Page 19

elingen

Belangrijke meded

vredenheionden aan de te rb ve d rij st ed w n de deelnemers Het resultaat va n de volgende aa at ci ofi Pr ! kend denquête is be : ijs pr n transportdienst met hu 1 gratis rit met de n: de on rm Ve e Jeanin • les ijver: 1 gratis turn Hermine De Schr • l atis retouche n in het sociaa Alida Maes: 1 gr • et twee persone m tje en et is at : 1 gr Elvi re Van Even n. • de Vaar tkapoe t t onthaal van he n restauran aa n le ha rdebon op U kunt uw waa Gefeliciteerd!

******WEDSTRIJD

tot na de moeten wachten g no en ss rle te atie over de zullen de compu llie meer inform ju en nd vi Jammer genoeg tje oo lgende Beuken en er zeker aan! d: de lessen kom zomer. In het vo ur tre ge et ni r er. Maa afspraken hierov

*******COMPUTE

RLESSEN

*******OPENING

m ALE dereen is welko KOSTUUMCENTR rale geopend! Ie nt ce m uu st ko e w

de nieu fenomenale Op 21 april wordt aar veel van de w n jke en. ki te ns recht zijn gekom vanaf 14u om ee geschonken, te en rale ontvangst”. at bb he he s “t n on ee llie n ju aa e u di n ht re kle rwac s verzekerd, en ve Hapjes en drankje ol M enbeek. , 10 80 Sint-JansHovenierst raat 82 2 39 30 De Jaeger - 02 41 en w G : fo in r ee Voor m

erk. Wij j ons aan het w bi r ee m et ni noeg gevonAls wij iemand rina is jammer ge . Sa er r te pp ps ka ka e w e nz eu O n ni n onze gere klanten va mogelijk naar ee oe el vr sn de zo et m en ek op zo act men wij zelf cont den hebben, ne kappersdienst.

*******KAPSTER

en m! Ze heet Katri t dienstencentru he uw in al or ga Vo lle p. co n nieuwe en de thuishul We hebben ee van de diensten tie na t. di ör co de bij Katrien terech en staat in voor stelde, kan u nu s El n aa r ge oe vragen die u vr ! Welkom, Katrien

******NIEUWE CO

36

Het Beukenootje

LLEGA

Het Beukenootje

37

Overkant65  
Overkant65  

Magazine De Vaartkapoen

Advertisement