Page 32

* Vervoersdienst: Prijs per rit: 2€ . Heen en terug: 4 €. Vraag naar onze klantenkaart. De 7de rit is gratis. (Vervoer naar de rand of verder is 0,50 € per km.) Wachttijden 1,25 € per kwartier. Wel dient U zo snel mogelijk te reserveren om er zeker van te zijn dat U geholpen kan worden. Tel: 02 412 39 20, vraag naar Felix of Khristina. * Overkant/ Beukenootje: Gratis infoblad. * Lichaamsbeweging 50+: Elke donderdag van 9u00 tot 10u00 geeft een gediplomeerde leraar turnles. Prijs : 2€ per les. Programma: sit-gym en zachte oefeningen op muziek. * Turnen voor vrouwen van 50 +: Elke woensdag is er zachte gymnastiek voor vrouwen, van 10u45-11u45. Prijs: 2€. *Aquagym 50+: Iedere maandag tussen 12u en 13u in het zwembad van Molenbeek, Van Kalkstraat 93. Prijs: €3 *Sociaal-culturele activiteiten: Het Dienstencentrum biedt wekelijks uitstappen en informatieve namiddagen. Regelmatig houden we gewoon feest: Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar of Pasen...

De Vaartkapoen respecteert uw privacy. Uw adres gebruiken we uitsluitend om U het gevraagde tijdschrift toe te zenden, om U te informeren en op de hoogte te houden van activiteiten die de derde leeftijd aangaan. U kunt uw gegevens in ons bestand altijd inkijken of aanpassen zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de privacy. Langs deze weg willen wij alle mensen die ons een financiële bijdrage overmaakten hartelijk danken. Ze zal goed besteed worden. Elkeen kan zijn steun bezorgen op rekeningnummer van de Koning Boudewijnstichting 000-0000004-04 met als mededeling:“L82202-De Welvaartkapoen”. Dit Beukenootje kwam tot stand met de medewerking van Inne Eeckhout, Greta Vanderlinden, Katrien Lauwers.

62

Het Beukenootje

CONTACTPERSONEN IN DE Vk*

CENTRUMVERANTWOORDELIJKE Herlinde Swinnen CALEIDOSCOOP Malika Saïssi Vk*CONCERTS Sara Corsius GEMEENSCHAPSRAAD Herlinde Swinnen Vk*ART Yannick Bochem

(SCHOOLPROGRAMMERING - ZINNEKE - Vk*roulé, SOCIO-CULTUR ELE PROJECTEN) INFRASTRUCTUUR Eric Valenteyn BUITENSCHOOLSE OPVANG Carolien Moens LOCAAL DIENSTENCENTRUM Ingrid Verhoeven THUISHULP Katrien Lauwers LDC-ACTIVITEITEN Inne Eeckhout EINDEVERANTWOORDELIJKE SOCIALE ECONOMIE: Ingrid Verhoeven SOCIAAL RESTAURANT Greta Vanderlinden Vk* ATELIERS Gwen de Jaeger WELVAARTVERVOER Felix Gijbels / Khristina Nepogodova

63

Overkant65  

Magazine De Vaartkapoen

Overkant65  

Magazine De Vaartkapoen

Advertisement