Page 1

Parochieblad H. LAMBERTUS H. CATHARINA

38 e jaargang

nr. 10

25-05-2013

JAAR VAN HET GELOOF. Op deze plek vindt u de komende maanden met enige regelmaat korte portretjes van vrijwilligers actief in het dekenaat Kerkrade. Vandaag aflevering 4. Jan Spee, kerkmeester in Ubachsberg. Zonder gemeenschapszin: geen geloofsgemeenschap Na zijn pensionering had pastoor Pisters van de H. Bernardusparochie in Ubachsberg Jan Spee (nu 72) natuurlijk meteen bij de kuif. Zoals dat zo vaak

gaat met betrokken parochianen die tijdens hun werkzame leven hebben aangegeven ‘nu nog even geen tijd te hebben’. En voor welke functie vraag je een oud-administrateur bij een notariskantoor dan? Juist ja, voor die van penningmeester. En dus trad Spee op 1 januari 2007 aan als penning meester en beheerder van het kerkhof.Hij geeft leiding aan de parochie bijeenkomsten die twee keer per jaar worden gehouden en waartoe alle parochianen van Ubachsberg worden uitgenodigd. ,,Om het wel en wee met elkaar te delen’’, zegt Spee daarover. ,,En ook bij de nazit na afloop van deH. jaarlijkse processie – LAMBERTUS waar de parochianen bij elkaar komen voor een kop koffie en een broodje CATHARINA speel ik een actieve rolH.binnen de organisatie daarvan.’’ Zijn geloof zit er al lang in. Hij groeide op bij, naar eigen zeggen, diepgelovige ouders. Vanaf zijn achtste totdat hij in militaire dienst ging was hij misdienaar bij de Heilige Martinusparochie in Spekholzer

Parochieblad


heide, ,,Tijdens mijn lagere schooltijd diende ik iedere dag een mis, later alleen op zondag en op feestdagen.’’ Het leukst aan het vrijwilligerswerk voor de kerk vindt hij de gemeenschapszin. ,,Zonder gemeen schapszin ook geen geloofsgemeenschap, is zijn stellige overtuiging. VERANKERD IN GELOOF IN ROERIGE TIJDEN? In het kader van het ‘Jaar van het geloof’ worden er in ons dekenaat geloofsavonden gehouden. De laatste van dit seizoen is gepland op maandag 27 mei om 19.45 uur in parochiezaal ‘Moskou’ van de Lambertusparochie. Thema: ‘Verankerd in geloof in roerige tijden?’ Inleider: Anton de Wit, journalist, auteur en redacteur van beroep. Het opinieblad Tertio schreef over hem: “Een jonge journalist en schrijver die zonder complexen opkomt voor de rijkdom van het katholieke geloof, ook in deze voor de kerk beroerde tijden. Hij doet dat met een ongewone taalvaardigheid, speels, sprankelend en ‘geestig’ in de twee betekenissen.”. Wilt u meer over hem weten? Neem dan een kijkje op zijn website: www.antondewit.nl en maak persoonlijk met hem kennis op 17 mei aanstaande. De lezing is vrij toegankelijk. Weet u welkom!

LITURGIEKALENDER Zondag 26 mei, H. DRIE-EENHEID l.: Spr. 8, 22-

ALGEMEEN GEMENGD KERKELIJK ZANGKOOR ST. JOZEF 50 JAAR Op 1 en 2 juni a.s. viert het St. Jozefkoor haar 50jarig jubileum. Het koor heeft reeds twee kerksluitingen ”overleefd”. Te weten de Jozef en Norbertuskerk (1993) en de Maria Gorettikerk (2004). Thans heeft het onderdak bij de paters Sacramentijnen aan de Hoofdstraat. De festiviteiten van het jubilerend koor ziet er als volgt uit: Op zaterdag 1 juni wordt er om 17.30 uur een H. mis opgeluisterd in de Vredeskapel aan de Hoofdstraat. Op zondag 2 juni zal er een plechtige eucharistieviering plaatsvinden in de Lambertuskerk om 11.30 uur. Het St. Jozefkoor zingt dan samen met het dameskoor St. Lambertus en het herenkoor St. Caecilia. Aansluitend is er van 13.00 – 14.30 uur gelegenheid het jubilerend koor te feliciteren, samen met de twee jubilarissen te weten: dirigent de heer P. Hensgens (30 jaar lid) en de heer P. de Bruijn (50 jaar lid). De receptie vindt plaats in café ”de Wieëtsjaf” aan de markt. U bent van harte uitgenodigd.

ROUWCURSUS Onder begeleiding van Pastor Jacques Vestjens hebben wij (de rouwenden) deze cursus gevolgd. Leed delen met anderen,dat doet goed. Je bent niet alleen met je verdriet en bij mooie rustige muziek in stilte je gedachten zijn vrije gang laten gaan. Het is niet alleen over verlies praten, er wordt ook gelachen. Deze cursus zou ik iedereen willen aanraden, die een groot verlies heeft gehad. Met heel veel dank aan Pastor J.Vestjens en Elly v.d.Laan-v. Leeuwenstein. (Jenny Ortmanns) Na Allerheiligen-Allerzielen beginnen nieuwe rouwgroepen. Het dekenaat zal de parochies tijdig op de hoogte stellen, zodat belangstellenden zich kunnen opgeven.

BEDEVAART NAAR KEVELAER: woensdag 19juni a.s.

31; tl.: Rom. 5, 1-5; ev.: Joh. 16, 12-15 (C).Zondag 2 juni, SACRAMENTSDAG l.: Gen. 14, 18-20; tl.: 1 Kor. 11, 23-26; ev.: Lc. 9, 11b-17 (C). Zondag 9 juni, tiende zondag door het jaar l.: 1 Kon. 17, 1724; tl.: Gal. 1, 11-19; ev.: Lc. 7, 11-17 (C).

Onze opstapplaatsen zijn bij de kerk van Lambertus (Centrum) en bij de Catharinakerk. Vertrek is om 08.00 uur en thuiskomst rond 19.30 uur. U kunt voor een deelnemerskaartje terecht op de parochiekantoren in de pastorie, Kerkplein 8 ieder ochtend behalve op zaterdag en in de dagkapel van de Catharinakerk, Abtenlaan, tijdens de spreekuren: zie achterzijde van dit parochieblad. Kosten p.p.: € 16,00.


MEIVIERING KAPEL HAMBOS Elke zaterdagochtend in mei vieren wij om 8.00 uur in de Mariakapel in het Hambos de H. Mis. Welkom! ROZENKRANSGEBED: gezamenlijk gebeden In de Mariakapel van het Hambos 20 minuten vóór de H. Mis op zaterdagochtend. In de kerk van de H. Catharina: 20 minuten vóór de H. Mis van 19.00 uur op maandag en elke woensdag in mei om 19.00 uur in de dagkapel.

MARKTCONCERTEN De nieuwe stadsorganist Jo Louppen zal op iedere eerste vrijdag van de maand in de Lambertuskerk tussen 12.00 uur en 12.30 uur een orgelconcert geven. Na het struinen op de markt kan men dan tot rust komen en de gedachten de vrije loop laten bij het beluisteren van orgelklanken van een licht en opvrolijkend repertoire. Wellicht zal de een of ander met vakantie bij het bezoek aan een kerk een dergelijke ervaring hebben opgedaan. Het zou fijn zijn dat het even binnenlopen van de kerk om naar het concert te luisteren ongemerkt een nieuwe gewenning wordt.

FRANCISCUS LEREN KENNEN MET DE VOETEN, IETS VOOR U? De Stichting Franciscaanse Voettochten organiseert dit jaar twee avontuurlijke moderne voettochten in het voetspoor van Franciscus onder leiding van de franciscaan Mattie Jeukens ofm. Op donderdagavond 6 juni wordt in de sacristie van de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk aan de Pres. Rooseveltlaan, ingang Voltastraat in Maastricht, om 19.30 uur een informatieavond gegeven. 1ste tocht: zondag 7 tot en met zondag 21 juli, deze voettocht begint in Stroncone naar Assisi. Er zijn negen wandeldagen en één rustdag met in totaal ongeveer 200 km stappen. 2de tocht donderdag 22 augustus tot en met zondag 8 september begint in Fiesole bij Florence naar Assisi. Hier zijn er twaalf wandeldagen met ook één rustdag en met in totaal ongeveer 300 km. Voor nadere informatie: Mattie Jeukens ofm tel. 043 – 363 43 48 email: jmpp.jeukens@planet.nl; www.franciscaansevoettochten.nl

INFORMATIEOCHTEND THEOLOGISCH INSTITUUT Op zaterdag 15 juni wordt op Theologisch Instituut Rolduc een informatie-ochtend gehouden. Geïnteresseerden kunnen dan kennismaken met de

opleiding van het bisdom Roermond voor hen die als diaken, pastoraal werk(st)er of geestelijk verzorger willen gaan werken in of vanuit de Kerk. Het instituut is ook hét adres in het bisdom voor de toerusting tot het doceren van het vak godsdienst of levensbeschouwing (indien reeds onderwijsbevoegd). Tevens is de opleiding bedoeld als opstap voor hen die op rijpere leeftijd priester willen worden. Iedereen is welkom om in een vrijblijvende en open sfeer kennis te maken met deze filosofische en theologische opleiding op genoemde datum tussen 10.00 uur en 13.00 uur. Voor meer info en aanmelding: rector@rolduc.nl of (045) 5466810. En kijk ook eens op www.rolduc.nl bij button 'Theologisch Instituut' .

COLLECTE KONINGINNEDAG De collecte voor Stichting De Vrolijkheid, die gehouden is in het oecumenisch avondgebed van 29 april 2013 in de Lambertuskerk in Kerkrade heeft € 237,99 opgebracht. Stichting De Vrolijkheid organiseert activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra. Namens de kinderen van AZC Heerlen wil ik u allen hartelijk bedanken. Met vriendelijke groet, Heleen Soethoudt-Barends, vrijwilliger Stichting De Vrolijkheid.

UNICEF COMITÉ KERKRADE/LANDGRAAF Op 1 Juni a.s. organiseert het Unicef Comité Kerkrade/Landgraaf een prachtig concert. Aan het programma werken mee: Aditi Smeets sopraan zangeres met begeleiding van Vera Jongstra. De koren: New Generation en het Vocaal Ensemble Kerkrade; het Parkstad Saxofoon Kwartet, aangevuld met nogmaals 4 saxofonisten. Het concert vind plaats op 1 juni a.s. in de grote Aula van Abdij Rolduc. Entree: inclusief 1 koffie of thee 15,00 euro Entrée, kinderen tot 14 jaar incl.10,00 euro. Aanvang: 19.30 Zaal open:19.00 uur. Kaarten verkrijgbaar bij: Wiertz Cadeau en design,slagerij Mickartz, Drukkerij/Boekhandel Deurenberg. F. Kreijen Hoofdstraat 48 tel:5452800

ST. LAMBERTUS ZATERDAG 25 mei 8.00 uur: H. mis in de Mariakapel in het Hambos. M.m.v. Dameskoor St. Martinus. Jo Crombach; Jan Douw, ouders, grootouders en tante Lena; Paul en Léon Krewinkel; ouders van der Voort-Janssen; Michel Fuhren en Hub Valentijn; voor een bijzondere intentie. 16.00 uur: Doopviering Carly Bisschops. 18.00 uur: zesw.dienst Clairy


Thevissen-Janssen; jaard. Elly Liekens-Rutten; Giel Kleijnen; Ed Kroonen; Frans Renierkens. ZONDAG 26 mei Hoogfeest Allerheiligste Drieëenheid. 11.30 uur: jaard. ouders Jan Jozef Dahlmans en Josefina Maria Dahlmans-Derix (s); jaard. echtelieden Vinders-Reinardts (s); jaard. Piet van Loenen, dochter Anita en zoon Ron (s); jaard. Ria Eckfeld-Sijstermans; Theo Wijnhoven; Jo Kuijpers; Trautje JehaSteinbusch; Annie Kempen; Guus Wouters; voor een bijzondere intentie. MAANDAG 27 mei 19.00 uur: Eucharistieviering b.g.v. sluiting verenigingsjaar K.V.G. DINSDAG 28 mei 19.00 uur: ouders RuttenEijgelshoven (s). DONDERDAG 30 mei Sacramentsdag. 8.30 uur: H. Mis. VRIJDAG 31 mei 19.00 uur: H. Mis. ZATERDAG 1 juni 18.00 uur: m.m.v. het Dameskoor. Maria Hensgens-Massop; Maria Scholtes-van den Bosch; Frans Renierkens. ZONDAG 2 juni 11.30 uur: m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, Dameskoor en gemengd koor St. Jozef (i.v.m. 50-jarig jubileum St. Jozefkoor). Jaard. echtelieden Jozef Joosten en Trees Joosten-Postel (s); Bert Collet (s); echtpaar Funs Vliegen en Maria VliegenSauren (s); Donny Poettgens-Borgans; Frits Sprokel; Toon Vinders en zoontje Roger; Tino van Nunspeet. DINSDAG 4 juni 19.00 uur: H. Mis. DONDERDAG 6 juni 8.30 uur: H. Mis. VRIJDAG 7 juni 1e vrijdag van de maand. 9.00 uur: Ziekencommunie. 19.00 uur: H. Mis.

OPRECHTE DEELNEMING AAN Mevrouw van Schijndel-Koenen, kinderen en kleinkinderen. In het Hospice alhier overleed 25 april Martin van Schijndel. Zij wieg stond in Born op 6 augustus 1942. Hij was een moedige en ondernemende organisator en persoonlijkheid, royaal, vrijgevig en hartelijk. Een vechter ook. Na de lagere school volgde hij de Ambachtschool, de Mijnschool, ging het leger in, de bouw op, bij Palthe en uiteindelijk startte hij met Annie een eigen bedrijf. Hij had de wind van de sympathie mee, waardoor hij aan de Poststraat zijn zaak kon openen: Stomerij van Schijndel. Hij wist de onderneming tot een groot succes te maken. Met een positief antwoord op de vraag zoon Martin als Prins van

Kirchroa te mogen proclameren introduceerde pa van Schijnsel zich in de gelederen van het Vastelaovends Verain Kirchroa Alaaf 1936. Zijn nieuwe ideeën gaven de optocht een vrijgevig cachet. Hij roemde niet luidruchtig op zijn vorderingen in bedrijf en met zijn bobby in klassieke automobielen. Waar hij zich voor gaf, ging hij zich 100% voor. Martin was in alles arbeidzaam en collegiaal. Hij verwierf er veel respect mee. Hij hield van het Limburgse land en de cultuur, zoals bezongen door troubadour Jo Erens z.g. Het had iets paradijselijks, zoals zijn geliefd vakantieoord, Gran Canaria. Meerdere malen bevocht Martin ziekten, die hem troffen en bij toeval werden ontdekt. De laatste keer was de strijd ongelijk. Doodziek eind maart de show Techno Classico Essen, die hij daar en elders zo vaak zelf organiseerde. Het werd tevens een afscheid voor goed van zijn internatonaal gezelschap aan vrienden: mede-organisatoren, juryleden en stadhouders. De talloze kruisen en kapelletjes langs wegen en veldpaden, die de voorbijganger vertellen, dat ons leven wordt behoedt bij alle lief en leed door een beschermende Gods hand, moge Martin voor altijd waar blijken. Familie Vilain, Nijsters en Körver. In haar eigen ‘sweet home’ overleed 30 april geheel onverwacht Pauline Vilain. Zij werd op 20 oktober 1945 alhier geboren. Maar de ervaring van de huiselijke geborgenheid weerhield haar niet een wereld burger te willen zijn op het ‘world wide webb’ en zich thuis te voelen in Londen en in ‘The States’. Pauline was immers docent Engels op het voormalige Katholiek Gymnasium te Rolduc. De heer Ploum, 18 jaar haar directeur, karakteriseerde haar met: stijlvol; zorgzaam en bekwaam. Stijlvol, want als ´grande dame´ kwam zij ´ter school´. Goed gekleed, altijd correct, altijd goed verzorgd, zie het als een accent van haar chique innerlijk dat gevoed werd door respect, goede manieren, maar ook door een zekere ´joie de vivre´. Zorgzaam was zij voor haar moeder en vader, voor de oude buurvrouw iets verder op en evenzo betrokken bij de begeleiding van veel leerlingen, vooral meisjes ondervonden haar steun, als zij in tijden van spanning of moeilijkheden een beroep op haar als vertrouwenspersoon. Zij was actief bij de Sociale Aktie op Rolduc t.b.v. doelen in de derde Wereld. Zij voorzag een nieuw gymnasium in Slowakije regelmatig van modern onderwijsmateriaal voor het vak Engels. Een bekwaam lerares was zij. Pauline, een frêle verschijning, was een kanjer van een docent, die op haar eigen unieke wijze lesgaf en evenzo met haar pupillen omging. Waardering en respect ontving zij van generaties van leerlingen. Pauline runde een eigen ‘Vilain-Innovation Literary Agency’ om (beginnende) auteurs te helpen hun boeken op de


markt te brengen. Ooit haalde zij aan de universiteit te Londen haar ´bachelor of Arts in Public Relations/Marketing´. Pauline was een energieke vrouw, verknocht aan de Engelse taal en literatuur. Haar lamp brandde vaak tot diep in de nacht. Misschien heeft zij wel te veel van zich gevraagd. Mogen het Eeuwig Licht tot haar vreugde stralen over haar aardse verdiensten en het gezin VilainNijsters herenigd zijn. De heer Pierre Dirks, kinderen en kleinkindereen en wederzijdse familie. Bevrijdingsdag, 5 mei, raakte ook Ivonne Dirks-Schins, -naar de beleving van het gezin- van haar ziekte verlost, waarvan de doctoren in oktober j.l. de diagnose vaststelden. 12 Januari 1941 werd Ivonne in de Einderstraat geboren. Vader was zadelmaker en moeder modiste. Door de conjuncturele overgang naar de massaproductie in deze zat er in hun ambachten voor de kinderen geen boterham meer. Ivonne volgde na de Mulo de opleiding voor apothekersassistente. In de klassieke entourage bij apotheek ´Schönefeld´ kon zij aan de slag met stamper en vijzel, pillen draaien enz, welke romantiek het beroep inmiddels is ontvallen. Het precisie werk paste bij haar karakter. Keurig en afgewogen zag het in huis uit. De zorg voor de kleren van de heren en niet het minst voor haar eigen persoontje, alles en ieder tip-top, ja zelfs het onderhoud van de tuin. Het geschiedde allemaal naar seizoen, tijd en op maat. Ivonne secuur op en in alles. Haar creativiteit toch van de ouders geërfd? Immers toen zoon, Ivo, de schoolbanken verliet, nam moeder Ivonne plaats op de boetseerstoel. Haar kunnen evalueerde van het maken van een klein klei-asbakje tot bronzen sculpturen; van boetseren naar voorbeelden tot creatieve eigen ontwerpen. De vele beeldjes zullen haar huisgenoten en bezoekers tekens het gevoel geven: Ivonne is er nog. Dit tot vertroosting van Pierre, Ivo, Saskia, Tom en Bas. In mei (burgerlijk) en juni (kerkelijk)1965 had Ivonne haar hand in die van Pierre Dirks gelegd. In de verte gloorde thans al iets van een gouden kroontje wat hun gelukkig huwelijk betroft. Ivonne, in wie wij ‘iets’ van de liefde en de creativiteit van de Schepper hebben mogen ervaren, dele nu op voorspraak van O.L.Vrouw, die zij van harte vereerde, in de volmaaktheid van onze Schepper en Vader.

St. CATHARINA ZONDAG 26 MEI 10.00 uur; jrd. ouders Scheren-Kockelkoren, jrd. ouders Nobel-Paes, Frans Hamers, echtelieden Schaeps-Essers, Lies Muitjens, Wim Simons, Rob Besteman, Paul Engels, Hans Buck, ouders BastenStalman. 13.00 uur; doop Eva van Bree. 14.00

uur; doop Jenthe Bodelier. MAANDAG 27 MEI 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. WOENSDAG 29 MEI 08.30 uur; voor alle ernstig zieken. 19.00 uur; rozenkrans in dagkapel. ZONDAG 2 JUNI Dameskoor. 10.00 uur; jrd. ouders Lahaije-Meijers. MAANDAG 3 JUNI 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. WOENSDAG 5 JUNI 08.30 uur; voor alle ernstig zieken.

FAMILIEBERICHTEN Dankbaar gedenken wij de heer Hub Ramakers die 1 mei plotseling van ons is heengegaan. Hub was een geboren (16 mei 1934) en getogen Kerkradenaar. Bescheidenheid en tevredenheid kenmerkten hem. Al op jonge leeftijd bekwaamde hij zich in het vak van timmerman. Echter gezondheidsklachten waren de oorzaak dat hij al op jonge leeftijd zijn vak niet meer kon uitoefenen. Hij was in gezelschap een geboren verteller. Hij kon goed en mooi verhalen vertellen over vroeger. Hub was gelukkig met zijn Tilla met wie hij jarenlang lief en leed mocht delen. Ontspanning vonden ze samen in het bridgen en ‘tieëkezinge’. Samen op stap met carnaval. Met veel zorg en aandacht stond hij zijn Tilla bij toen ze door ziekte gekweld werd. Bewonderenswaardig was zijn onvoorwaardelijke liefde en steun voor haar tot het einde toe. Dankzij de toewijding van Hub kon Tilla thuis blijven. De huwelijksbelofte ‘trouw in goede en kwade dagen’ werden hier heel concreet. Na Tilla’s dood, -nu elf jaar geleden- leek het alsof Huub een stapje terug deed. Hij kon er moeilijk mee leven, met het gemis van Tilla aan zijn zijde. Het leven viel hem zwaar alleen. Hij bleef een graag geziene oom voor zijn neefjes en nichtjes. Hij genoot van het spelen met hen: puzzelen, spelletjes en ravotten. En de kinderen op hun beurt hadden een bijzondere band met hun vrolijke ‘noonk’. In zijn leven heeft Hub veel gedaan voor anderen. Tot ruim een jaar geleden was hij vrijwilliger in de Kapelhof. Geen man van veel woorden was Hub; eerder rustig van aard. Eerlijk was hij en zonder gedoe. Rust en tevredenheid straalde hij uit. Een mens om van te houden. Maandag 6 mei vierden wij zijn requiemmis gevolgd door zijn begrafenis op het kerkhof van de Holz. We mogen geloven dat God het leven van Hub Ramakers zal voltooien. Dat hij nu verenigd mag zijn met zijn overleden vrouw Tilla.


ALGEMEEN Priesterwachtdienst. In geval van nood pastorie H. Lambertus tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007 Opname in ziekenhuis. Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie. Ziekencommunie. De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U de communie wenst te ontvangen meldt dit op de pastorie van Uw parochie. Gebed voor roepingen. Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen. Kind en liturgie. Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats. Info: H. Lambertus: Tel 5454572 Info; H. Catharina: Tel. 0628223807 Vrijwilligers In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd. Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie. Kerkradio. Zieken en thuiszittende hebben de mogelijkheid om via de radio de kerkdiensten te volgen. Info: Tel 5454150.

H. LAMBERTUS

Pastoor-Deken: Drs. A. Borghans Kerkplein 8 Kapelaan : E. Dassen Nassaustraat 39 E-Mail: Hlambertus@zonnet.nl Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade: ABN-AMRO: 47.60.64.430 Informatie betaling kerkbijdrage: MISTIJDEN Za 18.00 uur

ING: 121.14.09 Dhr. E. Brudnitzki

Zo 11.30 uur

tel: 5452238 tel: 5671870

RABO 17.52.00.645 tel: 5453362

Di-Vr 19.00 uur

Do 08,30 uur

Opgave misintenties op de pastorie : Ma t/m Vr 09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur

H. CATHARINA Pastoor-Deken: Drs. A. Borghans Kerkplein 8 Kapelaan: E Dassen Nassaustraat 39 B.g.g.: T. Pluijmen O.L. Vrouwestraat 127 Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade ABN-AMRO: 47.60.41.996 Informatie betaling kerkbijdrage: MISTIJDEN

Zo

10.00 uur

ING: 105.52.13 Dhr. F.Lahaije Ma 19.00 uur

tel; 5452007 tel: 5671870 tel: 0628223807 RABO 12.52.83.393 tel: 5460675 Wo 08.30 uur

Opgave misintenties in Dagkapel: Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. Wo 09 - 10 uur Kosten H. Missen: weekend € 20.00 weekdiensten € 7,00 Kerkbijdrage: minimaal € 84.00 per jaar. ( hierbij tegenmoetkoming bij kosten rouw- en trouwdiensten in de parochie, waarin men zijn kerkbijdrage voldoet ).


Dag en nacht bereikbaar.

Adverteer in ons parochieblad Einderstraat 17 - Kerkrade

Autorijschool Roy van Wersch Goebbels

Abtenlaan 9 6461 JG Kerkrade Tel. 045-5461635 Mob. 06 15075588

Optiek Bemelmans Het beste adres voor brillen en contactlenzen Markt 28 - Kerkrade Tel. (045) 545 26 18 www.bemelmansoptiek.nl

GORDIJNEN- EN VLOERBEDEKKINGSPECIALIST WONINGINRICHTING

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat TELEFOON (045) 545 20 33 - 6461 EP KERKRADE

Uw speciaalstomerij in Kerkrade Heerlen Roermond

Exclusieve lingerie, bad- en strandkleding

Gouder de Beauregard Maat M a r k t49, 4 1Kirchroa, - T e l . : (Tel. 0 4 5045-88 ) 5 4 5 788 2 0542 3 -

O.L. Vrouwestraat 145a - Kerkrade Tel. 045 - 5461161

Ploum-Gillessen b.v. Psychomarker Consulting V E RWA R M I N G - S A N I TA I R - D A K W E R K E N

Oranjestraat 18

- Kerkrade POOK - Tel. (045) 545 31 86 H.H.M. ACCOUNTANTS

Een nieuwe badkamer nodig?

Economiestraat 39 6433 KC HOENSBROEK

Postbus 2649 6401 DC HEERLEN

Telefoon: (045) 521 22 30

Telefax: (045) 523 73 42

Praktijk voor coaching & counseling Wiertz Lifestylecoaching - Mind-Body Medicine

J.L. Daemen, gezondheidscoach & stressconsultant Praktijkadres: Deken Quodbachlaan 21 Tel.: 045 – 546 12 60 6461 XP KERKRADE http://www.psychomarker.com

Uw adres voor een goede verzorging!


Adverteer in ons parochieblad

Poststraat 10 - 6461 AX Kerkrade Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80 E-mail: info@fotojopottgens.nl - www.fotojopottgens.nl

Al Uw digitale Tel.:FOTO’s (045) 531 31 97

Tel.: (045) 531 31 97 Kerkrade, Schifferheidestraat 7 - Landgraaf, Stationsplein 67

Kerkrade, Schifferheidestraat 7 - Landgraaf, Station Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

Feesten, partijen, bedrijfspresentaties en koffietafels compleet verzorgd. Gastvrijheid en vakbekwaamheid staan garant voor een perfecte verzorging

bord : 250 x 65cm

Lambertistraat 12, 6461 JK Kerkrade Tel. 045 - 545 24 70 / 06 - 45 27 55 45

bord : 250 x 65cm

v.o.f.

"OPENT DEUREN" Deken Quodbachlaan 21, 6461 XP Kerkrade T. 045 - 543 07 26 | M. 06 - 547 444 06 eMail: R.Kuffen@i-procura.com www.i-procura.com

Ook voor Duitsland!

Va kma nschap in o penen, sluiten sluite n e n a fsluiten MARKT 36 - 6461 EC Kerkrade - tel. 045 - 545 20 73

BRILLEN-CONTACTLENZEN

BREMEN OPTICIENS Markt 14, Kerkrade, tel. 045-5457320

Boekhandel

DEURENBERG Marktstraat 23 Kerkrade • T (045) 744 07 07 www.boekhandeldeurenberg.nl • www.thuiskantoor.com info@boekhandeldeurenberg.nl • deurenberg@thuiskantoor.com

Voor al uw boeken, kantoorartikelen en (familie)drukwerk

webdesign ontwerp

print druk

Marktstraat 23 • Kerkrade www.boekhandeldeurenberg.nl www.deurenberg.nl

Kent u de voordelen van een comleet verzorgd begrafenispakket, vanaf E 2,65 p.m.! (kwartaalpremie vanaf E 7,95 p.p.) Kinderen tot de leeftijd van 14 jaar gratis meeverzekerd Info tel: 045 - 545 93 04 Mevr. Lenzen-Finders (secretaris) Info op uw thuisadres; vrijblijvend, na afspraak

Parochieblad 25-05-2013  
Parochieblad 25-05-2013  

Parochieblad 25-05-2013

Advertisement