__MAIN_TEXT__

Page 6

06

WONEN | SENIORENkrant ”Als je graag eenzaam wilt worden, moet je in een galerijflat gaan wonen.” Het lijkt een rake uitspraak van een bezoekster van de ’Woonkamer’ in de vrijheidswijk in Leeuwarden. De drie grote galerijflats (gebouwd in 1973) aan de canadezenlaan in Leeuwarden zien er van buiten mooi en strak uit. maar als je als bewoner je huis verlaat, kom je weinig buren tegen. vooral oudere bewoners voelen zich alleen. Solidair Friesland startte daarom met de ‘Woonkamer’.

Tekst: Sara Kroos en Martin van Mourik

‘Als je grAAg eenzAAm wilt worden, moet je in een gAlerijflAt gAAn wonen’ Sara en Martin van de redactie hebben een afspraak bij flat 2, Canadezenlaan

198,

oftewel

de

‘Woonkamer’. Lang zoeken is het niet, na aanbellen wordt de deur snel geopend door Evelien met een geweldige glimlach op haar gezicht. We worden verwacht. Snel worden er stoelen aangeschoven en kopjes koffie ingeschonken. We zijn WELKOM in de ‘Woonkamer’, een project van Solidair Friesland dat afgelopen april van start ging. Robert startte het project op, samen met Monique (ook bekend van de grootste gehaakte deken tijdens LF2018 en de Buurvrouw & Buurvrouw Bus die in oktober gaat rijden) en Evelien. Elke dinsdagochtend staat de deur open om elkaar te kunnen ontmoeten met

Nu zit de woonkamer vol met mensen,

toe er een hulpvraag kan ontstaan.

koffie en wat lekkers erbij.

voornamelijk vrouwen. De leeftijd is

Hij heeft regelmatig contact met de

60+. Er wordt wat afgekletst, grapjes

wijkverpleegkundige in deze wijk, zo

ActiviteitenprogrAmmA

gemaakt, maar er vinden ook ernstige

is er een korte en directe lijn naar de

In het begin kwamen er slechts enkele

gesprekken plaats, zoals even je hart

hulpverlening als dat nodig mocht zijn.

bewoners, maar hun aantal groeide

luchten of je verhaal vertellen. Achter

Soms is het moeilijk om negativiteit

snel. De mooie zomer hielp een handje

elke galerijdeur zit een mens met een

om te zetten naar positiviteit. Eenieder

mee. Robert: “Met het warme weer

verhaal. Pas weduwe geworden, ziekte

brengt zijn of haar eigen problemen met

zaten wij veel buiten, dus konden wij

van een echtgenoot, geen netwerk

zich mee, levens gaan niet over rozen.

Robert

heel gemakkelijk contact leggen met

hebben, met als gevolg isolement en

Met elkaar mopperen kan dan ook

Solidair Friesland en PKN Fryslân

passerende bewoners die op weg

eenzaamheid.

zomaar gebeuren. Maar er ligt niet voor

als

waren voor een boodschap of iets

 

niets een grote smiley sticker op tafel.    

deze rol wil hij iets doen tegen

anders. We nodigden ze uit om er

SmiLe

gezellig bij te komen zitten en boden

Er

ze een kopje koffie of wat fris aan. Er

uitnodigende sfeer die Robert en

er contacten en vriendschappen in

verschillende contacten met o.a. de

ontstonden leuke gesprekken en het

Evelien volledig uitdragen. “We doen het

de buurt ontstaan. Mensen hebben

wijkverpleegkundige en het sociaal

werd heel gezellig.” Evelien: “Je steekt

samen,” zegt Robert. Evelien lacht en

elkaar leren kennen en helpen elkaar.

wijkteam. Een van de vragen was

elkaar ook aan en iedereen doet zijn

zegt: “Dat zegt hij nu altijd en het klopt,

Als iemand er een ochtend niet is

waar het meest behoefte aan is. Er

best om bewoners erbij te betrekken.

want diverse gasten zijn inmiddels ook

dan wordt hij of zij gemist. Hoe mooi

bleek veel sociale armoede te zijn

We doen ook andere dingen.” Trots

vrijwilliger geworden.” Samen gaan

kan dat zijn; dat je wordt gemist.

in de flats aan de Canadezenlaan.

laat ze het activiteitenprogramma

ze uit van POSITIVITEIT. “Daar ligt de

De ‘Woonkamer’ is een geweldig

In deze zoektocht ontstond een

zien waaraan de bezoekers kunnen

kracht,” vertelt Robert. Robert is een

mooi initiatief en we hopen dat er

droom: het verlangen om een

deelnemen, zoals maandelijks samen

geboren idealist met een warm hart

meerdere woonkamers mogen volgen

Woonkamer te hebben in de wijk,

lunchen,

door

en een realistische deskundigheid Hij

in Leeuwarden. ■

dichtbij de mensen. Robert ging

Leeuwarden en een uitstapje naar het

vertelt dat door het opbouwen van een

dierenpark Aqua Zoo.

goed contact en vertrouwen naar elkaar

een

praamvaart

heerst

HET OnTsTaan van dE ‘WOOnkamEr’ Colijn

diaconaal

werkt werker.

vanuit Vanuit

armoede en eenzaamheid. Binnen een

open

en

warme

Door

het

Woonkamerproject

zijn

de

Vrijheidswijk

ontstonden

aan de slag en realiseerde samen www.solidairfriesland.nl

met anderen de ‘Woonkamer’.

Profile for Devea

Leeuwarder Seniorenkrant 5  

Leeuwarder Seniorenkrant 5  

Profile for devea
Advertisement