Page 1

DE OVERKANT TWEEMAANDELIJKSE BUURTGAZET VAN DE VAARTKAPOEN januari — februari 2013

UK + BE

G. 7 P E OTJ ENO

Belgique-België P.B.– P.P. BRUSSEL X 1/9225

1|2|13

HOW TO SURVIVE THE CRISIS? EERSTE HULP BIJ FINANCIËLE ONGEMAKKEN NL Crisis, een woord dat ons sinds 2008 jammer genoeg alsmaar meer rond de oren slaat. Je kan geen krant openslaan of het woord staart ons in grote blokletters aan. Kwatongen beweren zelfs dat het nu pas echt serieus wordt. Maar is dat ook zo? IS DE CRISIS OVERAL VOELBAAR? DE GROTE BEZUINIGINGEN IN DE CULTURELE SECTOR LIEGEN ER ALLESZINS NIET OM. Vk*concerts moet in de nieuwe beleidsperiode 20 procent van haar budget inleveren. Immer goedlachs als we zijn, blijven we niet bij de pakken zitten en proberen we op een ludieke manier de crisis een stapje voor te zijn. OP 25 JANUARI ORGANISEREN WE EEN NIEUWJAARSFEEST IN JAREN 30 STIJL, WANNEER DE NEW YORKSE STOCK EXCHANGE INEEN STUIKTE EN WERELDWIJD DE ECONOMISCHE MARKT OP HAAR GRONDVESTEN DEED DAVEREN. Tips, ludieke acties en vooral veel goede muziek staan op het programma. Kortom, zeker komen om een graantje mee te pikken.

nummer 003

OP D VIN E VOL BUD D JE E GEND GET E E VRI N ARS PAGIN ZEL E E A F OF I TIPS V NDELIJ NAAL A ’S TO S N DE B OOR B KE DO AN DIN URVI UURT IJ JE E-HET V . G T MOL . HOE R E THE MAAR HUIS CRI ‘HO ENB OOI S W I T EEK S HEN ’ H I E S ÉÉ ONG ZICH T OC ETW IN D MW N VA IJ E TIJD FELD D ZE VOO N R RUK EN? LES PAG KE ES S DÉV O ILER UIVAN ÉCO SUR NOMI ONT C TES VO US VOT SER D OMM R E E BU E L'A NT ET N R D O GEN COM GET US A M M N ALY ENT PÉR ÉNA T , S I G DE MODE DI DURAN ERONS E. T OLE FFICI LE, CETTE NBE S'AD EK RÉ LE CPA S APT AGIT E. ET

FR La crise, un mot qui nos suit depuis 2008, vous ne pouvez ouvrir un journal sans qu'il ne vous dévisage en majuscules. APPAREMMENT, CETTE CRISE NE COMMENCERAIT À ÊTRE SÉRIEUSE QUE MAINTENANT?! EST-CE VRAI ET EST ELLE RESSENTIE DE LA MÊME MANIÈRE PARTOUT? CE QUI EST SUR, C'EST QUE LES RÉDUCTIONS MASSIVES DANS LE SECTEUR CULTUREL NE MENTENT PAS. Vk* Concerts perd 20 pour cent de son budget. Mais, nous sommes des grands optimistes, nous ne jetons pas l’éponge et nous essayons de trouver une manière ludique de surmonter cette épreuve. LE 25 JANVIER, NOUS ORGANISONS UNE FÊTE DE NOUVEL AN DANS LE STYLE ANNÉES 30, QUAND LA BOURSE DE NEW YORK S'EST EFFONDRÉE ET A SECOUÉ LE MARCHÉ ÉCONOMIQUE MONDIAL. Nous prévoyons des conseils, des activités ludiques et beaucoup de bonne musique.

☛ Lees verder op pagina 3, 4 en 5

de overkant – 1


INHOUD

EDITO

HOOFDARTIKEL

Beste lezers,

ECONOMISCHE CRISIS IN MOLENBEEK? Genadeloos voelbaar of enkel een mediafenomeen. pg.3 KRUIDENIER AMPHORA. Gevuld met basisproducten voor mensen in nood. pg. 4 ZIN OM HET BRUSSELSE CULTUURAANBOD TE ONTDEKKEN? Ontdek de voordelen van de cultuurwaardebon en article 27. pg.4 DOE HET LEKKER ZELF! Do It Yourself (DIY). pg.5 Koken wanneer je portemonnee (bijna) leeg is? pg.5 MICROMARCHÉ. Een plaats voor kunstenaars en jonge creatievelingen. pg.5 Niets om aan te trekken? pg.5

AGENDA ACTIVITEITENKALENDER JANUARI – FEBRUARI 2013 pg.6 & 11 ACTIE ZKT BURGER OP CAFÉ: Een gesprek met Taha Adnan en Leen De Graeve. pg.13

STRAAT & LEVEN MOLENBEEK MOLENBEEKSE KOST: Het Snijboontje. Gezellig langs de Gentse Steenweg. pg.3 DE STRAAT: Ninoofsesteenweg. pg.12 VK*KIDS: nuttige info en spelletjes voor kinderen en jongeren. pg.14

DE ACHTERKANT LIEVEN SOETE, workshop Vierwindenschool pg.16

BEUKENOOTJE Tweemaandelijks krantje van dienstencentrum De Vaartkapoen/ uitneembaar middenkatern pg.7-10

2 – de overkant

Sinds maandag 3 december 2012 huist er nieuw volk op ’t schoon verdiep. Op die avond werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en nam het versbakken schepencollege zijn intrek. De kaarten zijn dan ook grondig door elkaar geschud na de jongste stembusgang. Moureaux trekt na een rijkelijk gevulde carrière de deur van de actieve politiek achter zich dicht. Anderen komen met een fris gemoed diezelfde deur enthousiast openduwen. De gevolgen van 14 oktober zijn ook in eigen huis te voelen. Zo heeft Annalisa Gadaleta , voorzitter van de Welvaartkapoen, een stapje terug moeten doen om een schepenambt op te nemen. We danken haar voor het engagement van de afgelopen jaren. Als Ecolo-Groen schepen wordt ze bevoegd voor Leefmilieu, Energie en Vlaamse Aangelegenheden. De nieuwe politieke constellatie betekent ook het afscheid van Jef Van Damme (Spa) als schepen. Hij kan zich nu ten volle toeleggen op zijn taak als Brussels parlementslid. Jan Gypers (VLD) blijft op post, al verruilt hij Openbare Netheid en Leefmilieu voor Mobiliteit, Energie en Wijkcontracten. De nieuwe bewindsploeg wensen we alvast veel inspiratie en daadkracht toe. Het nieuwe jaar brengt ook voor De Vaartkapoen nieuwe uitdagingen met zich mee. Het Actie zkt Burger project draait op volle toeren. Samen met Brusselse artiesten trekken we van café naar café. Benieuwd naar hun verwachtingen gaan we in gesprek met dichter Taha Adnan en theatermaakster Leen De Graeve. Verder zijn we te gast in sociaal restaurant ’t Snijboontje, Micro Marché, Vk*ateliers, Amphora en het OCMW van Molenbeek met de hamvraag: How to survive the crisis? De achterkant, de rubriek waar Molenbeekse creatievelingen eigen werk kunnen tentoonstellen, wordt deze keer bevolkt door niemand minder dan Lieven Soete. Heb je ook interesse om je werkt tentoon te stellen, mail dan de redactie. Veel leesplezier, De redactie overkant@vgc.be

CURSUSAANBOD CALEIDOSCOOP START DINSDAG 8 JANUARI 2013 Arabisch voor beginners Geen voorkennis vereist. Je leert het alfabet schrijven en uitspreken, enkele alledaagse begroetingen en uitspraken, een eerste basis van de grammatica (werkwoorden) en tenslotte zullen we korte teksten lezen en beluisteren

Op dinsdag en op donderdag van 19.00 tot 20.30. (deze cursus gaat door vanaf minstens 10 inschrijvingen)

Duur van de cursus: 20 weken Waar? De Vaartkapoen Prijs? 50,00€


ECONOMISCHE CRISIS IN MOLENBEEK? GENADELOOS VOELBAAR OF ENKEL EEN MEDIAFENOMEEN ‘HOW TO SURVIVE THE CRISIS’ IS ÉÉN DING, MAAR HOE ROOIT HET OCMW ZICH IN DEZE VOOR HEN ONGETWIJFELD DRUKKE TIJDEN. WE HEBBEN EEN GESPREK MET PIERRE DE PROOST, DIRECTEUR VAN HET SOCIAAL DEPARTEMENT EN AGNÈS VANDENBOSCH, HOOFD VAN DE ALGEMENE SOCIALE DIENST. WE TREFFEN HEN OP EEN BIJZONDER MOMENT. HET NIEUWE COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN EN DE NIEUWE GEMEENTERAAD HEBBEN NET DE EED AFGELEGD. DE NIEUWE OCMW VOORZITTER EN OCMW RAAD TREDEN IN WERKING BEGIN MAART. AFWACHTEN DUS WELKE LIJNEN HET NIEUWE BESTUUR ZAL UITTEKENEN. De bevolking van Molenbeek groeit tegen een recordsnelheid. Dit heeft ongetwijfeld gevolgen voor de werking van het OCMW? Klopt, we zitten nu aan ongeveer 92.000 inwoners. Het laatste decennium was de bevolkingsgroei ongelooflijk, zeker 20.000 nieuwe inwoners. De bevolkingsaangroei in Molenbeek is de grootste in de regio. Ook het OCMW barst uit zijn voegen. We zijn intussen met zo’n 700 medewerkers. Het nieuwe hoofdkantoor dat we zo’n tien jaar geleden in gebruik namen is reeds te klein.

« Le CPAS est plein à craquer. Nous sommes maintenant 700 employés. » We krijgen inderdaad door de jaren heen een pak meer aanvragen voor steun van het OCMW. Al is het moeilijk een onderscheid te maken tussen nieuwe inwoners van de gemeente en mensen die hier al wonen en die omwille van een verandering in hun persoonlijke situatie een beroep doen op OCMW steun. De economische crisis is zo goed als niet uit de media weg te slaan. Krijgen jullie nu opvallend meer aanvragen? Gek genoeg niet, er valt zelfs een lichte daling waar te nemen in de cijfers. In augustus van dit jaar kregen zo’n 5400 inwoners regelmatige financiële hulp van het OCMW. Een jaar daarvoor waren het er 300 meer. We stellen ons ernstig de vraag waarom er op dit ogenblik minder mensen hulp vragen, maar we hebben er geen sluitende verklaring voor. Het is niet gemakkelijk dit precies te weten te komen. Het feit dat het crisis is, merken we wel duidelijk in het profiel van steunvragers. We krijgen opvallend veel vragen van mensen die een inkomen uit arbeid hebben, maar die toch niet toekomen met hun salaris en hulp komen vragen voor de betaling van hun energiefactuur bijvoorbeeld. Ook voor tussenkomst in de kosten van medische zorgen wordt vaker hulp gevraagd. De situatie van de mensen is er dus zeker niet beter op geworden. We zien ook meer gezinnen met kinderen die een aanvraag doen voor steun.

« Le CPAS reste stigmatisé, certaines personnes préfèrent encore trouver d'autres solutions plutôt que de venir frapper à notre porte. »

Molenbeekse kost: deel IV

Mensen komen vaak hulp vragen voor de betaling van hun huurwaarborg, maar dan zijn wij verplicht contact op te nemen met de eigenaar. Dat hebben ze liever niet, omdat de eigenaar dan weet dat het OCMW tussenkomt. Bijgevolg zoeken ze nog liever een andere oplossing. Ik kan me inbeelden dat in deze tijd de vraag naar schuldbemiddeling bijzonder groot is? Dat klopt. Onze dienst schuldbemiddeling telt een tiental medewerkers en dat is absoluut niet genoeg. Met gevolg dat er een enorme wachtlijst is en dat is nadelig voor de cliënten, aangezien zij op die manier niet beschermd zijn tegen hun schuldeisers. Er zijn op dit moment zo’n 2000 te behandelen dossiers, dat is onmogelijk met tien medewerkers. Wat is volgens jullie de allergrootste prioriteit? Voor ons ongetwijfeld huisvesting. De krotwoningen en precaire huisvestingssituaties vormen een groot probleem! Onze maatschappelijk werkers doen volop huisbezoeken en moeten helaas vaststellen dat vele woningen onbewoonbaar en veel te duur zijn. We proberen zoveel mogelijk nieuwe kwaliteitsvolle woningen bij te creëren in ons bestand. We hebben hiervoor een conventie met huisvestingsmaatschappij De Molenbeekse Haard en we werken samen met het sociale verhuurkantoor La M.A.I.S., maar dat is niet genoeg, de nood is enorm. We willen de komende zes jaar volop inzetten op huisvesting, dat is ons voorstel naar de nieuwe raad en we hopen dat die ons daarin volgt. We hadden het reeds over de economische crisis die welig tiert. Merken jullie dat mensen creatiever worden om te overleven? Eerlijk gezegd is het nog een beetje te vroeg om daarop te kunnen antwoorden. Er is inderdaad het nieuwe systeem van de werkloosheidsuitkeringen dat net in werking trad (november 2012), waardoor verschillende mensen een lagere uitkering krijgen en dus recht hebben op een bijkomende hulp van het OCMW, maar het is nu nog te vroeg om dat nu al te merken. Bovendien is er nog steeds die drempel om effectief naar het OCMW te stappen.

« La proportion de 18-25 ans inscrit nous préoccupe beaucoup. » Een evolutie die ons wel grote zorgen baart is het aandeel 18-25 jarigen onder de steuntrekkers. In Molenbeek schommelt dit rond de 30 procent. Het grote probleem bij deze mensen is een te gebrekkige kwalificatie voor de arbeidsmarkt en/of taalproblemen, mensen die te weinig Nederlands- of Franskundig zijn. Die categorie stijgt het sterkst. Bram Fret

ENTHOUSIAST ALS WE ZIJN, TREKKEN WE ER ALWEER OP UIT OM ONZE LIEFDE VOOR GOED ETEN TE BEPROEVEN. DIT KEER HOUDEN WE HALT AAN HET SNIJBOONTJE. DIT AUTHENTIEKE SOCIAAL RESTAURANT ADEMT MET VERVE DE SFEER VAN ‘GROOTMOEDERS KEUKEN’ UIT. INSTANT DORPSGEZELLIGHEID LANGSHEEN DE DRUKKE GENTSE STEENWEG. Amper wetend wat er ons te wachten staat, nemen we vlotjes plaats aan de middelste tafel van het restaurant. De tafels aan de raamkant zijn druk bevolkt. We merken vrij snel de warme sfeer van ondersteuning op voor diegenen die het moeilijk hebben. Nieuwsgierig lonken we even binnen in de open keuken van het restaurant. Hier toont zich een klein groeipuntje. Het keukenpersoneel is niet voorzien van de gangbare vestimentaire keukennormen. Een hoofddekseltje voor de haren bij elkaar te houden zou geen overbodige luxe zijn. Dit zien we echter graag door de vingers, wanneer we terug aan onze tafel vriendelijk drietalig geholpen worden door het spontane zaalpersoneel. Deze gepensioneerde dames zetten zich overigens vrijwillig in om de middagservice van het Snijboontje in goede banen te leiden. De bestelling voor de hoofdschotel zelf, en de financiële afhandeling hiervan, gebeuren in het kantoor van de coördinator. Klanten zijn hier niet enkel voor een warme hap aan het juiste adres, ook een luisterend oor wordt hier met de glimlach aangeboden. Een niet te miskennen meerwaarde. Terug gezeten aan onze tafel, kunnen we onze dagschotel verorberen. Degelijkheid in al zijn vormen. Verwacht hier geen ‘haute cuisine’, of fijne extraatjes. Wel een goed klaargemaakt volks gerecht. De hamburger met lekker roomsausje gaat vlot binnen. Een patatje en enkele roosjes broccoli zijn de culinaire metgezellen van dienst. Een koffietje en een zoet koekje als dessert ronden onze middagsmaal af. Voor 5€euro hebben we er een goede portie aan overgehouden. Hiernaast werkt het Snijboontje met sociale tarieven, op maat van de portefeuille van de klant. Het Snijboontje is een sociaal restaurant met een volks en karaktervol kader. Als eindbeoordeling schrijven we dit initiatief dan ook een even degelijke score toe dan de schotels die er geserveerd worden. Een mooie 7,5/10 siert hun eindrapport. We zien dit restaurant zeker en vast terug in een volgende lunchbreak!

Een OCMW – en dat geldt voor alle OCMW’s, niet alleen voor dat van Molenbeek – heeft nog altijd een bepaald imago, waardoor mensen een zekere schroom hebben om hulp te vragen. We trachten de mensen zoveel mogelijk te informeren over de mogelijkheden, maar de drempel en het stigma blijft bestaan. Mensen zijn bijzonder creatief om toch maar geen hulp bij ons te moeten vragen. De woonsituatie van mensen in Molenbeek vormt een groot probleem. Zowel de kwaliteit als de prijs van woningen is ondermaats.

de overkant – 3


KRUIDENIER AMPHORA

GEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN IN MOLENBEEK DIE BEGELEID WORDEN DOOR EEN SOCIALE DIENST KUNNEN GAAN WINKELEN BIJ AMPHORA, DÉ SOCIALE KRUIDENIER IN HARTJE MARITIEMWIJK. DE WINKEL WORDT BEHEERD DOOR DE GEMEENTE, HET OCMW EN VIJF LOKALE VERENIGINGEN. WE GINGEN TER PLAATSE EEN KIJKJE NEMEN EN SPRAKEN MET SABINE FRONTVILLE, DIE WERKT IN DE WINKEL. Merken jullie dat het crisis is? Ja, sinds een aantal maanden stijgt het aantal klanten significant. Tot vorig jaar hadden we een honderdtal gezinnen per week die hier hun boodschappen kwamen doen, nu zijn dat er meer dan 130, dertig procent meer dus.

“ Avec la pauvreté en constante augmentation, il fallait créer une structure qui aide les personnes fragilisées. ” Kan iedereen hier komen winkelen of zijn er beperkingen? Onze klanten worden doorverwezen door de dienst Schuldbemiddeling of de sociale assistenten van het OCMW. Gedurende zes maanden - de tijd die de klanten krijgen om schulden en financiële problemen onder controle te krijgen - kunnen ze bij ons terecht. Soms kan de periode verlengd worden met nog eens zes maanden.

“ Notre but, c’est de leur proposer une alimentation de base, au tarif social. ” Inkopen bij Amphora kadert dus in een traject van zelfbeschikking? Het is belangrijk dat onze klanten hun schulden zelf beheren. Tijdens het leerproces ondersteunen wij hen door goedkope basisproducten aan te bieden. Dankzij handelaars, de gemeente, de voedselbank en andere initiatieven kunnen we basisproducten dertig procent goedkoper aanbieden. Op dinsdag voormiddag en donderdag avond is de winkel open voor droge voeding, diepvries en onderhoudsproducten. Denken jullie dat het einde van de crisis in zicht is? We merken dat het steeds erger wordt. Onze klanten komen nu uit alle wijken van Molenbeek. Hier in de Maritiemwijk zijn de mensen al lang zeer arm. Ze hebben door de jaren heen eigen methodes ontwikkeld om te overleven. Maar steeds meer gezinnen zitten met ernstige financiële problemen, zelfs al hebben ze werk. AMPHORA ASBL - JUBELFEESTLAAN 42 – MOLENBEEK T: 02 425 82 24 - M: AMPHORA.1080@MOLENBEEK. IRISNET.BE

NIETS OM AAN TE TREKKEN?

JE TREKT JE KLEERKAST OPEN EN WAT BLIJKT: AL JE KLEREN LIJKEN VERSLETEN EN VOORAL VERSCHRIKKELIJK SAAI! GEEN PANIEK. GWEN DE JAEGER EN HAAR TEAM VAN VK*ATELIERS GEVEN JE LEUKE TIPS OM JE KLEERKAST OP TE VROLIJKEN EN OOK JE PORTEMONNEE BLIJ TE HOUDEN. TIP 1: Een kledingstuk dat echt niet meer op te lappen is ? Voor je het wegdoet recupereer eerst de rits en de knopen. Hiermee kan je nog een andere look geven aan een oud kledingstuk! Mooie stof? Waarom eens niet proberen om er dozen mee te bekleden? Zo blijft je interieur ook in de mode! TIP 2: Een hemdje is heel makkelijk te pimpen. Nieuwe manchetten zorgen voor een speels effect en ook andere knopen geven een nieuwe stijl. De pareltje van je oude ketting zorgen voor een chique detail.

TIP

TIP

CULTUURWAARDEBON EN ARTICLE 27

MAAK ZELF JE DEODORANT

Brussel heeft boeiende theater- en dansvoorstellingen, talloze concerten, smaakmakende tentoonstellingen en schitterende musea in de aanbieding, zonder dat het veel geld hoeft te kosten. Elke Brusselaar heeft immers recht op 3 cultuurwaardebonnen (CWB) per seizoen. Een CWB is 6,20 euro waard. Meer info vind je terug op www.vgc.be

- 1 eetlepel zuiveringszout (te vinden in supermarkten) - 1 eetlepel zetmeel (maïs of aardappel) - 2 druppels tea tree etherische olie, of Palma Rosa of Germanium Rosa (het is niet aan te raden om iets anders te gebruiken, niet elke etherische olie is goed voor gebruik onder de armen) - voeg een beetje water druppelsgewijs toe tot het een poedervormige consistentie krijgt - breng vervolgens de deodorant nat op de oksels en breng het op zoals een crème

Door het initiatief article 27 hoeft iedereen met een Omnio-statuut slechts 1,25 euro inkom te betalen voor culturele activiteiten en heeft recht op 2 tickets per maand. www.vaartkapoen.be www.culture1080cultuur.be

4 – de overkant

TIP 3: Om een vintage look te creëren naai je aan een T-shirt een col Claudine. Dit is een rond kraagje dat je apart kan kopen in de naaiwinkel. TIP 4: Denk twee keer na voor je een oude jeans weggooit. Met een beetje opzoekingwerk op het internet vind je fijne patroontjes om mee aan de slag te gaan. Broek wordt rok, sexy short of handige tas. TIP 5: Je kan meer met een mannenhemd dan je denkt! Zoek ‘What can you do with your boyfriend shirt’ op internet en laat je verbazen door de resultaten. (zie foto) TIP 6: Ook met stukjes kant (denk aan oma haar onderleggers) kan je aan de slag. Knip het decolleté uit een T-shirt en vervang het door een lapje kant. Ook het naaien van kant aan de onderkant van een vestje geeft een speels en hip effect. VK* ATELIERS - SINT-MARIASTRAAT 41 – MOLENBEEK T. 02 412 39 30


MICROMARCHÉ MICRO MARCHÉ BEGELEIDT CREATIEVE BRUSSELSE ONDERNEMERS. ZE DOMPELEN HEN ONDER IN DE UITDAGENDE ONDERNEMERSWERELD. HET IS GEEN EVIDENTE SECTOR, VANDAAR DEELT MM HAAR KNOWHOW EN HELPT MET HET NODIGE PAPIERWERK. NETWERKEN BLIJFT SUPER BELANGRIJK BIJ HET OPSTARTEN VAN EEN ZAAK OF LANCEREN VAN EEN PRODUCT EN DAARVOOR IS DE MARKTPLAATS DE PLACE TO BE. Micro Marché wil zich in de toekomst meer richten op toeristen. Unieke souvenirs van Belgische makelei, daarvoor moet je op de markt zijn. Een leuke traditie is dat de klanten met de ontwerper op de foto gaan. Wij spraken met Plumstyle, een creatieve madam en rasechte ‘marchant’ die al enkele jaren bij MM haar stand heeft.

DO IT YOURSELF (DIY) EIND JAREN ’50 DEED DE TERM DIY HAAR INTREDE. OM DE KOSTEN DE DRUKKEN OF GEWOON VOOR DE FUN, BEGONNEN MENSEN ZELF KLEREN TE HERSTELLEN OF HANDIGE VOORWERPEN IN ELKAAR TE KNUTSELEN. SINDS DE JAREN ‘70 IS DE DIY FILOSOFIE BINNENGEDRONGEN IN DE JONGERENCULTUUR MET HET ZELF PUBLICEREN VAN BOEKEN, MAGAZINES, ALBUMS. TEGENWOORDIG ZIJN ER WERELDWIJD FESTIVALS, WAAR JE HET MAKEN VAN ECOLOGISCHE, ELEKTRONISCHE EN ARTY OBJECTEN KAN AANLEREN. EEN JAAR GELEDEN WAS ER DE EERSTE DIY DAY IN BRUSSEL. Do It Yourself DAY wordt georganiseerd door vzw Restart. Ze willen zowel oud als jong op een speelse manier enkele alternatieven aanreiken om massaconsumptie tegen te gaan. Samen met Micromarché en Foire Savoir Faire organiseren ze op 26 januari 2013 een DIY Electronics Day en in de lente 2013 een DIY Garden Day. Ga zeker een kijkje nemen.

HTTP://WWW.DIYDAY.BE/ HTTP://FOIRESAVOIRFAIRE.ORG

TIP EEN PORTEFEUILLE UIT BRIK

Welke voordelen biedt Micro Marché? MM is een platform om klanten en andere creatievellingen te ontmoeten. Ik ben in 2007 in België aangekomen en ben toevallig de oprichter van MM tegen het lijf gelopen. Sindsdien werk ik veel professioneler. Je leert hier ook afstand te nemen van je werk en het door de ogen van anderen te bekijken.

“ Dankzij de sfeer van collectiviteit en solidariteit heb ik hier nieuwe technieken geleerd. ”

Hoe probeer je met de uitdagingen van de crisis om te gaan? Ik werk veel met recuperatiemateriaal. Alle stukken leer die hier hangen zijn afkomstig van oude kleren. Ik hou ervan om dingen een nieuw leven te geven. Mijn doel is rondom me een cirkel van mensen te creëren die geïnteresseerd zijn in mijn werk en me steunen. Ondertussen blijf ik doen wat ik graag doe. En dat is al heel wat in deze tijden. MICRO MARCHÉ - STEENKOOLKAAI 9 - BRUSSEL

KOKEN WANNEER JE PORTEMONNEE (BIJNA) LEEG IS? JE WILT EEN KEERTJE LEKKER KOKEN, MAAR NET DAN IS JE MAANDLOON BIJNA OP. DAAROM HEBBEN WIJ SPECIAAL VOOR JULLIE ENKEL TIPS VERZAMELD ROND GOEDKOOP KOKEN. TIP 1: Koop seizoensgroenten en fruit, het niet is niet enkel goedkoper, je ontdekt misschien nieuwe dingen. In januari en februari ga je best voor seizoensgroeten zoals aardappelen, aardpeer, paddenstoelen, pastinaak, pompoen, prei, rammenas, rode biet, rodekool, schorseneren, spruiten, ajuinen of witloof. TIP 2: Let goed op bij ‘superaanbiedingen’: soms zijn merkproducten met korting nog altijd duurder dan merkloze producten.  TIP 3: Steek de overschotjes in potjes in de diepvriezer. Op het einde van de week kan je er nog een lekker soepje mee maken. TIP 4: Misschien geen kooktip, maar wel een kooptip. Maak een winkellijstje voor je naar de winkel gaat. Wanneer je zonder lijstje gaat ben je geneigd veel meer te kopen dan nodig. TIP 5: Kook vers! Wanneer je kant en klaar maaltijden koopt ben je steeds meer geld kwijt.

TIP OVENSCHOTEL Het sociaal restaurant van de Vk* heeft voor jullie een receptje dat je kunt maken met weinig geld. Smakelijk! INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN: 1 kg witloof, 500 gram aardappelen in schijfjes, 2 uien, 400 gram gehakt, 2 eetlepels fijngehakte peterselie, 2 eetlepels paneermeel, 50 gram gerapte kaas BEREIDINGSWIJZE Was en snijd het witloof. Kook deze 10 min. Kook de aardappelschijfjes ook in 10 min gaar. Fruit de uien in wat boter en doe het gehakt erbij maak het met een vork los, en bak het gaar. Voeg er zout, peper en peterselie aan toe. Leg in een met boter bestreken ovenschotel een laagje aardappelplakjes, daarna een laagje witloof, daarop de helft van het gehaktmengsel, weer aardappelschijfjes, witlof en weer gehakt. Bestrooi met wat kaas en paneermeel en leg hier en daar een klontje boter. Zet de schotel onder een voorverwarmde grill van 200 graden om een bruin korstje te krijgen.

- knip de onder en bovenkant van je gereinigde en gedroogde brikje (melk, sap), maak het karton plat en draai de kanten naar binnen - plooi het karton in ongelijke delen: 1/3 en 2/3 - plooi vervolgens de kleppen (klep langs de buitenkant die de portefeuille sluit en klep langs de binnenkant die de onderdelen samenhoudt) - knip de zijdelingse kanten tussen de twee kleppen - glij de binnenste klep om de twee compartimenten samen te houden - Ziezo je portefeuille is gemaakt, je moet hem enkel nog sluiten door de buitenste klep te plooien. Om te zorgen dat hij gesloten blijft, gebruik een elastiek, een stuk velcro of een drukknopje. de overkant – 5


VK* AGENDA

Info en Tickets De Vaartkapoen Sint-Jozefstraat 14 T 02 413 04 10 9u00 – 17u30 www.vaartkapoen.be

Partners: leden van de gemeenschapsraad (zie colofon). CC Brussel, 22 gemeenschapscentra, Nederlandstalige cultuurdienst Molenbeek, BROM, Huis van Culturen en Sociale Samenhang, Citizenne, Foyer, Skinfama, Maison des Musiques, Beursschouwburg.

LEGENDE

WORKSHOPS

MUZIEK

VRIJDAG 25 JANUARI 2013 - 16u00

NL Deze avond is een culturele ontmoeting met enkele bekende kunstenaars uit Molenbeek die zich belangeloos inzetten voor de Syrische bevolking.

NL De crisis! Je kan geen krant openslaan of het woord staart ons in grote blokletters aan. En ook De Vaartkapoen moet inleveren. Immer goedlachs als we zijn, blijven we niet bij de pakken zitten en proberen we op een ludieke manier de crisis een stapje voor te zijn. Volledig in jaren 30 stijl schotelen we jullie tips, makeover, fotoshoot, heerlijke soep, een glas en vooral veel goede muziek voor. Iedereen is van harte welkom! Op het programma: Hapjes en drankjes, een woordje door de voorzitters, Cafésoiréé met muziek, foto & makeover, Apero & soepbar en een gratis concert van La Femme Belge.

CULTURELE SOLIDARITEITSAVOND SYRIE

IN DE WIJK

KIDS

VRIJDAG 11 JANUARI 2013 - 20u00

TE GAST

FR Cette soirée est une rencontre culturelle avec quelques artistes Molenbeekois qui s’engagent pour le peuple Syrien. Waar? De Vaartkapoen Prijs? 10 euro Taal? NL & FR WOENSDAG 16 JANUARI 2013 - 20u00

EXPO

LAMPE COMPAGNIE FRIEDA / 6+

FR La crise! Vous ne pouvez ouvrir un journal sans voir ce mot en majuscules. De Vaartkapoen perd aussi un pourcentage de son budget. Mais, nous sommes des grands optimistes, nous ne jetons pas l’éponge et nous essayons de trouver une manière ludique de surmonter cette épreuve. La soirée au thème “années 30” sera composée de conseils, des séances photos, de bonne soupe, d’un verre et surtout de la chouette musique. Tout le monde est le bienvenue!

FR La Compagnie Frieda rénove des lampes, les fait fonctionner, danser, rougir, agir et vieillir. Avec les objets ils créent un monde absurde où, poésie et comédie vont main dans la main. Un monde avec rythmé, sans mots et (si possible) beaucoup d'humour.

Waar? De Vaartkapoen Prijs? Gratis

NL Compagnie Frieda verbouwt lampen, laat ze werken, dansen, blozen, verlegen, boos en oud worden. Vertrekkend vanuit de objecten creëren ze intuïtief een absurde wereld waar poëzie en slapstick hand in hand gaan. Een wereld met ritme, zonder woorden en (als het even kan) veel humor.

WOENSAG 9 JANUARI 2013 — 14u30

Waar? De Vaartkapoen Leeftijd? Vanaf 6 jaar Prijs? 6 euro, CWB toegelaten Taal? Woordloos/sans mots

NL Rosie is met haar moeder verhuisd naar de andere kant van de stad. In het nieuwe appartementsgebouw, leert ze Moussa kennen. Waar haar papa is, weet Rosie niet. Samen met haar vriend Moussa trekt ze erop uit.

DINSDAG 17 JANUARI 2013 - 10u00

ROSIE EN MOUSSA, DE BRIEF VAN PAPA ’T ARSENAAL / 8+

FR Rosie a déménagé avec sa maman de l'autre côté de la ville. Dans le nouveau bâtiment d'appartements, elle fait la connaissance de Moussa. Elle ne sait pas où est parti son papa. Waar? Bozar studios, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel Leeftijd? Vanaf 8 jaar Prijs? 6 euro (cwb welkom) Taal? NL DONDERDAG 10 JANUARI 2013 - 13u00

ACTIE ZOEKT BURGER: GEVOELENS EN EMOTIES NL Workshop I : Identiteit en empowerment Praten met respect voor elkaars vaardigheden en erkenning van elkaars daden. Hoe een respectvolle omgeving bewerkstelligen waarbij expressie en initiatief worden aangemoedigd? FR Workshop I : Identité et autonomie Dans le respect des compétences des autres et en reconnaissant le mérite de ce qu’il fait. Favoriser un climat de respect où l’expression et l’initiative sont encouragées. Waar? De Vaartkapoen Prijs? Gratis, maar reservatie verplicht. Taal? FR 6 – de overkant

NIEUWJAARSRECEPTIE / LA FEMME BELGE

ACTIE ZKT BURGER: GEVOELENS EN EMOTIES

NL Er is iets wat ons allen bindt: onze menselijkheid, onze gevoelswereld. We kennen en herkennen allen de emoties vreugde, angst, woede, verbazing, afschuw. De workshop biedt een veilige context om te praten over emoties. Het geeft een taal om te communiceren over gevoelens, naast allerlei weetjes over het hoe en waarom van emoties. FR Il y a quelque chose qui nous lie tous : notre humanité, notre monde émotionnel. Nous connaissons et reconnaissons tous les mêmes émotions : la joie, la peur, la colère, la surprise, le dégoût. Le workshop offre un cadre sécurisé pour parler des émotions. Il fournit un langage pour communiquer ces sentiments. Waar? De Vaartkapoen Prijs? Gratis, maar reservatie verplicht. Taal? FR

VRIJDAG 1 FEBRUARI 2013 – 19u30

CLUTCH

NL De sound van Clutch kan men best omschrijven als “chugging blues riffs, punk rock grit, bombastic funk beats and raw, infectious vocals”. Volgend jaar in maart 2013 verschijnt hun nieuwe album "Earth Rocker" via eigen label Weathermaker Music. FR Clutch est un groupe de stoner rock américain qui mélange stoner rock, funk et heavy metal. Le groupe vient d'annoncer le titre de leur nouvel album "Earth Rocker" qui apparaîtra en Mars 2013 sur leur propre label Weathermaker Music. Waar? De Vaartkapoen Prijs? 12/15 euro


BEUKENOOTJE TWEEMAANDELIJKS KRANTJE VAN DIENSTENCENTRUM DE VAARTKAPOEN januari - februari 2013

1|2|13

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN Het nieuwe jaar kunnen we niet starten zonder jullie een prachtig en vreugdevol Nieuwjaar toe te wensen! 2013 heeft heel wat in petto om er een knaljaar van te maken. Sinds kort hebben we een plekje in De Vaartkapoen kunnen veroveren, dat we hebben omgedoopt tot het WelvaartcafĂŠ. Hier kan je elke namiddag terecht voor de meest uiteenlopende activiteiten: Een kaartje leggen, wat sporten op de hometrainer (fiets), of gewoon rustig wat televisie kijken en een boekje lezen. Dat een drankje mensen dichterbij elkaar brengt of gewoonweg gezellig is, hebben we ook dit jaar goed begrepen in het Lokaal Dienstencentrum. Naast een babbeltje met een kopje koffie, kan je vanaf nu ook lustig bijkletsen bij het degusteren van een speciaal biertje. Nog niet helemaal overtuigd? Wat dacht je van een tweewekelijkse filmvertoning op vrijdag. Om nog maar te zwijgen over creatieve workshops van tijd tot tijd, of wat hulp bij computergebruik en samen snuisteren in interessante lectuur. Wij staan paraat om ons enthousiasme te delen, elke namiddag van de week. We verwachten jou!

SPORT EN SENIOREN De conditie van senioren is niet altijd optimaal. Spijtig, want door gebrek aan fysieke conditie verhoogt de kans op ziekten en aandoeningen. Mensen met een slechte conditie zijn ook minder goed te been en dat kan dan weer de oorzaak zijn van valpartijen. UIT ONDERZOEK BLIJKT DAT DE CONDITIE EFFECTIEF AFTAKELT MET DE LEEFTIJD, MAAR VOORAL DAT DEZE AFTAKELING HET GEVOLG IS VAN TE WEINIG BEWEGING. Door voldoende te bewegen, kan men de conditie op peil houden. Dus mensen ouder dan 50 die voldoende bewegen, kunnen een betere conditie hebben dan mensen die jonger zijn, maar die nauwelijks fysiek actief zijn. Bovendien heeft bewegen en sporten heel wat voordelen voor senioren. Door regelmatig te bewegen, kan men taken langer zelfstandig uitvoeren en is men dus minder afhankelijk van anderen. Uithoudingstraining zorgt ervoor dat de eetlust gestimuleerd wordt

en dat voldoende mineralen, eiwitten en vitamines opgenomen worden. De zin naar een sigaret vermindert, waardoor de longcapaciteit terug toeneemt en ook het risico op aandoeningen van de luchtwegen vermindert. DOOR TE SPORTEN IN GROEP, KUNNEN ER NIEUWE VRIENDEN GEMAAKT WORDEN. Ook het geheugen wordt gestimuleerd. Bewegen werkt preventief voor allerlei ziektes. Bij overgewicht of suikerziekte is een progressief trainingsprogramma een belangrijk hulpmiddel. Bij andere aandoeningen, bv. hoge bloeddruk, botontkalking, hartziekten heeft regelmatige lichaamsbeweging een belangrijk en gunstig effect. Wij willen jullie stimuleren om meer te bewegen. Kriebelt het om te sporten? Kom dan eens een les uitproberen in De Vaartkapoen! Elke maandag is er Tai Chi en op donderdag seniorengym. (meer info p. 10)

Sinds kort hebben we een nieuwe enthousiaste collega Zineb. Zij staat in voor begeleidingen. Zo kan ze mee naar de dokter of mee boodschappen doen. Bovendien kan Zineb een ruit opnieuw laten blinken als geen ander. Ze komt dan ook graag helpen van maandag tot vrijdag, op afspraak. Voor 6,2 euro/uur staat ze aan je deurbel. Naast onze nieuwe collega, kan u ook nog steeds beroep doen op onze vertrouwde diensten. Hans Rietveld is een gediplomeerde masseur die bij ons massages geeft. Donderdag om de twee weken kan je hiervoor in de Vaartkapoen terecht. Tarief: 8 euro / 30 minuten. Schoonheidsspecialiste Carine verzorgt pedicure / manicure: 8 euro / 30 minuten, gelaatsverzorging (peeling, masker, 10 minuten gelaatsmassage): 10 euro.

MEER INFORMATIE OP: HTTP://WWW.CJSM.VLAANDEREN.BE/ GEZONDSPORTEN/SPORT/SENIOREN. HTM

beuke - 7


ACTIVITEITEN

TIP! SCHRIJF JE TIJDIG IN BIJ INNE VOOR ONZE ACTIVITEITEN!

Donderdag 10 januari – 14u00

PANNENKOEKENSLAG We vieren het nieuwe jaar met lekkere pannenkoeken en een dampende kop koffie! Waar: De Vaartkapoen Bijdrage: 2 Euro Inschrijven tot 9 januari

Dinsdag 22 januari – 12u15

THEATER I.S.M. LASSO: “EVERYBODY HAPPY?” Everybody Happy, een verhaal over innige liefde. Want Harry en Eva zijn geen willekeurige, verzonnen figuren, maar personages waar elke mens zich aan kan spiegelen. De kroon op het bestaan is voor velen het pensioen als appeltje voor de dorst. Wat als we die zoektocht naar geluk loskoppelen van het materiële? Een beklijvende en actuele vraag. Waar: Bozar, Ravensteinstraat 23, Brussel Bijdrage: 3 euro (broodje niet inbegrepen) Inschrijven tot 17 januari

Maandag 7 januari – 12u00

SOEPBEDELING Het lokaal Dienstencentrum zorgt tijdens deze koude periode voor een warme kop soep. Daklozen en kansarmen uit de buurt kunnen tussen 12u en 13u een gratis kop verse soep krijgen aan de Vk* caravan. Waar: De Vaartkapoen Bijdrage: Gratis

Vrijdag 25 januari – 16u00

NIEUWJAARSRECEPTIE Woensdag 16 januari – 12u40

OP SOLDENJACHT IN MECHELEN Mechelen is de ideale winkelstad: alles is perfect te voet te doen en grote ketens gaan zij aan zij met kleinere boetiekjes. Hopelijk kunnen we hier allemaal een koopje op de kop tikken! Waar: Starbucks (vlakbij de loketten in Brussel Centraal) Bijdrage: Treinticket Inschrijven tot 14 januari

De crisis! Je kan geen krant openslaan of het woord staart ons in grote blokletters aan. En ook De Vaartkapoen moet inleveren. Immer goedlachs als we zijn, blijven we niet bij de pakken zitten en proberen we op een ludieke manier de crisis een stapje voor te zijn. Volledig in jaren 30 stijl schotelen we jullie tips, makeover, fotoshoot, heerlijke soep, een glas en vooral veel goede muziek voor. Iedereen is van harte welkom! Op het programma: Hapjes en drankjes, een woordje door de voorzitters, Cafésoiréé met muziek, foto & makeover, Apero & soepbar en een gratis concert van La Femme Belge. Waar: De Vaartkapoen Bijdrage: Gratis

beuke - 8


saveurs du palais’ wordt topkok Hortense Laborie gevraagd door de Franse president om zijn privékok te worden. In het Elyséé ondervindt ze eerst veel jaloezie van het aanwezige personeel. Maar met haar kookkunst weet ze hen stuk voor stuk voor zich te winnen. Er blijken echter nog andere obstakels. Waar: Kinepolis Brussel, Eeuwfeestlaan 20, Laken Bijdrage: 8 euro Inschrijven tot 8 februari Vrijdag 22 februari – 11u40

CONCERT DE MUNT – ISM SOCIAAL PROGRAMMA DE MUNT: EEN BRUG TUSSEN TWEE WERELDEN

Woensdag 30 januari – 8u40

LIEREKE PLEZIEREKE We hernemen deze uitstap omdat de vorige keer niet is kunnen doorgaan wegens de treinstaking. In de voormiddag zullen we een bezoek brengen aan de Zimmertoren, de trots van Lier. Daar hangen een aantal bijzondere uurwerken. In het gebouwtje naast de toren kan je de wonderklok bewonderen. Deze klok werd gebouwd voor de wereldtentoonstelling 1935 in Brussel. De lunch zal doorgaan in sociaal restaurant ‘Kome Nete’. In de namiddag kunnen we de stad verder verkennen en is er zeker tijd voor een warme koffie en ontspanning. Waar: Starbucks (vlakbij de loketten in Brussel Centraal) Bijdrage: 9 euro (inclusief inkom + lunch) Inschrijven tot 28 januari

Woensdag 6 februari – 13u / 13u30

EXPO JUBELPARKMUSEUM PRINSES MARIE-JOSÉ, TUSSEN BELGIË EN ITALIË EEN KONINKLIJKE GARDEROBE

Maandag 25 februari – 15u

BOWLING Het moment is weer aangebroken om een balletje te rollen. We trekken naar bowling Bowlmaster in Molenbeek. Lachen verzekerd! Waar: Bowlmaster, August Van Zandestraat 45, Molenbeek Bijdrage: 2 euro / spel + 1,2 euro / huur schoenen Inschrijven tot 22 februari

Dinsdag 5 februari – 11u30

THEATER KVS I.S.M. LASSO: “SCHITZ”

Waar: KVS Bijdrage: 3 euro (broodje inbegrepen) Inschrijven tot 1 februari

Waar: De Munt, Muntplein, Brussel Bijdrage: Gratis Inschrijven tot 20 februari

Marie-José (1906-2001) was de dochter van koning Albert I en koningin Elisabeth van België. Onder invloed van haar moeder groeide deze prinses op in een kunstminnende en muzikale omgeving van hoog niveau. De tentoonstelling wekt de glamourwereld van toen weer tot leven en plaatst die in een tijd waarin het publieke optreden deel uitmaakte van de politieke strategie. Waar: De Vaartkapoen of Jubelparkmuseum Bijdrage: Gratis Inschrijven tot 4 februari

Het stuk laat zich in één slagzin vatten: niets heeft nog waarde, alles heeft alleen maar een prijs. Het blijft in de familie, maar tegelijk spreekt Schitz over de wereld. L’humour, c’est quand on rit quand même. Om het geheel nog wat aan te dikken, doet Schitz een beroep op de truken van het cabaret: liedjes en dik aangezette kostuums. Hoe vettiger, hoe prettiger.

Belgisch hedendaags programma - Koperkwintet van de Munt.

Dinsdag 12 februari – 13u30

CINEMA 60+: LES SAVEURS DU PALAIS We trekken naar Kinepolis voor de cinema 60+. Zoals in het verleden is gebleken, krijgen we hier een aangename middag voorgeschoteld. Eerst krijgen we een film te zien, nadien volgen een lekkere kop koffie en een stukje cake. In de film ‘Les beuke - 9


DE MENU Maandag 07/01

Maandag 21/01

Woensdag 06/02

Vrijdag 22/02

Spiering met groenten en aardappelen

Kippenbil met groentenmix en aardappelen of rijst

Hachis parmentier

Visfilet à la florentine of Marokkaanse linzen met rundsvlees

Dinsdag 08/01 Chicon gratin Woensdag 09/01 Couscous met kip en groenten Donderdag 10/01 Steak pepersaus of spek met broccoli Aardappelen/frieten/kroketten Vrijdag 11/01 Pangasiusfilet of Marokkaanse linzen en aardappelen

Dinsdag 22/01

Donderdag 07/02

Maandag 24/02/2013

Pot au feu met aardappelen

Steak of braadworst met basilicum Aardappelen/frieten/kroketten

Woensdag 23/01

Vrijdag 08/02

Dinsdag 25/02

Tajine kefta en groenten

Victoriabaars of couscous met kip

Chicon gratin

Donderdag 24/01

Maandag 11/02

Woensdag 26/02

Steak met hollandaisesaus of cordon bleuAardappelen/frieten/kroketten

Tajine met kip en groenten

Lasagne

Dinsdag 12/02

Donderdag 27/02

Waterzooi van kip

Steak provençale of cordon bleu Aardappelen/frieten/kroketten

Vrijdag 25/01 Tilapiafilet of samosa

Maandag 14/01

Maandag 28/01

Varkensgebraad met wortelstoemp

Kalfsblanquette met aardappelen

Dinsdag 15/01

Dinsdag 29/01

Lasagne

Woensdag 13/02

Lamsragoût met aardappelen

Vrijdag 28/02

Tagliatelle met zalm Donderdag 14/02

Visfilet met bieslooksaus of Marokkaanse linzen

Spaghetti carbonara

Steak béarnaise of stoofvlees Aardappelen/frieten/kroketten

Maandag 03/03

Woensdag 16/01

Woensdag 30/01

Vrijdag 15/02

Tandoori rijst met kip

Vis met bieslooksaus en aardappelpuree Visfilet of spiering met spinaziestoemp

Donderdag 17/01

Donderdag 31/01

Maandag 18/02

Varkenslapje met erwten en aardappelen

Steak archiduc of kippenwit Aardappelen/frieten/kroketten

Steak salade of hamburger Aardappelen/frieten/kroketten

Witte en zwarte pensen met appelmoes en aardappelen

Woensdag 05/03

Vrijdag 18/01

Vrijdag 01/02

Dinsdag 19/02

Victoriabaars of balletjes met groene kool en aardappelen

Pangasiusfilet of kippenwit met prinses- Vogeltjes zonder kop met erstjes en senboontjes en aardappelen worteltjjes en aardappelen

5 EURO/ MAALTIJD

5,50 EURO MAALTIJD AAN HUIS (SOEP/HOOFDGERECHT/DESSERT)

Spaghetti bolognaise Dinsdag 04/03

Basmatirijst met kip

Maandag 04/02

Woensdag 20/02

Vegetarische lasagne

Vis met gratin dauphinois

Dinsdag 05/02

Donderdag 21/02

Kip curry met aardappelen

Steak archiduc of varkenskotelet Aardappelen/frieten/kroketten

Donderdag 06/03 Steak sla/tomaat of hamburger Aardappelen/frieten/kroketten Vrijdag 07/03 Victoriabaars of kip Mwambe

PRAKTISCHE INFO WIE ZIJN WIJ?

Ingrid Verhoeven: Dienstencentrumleidster Inne Eeckhout: Activiteiten dienstencentrum & sociaal restaurant Greta Vanderlinden: Coördinatrice sociaal restaurant Jean Pierre Ngolo-Mingi, Assumpta Urujeni, Touria Sousi en de keuken ploeg (art.60) Felix Gijbels: Coördinator vervoerdienst Welvaart vervoer Fatima El Aroussi: Medewerkster vervoerdienst Welvaart vervoer En een ploeg chauffeurs met vast en tijdelijk contract (art.60) Gwen de Jaeger: Coördinatrice Vk*-ateliers Chantal Ngimbi Foko: Styliste Latifa Bouzeya: Omkadering retouchedienst En een ploeg retoucheuses/eurs in een tijdelijk contract (art.60 en DPS) WAT DOEN WIJ?

Hulp aan huis: Van maandag tot vrijdag op afspraak Administratieve hulp: Van maandag t.e.m. vrijdag op afspraak Schoonmaak vensters: van maandag tot vrijdag op afspraak. Prijs: 6,20 euro/uur Pedicuredienst: Om de veertien dagen op maandag, vanaf 8u30 op afspraak. Elke woens dag, vanaf 9u30 op afspraak. Prijs: 8 Euro Kappersdienst: Elke dinsdag op afspraak. Prijs tussen 7 en 30 Euro Manicure, epileren en Woensdag Prijs: 8 Euro gelaatsverzorging: Massagedienst: Om de veertien dagen op donderdag namiddag. Prijs: 8 euro/30min beuke - 10

Klusjesdienst: i.s.m. Buurthuis Bonnevie. (U dient in aanmerking te komen voor sociale tarieven.) Wasserette & strijk: Wassen en drogen. Prijs: 3,50 euro/ machine – 6 euro (incl. vervoer). Strijken: prijs tussen 0,25 en 4,40 euro/kledingstuk. (leveren & ophalen was/strijk in Vk*ateliers. Noteer duidelijk (voor)naam, telefoon en adres, alsook inhoud levering en of het moet gewassen en/of gestreken worden) Retouchedienst: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Verzamelen kleding: In Vk* ateliers kan iedereen zijn oude kleding deponeren. Ophalen is mogelijk. Boodschappendienst: Elke vrijdag tussen 9u-11u samen met het busje naar de winkel. Alle klanten worden thuis opgehaald en afgezet. De winkels variëren naargelang de vraag. Prijs: 4 euro. Elke woensdag tussen 10u-11u kan u alleen naar de winkel met de auto. Prijs: 4 euro + 1,25 euro/kwartier extra Vervoersdienst: Prijs per rit: 2,5 Euro. Heen en terug: 5 Euro. Vraag naar onze klanten kaart. De 7de rit is gratis. Overkant/Beukenootje: Gratis infoblad, gratis verzending. Tai Chi 50+: Elke maandag van 13u30 tot 14u30. Prijs: 2 euro/les Turnen 50+: Elke donderdag van 9u tot 10u. Prijs: 2 Euro/les. Programma: sit-gym en zachte oefeningen op muziek Aquagym 50+: Elke maandag van 12u tot 13u in het zwembad van Molenbeek, Van Kalkstraat 93. Prijs: 3 Euro

Activiteiten: Het Dienstencentrum biedt wekelijks uitstappen en informatieve namidda- gen aan. Zie kalender. Welvaartcafé: Elke namiddagkan je in de Vaartkapoen terecht voor een tas kof fie, computerbegeleiding, tv kijken, babbelen, bier drinken, … Regelmatig filmvertoningen en creatieve ateliers. Restaurant en catering: Lekker en gezond eten voor 5 euro. Levering aan huis voor 5,5 euro.Wie een WIGWE-attest kan voorleggen van de mutualiteit, betaalt 3,5 of 4 euro.

DIENSTENCENTRUM DE VAARTKAPOEN Schoolstraat 76 1080 Sint-Jans-Molenbeek T. 02 413 04 10 F. 02 410 57 52

WELVAARTVERVOER Sint Mariastraat 41 1080 Sint-Jans-Molenbeek T. 02 412 39 20 felix.gijbels@vgc.be

VK*ATELIERS Sint-Mariastraat 41 1080 Sint-Jans-Molenbeek T. 02 412 39 30 vkateliers@vgc.be Een lokaal dienstencentrum heeft als opdracht hulpbehoevenden te helpen in het zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven en wonen. Wij bieden diensten (zowel in De Vaartkapoen als aan huis) en activiteiten aan. vormgeving: www.bekvis.be


ZONDAG 3 FEBRUARI 2013 – 15u00

MANNENKOOR HOMMEROS NL Mannenkoor Hommeros laat tijdens dit concert de helden uit de Ilias van de Griekse dichter Homeros herleven.

FR Le choeur d’homme Hommeros fait revivre les héros de l’Ilias du poète grecque Homeros. Waar? Sint-Barbarakerk, Hertogin van Brabantplein Prijs? 11,20/9,20 euro (CWB welkom)

FR Ultima Vez a reçu une carte blanche pour programmer un week-end avec Mauro Pawlowski au Vk*, à l’AB, au Beursschouwburg et à l’ Atelier Claus. Ils présentent, en février 2013, un programme de fête mutuel. Dans chacun de ces lieux seront programmés des concerts, agrémentés de danses et d'autres initiatives. Waar? De Vaartkapoen Prijs? Te confirmeren

FR Soirée-débat 2: Diversité et Religion Thierry Limpens est un chercheur à l'Université de Gand et de Louvain. Il s'intéresse principalement à l'Islam et au monde musulman en Afrique et dans la société occidentale. Etant une voix engagée de la communauté musulmane, il se penchera sur la façon dont il voit l'Islam évoluer en tant que communauté religieuse, qui contribue à une diversité renouvelée et qui travaille sur l'éducation interculturelle et les droits des femmes. Waar? De Vaartkapoen Prijs? Gratis Taal? NL & Fr

DONDERDAG 8 FEBRUARI 2013 – 19u00

ACTIE ZKT BURGER – OPEN PLATFORM NL Gespreksavond: Kunst en Diversiteit Op deze avond zullen we nadenken over de plaats van kunst in onze maatschappij. Met Mohamed Benaji, Nienke Reehorst, Anne Querenjean en Malika Saissi…. FR Soirée-débat 1: Art et Diversité Ce débat nous permettra de réfléchir sur la place de l'art dans notre société. Les intervenants présents seront Mohamed. Ensemble avec Mohamed Benaji, Nienke Reehorst, Anne Querenjean et Malika Saissi.

WOENSDAG 27 FEBRUARI 2013 – 20u00

ACTIE ZKT BURGER OP CAFE / PITCHO & HANS VAN DEN BROECK

Waar? De Vaartkapoen Prijs? Gratis Taal? FR & NL

ZATERDAG 16 FEBRUARI 2013 – 15u00

NL In verschillende cafés nodigen we telkens twee Brusselse artiesten uit. Ze ontmoeten elkaar voor het eerst en vanuit die ontmoeting creëren ze samen iets nieuw. Deze keer is het de beurt aan rapper en muzikant met Congolese roots Pitcho en choreograaf en artistiek leider van danscompagnie SOIT Hans Van den Broeck. Stand-up comedien Ramzi Zerqane gaat nadien met beide heren in gesprek.

NL In verschillende cafés – elk met hun eigenheid en specifiek publiek – nodigen we telkens twee Brusselse artiesten uit. Ze ontmoeten elkaar voor het eerst en vanuit die ontmoeting creëren ze samen iets nieuw. Het resultaat van hun artistieke uitwisseling tonen ze in café Averroes. Taha Adnan, dichter van o.a. Je Hais L’Amour / Akrah el hob  en Nele Van den Broeck, actrice en muzikante, wagen zich aan het eerste café in de reeks. Stand-up comedian Ramzi Zerqane gaat met het duo in gesprek.

FR Dans différents cafés - avec leurs spécificités et leurs publics - nous invitons deux artistes Bruxellois. Ils se rencontrent pour la première fois pour créer quelque chose de nouveau. Le résultat de leur échange artistique y sera exposé. Cette fois, c'est au tour du rappeur et musicien Pitcho avec des racines congolaises et du chorégraphe et directeur artistique de la compagnie de danse SOIT Hans Van den Broeck. Comedien Ramzi Zerqane entre en conversation avec le duo.

FR Dans différents cafés - avec leurs spécificités et leurs publics - nous invitons deux artistes Bruxellois. Ils se rencontrent pour la première fois pour créer quelque chose de nouveau. Le résultat de leur échange artistique y sera exposé. Taha Adnan, poète qui a écrit, entre autre, "Je Hais L’Amour" et Nele Van Den Broeck, actrice et musicienne, seront les premiers dans cette série d’Action cherche citoyen au café. Comedien Ramzi Zerqane entre en conversation avec le duo.

Waar? Italo-Belge, Delaunoystraat 29 Prijs? Gratis Taal? NL, FR, EN & AR

ZONDAG 10 FEBRUARI 2013 – 20u00

CALEIDOSCOOP SOLIDAIR MET PALESTINA NL Een culturele avond met hapjes, animaties, modeshow, muziek en optredens op initiatief van de vrouwen van Caleidoscoop. Caleidoscoop nodigt alle vrouwen en hun kinderen uit voor een warme solidariteitsavond ten voordele van projecten in Palestina. FR A l’initiative des femmes de Caleidoscoop, une soirée culturelle avec des bonnes choses à grignoter, des animations, un défilé de mode et des performances. Caleidoscoop invite toutes les femmes et leurs enfants pour une soirée de solidarité au profit des projets en Palestine. Waar? De Vaartkapoen Prijs? Gratis

ACTIE ZKT BURGER OP CAFE / TAHA ADNAN & NELE VAN DEN BROECK

Waar? Averroes, Leopold II laan 95, Molenbeek Prijs? Gratis Taal? NL, FR & AR DONDERDAG 22 FEBRUARI 2013 – 19u00 VRIJDAG 15 FEBRUARI 2013 – 19u30

ACTIE ZKT BURGER – OPEN PLATFORM

NL Ultima Vez kreeg carte blanche om samen met Mauro Pawlowski een weekend te programmeren in de Vk*, de AB, de Beursschouwburg en Atelier Claus. Daar stellen ze in februari 2013 een gemeenschappelijk feestprogramma samen. Concerten, eigen aan die verschillende huizen, worden gemengd met dansvoorstellingen en andere initiatieven.

NL Gespreksavond 2: Diversiteit en Religie Thierry Limpens is onderzoeker rond Islam en de moslimwereld aan de universiteit van Gent en van Leuven. Als geëngageerde stem uit de moslimgemeenschap, zal hij reflecteren over hoe hij de islam als religieuze gemeenschap ziet evolueren en bijdragen tot een vernieuwde diversiteit die zich inzet ten aanzien van intercultureel onderwijs, van vrouwenrechten en het afblokken van extremisme.

ULTIMA VEZ

ZATERDAG 2 MAART 2013 – 19u00

MUSEUM NIGHT FEVER NL Tijdens Museum Night Fever, stellen een heleboel Brusselse musea tot een stuk in de nacht hun deuren open. Veel jong volk en een grensverleggend programma dat expo, muziek, performance, video, workshops en DJ’s mixt tot een straffe en schuimende wintercocktail. Je kan de Vk* terugvinden in het Belvue Museum met een label night van Unday Records, met Flying Horseman, Blackie & The Oohoos et Imaginary Family FR Museum Night Fever, c’est toute une série de musées bruxellois ouverts jusqu’aux petites heures, un public jeune et un programme hors des sentiers battus: un cocktail hivernal fort et mousseux d’expos, concerts, performances, vidéos, ateliers et DJs! Le Vk* sera présent au Musée Belvue avec un label night de Unday Records Label Night avec Flying Horseman, Blackie & The Oohoos et Imaginary Family Waar? BELVue Museum, Paleizenplein 7, 1000 Brussel Prijs? Museum Night Fever-pas - 8/13 euro www.museumnightfever.be de overkant – 11


DE STRAAT: DE NINOOFSE STEENWEG DIT KEER TROTSEREN WE DE IJSKOUDE WIND, EN TREKKEN EROP UIT RICHTING HET WESTSTATION. DAAR AANGEKOMEN, SLAAN WE DE NINOOFSESTEENWEG IN. WANNEER WE BIJ DE EERSTE DEUR AANBELLEN, TOONT DE WINTER ZIJN WARE GELAAT EN BEGINT HET TE SNEEUWEN. ONZE VRAAG VAN DE DAG LUIDT DAN OOK: “WAT DOET U TIJDENS DEZE KOUDE EN GURE REGENACHTIGE WINTERDAGEN?”

NR. 178 B: OKIOLA VASIL Ik ga heel vaak naar de Franse les. Het slechte weer kan me op zich dus niet zo veel schelen.

NR. 115: LEONARDO BETLEM VAN ‘CORDONNERIE DE LA DUCHESSE’ Tijdens de week moet ik werken, hier als schoenmaker. Maar in het weekend blijf ik, zoals alle mensen bij slecht weer, graag binnen. Mijn vrouw en ik lezen dan samen de krant, kijken wat televisie en we breien natuurlijk ook wat (lacht)! Over het algemeen gaan er op winterdagen als deze ook minder klanten naar de schoenmaker. NR. 137: ALEX MAES Ik ben nog student en zit in het laatste jaar van de middelbare school. Het zijn nu examens, dus dit weer is een goede gelegenheid om te studeren! Anders, als ik niet naar buiten kan, speel ik Playstation of kijk ik wat televisie. Verder lees ik ook wel graag een boek of speel ik gezelschapsspelletjes. Tijdens slecht weer is het ook het ideale moment om te kuisen hè! Allez, niet voor mij, maar voor mijn moeder (lacht)!

Hassan Maross

Alex Maes

NR. 121: HASSAN MAROSS VAN ‘COIFFURE XXIIÈME SIECLE’ Ik werk bijna elke dag hier in het kapsalon. Als ik toch eens wat vrije tijd heb, en het is zulk slecht weer, ga ik gewoon ergens naartoe waar het warm is. Ik woon boven het kapsalon, dus tijdens een vrij moment ga ik bijvoorbeeld naar het café hier tegenover. NR. 117: CHAIMA AKAMI Als het slecht weer is, speel ik graag op de PSP of kijk ik televisie. Mijn mama kookt dan intussen iets lekkers! NR. 200: FATIME HAXHIJA Ik werk zeven op zeven, dus ik ben altijd hier in de frituur. Ik heb bijna geen vrije tijd, dus het maakt me niet zoveel uit of het nu slecht weer is of niet. Ik merk wel een verschil aan het aantal klanten. Bij slecht weer is het hier veel rustiger, zoals vandaag. NR. 1: POP DANA VAN ‘CAFÉ LE METRO’ Werken in een café maakt het hoofd moe, dus ik slaap graag uit in het weekend. En met dit regenachtig weer gaat dat natuurlijk veel makkelijker.

12 – de overkant

Leonardo Betlem


INTERVIEW

Leen De Grave © Marianne Hommersom

ACTIE ZKT BURGER OP CAFE EEN GESPREK MET TAHA ADNAN EN LEEN DE GRAEVE BEGIN FEBRUARI TREKT DE VAARTKAPOEN MET ACTIE ZKT BURGER DE STRAAT OP EN DE BUURTCAFÉS IN. IN DE KANAALZONE ZOEKEN WE DE MOLENBEEKSE EN BRUSSELSE BURGER OP AAN DE BAR EN SERVEREN HEN TUSSEN POT EN PINT EEN HAPJE CULTUUR. TWEE ARTIESTEN ONTMOETEN ELKAAR. VANUIT HUN VERSCHILLENDE ACHTERGRONDEN EN ARTISTIEKE UITWISSELING ONTSTAAT NIEUWE INSPIRATIE. HET RESULTAAT VAN DEZE SAMENWERKING TOONT HET ARTIESTENDUO OP CAFÉ. NADIEN GAAT STAND-UP COMEDIAN RAMZI ZERQANE MET DE MAKERS IN GESPREK: HOE IS HET TOT EEN PRODUCT GEKOMEN? WELKE EVIDENTIES ZIJN VERLATEN OF OMARMD? HOE VERLIEP HET SAMENWERKEN, ZIJN ER BRUGGEN GESMEED OF NET IN VRAAG GESTELD? Op 16 februari wagen Taha Adnan, dichter van o.a. Je Hais L’Amour / Akrah el hob en Nele Van den Broeck, actrice en muzikante, zich aan het eerste Actie zkt Burger op CAFE in de reeks. De daaropvolgende maanden vinden we ook Pitcho, Hans Van den Broeck, Koen Monserez, Amid Chakir, Kadi Abdelmalek, Peter Vandenbempt en Leen De Graeve terug op café. Zij zullen in duo kleine artistieke acties brengen in Walvis, Averroes, Italo-Belge, Orient Palace, Café de la Rue en Rits Café. We polsten alvast even bij dichter Taha Adnan en theatermaakster Leen De Graeve wat voor hen het belang is van Actie zkt Burger. Leen De Graeve: Dit project breekt met alles. Het breekt o.a. de grens tussen ‘elitair en populair’ en ‘man en vrouw’. Ik vind dat er niet veel projecten zijn die hierin slagen. Dit project wel, zelfs nu al. Dat de deelnemende makers elkaar ontmoeten en een samenwerking aangaan is op zich al veel. Brussel is een immens grote chaos, interessant maar ook moeilijk te doordringen. Het is dus heel belangrijk om te investeren in projecten die ontmoetingen stimuleren. De toekomst is belangrijker dan het verleden en daarvoor is ontmoeting nodig, en vooral praten over een toekomst. Want uit een ontmoeting kan je iets nieuws halen en inspiratie vinden voor de toekomst.

Taha Adnan doden, zoals dat wel eens is op café, maar we gaan haar proberen te reanimeren met kunst. Voor mij is dit project er om kunst te democratiseren. Vooral bij literatuur wordt snel gedacht dat het iets is voor ‘dikke nekken’. Wij zeggen; ‘Nee, het is voor iedereen!’. We gaan onze artistieke actie ook brengen in zeer uiteenlopende cafés met een heel ander publiek. Dat is een leuke uitdaging. Ik, een dichter uit Brussel en afkomstig uit Marokko, ga samenwerken met Nele Van Den Broeck, een muzikante en actrice uit Gent. Zo vervult Brussel haar rol als hoofdstad, haar rol als draaischijf voor alles wat creatie betreft. Via de artistieke uitwisseling binnen Actie zkt Burger op CAFE gaan we deze rol bevestigen. Waar gaan jullie zoal op café? Taha: Ofwel kan je me vinden in El Metteko en anders Roi des Belges. Maar ik ontdek ook graag andere plaatsen als mensen me iets voorstellen. Door de week ga ik vaak naar Averroes, op de Leopold II laan, dat is makkelijk omdat het recht tegenover mijn werk is en het is er aangenaam vertoeven. Leen: Ik vind Italo-Belge in de Delaunoystraat een tof café! TAHA ADNAN & NELE VAN DEN BROECK Wanneer? Za 16 februari 2012 om 15u Waar? Averroes, Leopold II laan 95, Molenbeek Taal? NL, FR & AR Prijs? Gratis PITCHO & HANS VAN DEN BROECK Wanneer? Wo 27 februari om 20u Waar? Italo-Belge, Delaunoystraat 29, Molenbeek Taal? NL, FR, EN & AR Prijs? Gratis FR ACTION CHERCHE CITOYEN AU CAFÉ À MOLENBEEK Dans plusieurs bars - chacun avec leur personnalité et leur public spécifique - nous invitons les esprits créatifs de Bruxelles. Ils montrent une esquisse, un monologue, un poème, une chanson, une exposition, une analyse. Nous demandons à ce qui les motive, inspire et s'engage dans cette ville. Les spectateurs assis dans un café proche de l'acteur qui peut conduire à des interactions surprenantes.

Taha Adnan: Tijdens literaire avonden breng ik poëzie aan een ingewijd publiek, mensen die met literatuur bezig zijn. Binnen dit project is het de uitdaging om kunst naar een totaal ander publiek te brengen en dat binnen een onverwacht kader. Het is publiek dat niet geïnformeerd of voorbereid is. In het café zullen mensen aanwezig zijn die gewoon iets drinken en niet op de hoogte zijn van wat er gebeurt. Je daagt je publiek dus uit. Wij gaan de tijd niet

de overkant – 13


VK* KIDS INFO EN TIPS VOOR MOLENBEEKSE KETJES

Zeyneb

Ze is een grote president. Of de baas van een IBO. Ze draagt ook altijd een sjaaltje. Ik denk dat haar naam ‘Anna’ is.

Ik ken die mevrouw niet. Maar ik denk wel dat ze heel veel kindjes heeft. Ze is niet lief en roept heel veel. Ze kan zich goed boos maken.

M

Yasmine

9/01 ROSIE EN MOUSSA / 't Arsenaal / 8+ ·—· 16/01 LAMPE / Compagnie Frieda / 6+ ·—· 27/02 LES CRAYONS DE LA FAMILLE / 4+

IE D E B G L AG

Halima

Tijdens de krokusvakantie kunnen de kids van Molenbeek en omstreken zich weer helemaal uitleven tijdens de speelweek van IBO ‘De Verliefde Wolk! Van 11 t.e.m. 15 februari. Voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar! Meer info? www.vaartkapoen.be of 02/410.87.12

14 – de overkant

Zij werkt heel veel. Ze moet duizend papieren invullen per dag. Na haar werk eet ze altijd een grote salade. Ze lust ook heel graag patatjes.

Walid Deze vrouw schrijft boeken. Ze verzint griezelige verhalen. Ze heeft al een beetje wit haar. Later zullen al haar haren grijs worden.

Mia

SPEELWEEK

K OC

THEATER VOOR KIDS Check de Vk*agenda voor meer info!

DE KINDERBLIK

Leon

Elsa

Dit is een dikke mevrouw. Voor haar werk moet ze veel trouwen. Ze draagt altijd mooie trouwkleedjes en kust ook heel veel mensen

Ze heeft een grote zaal waar je kan dansen. Ik denk dat ze heel veel houdt van goud. Ze heeft graag blinkende dingen. Misschien verkoopt ze ook wel dansschoenen.

Max

Noor

Dat is Maggie De Block. Ze is de minister van migratie. Ik weet dit omdat ik haar al eens gezien heb op televisie. Ze helpt de mensen zonder huis.

Deze mevrouw heeft een heel groot bureau. Ze praat heel veel met oma’s aan haar bureau. Ik denk dat ze praten over iemand die dood is.

Dat is een mevrouw die heel veel Chinese vrienden heeft. Veel van haar vrienden zijn pikkendieven, daar ben ik zeker van.

Emi Ze werkt in een kasteel. Ze kan goed typen op de computer en houdt van eten. Waarschijnlijk eet ze altijd patatjes met vlees, en ook fruit. Als huisdier heeft ze een giraffe.

WELK EZELTJE SCHENKT HET MEESTE MUNTJES?


ADVERTENTIES

de overkant – 15


DE ACHTERKANT

Lieven Soete, workshop Vierwindenschool

OPROEP! Wil jij ook graag jouw kunstwerk op DE ACHTERKANT? Laat ons dan iets weten via overkant@vgc.be. COLOFON CONTACTPERSONEN

Herlinde Swinnen Yannick Bochem Malika Saïssi Sara Corsius Erik Valenteyn Carolien Moens Bert De Bock Wouter Claessens Ingrid Verhoeven Katrien Lauwers Inne Eeckhout Ingrid Verhoeven Greta Vanderlinden Gwen de Jaeger Felix Gijbels

LEDEN GEMEENSCHAPSRAAD

Centrumverantwoordelijke Cultuurfunctionaris / Vk*art Caleidoscoop Vk*concerts Infrastructuur Buitenschoolse 0pvang (IBO) Coach IBO Vierwinden Coach IBO Havenwijk Lokaal Dienstencentrum (LDC) LDC Thuishulp LDC Activiteiten Sociale economie Sociaal restaurant Vk*ateliers Welvaartvervoer

COLOFON

CONTACTGEGEVENS

De Overkant is een tweemaandelijkse uitgave van GC De Vaartkapoen.

De Vaartkapoen Schoolstraat 76 1080 Sint-Jans-Molenbeek T. 02 413 04 10 F. 02 410 57 52

Redactie / Bert De Bock, Bram Fret, Carolien Moens, Chantal Peeters, Inne Eeckhout, Karel Cousy, Ruth Flikschuh, Yannick Bochem & Yoko Theeuws Lay-out / www.bekvis.be Drukkerij / Sintjoris Oplage / 3000 ex. V.U. Herlinde Swinnen Schoolstraat 76 1080 Sint-Jans-Molenbeek 16 – de overkant

Leden gemeenschapsraad / Vereniging van Marokkaanse Jongeren, Jeugdhuis Centrum West, Chiro Jijippeke Molenbeek, Gezondheidshuis De Brug, Geneeskunde voor het Volk Renfort, K.T. De Zuidstar, Buurthuis Bonnevie, Hoog Maritiem vzw, Marianne, Regionaal Integratiecentrum Foyer, Christenen voor het Socialisme, Masereelfonds Molenbeek, Davidsfonds Molenbeek, H.V.V. – OVM Molenbeek, West-In Molenbeek, Inyange, Marandy vzw, Huis van Culturen en Sociale Samenhang, P.A.R.T.123 vzw, Met-X, Parochies 51 Karel/Goede Herder/Verrijzenis, Zaalvoetbalclub Vaartkapoen, St. Jozefschool, OKRA, Hulp en Vermaak, Grijze Geuzen, Herman Teirlinckbond, Fietsersbond Molenbeek, VVKSM – SCOGIMO, vzw Smoners, De Boekenmolen, Curieus, Merhaba vzw, BON vzw, Tennisschool Sport & Spel, Collectief Au Quai, Palestina Solidariteit

www.vaartkapoen.be devaartkapoen@vgc.be

Overkantjanfeb  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you