Page 16

23/05 RIZZLE KICKS Locatie: La Cho colaterie

hun songs, en binnen de kort ste keren kwam Island R ecords op de p roppen met een platen contract.

Rizzle Kicks is 27/05 DANIE een Brits hip h op/pop LE duo bestaande uit Jordan “Riz S I L V E S T zle” RI en Harley “S ylvester.” Tech nisch gezien is het al lemaal begonn en toen ze samen spee Locatie: Vk* lden rond het h uis van hun tante. Ze trokken later o ok naar dezelfde schoo l, maar de bal Daniele Silvestr ging serieus aan het i is geboren in rollen op het Rome en is een ge moment dat Sylves kende naam ter ‘Lalala’ zon in Italiaanse muzi de g over één van de tr ekindustrie m acks van Rizzl et ee h an n dvol albums die e. Het plaatje klopte door critici word helemaal. Sam gelauwerd. Hij en en met vrienden staken heeft ook een ze ook wat vid im p re si onante hoevee seos in elkaar voor lheid awards ve rworven doorheen zijn carrière. D aniele Silvestri maakt ook songs voo r soundtracks en theate rstukken en sto nd ook verschillende ke ren met groot succes op het beken de Sanremo Festival.

30

A 10/06 AUSTR Locatie: Vk* mit Toronto afko u n ee is ra st u A trio rond Katie stig elektronisch kzij haar krach an d ie d , is an m Stel ht em alle aandac tige en unieke st am ekt. Al snel kw ” naar zich toe tr at “Feel it Break la tp u u eb d n jörk, er dan ee ian Taylor cfr. B am D r o o d ed (gemix NKLE). The Prodigy, U

debrengen. Gaan te it u ek zi u m tot een e dit echter uit d ei o gr S eg E w E es H S O E . Thee Oh Se E d H an T b e ig 6 rd 0 aa / 21 volw koes-fi elektrisch-a hebben een lo je l reverb, alsof sche sound vo ti ek zi en waar de mu Locatie: Vk* kan horen en zi men. - tot stand is geko ke n va n aa e d beteken Thee Oh Sees or John n uitlaatklep vo itals, ee ts h ec sl k lij osp hwhips, The H Dwyer (of Coac meer f...) om zijn p o K ck o b n DIY Zeige experimentele instrumentele, 31

Overkant65  
Overkant65  

Magazine De Vaartkapoen

Advertisement