Cursuri de limba germană 2014

Page 1

C E N T R U L C U LT U R A L G E R M A N

CURSURI DE LIMBA GERMANA OFERTA 2014


Învață limba germană la Centrul Cultural German

C

ENTRUL CULTURAL GERMAN CLUJ este partener acreditat al Institutului Goethe. Atât cursurile cât și examenele noastre de limbă corespund calitativ celor mai înalte standard și acoperă toate nivelurile din Cadrul European Comun de Referință. Metoda comunicativă de predare vă permite să dobândiți eficient și rapid cunoștințe de limbă germană într-o atmosferă plăcută. Indiferent dacă intenționați să studiați la o universitate germană, daca sunteți în căutarea unui loc de muncă în Germania sau doriți, din interes personal, să învățați limba germană, noi vă vom consilia cu plăcere.

5 module de curs pe an 3 module extensive

2 x 135 minute/săptămână 60 unități didactice (1 unitate = 45 minute) în 10 săptămâni

2 module intensive

în lunile iulie și septembrie 60 unități didactice în 4 săptămâni, de luni până vineri

02

CENTRUL CULTURAL GERMAN CLUJ


Cursuri

Solicitanții cu minime cunoștințe de germană vor da un test de încadrare înainte de înscrierea la curs.

IARNĂ

PRIMĂVARĂ

VARĂ intensiv I

VARĂ intensiv II

Teste de încadrare: 09.-14.12.2013 Înscrieri foști cursanți: 07.-08.01.2014 Înscrieri începători: 09.01.2014 Înscrieri pentru cei încadrați: 10.01.2014 Perioada de curs: 13.01.-21.03.2014 Teste de încadrare: 02.-05.06.2014 Înscrieri foști cursanți: 23.-24.06.2014 Înscrieri începători: 25.06.2014 Înscrieri pentru cei încadrați: 26.-27.06.2014 Perioada de curs: 30.06.-25.07.2014

Teste de încadrare: 10.-13.03.2014 Înscrieri foști cursanți: 24.-25.03.2014 Înscrieri începători: 26.03.2014 Înscrieri pentru cei încadrați: 27.-28.03.2014 Perioada de curs: 30.03.-13.06.2014 Teste de încadrare: 25.-26.08.2014 Înscrieri foști cursanți: 25.-26.08.2014 Înscrieri începători: 27.08.2014 Înscrieri pentru cei încadrați: 28.-29.08.2014 Perioada de curs: 01.-26.09.2014

TOAMNĂ

Teste de încadrare: 15.-18.09.2014 Înscrieri foști cursanți: 29.-30.09.2014 Înscrieri începători: 01.10.2014 Înscrieri pentru cei încadrați: 02.10.2014 Perioada de curs: 13.10.-19.12.2014 CURSURI DE LIMBA GERMANĂ – OFERTA 2014

03


Oferta de cursuri Modul

Ofertă

A1.1 (60 u.d.)

curs + suport de curs

A1.2 (60 u.d.)

curs + examen Start Deutsch 1

A2.1 (60 u.d.)

curs + suport de curs

A2.2 (60 u.d.)

curs + pregătire examen Start Deutsch 2

B1.1 (60 u.d.)

curs + suport de curs

B1.2 (60 u.d.)

curs + pregătire examen Goethe Zertifikat B1

B1+ (60 u.d.)

curs + suport de curs

B2.1 (60 u.d.)

curs + suport de curs

B2.2 (60 u.d.)

curs + suport de curs

B2.3 (60 u.d.)

curs + pregătire examen Goethe Zertifikat B2

C1.1 (60 u.d.)

curs + suport de curs

C1.2 (60 u.d.)

curs + suport de curs

C1.3 (60 u.d.)

curs + pregătire examen Goethe Zertifikat C1

u.d. - unități didactice

Condiții de participare • vârsta minimă de participare la curs este de 16 ani • cei care au cunoștințe de limba germană (chiar și minime) vor susține obligatoriu un test de încadrare gratuit • numărul minim de cursanți într-o grupă este 10, cel maxim 16 • obținerea unei adeverințe de participare la cursuri este posibilă în cazul în care cursul a fost frecventat în proporție de minim 70% și a fost promovat testul de final de modul 04

CENTRUL CULTURAL GERMAN CLUJ


Examene Certificatele Goethe-Institut recunoscute internațional

Start Deutsch 1 și 2 Start Deutsch 1 și 2 sunt examene de verificare a competenței lingvistice în limba germană pentru nivelul A1 respectiv A2. Ambele definesc nivelul de competență elementară în utilizarea limbii străine. Goethe-Zertifikat B1 Prin promovarea examenului puteți face dovada faptului că dețineți cunoștințe solide aferente nivelului de bază al limbii germane uzuale. Goethe-Zertifikat B2 Prin atestatul obținut după promovarea examenului Goethe-Zertifikat B2 dovediți înțelegerea unui spectru larg de texte mai complicate și mai vaste, putând să sesizați sensurile implicite. Puteți utiliza limba eficient și flexibil în viața socială și profesională, pentru specializări sau studiu. Goethe-Zertifikat C1 Certificatul atestă cunoștințe avansate în limba germană standard. Acestea vă permit să vă exprimați corect, oral și în scris, pe diverse teme, precum și să înțelegeți texte cu grad de dificultate mai ridicat.

Certificatul TestDaF TestDaF Este recunoscut ca și atestat de limbă germană pentru admiterea la oricare dintre facultățile din Germania. Examenul testează cunoștințe pe 3 nivele (B2-C1) și este echivalentul german al TOEFL. Informații și înscrieri: www.testdaf.de. Data examenelor va fi anunțată cu 4-6 săptămâni înainte pe www.kulturzentrum-klausenburg.ro. CURSURI DE LIMBA GERMANĂ – OFERTA 2014

05


Niveluri de utilizare Utilizare elementară a limbii

A1

80-200 u.d.

Poate să înțeleagă și să utilizeze expresii familiare și cotidiene, precum și enunțuri foarte simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete. Poate să se prezinte sau să prezinte pe cineva, poate să formuleze și să răspundă la întrebări referitoare la detalii despre persoane, ca de exemplu: unde locuiesc, ce alte persoane cunosc, ce lucruri le aparțin etc. Poate să comunice, într-un mod simplu, dacă interlocutorul vorbește rar și clar și este cooperant.

Utilizare independentă a limbii

B1

350-650 u.d.

Poate să înțeleagă elementele esențiale când este utilizat un limbaj standard clar pe teme familiare legate de muncă, școală, petrecerea timpului liber etc. Poate să facă față în majoritatea situațiilor survenite în timpul unei călătorii într-o regiune unde este vorbită limba respectivă. Poate să se exprime simplu, coerent pe teme familiare și din propriile domenii de interes. Poate să relateze un eveniment sau o experiență, să descrie un vis, o speranță sau un obiectiv și să expună, pe scurt, argumente sau explicații cu privire la un plan sau la o opinie.

Utilizare competentă a limbii

C1

800-1000 u.d.

Poate să înțeleagă o gamă largă de texte lungi și complicate și să sesizeze semnificațiile implicite. Poate să se exprime spontan și fluent, fără a fi obligat frecvent să-și caute cuvintele. Poate să utilizeze limba în mod eficient și flexibil atât în viața socială sau profesională, cât și în cadrul școlar sau academic. Poate să se exprime pe teme complexe într-un mod clar, structurat și pe larg, utilizând diferite mijloace de organizare, de structurare și de coeziune a discursului. 06

CENTRUL CULTURAL GERMAN CLUJ


A2

200-350 u.d.

Poate să înțeleagă fraze izolate și expresii frecvent utilizate în domenii de interes nemijlocit (de exemplu, informații legate de persoană și familie, cumpărături, zona unde locuiește, activitatea profesională). Poate să comunice în situații simple și obișnuite, care presupun un schimb de informații simplu și direct referitor la subiecte familiare și uzuale. Poate să descrie, cu mijloace simple, formația sa profesională, mediul său înconjurător apropiat și să evoce subiecte care corespund nevoilor sale imediate.

B2

600-800 u.d.

Poate să înțeleagă ideile principale din texte complexe pe teme concrete sau abstracte; înțelege și discuții de specialitate în propriul domeniul de activitate. Poate să comunice cu un anumit grad de spontaneitate și de fluență, astfel încât conversația cu un locutor nativ să nu presupună efort pentru nici unul dintre interlocutori. Poate să se exprime clar și detaliat asupra unei game largi de subiecte, poate să-și expună opinia asupra unui subiect de actualitate, prezentând avantajele și inconveniențele diferitelor posibilități.

C2

1000-1200 u.d.

Poate să înțeleagă, practic fără efort, tot ceea ce citește sau aude. Poate să reconstituie anumite fapte din surse scrise sau orale, rezumându-le în mod coerent cu argumente și explicații adecvate. Poate să se exprime spontan, foarte fluent și să exprime cu precizie nuanțe fine de sens legate de subiecte complexe.

u.d. - unități didactice

CURSURI DE LIMBA GERMANĂ – OFERTA 2014

07


Centrul Cultural German Str. Universității 7-9, 400091 Cluj Napoca Tel: 0264-597936 Email: cursuri@kulturzentrum-klausenburg.ro www.kulturzentrum-klausenburg.ro

5

ARGUMENTE PENTRU ÎNVĂȚAREA LIMBII GERMANE

1. Importantă limbă de circulație internațională

În Europa, germana este limba maternă cu cea mai mare răspândire, iar numărul mare de vorbitori o situează printre primele 10 limbi din lume.

2. O mai bună comunicare în afaceri

Vorbitorii de limbă germană au un avantaj în relațiile comerciale cu partenerii din spațiul de limbă german.

3. Oportunități pe piața muncii

Multe firme germane din străinătate, firmele străine din Germania și cele care au relații economice cu țările vorbitoare de limba germană caută colaboratori, buni cunoscători de limbi străine.

4. Limbă a științei și a culturii

Cercetătorii și studenții care înțeleg limba germană au acces nelimitat la cele mai recente descoperiri atât în domeniul științelor exacte și naturale, cât și în cele umaniste. Din acest motiv, peste 40% dintre oamenii de știință americani le recomandă studenților să învețe germana. În plus, limba germană este indicată, sau chiar necesară în foarte multe programe universitare și schimburi internaționale.

5. Limba germană se învață la fel de ușor ca orice altă limbă

Limba germană nu are un ritm de învățare mai lent decât engleza, franceza sau spaniola. Noile metode de predare permit comunicarea în această limbă în scurt timp.