Page 4

CALEIDOSCOOP-activiteiten

Vrouwenwerking Caleidoscoop, een organisatie door en voor vrouwen. Doorheen allerlei vrijetijds- en vormende activiteiten worden vrouwen bewust van zichzelf en hun plaats in de samenleving.

Internationale vrouwendag Op 8 maart maakten wij een rijk gevulde dag vol emotie mee. Verschillende activiteiten met een aantal vrouwen uit diverse domeinen (business – politiek – artistiek – huisvrouw – cinema) werden naar voren geschoven. Omdat wij ons ervan bewust zijn dat de huisvrouw vaak naar de achtergrond wordt geschoven, lieten wij haar op deze vrouwendag ook aan het woord. Zij kon haar ervaring delen over wat zij dagelijks meemaakt. Vooraleer de verschillende vrouwen aan het woord kwamen, konden we kijken naar een stukje film. Daarin kwam een geëmigreerde vrouw aan het woord die haar persoonlijk parcours als vrouw voorstelde. In de film werd getoond hoe ze erin sloeg een vereniging op te richten voor vrouwen. Ze vertelde dat de vrouwen uit de vereniging op een dag onderzochten hoeveel ze uitbetaald zouden worden als huisvrouw die haar huiselijke

6

taakjes doet (strijken, koken, algemene huishoudelijke taken…). Ze kwamen aan een totaal van 2100 euro per maand. Dit om te zeggen dat het huishoudelijk werk niet wordt vergoed, maar dat het toch een volwaardige job is.

Nadien konden we kijken naar een modeshow met traditionele kleding uit Marokko en Oost-Afrika. Alle vrouwen konden hieraan meedoen, of ze nu breed of smal waren. Verschillende vrouwen van verschillende oorsprongen werden hier naar voren gebracht. We zijn ook van de idee vertrokken dat er meerdere vrouwenmodellen zijn, en niet maar één, zoals de tijdschriften doen uitschijnen. Dat is dan ook onze definitie van de vrouw.

De dag werd afgesloten met enkele artistieke workshops. Tijdens deze workshops merkten we dat kunst een middel is om gemakkelijk in contact te komen met elkaar. Verschillende vrouwen raakten aan de praat met andere vrouwen met wie ze nog nooit een babbeltje hadden geslaan om hun artistieke ervaring te delen. Kortom een zeer geslaagde vrouwendag!

Hannatou Oubandawaki

7

Overkant65  
Overkant65  

Magazine De Vaartkapoen

Advertisement