical expertise and equipment are also of an exceptional nature: “A modern clinic does not only need to be exceptional from the point of view of medicine and state-of-the-art condition of technology… Our aim was to also focus on the building meeting a broad range of specific requirements, which would not only support medical staff members’ everyday work and processes but also provide patients with the best possible comfort during their treatment. The new premises literally exude peace, cleanness, preciseness and wellthought through concepts of every detail.” RED / FOTO: MANFRED-SEIDL AND NIMCU

dn 6/2020

55


kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

B R AT I S L AV S K Á KANCELÁŘ SPOLEČNOSTI CAPEXUS, která navrhuje a realizuje kancelářské a obchodní prostory pro největší firmy v zemi, posílila svůj tým. Obchodním ředitelem se stal Michal Kolesár, jenž dříve působil v CBRE a Tatra bance. Jeho hlavním úkolem bude péče o současné klienty na Slovensku, vyhledávání nových obchodních příležitostí a kontinuální nastavování obchodní strategie. Michal Kolesár (37) přišel do společnosti CAPEXUS po dlouholeté zkušenosti ze CBRE, kde se z konzultanta postupně vypracoval až na associate directora. THE CAPEXUS OFFICE IN BRATISLAVA, which projects and realizes administrative and retail premises for the largest companies in the country, has strengthened its team. Michal Kolesár, who previously worked at CBRE and Tatra Bank, was appointed Business Manager. He will be mainly responsible for clients in Slovakia, searching out new business opportunities and the continual setting of business strategy. Michal Kolesár (37) came to CAPEXUS with a long and fruitful experience at CBRE, where he worked from the position of consultant to the post of associate director.

ZA PRVNÍ TŘI MĚSÍCE povolily úřady v Praze 1 092 nových bytů. Potřeba je však více než dvojnásobná. Data Českého statistického úřadu (ČSÚ) za první tři měsíce tohoto roku současnou krizi ještě nezohledňují, přesto v prvních třech měsících tempo povolování nijak nevybočilo. Touto rychlostí by v metropoli bylo za celý rok povoleno kolem 4 400 bytů, avšak jen za předpokladu, že se povolení některých projektů nezpozdí kvůli omezenému fungování stavebních úřadů. V Praze je ročně potřeba povolit alespoň 10 000 bytů. Počet obyvatel Prahy roste rychleji než v okolních metropolích, jako jsou Vídeň nebo Mnichov. Situace s povolováním bytů je v těchto městech opačná – Vídeň i Mnichov vykazují dlouhodobě rostoucí tempo povolování nových bytů, zatímco Praha stagnuje. Důsledkem je to, že Praha pro jednoho nového obyvatele povolila jen 0,4 bytu, zatímco například Vídeň 1,7. IN THE FIRST THREE MONTHS, the Prague authorities approved 1,092 new apartments. Nevertheless, the need for apartments is double that. Data from the Czech Statistical Office (ČSÚ) does not take into account the current crisis in the first three months of this year but the pace of approval did not deviate at any time during this period. At this pace, some 4,400 apartments would be approved in the metropolis in a year providing some project approvals do not get delayed due to the restricted operation of the building offices. It is necessary to approve at least 10,000 apartments a year in Prague. The population of Prague increases faster than in the surrounding metropolises such as Vienna and Munich but the situation with apartment approval is contrary in these cities – both Vienna and Munich show a long-term pace of growth with regards to the approval of new apartments whilst Prague is stagnating. Consequently, Prague has approved only

56

dn 6/2020

0.4 apartment per one new citizen whilst Vienna, e.g., approved 1.7.

VE ZRUČI NAD SÁZAVOU vyroste do konce roku 2020 nové retailové centrum Zenexto realitní skupiny Lekvi Group a developerské společnosti Zenexto Holding. Jeho celkovou pronajímatelnou plochu 723 m2 si rozdělí diskontní prodejna Pepco a drogerie Teta, které tak rozšíří nákupní možnosti v tomto středočeském městě. Výstavba obchodního centra je již v plném proudu. Developer postaví nové retailové centrum v původní městské zástavbě Zruče nad Sázavou v ulici 1. máje, která slouží převážně ke komerčním účelům. Spolu s ním zde vznikne 19 nových parkovacích stání, jež by měla společně se stávajícími místy vytvořit dostatečnou parkovací kapacitu pro budoucí zákazníky centra. BY THE END of the year, a new Zenexto retail centre by the real estate Lekvi Group and the development company Zenexto Holding will be built in Zruč nad Sázavou. The total area of 723 sq m will be split between the discount store Pepco and chemist’s Teta, which are therefore to expand shopping possibilities in this Central Bohemian town. Construction of the business centre is already at full steam. The developer is to build the new retail centre in the original urban development at 1. Máje Street in Zruč nad Sázavou, which is primarily used for commercial purposes. There will also be 19 new parking places, which should, with existing places, create sufficient parking capacity for the centre’s future clients.

SPOLEČNOST JRD uvádí do prodeje nový exkluzivní projekt Císařská vinice inspirovaný místem, kde stávala smíchovská viniční usedlost Císařka. Ve velkorysém rezidenčním areálu vyroste ve dvou etapách devět environmentálně šetrných budov se zdravým vnitřním prostředím: sedm rodinných domů a dva bytové domy s 69 byty a několika prostory pro komerční využití. Výstavbu rodinných domů plánuje developer zahájit na začátku roku 2021, těch bytových pak o přibližně dva měsíce později. Realizace celého komplexu, pod který se podepsalo architektonické studio Podlipný Sladký architekti, designérské studio Olgoj Chorchoj a ateliér Flera, potrvá do roku 2023. Cílem developera je vytvořit jeden z nejprestižnějších projektů v Praze, který bude svou kvalitou srovnatelný s předními evropskými projekty. JRD INTRODUCES for sale the new exclusive project of Císařská vinice inspired by the place where there used to be Smíchov’s vineyard homestead Císařka. There will be nine environmentally friendly buildings with a healthy interior envi-


kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

ronment built in two stages in a generous residential complex, comprising seven family houses and two residential buildings with 69 apartments and several premises for commercial use. The developer is planning to commence the construction of family houses at the beginning of 2021 and the residential buildings some two months later. Realization of the whole complex from the architectural studio Podlipný Sladký architekti, design studio Olgoj Chorchoj and Flera Studio will take until 2023. The aim of the developer is to create one of the most prestigious projects in Prague, which is to be, in its quality, comparable with renowned European projects.

REZIDENCE U ŠÁRKY je novým rezidenčním projektem společnosti FINEP v Praze 6. Ten nabídne 75 bytů v osobním a 143 bytů družstevním vlastnictví v první etapě výstavby. Hodnota investice do výstavby první etapy je 1 mld. Kč; dokončení výstavby 218 bytů je plánováno na přelom let 2022/23. Architektem projektu je česká kancelář AIP Architekti. Letos na jaře zahájil FINEP vedle tohoto projektu i prodej druhé etapy projektu Rezidence Pergamenka v Holešovicích a úspěšně odstartoval novou službu e-Setkání. Činnost společnosti FINEP se nezastavila ani v době nouzového stavu, od poloviny března do konce dubna bylo novým uživatelům předáno 360 bytů na Malém háji v pražských Štěrboholech. V polovině března FINEP spustil i službu e-Setkání, online aplikaci, která umožní obchodníkovi s klientem sdílet všechny prodejní informace a materiály v reálném čase v online prostředí stejně, jako kdyby spolu seděli na osobní schůzce. Touto formou už byly prodány první byty. THE U ŠÁRKY RESIDENCE is a new residential project in Prague 6 by FINEP. It will offer 75 privately owned and 143 cooperative apartments in the first stage of development. The value of the investment in the first stage is CZK 1 billion; completion of the construction of 218 apartments is planned at the turn of 2022/23. The architect of the project is the Czech studio AIP Architekti. Apart from this project, FINEP also commenced the sale of the second stage of the Pergamenka Residence project in Holešovice and commenced successfully the new service e-Setkání this spring. FINEP’s activities did not cease even in the times of the emergency situation. Between the middle of March and end of April, they handed over to new users 360 apartments in Malý háj in Štěrboholy, Prague. In the middle of March, FINEP also launched the eSetkání service, an online application, which is to help trader and client share all sales information and materials in real time in an online environment as if they were sitting together at a meeting. The initial apartments have already been sold.

SKUPINA ACCOLADE INVESTOVALA do rozšíření chytré továrny KION Group v Ostrově u Stříbra. Plně digitalizovaný přenos informací, unikátní výrobní procesy i celosvětově známé

skladové vozíky. To vše „chytrá továrna“ splňuje. Stávající výroba se díky skupině Accolade a financování České spořitelny rozšíří o dalších 25 000 m2. Investice v hodnotě 0,5 mld. Kč bude evropskému lídrovi výroby skladovací techniky k dispozici během letních měsíců roku 2020. KION ve Stříbře vyrábí skladovací vozíky pro firmy Linde Material Handling a Fenwick. Kromě toho vyrábí i automatické dopravníkové systémy Dematic například pro Amazon či velká mezinárodní letiště. ACCOLADE GROUP HAS invested in the expansion of the smart factory KION Group in Ostrov by Stříbro. Fully digitized transfer of information, unique production processes and globally known stacker trolleys. And the ‘smart factory’ meets it all. The existing production is to expand, thanks to the Accolade Group and funding by České spořitelna, by a further 25,000 sq m. The investment of CZK 0.5 billion will be available for the European leader in the production of warehouse technology during the summer months of 2020. KION produces in Stříbro stacker trolleys for Linde Material Handling and Fenwick. Apart from that, they also produce the automated conveyor system Dematic, for example, for Amazon and large international airports.

PRŮMĚRNÁ ÚROKOVÁ SAZBA hypoték podle aktuálních dat Fincentrum Hypoindex klesla v dubnu na 2,39 %. Banky působící na hypotečním trhu tak minulý měsíc zvolna reagovaly na razantní snižování klíčové úrokové sazby, které v průběhu března učinila ČNB. Úroky hypoték jsou pro žadatele nyní velmi výhodné. To se projevuje i na celkovém objemu za letošní první čtyři měsíce. V meziročním srovnání byly za leden až duben sjednány hypotéky v objemu o více než 20 mld. Kč vyšším než v roce 2019. Pořízení vlastního bydlení v novostavbě na hypotéku se však může brzy prodražit. Součástí aktuálního návrhu ministerstva financí, který schválila vláda ČR, je daňová úpravu týkající se koupě nemovitosti. Vedle očekávaného zrušení daně z nabytí nemovitosti zahrnuje i návrh na zrušení odpočtů úroků hypoték, které budou sjednány od roku 2022. Pokud by takový návrh prošel, výrazně by omezil dostupnost nového bydlení. Budoucí žadatelé by přišli až o stovky tisíc korun na daňových úlevách. THE AVERAGE INTEREST RATE for mortages fell, according to current data by Fincentrum Hypoindex, to 2.39% in April. Banks operating in the mortgage market responded slowly last month to the dynamic reduction of the key interest rate that the Czech National Bank carried out during March. Mortgage interest rates are thus very advantageous for applicants at the moment. This also shows up in the overall volume in the first four months of this year. On a year-on-year comparison, the volume of mortgages negotiated and arranged during January and April was CZK 20 billion higher than in 2019. The acquisition of one’s own housing in a newly constructed building can, how-

dn 6/2020

57


kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

ever, cost more than expected if mortgaged. The current proposal by the Ministry of Finance, which was approved by the government of the Czech Republic, includes a tax adjustment regarding property purchase. Apart from the expectation regarding the abolition of property acquisition tax, it also includes a proposal for the abolition of the deduction of mortgage interest rates arranged from 2022. If such a proposal is approved, it would restrict the accessibility of new housing considerably. Future applicants would lose up to hundreds of thousands of Czech crowns in tax relief.

MEZINÁRODNÍ LOGISTICKÁ SPOLEČNOST DB Schenker bude z jednoho z největších logistických parků ve střední Evropě, P3 Prague Horní Počernice, zajišťovat distribuci značek Moët a Nespresso pro Českou republiku. Jednání pomohla zprostředkovat realitně-poradenská společnost CBRE. P3 Prague Horní Počernice patří s rozlohou 406 333 m2 k největším středoevropským průmyslově-logistickým parkům. Nachází se v těsné blízkosti rychlostní silnice D10 a nákupní středisko Černý Most je odsud vzdáleno 1,5 km. Park tvoří 36 skladových budov. Velké zastoupení zde mají zákazníci z oblasti retailu a e-commerce, stejně tak je zde ve velké míře působí společnosti ze segmentu logistiky nebo lehké výroby. Mezi další nájemce parku patří například společnosti Alimpex Food, Alza, Coca-Cola, HP Tronic, IKEA, Mall, MD logistika, Petcenter, PNS, RTR a Wavin Ekoplastik. THE INTERNATIONAL LOGISTICS COMPANY DB Schenker will be organizing the distribution of Moët and Nespresso for the Czech Republic from one of the largest logistics parks in Central Europe, P3 Prague Horní Počernice. Negotiations were arranged by the real estate consultancy company CBRE. P3 Prague Horní Počernice belongs, with its area of 406,333 sq m, to the largest Central European industrial-logistics parks. It is situated within the immediate vicinity of the D10 motorway and the shopping centre Černý Most is 1.5 km distant from there. The park comprises 36 warehouses. Well represented are those clients from the area of retail and e-commerce as well as companies from the segment of logistics and light production. Other tenants of the park include, for instance, Alimpex Food, Alza, Coca-Cola, HP Tronic, IKEA, Mall, MD logistika, Petcenter, PNS, RTR and Wavin Ekoplastik.

SPOLEČNOST AFI EUROPE, figurující v top desítce pražských rezidenčních developerů, mění svou dosavadní strategii ve prospěch nájemního bydlení. Všechny další rezidenční projekty, které společnost v budoucnosti v tuzemsku postaví, budou určeny na pronájem s cílem vybudovat vlastní portfolio zhruba 1 000 nájemních bytů. AFI Europe navazuje na své dosavadní zkušeností s nájemním bydlením v Německu. Ty chce využít nejen v ČR, ale i v dalších státech střední a východní Evropy, kde v současnosti působí. Prvním

58

dn 6/2020

takovým projektem se stane Tulipa Karlín v Praze 8, kde vznikne více než 100 nájemních bytů doplněných o obchody a služby. Výstavba již byla zahájena a dokončení se očekává v posledním čtvrtletí 2021. Celková investice AFI Europe přesáhne 1 mld. Kč. Tulipa Karlín vyroste na rohu ulic Thámova a Pernerova poblíž stanice metra „B“ Křižíkova. AFI EUROPE, one of the top ten of Prague’s residential developers, is changing their current strategy for the benefit of rental housing. All other residential projects that the company is to build in our country in future will be intended for rent with the aim of creating a portfolio of approximately 1,000 rental apartments. AFI Europe follows up their current experience with rental housing in Germany. They want to use that in the Czech Republic as well as other countries of Central and Eastern Europe, where they currently operate. The first such project will be Tulipa Karlín in Prague 8, where there will be more than 100 rental apartments complemented with shops and services. Construction has already been commenced and completion is expected in the last quarter of 2021. AFI Europe’s overall investment will exceed CZK 1 billion. Tulipa Karlín will be built on the corner of Thámova and Pernerova Streets, near the B Křižíkova underground station.

S P O L E Č N O S T T R E I R E A L E S TAT E GmbH, developer a vlastník rezidenčních a maloobchodních nemovitostí působící po celé Evropě, otevřela pod značkou Vendo Park již 10. maloobchodní centrum v České republice a na Slovensku. Objekt se nachází v Mnichově Hradišti a celkové investiční náklady dosáhly 2,6 mil. eur. Společnost si plánuje objekt, který je již od počátku výstavby v srpnu loňského roku plně pronajat, dlouhodobě ponechat. Otevření se uskutečnilo podle plánu i přes omezení způsobená koronavirovou pandemií. Novými nájemci maloobchodních jednotek jsou Planeo Elektro, dm (drogerie), Super Zoo (chovatelské potřeby) a Pepco (potřeby pro domácnost, dekorace, nábytek, textil). Nový Vendo Park stojí vedle Penny Marketu, který již patří do portfolia společnosti Trei. Obě maloobchodní nemovitosti mají celkovou nájemní plochou 3 300 m2. TREI REAL ESTATE GmbH, developer and owner of residential and retail properties operating throughout Europe, opened, under the Vendo Park brand, their 10th retail centre in the Czech Republic and Slovakia. The building is situated in Mnichovo Hradiště and overall investment costs came to EUR 2.6 million. The company is planning to keep the building, which has been fully leased since the beginning of development in August, for the long term. The inauguration took place as scheduled despite restrictions caused by coronavirus pandemic. The new tenants in the retail units are Planeo Elektro, dm (a chemist’s), Super Zoo (pet shop) and Pepco (household goods, decorations/accessories, furniture, textiles). The new Vendo Park is situated next to Penny Market, which already belongs within Trei’s portfolio. Both retail properties have a total rental area of 3,300 sq m.

DEVELOPMENT NEWS Člen České rady pro šetrné budovy Member of CZGBC

Vydává/Published by WPremium event, s. r. o. Jana Masaryka 28/281 120 00 Praha 2 Tel./Phone 246 033 022 E-mail redakce@wpevent.cz www.developmentnews.cz IČO 241 448 60 Šéfredaktor/Editor-in-chief Arnošt Wagner (AW) wagner@wpevent.cz Editorka/Editor PhDr. Alena Krupauerová (AK) Redakce/Editorial staff Jan Ferenc (JF), Petr Soukup (PS), Michal Postránecký, Jaroslav Šonka, Kristina Vacková, Josef Vomáčka Jazyková redakce/ Language editor Mgr. Irena Kovářová Překlad/Translation WELLINGTON, s. r. o. Manager inzerce/ Advertising manager Eva Váňová (vedoucí inzerce/ senior manager), Nela Wagnerová Grafika/Graphic design Renata Štípková Předplatné/Subscription zajišťuje Česká pošta Předplatné časopisu můžete objednat na bezplatné lince České pošty: 800 300 302 e-mail: postabo.prstc@cpost.cz dále písemně na adrese: Česká pošta, s.p. oddělení periodického tisku Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3 Distribuce/Distribution Česká pošta, s.p., Postservis Registrační značka/ Registration mark MK ČR 8062, ISSN 1212-348X Vydavatel neodpovídá za obsah inzertních stran. Bez souhlasu vydavatele není dovoleno materiály z časopisu dále přetiskovat či šířit v elektronické podobě. Veškerá práva vyhrazena. Publisher is not responsible for the contents of advertisements. Any material from this publication is not permitted to be reprinted or distributed in electronic form without the publisher´s prior permission. All rights reserved.


1/2020

FOCUS development&building

4 Kybernetické útoky na nemocnice 12 Masarykův onkologický ústav slaví 85 let 16 Plán REGI BASE na výstavbu speciální kliniky

TÉMA: NEMOCNICE


Náš sluch se mění společně s věkem Neslyšíme vysoké tóny tak jako dřív a naše sluchové pole se zmenšuje. To způsobuje, že normální konverzace může být problematická, i když na pozadí není žádný šum. Sluch starších osob je mnohem více ovlivněn akustikou místnosti, než je tomu u mladších lidí, což může vést k nedorozumění, frustraci a zmatení.

Hladina zvuku, dB

Hladina zvuku, dB

Práh bolesti 120

Práh bolesti Oblast slyšitelná lidským uchem

100 80

Oblast slyšitelná lidským uchem

100 80

60

O

A

B M

40

E R V

P S F T

20 0

120

Zdravý sluch

20

50

100

200

500

1000 2000

Základní tónová oblast

60

Samohlásky

40

Znělé souhlásky

20

Neznělé souhlásky

0

5000 10000 20000 50000

O

A

B M

Základní tónová oblast

E R V

P S F T

Samohlásky Znělé souhlásky

Deformovaný sluch

20

50

100

200

500

1000 2000

Neznělé souhlásky

5000 10000 20000 50000

Frekvence, Hz

Frekvence, Hz

Akustické úpravy pro domovy seniorů, polikliniky, nemocnice a lékárny. Zhoršení sluchu spojené s věkem způsobuje problémy v komunikaci u:

Pardon?

37 % 67 % Zdroj: Baur et al., Einfluss exogener Faktoren auf Altersschwerhörigkeit, HNO 2009, Springer Medizin Verlag 2009, p1023–1028).

www.ecophon.cz

lidí ve věku 61– 70 let lidí ve věku 71 - 80 let


v první linii Být zařazen do první linie znamená pro chrabrého bojovníka velikou poctu. Nebo se tam také může také ocitnout „za odměnu“ po závažném porušení předpisů. Znamená to být vystaven maximálnímu riziku ohrožení života, což vyžaduje notnou dávku osobní statečnosti v boji či válečném konfliktu. Příloha na téma nemocnice, byla téměř připravena v období, kdy se na plné obrátky rozjížděl boj s viry. Takže záměr představit vzorové projekty ve fázi přípravných prací nebo po úspěšné realizaci v nemocničních areálech či domovech pro seniory, byl vzhledem k vytížení všech zainteresovaných přinejmenším neetický. Nicméně bych rád na tomto místě projevil osobní obdiv k lékařům, zdravotnickému personálu i lidem, kteří zajišťovali chod zařízení v téměř bojových podmínkách, za jejich statečnost a maximální osobní nasazení v době, kdy jsme my ostatní trávili většinu času v karanténě s knížkou nebo před televizorem. Zároveň bylo zcela obnaženo pozadí finančního odměňování lidí, kteří s nasazením vlastního zdraví bojovali v oné první linii. Paradoxně má mladá sportovní hvězda, kolem níž se točí často milionové částky a její bujarý život plní stránky bulváru, pro společnost po finanční stránce několikanásobně větší hodnotu než lékař, záchranář nebo zdravotní sestra. Nicméně se vrátím k příloze FOCUS – Nemocnice, která představuje něco málo ze snahy architektů, stavbařů či investorů o zlepšení pracovního prostředí zdravotníků. Říká se, že práce ve zdravotnictví je posláním. Neberme proto jejich práci jako samozřejmost a každé, třeba jen drobné vylepšení, berme jako malé poděkování za práci, kterou pro nás pro všechny dělají. Arnošt Wagner

obsah Kybernetické útoky na nemocnice…4 Zelený pavilon dětského oddělení v Novém Městě na Moravě…6 Přístavbu domova seniorů už řeší i politici…8 Liberecký kraj se dočká Centra urgentní medicíny…10 Masarykův onkologický ústav slaví 85 let…12 V Jablonci přidávají k intenzivní medicíně i horský vzduch…15 Plán REGI BASE na výstavbu speciální kliniky…16 Nový Domov pro seniory v Havlíčkově Brodě…19

Na příloze FOCUS development&building 1/2020 spolupracovali: Denisa Holajová, Zuzana Joukalová, Leoš Kopecký, Alena Krupauerová, Petra Laurin, Petr Palovčík, Renata Štípková, Arnošt Wagner. Neoznačené foto je archiv redakce. Foto na titulu: Pixabay.com Příloha je součástí měsíčníku Development News a je samostatně neprodejná. Webová verze: Webová verze: ISSUU.COM → FocusDN. Vydává WPremium event., s.r.o.

CONTENTS FOCUS d&b 1

3


KYBERNETICKÉ ÚTOKY Leoš Kopecký Foto: Pixabay

4

Zranitelnost osob, institucí i států může

Tady jde o ohrožení fungování životně

podstatný příklad, jen maličká ukázka

narůst do neočekávaných rozměrů. Pro-

důležitých systémů pro stát i jeho oby-

jednoho z největších problémů našeho

tipandemická opatření nás přinutila

vatele, pro EU, pro celé kontinenty, pro

současného světa. V americkém Kongre-

k některým krokům v oblasti digitaliza-

celou Zemi, protože – jak se ukázalo –

su už v roce 2015 James Clapper, bývalý

ce, které jsme dlouho odkládali, nebo

stačí cosi napůl neživého a neviditelné-

ředitel amerických tajných služeb, roz-

které bychom nikdy neudělali. Je to

ho o velikosti 80–120 nma a najednou

dělil kybernetické útočníky do čtyř kate-

v mnoha případech skvělá věc, ale jako

se ukáže, že odolnost, resilience našeho

gorií. A jak se po létech ukazuje, udělal

vše, má to i svá „ale“. Přesun mnoha čin-

světa není tak velká, jak jsme si mysleli.

to docela přesně.

ností do online prostředí přinese totiž

Ano, je pochopitelné, že zvlášť v době

1. Státy s vysoce sofistikovanými kyber-

nové možnosti pro kybernetické útoky,

pandemie jsou kybernetické útoky na

netickými programy. Jedním z cílů ně-

šance útočníků se znásobí a v tomto pří-

nemocnice vnímány jako bezohlednost

kterých států je vytvoření vlastního vele-

padě skutečně nejde jen o jakési hobby

a cynismus nejhrubšího zrna, jenže to je

ní, které je odpovědné za provádění

hackery, kteří se „vloupají“ do banky.

v podstatě jen osamocený, vlastně ne-

útočných kybernetických aktivit. Jedním

FOCUS d&b 1 KYBERBEZPEČNOST


NA NEMOCNICE z cílů je např. duševní vlastnictví firem

chodování s nedovolenými nástroji, služ-

řadu opatření, např. upozornilo nemoc-

a společností kdekoli na světě.

bami a zcizováním osobních a finanč-

nice na hrozby podvodných e-mailů, ne-

2. Státy s menšími technickými schop-

ních údajů a informací. Nejvýznamnější-

bezpečí otevírání podezřelých příloh

nostmi, ale možná s nebezpečnějšími

mi cíli jsou datové sítě maloobchodních

apod. Také doporučilo zablokovat vzdá-

důsledky. Hackeři z takových států byli

podniků a finančních institucí.

lené přístupy do IT infrastruktury a zablo-

zapojeni do útoků DDoS na americké

4. Teroristé. Různé skupiny, které experi-

kovat otevřené služby do veřejné sítě,

finanční společnosti v letech 2012–13

mentují s hackováním s cílem vytvořit

s výjimkou těch nezbytně nutných.

a třeba do kybernetického útoku na ka-

činnosti sloužící jako zázemí pro další

Každý, kdo pracuje na počítači, s daty

sino Las Vegas Sands v únoru 2014.

nespecifikované teroristické aktivity.

nebo jakoukoli elektronikou, si logicky

3. Zločinci motivovaní k zisku. Ti se spo-

Po sériích kybernetických útoků na české

musí položit otázku: Týká se mě kyber-

léhají na volně propojená online tržiště

nemocnice a varování Národního úřadu

netická bezpečnost? Odpověď je jedno-

označovaná jako kybernetický under-

pro kybernetickou a informační bezpeč-

duchá: Rozhodně ano, týká se nás

ground, která nabízejí prostor pro ob-

nost přijalo ministerstvo zdravotnictví

všech. KYBERBEZPEČNOST FOCUS d&b 1

5


ˇ ZELENY´ PAVILON DETSKÉHO ODDELENÍ V NOVÉM MESTE ˇ ˇ ˇ NA MORAVĚ Petr Palovčík Foto: NNMM V roce 2019 Kraj Vysočina uvedl do provozu zcela nový pavilon Nemocnice Nové Město na Moravě určený pro dětské oddělení. Jde o pasivní stavbu se zelenou střechou, která díky vizionářskému konstrukčnímu řešení umožňuje v budoucnosti nástavbu a posílení nejen lůžkové kapacity. Cena objektu je 76 mil. Kč a poskytuje prostor odborným ambulancím, 33 standardním lůžkům a třem vyhrazeným pro intermediální péči. Nahradil přitom původní, 60 let starou budovu. Prvotní záměr Kraje Vysočina, zřizovatele nemocnice, byl rekonstruovat původní 6

FOCUS d&b 1 NOVOSTAVBA


nemocniční objekt. Zhodnocení stavu statiky nosné konstrukce i vnitřních příček však prokázalo jeho značné poškození. Přednost tak dostala výstavba nové budovy. Jejím základem je železobetonová nosná konstrukce, která v budoucnu umožní nástavbu až dvou dalších podlaží. Zásadním je pasivní charakter budovy, který zaručuje celoroční příjemné prostředí a minimální nároky na spotřeby energií. Tomu byly přizpůsobeny stavební a technické prvky, kdy monolitický skelet má pečlivě utěsněné veškeré prostupy včetně oken a dveří. Na rozdíl od předchozího stavu je novostavba vybavena kompletní vzduchotechnikou a klimatizačními jednotkami. Nový pavilon je o 44 % větší, je rozšířen o jižní křídlo zasahující do parku nemocnice, přesto je

vém zázemí s moderním přístrojovým

Stále poměrně výjimečné je i řešení tzv.

díky pasivní charakteristice celková

vybavením. Kraj Vysočina dlouhodobě

zelené střechy. Místo klasických střeš-

energetická spotřeba budovy čtyřikrát

investuje do všech svých pěti nemocnic,

ních krytin byla plochá střecha budovy

nižší, než byla spotřeba původní.

které zřizuje, a nový pavilon dětského

zasypána organickou hmotou a vege-

V prvním nadzemním patře našly místo

oddělení v Novém Městě na Moravě je

tačním substrátem. To při dešti umožňu-

odborné dětské ambulance, čekárny

zcela viditelným důkazem,“ řekl při slav-

je absorbování vody místo přetěžování

a zázemí pro personál. Druhé podlaží je

nostním otevření pavilonu hejtman Kra-

kanalizace. Už první léto, kdy byla budo-

určeno lůžkové části dětského oddělení.

je Vysočina Jiří Běhounek.

va v provozu, z nového pavilonu nesálal

Všechny pokoje mají vlastní sociální zaří-

Prostorově je řešení budovy poměrně

– ve srovnání s okolními střechami – tep-

zení a poskytují prostor pacientům i je-

velkorysé, je prosvětlená a uvnitř útulná.

lý vzduch, ale udržovala se normální

jich doprovodu. „Medicínské pokroky

Na výzdobě se podíleli studenti místní-

teplota. Nejen personál a pacienti ne-

i kvalitnější diagnostické metody vyža-

ho gymnázia a další dárci a dobrovolní-

mocnice nyní očekávají čas, kdy bude

dují, abychom v našich nemocnicích dr-

ci, kteří se aktivně zapojili do dotvoření

střecha porostlá vegetací, a zároveň

želi krok také v odpovídajícím prostoro-

tváře současného dětského oddělení.

jsou zvědaví, jaké živočichy vegetace přiláká. Kraj Vysočina stavěl budovu s podporou dotace ministerstva životního prostředí ve výši přes 20,5 mil. Kč. Zatímco stavbu financoval zřizovatel nemocnice Kraj Vysočina za pomoci evropských dotací, prostředky na vybavení pokojů a ambulancí zajišťovala Nemocnice Nové Město na Moravě. Značnou část nákladů přitom pokryla veřejná sbírka. Za deset měsíců aktivní činnosti a propagace se částka na sbírkovém účtu vyšplhala na 2,25 mil. Kč. Částka byla využita na zařízení lůžkových pokojů, ale i na zařízení odborných ambulancí.

NOVOSTAVBA FOCUS d&b 1

7


· ˇ PRÍSTAVBU DOMOVA SENIORU UZˇ RESÍ ˇ ˇ I POLITICI

HOD Foto: MHMP Pražský magistrát řeší zapeklitý pří-

rozhořel mezi členkou ekologického

přístupu by se na ni měli dostat i klienti

pad ohledně přístavby Domova pro

spolku Tilia Thákurova a magistrátem,

upoutaní dlouhodobě na lůžko.

seniory Elišky Purkyňové v Dejvicích,

potažmo stavebním úřadem městské

Jitka Jelínková z ekologického spolku

jehož je zřizovatelem. Domov získal

části Praha 6, který prozatím končí obvi-

Tilia Thákurova, sídlícího v jejím bytě

před rokem stavební povolení pro vy-

něním všech úředníků magistrátu

v sousedním domě, zaslala na magistrát

budování prádelny a společenské

z podjatosti.

odvolání proti verdiktu stavebního úřa-

místnosti s terasou. Od té doby se rozjela spirála odvolání.

du Prahy 6. Ohrazuje se v něm proti plá-

OCHRANA ZELENĚ, NEBO ZÁMINKA?

novanému kácení keřů ve vnitrobloku, vybetonování velké zpevněné plochy,

8

Nová pobytová terasa pro obyvatele

Přístavba společenské místnosti s tera-

chybějícím posudkům pro vybudování

domova seniorů versus výhled z balko-

sou ve vnitrobloku má umožnit senio-

retenční nádrže, zajištění stavební jámy

nu a oken sousedního domu. Tak lze

rům v Thákurově ulici pobývat na ven-

a dalším formálním nedostatkům pro-

zjednodušeně shrnout spor, který se

kovní terase. Díky bezbariérovému

jektu.

FOCUS d&b 1 LEGISLATIVA


„Pod pláštíkem péče o přírodní prostře-

kud je takto agresivně napadán záměr

stavební správy, oddělené od samo-

dí marginalizuje a znehodnocuje potře-

přístavby domova pro seniory, který je

správy, je proto jedním z pilířů návrhu

by seniorů,“ tvrdí ředitelka domu pro se-

zřizován magistrátem, je třeba reagovat.

nového stavebního zákona.

niory Eva Kalhousová. Paní Jelínková ar-

Ale do rozhodovacích procesů státní

gumentuje např. tím, že zachování zele-

správy pochopitelně nemůžeme zasaho-

ZMĚNIT TO MÁ NOVÝ ZÁKON

ně má význam pro udržení příznivého

vat,“ uvedl Hlaváčkův asistent Martin

„Vezměte si třeba starostu nebo hejtma-

Červinka.

na, který se v médiích nebo na zastupitelstvu vyjádří, že podporuje nějakou

KAŽDÝ ÚŘEDNÍK JE PODJATÝ

stavbu, nebo to má dokonce v progra-

Právě angažování Hlaváčkova sekreta-

movém prohlášení. V tu ránu je celý

riátu však namísto kýženého kompromi-

úřad systémově podjatý. Pak to řeší mi-

su a dohody o schůdné variantě projek-

nisterstvo, soudy. Nakonec se stavba

tu poskytlo odpůrkyni projektu další

musí předat jinému stavebnímu úřadu,

palebnou munici. Advokát Jitky Jelínko-

který na to často ani nemá kapacity

vé podal námitku z podjatosti všech

a nezná místní podmínky. Je to začaro-

pracovníků magistrátu. „Angažování ná-

vaný kruh,“ argumentuje K. Dostálová,

městka primátora Hlaváčka, respektive

proč by měly být stavební úřady podle

jeho asistenta Červinky, při prosazování

nové normy součástí státní správy, a ni-

stavby ukazuje nejen na potenciální, ale

koli nadále vykonávat její přenesenou

na skutečný zájem členů politického ve-

působnost.

dení hlavního města Prahy na realizaci

Podle zatím poslední, kompromisní, va-

stavby. Náměstek primátora má přitom

rianty návrhu zákona ale úřady v obcích

reálný vliv na chod magistrátu,“ tvrdí

nemají být součástí nové státní stavební

advokát Pavel Černohous.

správy. Měly by však posuzovat zejména

Případ se tak nejspíš dostane až na stůl

místně příslušné stavby. Velké, veřejně

ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostá-

prospěšné a liniové stavby pak mají být

lové (ANO). Právě ona opakovaně po-

v kompetenci krajské stavební správy,

ukazuje na potřebu schválit nový sta-

která vznikne už jako státní správa pod

vební zákon, který by učinil přítrž nyní

Nejvyšším stavebním úřadem. Nicméně

častým účelovým obviněním úředníků

veškerá odvolání už by měla řešit krajská

ze systémové podjatosti. Vytvoření státní

státní stavební správa.

mikroklimatu v celém vnitrobloku a ovlivňuje také výhled obyvatel protějšího bytového domu. Spor začal přestřelkami advokátů obou stran. Loni v létě pak došlo i na dohadovací jednání mezi vedením domova pro seniory a odvolateli ze spolku Tilia Thákurova. O případ se začal zajímat také náměstek primátora a radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09). Představitele města totiž mimo jiné rozhořčil argument, který v e-mailové komunikaci zmínil advokát Jelínkové. „Bojovat proti výstavbě terasy s argumentací, že senioři špatně slyší, a proto budou hluční a rušit sousedy, je morálním dnem. PoLEGISLATIVA FOCUS d&b 1

9


ˇ LIBERECKY´ KRAJ SE DOCKÁ CENTRA URGENTNÍ MEDICÍNY Petra Laurin Foto: KNL

10

Krajská nemocnice v Liberci si oddychla.

města. Výstavbu kraj chystal, odkládal

bereckého kraje ještě města Liberec

Územní rozhodnutí pro stavbu Centra

a znovu plánoval více než 10 let. „Teď už

a Turnov, dosud chybí jednotný příjem

urgentní medicíny je platné, staveniště

modernizaci, doufám, nic nezastaví,“ těší

pacientů, centrální laboratoře i parkova-

se připravuje a Krajský úřad Liberecké-

se generální ředitel nemocnice Richard

cí místa. Nemocniční oddělení jsou ro-

ho kraje potvrdil, že dá na modernizaci

Lukáš. Ještě letos chce hlavní zdravot-

zesetá po třech desítkách objektů,

své nemocnice více než 2,4 mld. Kč.

nické zařízení v kraji získat stavební po-

14 z nich je více než stoletých. Lékaři

volení a také vybrat zhotovitele. Výstav-

častokrát pracují v nevyhovujícím pro-

Šest starých domů v Kristiánově ulici

ba má začít koncem příštího roku

středí a musejí improvizovat. „Od roku

v Liberci půjde brzy k zemi kvůli výstav-

a skončit v roce 2024.

1990 šla nemocnice medicínsky nahoru,

bě supermoderního Centra urgentní

Pavilon urgentní medicíny region nutně

nabízíme super specializovanou péči,

medicíny. Krajská nemocnice se nako-

potřebuje, aktuálně to potvrdila i sou-

ale jsme limitovaní mj. i tím, že průměr-

nec rozhodla vybudovat nový pavilon ve

časná koronavirová krize. Krajské ne-

né stáří nemocničních budov je 70 let,“

svém stávajícím areálu, v samém centru

mocnici, jejímiž akcionáři jsou vedle Li-

potvrzuje Lukáš.

FOCUS d&b 1 PROJEKT


V architektonické soutěži zvítězil před čtyřmi lety projekt ateliéru SIAL, studia založeného v roce 1968 architektem Karlem Hubáčkem, autorem Horského hotelu a vysílače Ještěd. Jejich původní návrh ale nakonec doznal dalších změn, které si vymohli lékaři. Na nich se podílela firma Domy, která se také účastnila konkurzu a skončila na třetím místě. S projektováním zdravotnických staveb má ale bohaté zkušenosti „Původně byly laboratoře součástí pavilonu, nakonec budou stát samostatně a budou mít čtyři podlaží,“ informoval o jedné z obměn Jiří Buček ze studia Sial architekti a inženýři. Na základě odborných konzultací s léka-

centrum, laboratoře, nové operační sály

ského muzea a v jednom z nich objevili

ři a sestrami se zvětšily operační sály, la-

a 66 standardních dvoulůžkových poko-

cennou, více než 130 let starou dokumen-

boratoře, pokoje pro pacienty i nemoc-

jů s koupelnou a toaletou. Zatím jsou

taci liberecké textilní firmy Wenzel Ginzel.

niční chodby. Prostory jsou nyní navrže-

v liberecké nemocnici nejmenší pokoje

„Do výběrového řízení se přihlásilo

ny komfortněji, stavba bude objemnější

po třech, se sociálním zázemím na

18 firem, výsledná cena činí kolem

a dražší. Na doporučení zdravotníků se

chodbě. Nové pokoje také půjdou roz-

2,9 mil. Kč,“ doplnil mluvčí nemocnice

např. předělávaly plány pokojů tak, aby

dělit zástěnou pro větší pocit soukromí,

Václav Řičář. Peníze na vybavení nového

každý pacient měl výhled z okna. „Něko-

což dnes není možné. Do centra se pře-

pavilonu a změnový management zatím

mu to přijde jako maličkost, ale lidé se

stěhuje i transfuzní a radiologické oddě-

stále chybí. „Jde o 800 mil. Kč, jež bude-

cítí lépe, když mají možnost dívat se

lení, JIP a ARO.

me hledat v rozpočtu nemocnice, pod-

z okna a nemusejí koukat do zdi,“ po-

Aktuálně se jedná o přeložkách inženýr-

poře akcionářů, v dotacích z Evropské

znamenává Petr Moos, náměstek ředite-

ských sítí, plynu, elektřiny, vody a topení.

unie a z národních zdrojů. Není udržitel-

le Krajské nemocnice Liberec.

V květnu měla začít demolice starých

né, aby stát ze sítě páteřních nemocnic

Supermoderní pavilon bude mít čtyři

domů v Kristiánově ulici. Staré budovy už

financoval pouze své fakultní,“ upozornil

patra. Vznikne v něm špičkové kardio-

také prohlédli archeologové ze Severoče-

hejtman Martin Půta.

PROJEKT FOCUS d&b 1

11


·

´ MASARYKUV ONKOLOGICKY Zuzana Joukalová Foto: MOÚ

12

Historie Masarykova onkologického

se ústav, který během let několikrát změ-

sedm lékařů a 25 zdravotních sester.

ústavu (MOÚ) spadá do druhé poloviny

nil svůj název i zřizovatele, zabývá vý-

V současné době se o pacienty z celé

20. let minulého století, kdy chirurg, pri-

hradně léčbou hmatných, tedy solidních

republiky stará 242 sester, 169 ostatních

mář doc. MUDr. Jaroslav Bakeš společ-

nádorů.

nelékařských zdravotnických pracovníků

ně se svou matkou Lucií Bakešovou, so-

Jméno prvního československého prezi-

a 188 lékařů; areál se šesti pavilony,

ciální pracovnicí, založili 21. června 1928

denta není v názvu samoúčelné. T. G. Ma-

z nichž pět připomíná svými názvy vý-

spolek Dům útěchy. Jeho cílem bylo

saryk se díky své dceři Alici, která byla

znamné osobnosti, které ústav v průbě-

zlepšit péči o nemocné zhoubnými ná-

přítelkyní Lucie Bakešové, s projektem

hu let vedly, nebo se zasloužily o jeho

dory a současně umožnit výzkumnou

seznámil a podpořil jej částkou 2,5 mil.

rozkvět, má rozlohu 16 000 m2. Vedle

práci v tomto oboru medicíny a vybudo-

Kč ze svého jubilejního fondu. Vzhle-

T. G. Masaryka a Jaroslava Bakeše je to

vat pro tyto účely zcela nové zdravotnic-

dem k tomu, že vybudování Domu útě-

první ředitel ústavu, světově uznávaný

ké zařízení.

chy stálo 10 mil. Kč, byly to nemalé fi-

chirurg Richard Werner, dále významný

Ústav s názvem Masarykova léčebna

nanční prostředky.

patolog Jaroslav Švejda, jemuž se jako

„Dům útěchy“ byl slavnostně otevřen

V době vzniku měli pacienti k dispozici

řediteli v letech 1976–86 podařilo vytvo-

13. ledna 1935 a provoz zde byl zahájen

jednu budovu, která nyní nese název

řit z krajského zařízení resortní Výzkum-

o týden později – 21. ledna. Od té doby

Masarykův pavilon, a staralo se o ně

ný ústav klinické a experimentální onko-

FOCUS d&b 1 HISTORIE A SOUČASNOST


Pacient s muláží (radioaktivní pelety s radiem se přikládaly na povrch těla)

ÚSTAV SLAVÍ 85

Radioterapie dítěte

logie s celostátní působností, a nakonec Vladimír Morávek, profesor biochemie a zakladatel výzkumných laboratoří v MOÚ. MOÚ se mohl takovým způsobem rozvíjet díky Jaroslavu Bakešovi, který pro jeho vybudování našel v Brně nezastavěné místo, jež skýtalo možnosti další expanze. V současné době patří Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně mezi špičková zdravotnická zařízení. Je specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností; v České republice, je jedním ze dvou Národních onkologických center a je součástí 15 komplexních onkologických zařízení. Na jednom místě jsou zde soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro HISTORIE A SOUČASNOST FOCUS d&b 1

13


ními urychlovači největším fotonovým radioterapeutickým pracovištěm v České republice. Ročně je zde léčeno přes 3 000 pacientů s nádorovým onemocněním a další 2 000 s nenádorovými potížemi (artrózy, patní výrůstky aj.). Třetím a zatím posledním výukovým pracovištěm je Klinika operační onkologie z roku 2015, která v sobě sdružuje oddělení chirurgie, gynekologie a urologie. Chirurgové mají k dispozici v současné době čtyři operační sály, po rekonstrukci Bakešova pavilonu přibydou další dva; na jednom z nich je od roku 2018 umístěn robotický operační syŘedění cytostatik v ústavní lékárně

stém Da Vinci. Těsná spolupráce s vysokoškolskými pracovišti souvisí také se skutečností, že v ústavu zaujímá významné místo věda a výzkum. Odborné týmy získaly skvělé zázemí díky finanční podpoře ze strukturálních fondů Evropské unie, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, v zrekonstruovaném Morávkově pavilonu, kde od začátku roku 2013 sídlí Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO). O výjimečném postavení ústavu svědčí i skutečnost, že byl v roce 1977 díky profesoru Švejdovi zakládajícím členem Organizace evropských onkologických ústavů (OECI – Organization of European Cancer Insitutes). V roce 2017 navíc

Robot Da Vinci

získal certifikát evropské akreditace jako

14

zajištění komplexní onkologické péče,

z nich je Klinika komplexní onkologické

Clinical CancerCenter OECI. Je v repub-

která zahrnuje prevenci, epidemiologii,

péče (KKOP), která byla založena v roce

lice zatím jediný, který akreditaci tohoto

diagnostiku, jednotlivé modality proti-

2001 a kde se uplatňují nejnovější po-

druhu obdržel.

nádorové léčby a rehabilitaci. Jeho pra-

stupy v internistické (cytostatické, hor-

covníci se zaměřují rovněž na vědecko-

monální a biologické) léčbě. Navíc je

výzkumnou činnost včetně základního

KKOP, mnohdy jako jediné pracoviště

výzkumu a osvětovou činnost zaměře-

v ČR, zařazena do evropských i světo-

nou na širokou veřejnost. Ročně zde od-

vých klinických studií, při nichž se klinic-

borníci uskuteční na 250 000 ambulant-

ky ověřují účinky nových léků nebo

ních výkonů a je tu hospitalizováno té-

nové kombinace chemoradioterapie,

měř 10 000 pacientů.

což přináší další šanci pro onkologicky

Jde také o pracoviště pro pre- i postgra-

nemocné.

duální výuku lékařů a zdravotníků. Jsou

Druhým výukovým pracovištěm je Klini-

zde tři kliniky, které úzce spolupracují

ka radiační onkologie, založená v roce

s vysokými i středními školami. Nejstarší

2007, která je v současnosti s pěti lineár-

FOCUS d&b 1 HISTORIE A SOUČASNOST

Dr. Jaroslav Bakeš


V JABLONCI PRIDÁVAJÍ ˇ K INTENZIVNÍ MEDICÍNEˇ I HORSKY´ VZDUCH Petra Laurin Foto: Miroslav Gorčík, MMJ

Pro jablonecké lékaře není problém dopřát pacientům dlouhodobě upoutaným na intenzivní lůžko pobyt na čerstvém vzduchu. Umožnil jim to nový pavilon intenzivní medicíny s širokými komfortními balkony. „Vyvážení pacientů ven je běžná a osvědčená součást našeho ošetřovatelského postupu,“ vysvětluje ředitel nemocnice Vít Němeček a dodává, že novostavba zlepšila podmínky pro nemocné i pro lékaře. Jablonecká nemocnice spadající do páteřní sítě krajských zdravotních zařízení usilovala o navýšení kapacity intenzivní péče pro operační obory od roku 2009. Kvůli postupnému omezování služeb okolních zdravotních institucí v Tanvaldu, Semilech, Turnově nebo Frýdlantu stoupl v Jablonci v posledních letech počet operací až o pětinu. „Některé zá-

Nový pavilon intenzivní medicíny postavila v Jablonci společnost Metrostav. Lepší zázemí získali lékaři i pacienti. Jablonecká nemocnice investovala v posledních deseti letech do rozvoje a vybavení dalších 526 mil. Kč.

kroky se ale musely z kapacitních důvo-

tole, v Karlových Varech nebo ve sloven-

pavilonu ze svého rozpočtu. Nový ob-

dů odkládat,“ připomíná liberecký hejt-

ských Košicích a v současné době firma

jekt ho přišel 165 mil. Kč. Na investice

man Martin Půta. Získání nového pavilo-

přestavuje i libereckou psychiatrii.

do techniky přispěl Liberecký kraj dotací

nu se proto stalo před čtyřmi lety pro ja-

„Technicky, časové a odborně to byla ja-

7,6 mil. Kč a nemocnice přidala přes

blonecký magistrát, vlastníka nemocni-

blonecká stavba hodně náročná,“ při-

10 mil. Kč z vlastních zdrojů. „Nákup ně-

ce, jasnou prioritou.

znává Jan Syrůček, oblastní ředitel divi-

kterých přístrojů jsme pokryli z evrop-

Příprava stavby zabrala dva roky, další

ze Metrostavu pro Liberecký kraj. Zvlášť

ských strukturálních fondů,“ upřesňuje

dva roky se budovalo. Z několika uvažo-

složité bylo podle něj napojení nového

mluvčí nemocnice Petra Hybnerová.

vaných variant vyhrál nakonec návrh pa-

skeletu na původní areál dvěma korido-

Intenzivní medicíně slouží v novostavbě

vilonu v proluce na zelené louce, jehož

ry, přeložení rozvodů vody za plného

tři z pěti pater. V každém je šest jedno-

autorkou byla Tereza Jirásková. Projekt

provozu městské nemocnice s 310 akut-

lůžkových, plně vybavených boxů. „Pa-

se zelení osázenou střechou zpracovala

ními a 67 lůžky následné péče. Harmo-

cienti tam mají klid. Neruší se navzájem,

královéhradecká projekční kancelář Ate-

nogram se musel navíc přizpůsobit drs-

ani je neobtěžují další pípající přístroje.

liér H1 & Ateliér Hájek. Zhotovitelem pa-

nějším povětrnostním podmínkám.

Současně to brání přenosu infekcí,“ říká

vilonu byl Metrostav. Jeho stavby pro

Magistrát, jemuž se nepodařilo sehnat

MUDr. Vít Němeček, MBA, ředitel Ne-

zdravotnictví vyrostly např. v Praze-Mo-

dotaci, nezbylo než financovat stavbu

mocnice Jablonec nad Nisou. Do budoTRENDY FOCUS d&b 1

15


vy se přestěhovalo od půlky března

k nám,“ dodává V. Němeček. Uvolněné

První jablonecký špitál byl poprvé ote-

anesteziologicko-resuscitační oddělení

prostory v Jablonci se promění v takzva-

vřen v roce 1784. Dnešní areál se začal

(ARO) se šesti lůžky a jednotky intenzivní

ný dospávací pokoj pro pacienty po

budovat před 130 lety. Jeho novodo-

péče. Jejich kapacita stoupla z osmi na

operacích, v původním ARO vznikne

bou přestavbu odstartoval v květnu

12 lůžek. Odbornou péči tam poskytuje

místo pro urgentní příjem. Na tuto pře-

1990 poklepáním na základní kámen

94 zdravotnických pracovníků, z nichž

stavbu chce získat nemocnice v progra-

tehdejší prezident Václav Havel. Od

osm nemocnice přijala kvůli důvodu

movacím období 2021–27 zdroje z ev-

roku 2003 je zřizovatelem nemocnice

rozšířené péče. „Díky tomu, že budou

ropských fondů. Patro, kde dosud sídlilo

město. Jablonecká nemocnice investo-

v jednom objektu, otevřela se možnost

vedení nemocnice připadne porodnici.

vala v posledních 10 letech do rozvoje

pro lepší technickou a personální zastu-

Ta potřebuje více nadstandardních po-

a vybavení dalších 526 mil. Kč. Pro další

pitelnost,“ vysvětluje ředitel. Pavilon zna-

kojů pro stále náročnější rodičky. „Již v

období plánuje investice za dalších

telně uleví také liberecké nemocnici.

první polovině letošního roku rozšíříme

zhruba 600 mil. Kč, směřovat budou ale

„Kapacita intenzivních lůžek dovoluje

prostory chirurgické ambulance o nový

už hlavně do přístrojů a vybavení.

rychlejší přeložení pacientů z traumato-

zákrokový sálek a jednu novou ordina-

logie nebo neurocentra z Liberce

ci,“ doplňuje ředitel.

´ PLÁN REGI BASE NA VYSTAVBU SPECIÁLNÍ KLINIKY Arnošt Wagner Foto: archiv REGI BASE Nadační fond REGI Base I. byl založen

V jaké fázi je projekt

v roce 2011 s cílem pomáhat těžce

v současné době?

zraněným vojákům, hasičům a policis-

Máme koncepční studii

tům. S jeho zakladatelem Hynkem Če-

od architekta Michala

chem jsme hovořili o plánech, který

Postráneckého (CCF

nadační fond připravuje.

CIIRC). Máme tým fyzioterapeutů, lékařů a od-

Budete mezi účastníky letošní konfe-

borníků na rehabilitaci.

rence FUTURE CITY 2020 na Žofíně.

Takže 90 % máme připra-

Čím se bude REGI BASE prezentovat?

veno. Jednáme se dvěma vy-

Pro pacienty s poškozením mozku stále

branými investory, kteří projevili

není dostatečná kapacita terapie ve spe-

zájem kliniku realizovat, nebo do

cializovaných zařízeních. V případě vel-

projektu investorsky vstoupit.

mi těžkého poškození mozku vyžadující

16

tématu spolupracujeme s Českou asociací robotiky, telemedicíny

dlouhodobou komplexní rehabilitační

Počítá se v projektu, že budova bude

a kybernetiky, asociace ARTAK. Podle slov

péči je velmi problematické se do těch-

používat moderní technologie?

prezidenta ARTAK Mgr. Jakuba Pětiokého

to zařízení dostat. Pracujeme na experi-

Určitě, za těch devět let, co pomáháme

chybí současným budovám tzv. terapeu-

mentální rehabilitační klinice a mobilním

těm, kteří za nás sloužili, navštěvujeme

tický ekosystém prostředí, který umožní

řešení.

různá specializovaná zařízení. Na tomto

kombinaci designových prostředků pro

FOCUS d&b 1 TRENDY / ROZHOVOR


podporu terapie a podpoří interakci moderních rehabilitačních a automatizovaných systémů pro osobní péči pacienta asistovanou terapeutickou robotikou, kooperativní robotikou pro péči o pacienta, telemedicínou a telerehabilitací. Co to pro vás znamená? Unikátnost konceptu naší kliniky je připravenost budovy na integraci smart technologií a automatizovaných systémů pro péči o pacienta a jeho terapii. Koncept integruje inteligentní prvky pro denní telemonitoring, telerehabilitaci,

Vím, že se nevěnujete pouze výstavbě

z dílny českých vývojářů a českých part-

rehabilitační robotiku a kooperativní ro-

nového komplexu, který bude jistě fi-

nerů (Homebalance, s.r.o., ROBOTSYS-

botiku pro osobní péči o pacienty.

nančně i časově náročný, ale plánujete

TEM s.r.o., REHAMZA s.r.o. a Cesta za

i jiné projekty…

snem, z.s.).

Nic podobného tedy u nás zatím ne-

Plánovaná klinika má rozpočet kolem

existuje?

1 mld. Kč. Nechceme čekat, až ji postaví-

Projekt je ve zkušebním provozu,

RÚ Kladruby je nejlépe vybavená reha-

me. Proto jsme ve spolupráci s ARTAK

jak hodláte dál pokračovat s jeho

bilitační klinika v ČR s roboty v hodnotě

a jejím prezidentem Mgr. Jakubem Pěti-

vývojem?

několika milionů. V naší klinice plánuje-

okým vyvinuli první verzi telerehabilitač-

S architektem Michalem Postráneckým

me jít ještě dále, jiným prostorovým

ního kontejneru, který nám poskytla

vyvíjíme druhou verzi čtyřicetistopého

a funkčně organizovaným řešením, te-

společnost ALGECO. Instalovali jsme ho

kontejneru na platformě tzv. hi-cube

leinformačními portály apod.

na pozemku těžce zraněného hasiče. Po

námořního kontejneru. Může být trans-

velké operaci mozku zůstal upoután na

portován např. na vojenskou základnu

Máte tedy již vhodný pozemek. Jak

vozík. Do kontejneru jsme instalovali sy-

do Afghánistánu. Terapeuti ale budou

bude pro klienty z celého světa areál

stém Homebalance (vyvinutý v Centru

sedět v Čechách. Na dálku budou koor-

dostupný?

podpory aplikačních výstupů a spin-off

dinovat rehabilitační proces. Vítáme ja-

Máme připraven pozemek zhruba

firem na 1. LF UK a Společným pracoviš-

koukoli pomoc nebo partnera, který by

20 minut od Prahy. Vzdálenost ale ne-

těm biomedicínského inženýrství FBMI

se chtěl připojit. V případě kontejneru

hraje roli, když si uvědomíte, že pacient,

a 1. LF), počítačový systém pro kognitiv-

jde řádově o investice jednotek milio-

který utrpěl těžké poškození mozku je

ní rehabilitaci, telerehabilitační biofeed-

nů, na rozdíl od kliniky. V kontejneru

většinou ležící pacient. Rodina, která ho

backový senzorický systém pro terapii

máme navržena tři stanoviště. Jsem

doprovází, cestuje prakticky kamkoli,

ruky a vzdálený terapeutický monitoring

hrdý, že jsou vybavena produkty če-

kde mají naději, že nastane zlepšení.

pacienta při terapii. Celý projekt vychází

ských firem. Na kontejner jsme dostali ROZHOVOR FOCUS d&b 1

17


Desátník Brychta, jemuž nadační fond REGI BASE pomáhá, po příletu do Orlanda v USA.

18

poptávku z Konga a Tanzanie, kde mají

Jistě to má ale i další aspekty, které

Jak bude mobilní kontejner svou kon-

nově vybudované pětihvězdičkové ho-

může projekt mobilního kontejneru

strukcí a funkčností splňovat požadavky

tely. Tanzanie se stává novou Keňou či

řešit.

dnešní doby?

Jihoafrickou republikou. Jeden z hotelů

Je to i otázka logistiky, kdo vás na reha-

Naše kontejnery budou energeticky ma-

projevil zájem náš telerehabilitační kon-

bilitaci doveze. Po mozkové příhodě ne-

ximálně soběstačné. V Benešově na par-

tejner umístit ve svém areálu a nabízet

můžete řídit vozidlo a váš partner chodí

kovišti u Lidlu, v džungli v Kongu nebo

novou službu klientům, kteří např. utr-

do práce. Navrhli jsme řešení i pro ČR;

na vojenské základně v Afghánistánu.

pěli mozkovou příhodu. Měli by tak

plánujeme umístit naše kontejnery u ob-

Bude v nich řada chytrých senzorů, sy-

možnost – třeba dvakrát denně – reha-

chodních center, kde mohou fungovat

stém pro identifikaci pacientů a pracov-

bilitovat za vzdáleného dozoru českých

autonomně. Manželka může naložit

níků, pro zajištění bezpečnosti, oprávně-

terapeutů.

méně pohyblivého manžela a společně

ní k činnostem atd. Vše v souladu

jet nakoupit. Na parkovišti obchodního

s ochranou osobních dat a anonymizací

Je tedy šance dodávat kontejnery do

centra bude autonomní telerehabilitační

záznamů. Díky mobilitě kontejnerů mů-

zahraniční?

kontejner. Objednávku na konkrétní čas

žeme pokrýt aktuální potřebu a zajistit

Ano, ale mobilní kontejnerová řešení

si zajistí pomocí mobilní aplikace. Man-

ve velmi krátké době dlouhodobou re-

mají využití nejen v zahraničí, ale třeba

žela dovede do kontejneru, kde sám od-

habilitační péči pro větší počet pacien-

v Praze, kde jsou čekací lhůty na podob-

cvičí 30 minut. Poté si ho zase vyzvedne.

tů. Kontejnery se mohou uplatnit i v kri-

né rehabilitační procedury i dva až čtyři

Kontejner můžeme fungovat i ve 21 ho-

zových situacích, jakou procházíme nyní.

měsíce. V posledních 30 letech je dale-

din večer. Bude to služba, která se podle

Mohou být rozmístěny v různých mís-

ko větší počet zraněných ze sportu,

mne více přizpůsobí lidem. Díky rehabi-

tech blíže ke klientům a poskytnout za-

z dopravních nehod v důsledku zvýšení

litaci v našich speciálně upravených

bezpečené, bezpečně dezinfikovatelné

provozu, ale nových rehabilitačních zaří-

kontejnerech nebude muset klient čekat

prostředí – a není tak třeba přerušit nap-

zení vzniklo minimum. A ta stávající ne-

mezi mnoha dalšími pacienty na klinice

lánovanou rehabilitační péči. I proto se

jen nestačí, ale rovněž poskytují služby

od časného rána na stejnou službu, ja-

s tímto řešením počítá v projektu URLAB

v omezené pracovní době.

kou mu nabídneme my.

(Urban Resilience Laboratory).

FOCUS d&b 1 ROZHOVOR


NOVY´ DOMOV PRO SENIORY ˇ V HAVLÍCKOVE ˇ BRODEˇ Petr Palovčík Foto: www.ddhb.cz

Moderní čtyřpodlažní Domov pro seniory nahradil v loňském roce v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod starou budovu plicního oddělení. Skromně vyhlížející stavba vhodně zapadá do stávající zástavby, a především splňuje všechny atributy moderní péče. Budovave tvaru L s výhledem do okolní zeleně má kapacitu 109 lůžek. Stavbu tvoří železobetonový monolit, velkoryse osazený výraznými francouzskými okny. Ta jsou doplněna skleněným zábradlím, takže umožňují bezproblémový výhled i uživatelům upoutaným na lůžka nebo na invalidní vozík. Objekt má plo-

ké zabezpečení objektu. Je kompletně hlídám systémem EPS

chou střechu připravenou pro částečnou vegetační úpravu,

(elektronický požární systém) s napojením na pult centrální

což umožní ještě lepší splynutí budovy s okolním areálem.

ochrany. Jednotlivá oddělení jsou elektronicky zajištěna proti

I další prvky architektonického řešení plně rezonují s potřeba-

odchodu klientů, přičemž pohyb klientů po odděleních není

mi obyvatel a personálu. Náročná kritéria splňuje i elektronic-

nijak omezen. NOVOSTAVBA FOCUS d&b 1

19


20

Tři spodní podlaží se 75 lůžky jsou určena pro klienty s různý-

konstruovat. Neumožnila by dodržet požadovanou kapacitu

mi typy demencí a Alzheimerovou chorobou. Nejvyšší čtvrté

a projekt by se potýkal s obrovskými technickými problémy.

patro funguje v režimu domova a disponuje 34 lůžky. Dispozi-

Proto byl zachován alespoň krásný vstupní portál, který je za-

ce budovy umožňuje péči tzv. komunitním způsobem. Klienti

sazen do nové zdi a připomíná minulost těchto míst. Interiér

žijí v rezidencích po 10–12. Ve větším soukromí tak využívají

foyer dotváří skleněný obklad; jako podlahovou krytinu zvolili

společnou kuchyňku i obytné prostory. Pokoje jsou koncipová-

designéři dřevěnou dubovou kantovku.

ny jako jedno- či dvoulůžkové. Jsou prostorné, světlé s bezba-

Důležitou součástí objektu je i centrální nádvoří s odpočinko-

riérovou koupelnou vybavenou toaletou, umyvadlem

vým dřevěným altánem osmiúhelníkového tvaru, přičemž

i sprchou. Místo klasických, pro někoho chladných a tvrdých

chodníky, které k němu vedou, jsou z pryže a umožňují klien-

obkladů, bylo zvoleno na obložení podlah i stěn moderním

tům výrazně pohodlnější chůzi. Méně pohyblivým klientům

PVC. To platí i pro prostory určené pro personál. Domov za-

poskytuje příjemný pocit z času stráveného na čerstvém vzdu-

hrnuje rovněž aktivizační prostory pro cvičení a terapie nebo

chu šest prostorných venkovních lodžií.

relaxační místnost s vířivkou a solnými lampami. V každém pat-

Projekt za téměř 170 mil. Kč realizoval Kraj Vysočina s více než

ře je prosklená sesterna umožňující lepší komunikaci s klienty

stomilionovou dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

a pro zdravotní sestry i pečovatelky bezproblémový přehled

Stavba nové budovy začala v polovině roku 2017 a trvala dva

o aktuálním dění ve společných prostorách.

roky. Dodavatelem byla společnost PKS stavby ze Žďáru nad

Součástí nové budovy je společenská hala s netradiční domi-

Sázavou. Díky novostavbě vznikly i prostory pro zřízení školky

nantou. Přesně v těchto místech stála stará nemocniční budo-

s kapacitou 19 dětí, která bude sloužit mimo jiné pro péči

va postavená v roce 1906, kterou nebylo možné zachovat a re-

o děti zaměstnanců přilehlé nemocnice.

FOCUS d&b 1 NOVOSTAVBA


meetingport

ˇrešení efektivní řešení pro openspace verejné ˇ prostory prostory ——————

Český výrobce kancelářského sezení www.ldseating.com

03 obal_LDseating.indd 1

04.06.2020 14:55:31


TOPCRETE® Betony pro příští generace ■ ultra-vysokohodnotný transportbeton ■ extrémní pevnost v tlaku i v tahu ■ životnost přes 200 let ■ vysoce odolné proti vlivům prostředí ■ vysoce tekutá konzistence

TBG METROSTAV s.r.o. Rohanské nábřeží 68, 186 00 Praha 8 – Libeň

tbg-metrostav.cz