Page 1

Parochieblad H. LAMBERTUS H. CATHARINA

37 e jaargang

nr. 23

22-12-2012

JAAR VAN HET GELOOF SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE Niemand ontsnapt aan de charme van het Boek der Schepping. De wetenschap kan trachten het proces van de schepping precies en scherp uit te leggen, maar de schepping kan je maar voelen en zien in de overvloed van beelden waarmee de Bijbel haar beschrijft. We weten dat de zes dagen niet naar de letter dienen te worden verstaan en toch wordt het nergens boeiender verteld dan in Genesis. We weten iets van de evolutie, maar de poëzie van God die als een kunstenaar de dingen één na één maakt, zegt veel meer. De wetenschap maakt ons nieuwsgierig, de Bijbel maakt ons blij en dankbaar. We krijgen de blik van een kind. We zien hoe God de wateren scheidt van het droge en het licht toeroept te schijnen; hoe Hij de grote lamp van de dag, de zon, en de kleinere lampen van de nacht -de maan en de sterren- als parels gooit op de donkere mantel van de nacht. Hoe Hij de mens boetseert en de levensadem in zijn neus blaast. Hoe Hij de vrouw aan de man geeft en de eerste kreet van verrukking op aarde gehoord wordt: 'Eindelijk mijn gebeente, mijn eigen vlees, eindelijk een gelijke aan mij' (Gen. 2, 23); hoe man en vrouw zich mogen verheugen in elkaar en hoe de mens alle dieren bij zich roept en hen één voor één namen geeft. Gods vindplaats Maar bovenal zien we hoe God de hele schepping aan de mens toevertrouwt en verantwoor-delijkheid geeft van een plaatsvervangende opzichter. Hoe hij

alles mag en moet ordenen en beheren, taal en stem moet geven aan alles wat bestaat, en hymnen en liederen mag zingen ter ere van God voor zijn aanschijn (ps. 8,2a.4-5).De schepping is de eerste vindplaats van God: zijn sporen liggen als diamanten verspreid op het uitspansel, als parels gestrooid in de aarde en geborgen als goudkorrels in de bedding van rivieren. Gods schepping is niet ten einde, ze duurt voort. God heeft immers niet eens en voorgoed geschapen, Hij schept ononderbroken verder. De schepping is geen stilstaande visvijver eens en voorgoed gegraven, ze is een snelle rivier die nooit ophoudt te vloeien omdat haar bron nooit opdroogt. Echte bronnen murmelen dag en nacht, ze zwijgen nooit. De mens En wij staan midden in die stromende rivier en het is aan ons gegeven zoals God te zijn: medescheppers, bouwers van steden en gravers van mijnen. We zijn als ontdekkingsreizigers die van hun tochten op, onder en boven de aarde, thuiskomen, beladen met nieuwe schatten uit verre landen, met alle parfums H. LAMBERTUS van het Oosten en alle kruiden van Azië. Job stond al verbaasd over die drift om alles te kennen en te beheersen (Job 28, 1-3.6.9-11). En daarmee is over Gods schepping nog niet alles H. CATHARINA gezegd. God schiep ook de mensen en de engelen. Hoe mysterieus die laatsten - Gods trouwe boodschappers - ook mogen zijn. Ze zijn er, al zien we ze niet. Want wat God maakt, is niet beperkt tot wat voor onze ogen zichtbaar is. Hij maakt ontelbare, ook onzichtbare dingen (Ps. 104, 2b-4.1319.35b)

Parochieblad

EERSTE BIJEENKOMST: 21 januari a.s.


Geloven is een gave en een vrije keuze. Maar als we kiezen, beseffen we dan wel wat die keuze inhoudt? In dit 'Jaar van het geloof' nodigt het dekenaat Kerkrade u uit om hierbij stil te staan en van gedachten te wisselen. Verschillende sprekers zijn genodigd om met kennis en enthousiasme hun geloof met ons te delen. De avonden zijn een initiatief van het dekenaat Kerkrade en worden gehouden in het voorjaar van 2013. De eerste avond zal plaatsvinden op maandag 21 januari om 19.00 uur in het Sjtaeter Hoes van Terwinselen, Schaesbergerstraat 27. Pater Wim van Meijgaarden S.S.S., pastoor van de Sacramentsbasiliek in Meerssen en Sacramentijn zal ons vertellen over de eucharistie als bron van ons geloof. Het einde is voorzien om 21.30 uur. Toegang is gratis. Wij hopen u te mogen begroeten! Voor meer info kunt u contact opnemen met het dekenaal Centrum, op dinsdag- en donderdagochtend bereikbaar van 10 u. -12 u. via 045-5452238.

KERST- en NIEUWJAARSWENS Van harte wensen het kerkbesturen en uw parochie-geestelijken U en de uwen: ZALIG KERSTFEEST en een GEZEGEND NIEUWJAAR

LITURGIEKALENDER. Zondag 23 december, vierde zondag van de Advent: l.: Mich. 5, 1-4a; tl.: Heb. 10, 5-10; ev.: Lc. 1, 39-45 (C). Maandag 24 december, Vigilie van Kerstmis; nachtmis: l.: Jes. 9, 1-3 + 5-6; tl.: Tit. 2, 11-14; ev. Lc. 2, 1-14 (C).Dinsdag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis; dagmis: l.: Jes. 52, 7-10; tl.: Heb. 1, 1-6; ev.: Joh. 1, 1-18 of: 1, 1-5 + 9-14 (C).Woensdag 26 december tweede Kerstdag: l. Hand. 6, 8-10 + 7, 54-60; ev.: Mt. 10, 17-22. Zondag 30 december, H. Familie, Jezus, Maria, Jozef: l.: Sir. 3, 2-6 + 12-14; tl.: Kol. 3, 12-21; ev.: Lc. 2, 41-52 (C).Dinsdag 1 januari, H. Maria, Moeder van God: l.: Num. 6, 22-27, tl.: Gal. 4, 4-7; ev.: Lc. 2, 16-21 (C).Zondag 6 januari, Openbaring des Heren: l.: Jes. 60, 1-6; tl.: Ef. 3, 23a + 5-6; ev.: Mt. 2, 1-12 (C).

ALGEMEEN KERSTCOMMUNIE 24 December brengen wij vanaf 9.00 uur de kerstcommunie aan de zieken. Wenst ook u vanwege ziekte of omdat u die dagen aan huis gekluisterd bent de H. Communie ontvangen, gelieve het ons te laten weten. (zie voor telefoon achterzijde).

DOOPVOORBEREIDING De eerstvolgende bijeenkomst is: in de parochiezaal ‘Moscou’, gelegen naast de hoofdingang Lambertuskerk: maandag, 7 januari, van 20.00 uur 22.00 uur. De doopouders worden uitgenodigd. Ouders, die zich willen oriënteren t.a.v. een nog te nemen beslissing gelieven zich eventueel zelf te melden bij Mevr. T. Pluymen tel. 545 49 18.

VREDESLICHT VERSPREIDT ZICH OVER DE WERELD Ook in onze parochies wordt het Licht ontvangen Jaarlijks wordt in Bethlehem door een kind het zogeheten Vredeslicht ontstoken en vervolgens door kinderen over de hele wereld verspreid. Ook duizenden scouts geven dit licht in de tijd voor Kerstmis wereldwijd aan elkaar door; een keten van licht als teken van vrede en vriendschap, die al ruim twintig jaar een oceaan van licht veroorzaakt. De scouts brengen het licht naar onze parochies. Op de vierde zondag van de advent wordt het Vredeslicht de Lambertus- en Catharinakerk binnengebracht. Nachtmis voor kind en gezin In de nachtmis voor kind en gezin op 24 dec. om 18.00 uur (in de Catharina) en om 19.00 uur (in de Lambertus) zal aan dit licht aandacht worden geschonken. Na de viering kunnen de kinderen van dit licht mee naar huis nemen. Breng dan zelf een jampotje met een theelichtje mee of een fakkel. Geef dit Vredeslicht een ereplaats thuis, ontsteek er eventueel de andere kaarsen in huis mee aan. Hopelijk straalt zo de vrede van Jezus iedereen tegemoet.

VRIJWILLIGERS: BEDANKT Een heel jaar van gedienstigheid zit er weer op. Vele vrijwilligers zijn in de afgelopen jaar actief geweest om het parochiële en kerkelijke leven zo goed mogelijk te doen verlopen. Rond de feestdagen valt het resultaat van hun bezigheden het meest op. De kerk staat er straks op zijn ‘Kerst – best’ op. Van oudsher zijn vrijwilligers in de parochie onmisbaar voor het goed reilen en zeilen in kerk en parochie. In de samenleving van vandaag worden vrijwilligers ook steeds meer onmisbaar. De inzet van vrijwilligers spreekt zo vanzelf. Dat is het niet. Gelukkig mogen wij als pastores steunen op mensen, die de verantwoordelijkheid voor het uitdragen en beleven van Blijde boodschap met ons willen delen. Hun hand- en spandiensten verlichten de lasten. Blij zijn we eveneens met de financiële ondersteuning, waardoor we de onkosten, die we in het jaar 2012 hebben gemaakt, konden voldoen. Wij zijn de vrijwilligers, die materieel en financieel de kerk het jaar 2012 hielpen doorkomen, heel veel dank


verschuldigd. De pastores hopen ook in het komend jaar 2013 op hen maar ook op u te mogen rekenen. Uiteraard bent u welkom in de kerstvieringen en bij de ontmoeting op Nieuwjaarsdag.

KERSTCONCERT VOCAAL ENSEMBLE KERKRADE Op zaterdag 22 december 2012 houdt het Vocaal Ensemble Kerkrade o.l.v. Louise Deal haar traditioneel kerstconcert. In de Lambertuskerk te Kerkrade zal het concert om 20.00 uur beginnen. Vanaf 19.15 uur is de kerk open. Voorafgaand aan het concert zal het 8-koppige vrouwenensemble “Seven”, dat onder leiding staat van Paul Voncken, een traditioneel kerstprogramma ten gehore brengen om het publiek al in de juiste sfeer te brengen. Tijdens het concert zal naast het Kerkraadse vrouwenkoor ook Blazersensemble “Helicon” o.l.v. Björn Bus voor het voetlicht treden. Koor en blazersensemble zullen apart, maar zeker ook gezamenlijk enkele kerstwerken uitvoeren. Een keur van traditionele kerstliederen zullen de revue passeren, o.a. een kerstlied uit Zuid-Afrika, bekende Engelse en oud-Nederlandse kerstliederen en het Stille Nacht in een bewerking van de King’s Singers. Het blazersensemble zal o.a. delen uit de Holberg Suite en de Nutcracker Suite ten gehore brengen. Het hoogtepunt van het kerstconcert is de wereldpremière van “The waters of Prayer”. Een 4delige compositie van de Japanse componist Kentaro Sato(geboren in 1981) die dit werk op aanvraag voor het Vocaal Ensemble Kerkrade geschreven heeft. De teksten zijn op gedichten van Vassar Miller. Het vrouwenkoor zal dit werk tijdens dit kerstconcert de eerste keer ten gehore brengen. Kaarten voor dit concert zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Boekhandel Deurenberg te Kerkrade à € 12,50 per stuk. Ook kunt u uw kaarten telefonisch reserveren via 045-8501583.

ST. LAMBERTUS ZATERDAG 22 december 12.30 uur: doopviering Sjefano Constant. 18.00 uur: jaard. May Kloth; Frans Renierkens, ouders Renierkens-Weelen en ouders van Keeken-van Dijck; Maria Basten-Frederiks (s). 22.00 uur: Kerstconcert V.E.K. ZONDAG 23 december 11.30 uur: Sjeng Laheij (100e verj.); Tiny van der VoortSchlijper; Riet van Sambeek-Schoutrop; Frits Sprokel; voor een bijzondere intentie. MAANDAG 24 december: HEILIGE AVOND: (met de feestdagen extra

maandcollecte) 19.00 uur: jaard. Piet Feijen en zoon Herm; Johan Krahmer en Trautje Krahmer-Martens; Bertha HannemanSmeijsters; Heinz Klein; Wim Henskens; Mathieu Debets en wederz. ouders; Enny Bischoff-Plummen. 21.00 uur: Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia en Volkszang. 22.00 uur: uit dankbaarheid b.g.v. een 50-jarig huwelijk; jaard. ouders SporkenPoyck (s); Willy Basten, ouders en kinderen; ouders Sterk-Collard; Paul en Leon Krewinkel; ouders Huntjens-Bemelen; ouders Jozef Hubert Bischoff, Maria Bischoff-Ackens en zoon Jo; overleden familie Louis Ackens-Heuschen en dochter Fien Heijnen-Ackens; Cas Sauren, ouders en schoonouders; overleden ouders en familie (B); Annie Schormans; Zus en Toon Debets; Gertie Brudnitzki-Savelsberg; ouders Brudnitzki-Klinkenberg en schoonzonen; ouders Savelsberg-Hendriks; zuster José Klinkenberg; Wiel Hendriks; ouders Theo Goebbels, Maria Goebbels-Vondenhoff en wederzijdse familie; Winand Haemers; Jo Janssen en oud. de Faber-Krahwinkel. DINSDAG 25 december: HOOGFEEST VAN KERSTMIS 10.00 uur: m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. Echtp. Funs Vliegen en Maria Vliegen-Sauren (s); ouders FranzenThomas; Jeu Willems; Harrie en Léon Dagnaux; oud. Wijnen-Rutten; oud. LochtmanPoyck. 11.30 uur: jaard. Siem Thissen; Albert Gielis; ouders Jozef Hubert Bischoff, Maria Bischoff-Ackens en zoon Jo; overleden familie Louis Ackens-Heuschen en dochter Fien Heijnen-Ackens; Sjaak Vreuls; Antoon Tummers en wederzijdse ouders; Huub Deurenberg; oud. Franzen-Thomas; Riet Franzen en Patric Jonk. WOENSDAG 26 december: TWEEDE KERSTDAG 10.00 uur: géén H. Mis!!! 11.30 uur: m.m.v. K.K.M. St. Lambertus. Jaard. ouders Jo en Truus Bols-Schaap (s); jaard. Anna Veenendaal-Vloedman (s); ouders Schnackers en schoonzonen Frans en Arno; ouders Kluten-Hensgens; echtpaar BrokampHensgens; ouders Hensgens-Sangen; Hub Wehrens; ouders Fischer-Martens; ouders Wehrens-Starmans; Harry L’Ortye; Louis Rossel; ouders Jeha-Wolters en dochter Truus; Jan Beckers; ouders Beckers-Kemmerling;


Pierre Engels en ouders Goebbels-Dederen en overleden kinderen; ouders Sauren-Lahaye en zoon Cas; ouders Kloth-Eschweiler, zoon Hein en oma; Ger van de Poel; ouders GoebbelsDederen, zonen Hein en Jo en schoondochters Annie en Elly; ouders Urlings-Dederen, zoon Jo en schoonzoon Jo; Kurt Vincken en Moeder; ouders Vanderheijden-Sterk en familie; Hans Rutten; Elly Liekens-Rutten; Sjeng van Oijen en wederz. ouders; Mathieu Turk, ouders TurkGrouls en ouders Brouns-Derichs; Mia Hekkens-Herpers; Piet en Dora LenzenNieuwenhuizen; ouders Ploum en zoon Arno. DONDERDAG 27 dec 8.30 uur; H. Mis. VRIJDAG 28 dec 19.00 uur: H. Mis. ZATERDAG 29 december 18.00 uur: jaard. oud. Lauvenberg-Kruyen en zoon Pierre. Jo Chermin; Maria Laven-Dorscheidt; Frans Renierkens; Frits Sprokel; Gerta KoonenKnops (vwg vrml ziekensectie Blijde Boodschap). ZONDAG 30 december 11.30 uur: Donny Poettgens-Borgans. OUDEJAARSVIERING: 18.00 uur: m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. Willy Basten en familie; levende en overleden leden van een vriendenclub. DINSDAG 1 januari: NIEUWJAARSDAG: 11.30 uur: overleden ouders en familie(B); Annie Schormans; Zus en Toon Debets; Gertie Brudnitzki-Savelsberg; Theo Goebbels, Maria Goebbels-Vondenhoff en wederzijdse familie. DONDERDAG 3 januari 8.30 uur: H. Mis. VRIJDAG 4 januari 19.00 uur: H. Mis. ZATERDAG 5 januari: viering van het FEEST VAN OPENBARING DES HEREN: Driekoningen: 18.00 uur: m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. Frans Renierkens; Tiny Debets-Weckseler; Riet van SambeekSchoutrop; Netty Groten-Lommer; Tiny Vandervoort-Schlijper. ZONDAG 6 januari FEEST VAN OPENBARING DES HEREN: Driekoningen 11.30 uur: Bert Collet (s); echtel. Jozef Joosten en Trees Joosten-Postel (s); Jo Crombach; Jo Scholtes; Tinie NackenHensgens; Etienne François. DINSDAG 8 januari 19.00 uur: Karel Vanderheijden (s). DONDERDAG 10 januari 8.30 uur: H. Mis.

VRIJDAG 11 januari 19.00 uur: H. Mis. NIEUWJAARSRECEPTIE 1 Januari bent u na de H. Mis van 11.30 uur, rond de klok van 12.30 uur – 14.00 uur, genodigd voor de nieuwjaarsreceptie op de dekenij. ONZE OPRECHTE DEELNEMING AAN Familie Scholtes-van de Bosch. Dankbaar gedenken wij Maria Scholtes-van den Bosch. Zij overleed op 25 november 2012 in de Lückerheidekliniek op 87jarige leeftijd, gesterkt door het H. Sacrament der zieken. Na de uitvaartmis op 30 november in de dekenale St. Lambertuskerk van Kerkrade werd haar lichaam gecremeerd te Schifferheide. Zij werd geboren te Bleijerheide op 19 juli 1925 en groeide daar op. Tijdens de bevrijdingsfeesten leerde ze Frans kennen, met wie ze in 1949 trouwde. Mam was trots op haar gezin, haar kinderen -Netty, Jan en Grada- en haar kleinkinderen Dennis, Martine en Luc. Aanvankelijk woonden ze in de Nullanderstraat en later in de Kruisstraat. Ook de schoonzonen Louis en Frans, schoondochter Rita en de partners van de kleinkinderen, Heike en Tim, vonden bij haar een warm onthaal. Naast het drukke huishouden vond ze plezier in het thuis werken als coupeuse. Ze wist raad met alle vormen van verstelwerk. Ze zorgde ervoor dat zijzelf en haar gezin er gesoigneerd bijliepen. Levenslustig als ze was, kon ze schaterlachen om komische situaties. Muziek was heel voornaam in haar leven. Haar betekenis voor Harmonie St. Pancratius in Nulland is groot. Het is dan ook niet voor niets, dat ze zowel door de Harmonie als door Hare Majesteit geëerd werd. Na het overlijden van pap in 1996 werkte ze graag in de tuin. Ook haar cactussen en orchideeën wist ze telkens weer tot bloei te brengen. Haar zelfstandigheid was haar veel waard. Het viel haar dan ook zwaar dat ze na het breken van een heup in 2009 niet meer thuis kon wonen. Haar wilskracht was sterk, maar geestelijk heeft ze de laatste periode veel moeten inleveren. Moge zij nu rusten in Gods vrede. Familie van Wijnhoven. 28 November overleed thuis geheel onverwacht Theo Wijnhoven. Hij werd te Utrecht geboren op 28 november 1922. Theo Wijnhoven zei te beseffen dat zijn negentig levensjaren hem mentale en fysieke ongemakken bezorgden. Het niet slagen voor zijn rijvaardigheidstest zat hem niet gemakkelijk. Uiteindelijk voelde hij zich bevoorrecht persoon om zolang auto te hebben kunnen rijden. Ellie was een stand by en Frida jaren zijn rechter hand. Kinderen kwamen hem bezoeken en halen. Het openbaar


vervoer bracht hem naar broer en zus in Rotterdam en naar de zee. ‘Die zee moet ik van tijd tot tijd zien’, placht hij te zeggen. En natuurlijk speelde het zien van het binnenvaren van tankers een rol. Tot zo rond zijn veertigste had hij aan de olie, de olietanker en aan de zee zijn hart verpand. Door de oorlogsjaren zette hij koers naar de mijnen om de Arbeitseinsatz te mijden. Theo was het hockey meester. De heren van de mijn achtten hem de geknipte trainer. Zo maakte hij kennis met mej. Annie Duykers. Het pitje van de vriendschap werd gaandeweg een liefdesvuurtje. Toen Theo na de oorlog weer verdween, keerde hij na veel geschrijf uiteindelijk terug en hij en Annie beloofden in 1952 elkaar in liefde trouw. Aan de belofte heeft het geen greintje ontbroken. De vele jaren dat Annie niet meer uit de voeten kon en een lang ziekbed had, vond men Theo vol zorg en overgave om haar heen en om haar ziekbed. Na de trouw nam Theo, werkzaam bij de Shell, Annie meer naar Venezuela. Later keerde zij met de kinderen terug. En nog later Theo en nam hij weer deel aan het maatschappelijk leven alhier. De hockeyclub.. de politiek, collectant in de kerk; werd een doorgewinterde docent op LTS te Brunssum en nadien directeur van de Streekschool in Heerlen. Theo Wijnhoven was praktisch ingesteld, maar toch ook idealistisch. Hij was heel huiselijk. Rond de tafel gezeten… en dan kaarten of spelletjes.. Hij leek het te ondergaan als het summum van gezelligheid. Alleen wist hij zich aan de computer te amuseren; of hij bekeek natuur films: ‘National Geografic’; beluisterde hij klassieke muziek of mooie chansons. Met boek en krant hield hij zich op de hoogte van wat er in de wereld speelde. Maar heeft ook de hele wereld afgereisd na het overlijden van Annie in 2003. Theo Wijnhoven had ontzag voor wat mensen in en door de techniek tot stand wisten brengen; maar hij had eveneens een groot ontzag voor de wonderen en de krachten der natuur. Zijn geloof zat niet als een dun laagje vernis over zijn levensprincipes; de katholiek-christelijke idealen, waarden en normen vormden de beweegredenen van zijn denken en handelen. Moge zijn levenswijze hem ook gebracht hebben tot aan de poorten van het hemels Vaderhuis.

St. CATHARINA ZONDAG 23 DEC 10.00 uur; 4 adventkinderwoorddienst. jrd. ouders FelderHendriks, jrd. Anna Lauter, jrd. Maria Janssen, Alois Sauren, Wiel Rüland, Mia JanssenHandels. KERSTAVOND 24 DEC 18.00 uur; kindernachtmis. mmv fluit en Tamboerkorps

Wilhelmina-Holz. EXTRA MAAND COLLECTE. Eduard Fillet, Paul Wiertz, Suzanne Vliegen, Hans Nijdam, ouders DijcksRongen en zoon Henk, ouders Belt-Reimerink. NACHTMIS 23.00 uur; mmv Dameskoor. EXTRA MAANDCOLLECTE. ouders Ploum-Allmans, Wiel Rüland (kb), Lou Thomas, ouders Platen-Goebbels, ouders en overl. familieleden Thelen-Schijns, Christel Kerres, Jacques Lataster, ouders DassenMertens, ouders Rondags-Mijnes. 1 KERSTDAG 10.00 uur; Frauenchor Singkreis Merkstein. EXTRA MAAND COLLECTE. ouders Vliegen-Laven en familie, Hub Muitjens, ouders Keijsers-Frusch. 2 KERSTDAG 10.00 uur; opleidingsorkest St. Caecilia en St. Pancratius. jrd. G. SendenSliwa, jrd. P. Senden-Sliwa, jrd. ouders PalmZimmermann, Billa Oligschläger, ouders Rutten-Toussaint. ZATERD. 29 DEC 16.00 uur; Kindjewiegen. ZONDAG 30 DEC 10.00 uur; jrd.echtelieden Schaeps-Essers,jrd. ouders Kusters-Offermans, ouders Ritzerfeld-Schneider en José. NIEUWJAAR 10.00 uur; voor al onze overleden parochianen, ouders Keijsers-Frusch, ouders Meijers-Cuijpers. WOENSDAG 2 JAN 08.30 uur; voor alle ernstig zieken. ZONDAG 6 JAN 10.00 uur; 6 wkd. Frans Hamers, jrd. Annie Wiertz-Quaedflieg, Mia Janssen-Handels. MAANDAG 7 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; noveen O.L. Vrouw Wonderdadige Medaille. WOENSDAG 9 JAN 08.30 uur; voor alle ernstig zieken. KERSTSTAL Op 2 Kerstdag is onze kerk weer open van 14.00 tot 16.00 uur. Alle ouders en opa's en oma's kunnen dan onze fraaie kerststal met hun kroos komen bewonderen. NIEUWJAARSRECEPTIE Traditioneel is op Nieuwjaarsdag weer onze Nieuwjaarsreceptie. Alle parochianen en verenigingen zijn vanaf 13.00 tot 14.00 uur welkom in het Catharinahoes om elkaar een Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen.


ALGEMEEN Priesterwachtdienst. In geval van nood pastorie H. Lambertus tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007 Opname in ziekenhuis. Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie. Ziekencommunie. De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U de communie wenst te ontvangen meldt dit op de pastorie van Uw parochie. Gebed voor roepingen. Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen. Kind en liturgie. Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats. Info: H. Lambertus: Tel 5454572 Info; H. Catharina: Tel. 0628223807 Vrijwilligers In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd. Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie. Kerkradio. Zieken en thuiszittende hebben de mogelijkheid om via de radio de kerkdiensten te volgen. Info: Tel 5454150.

H. LAMBERTUS

Pastoor-Deken: Drs. A. Borghans Kerkplein 8 Kapelaan : E. Dassen Nassaustraat 39 E-Mail: Hlambertus@zonnet.nl Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade: ABN-AMRO: 47.60.64.430 Informatie betaling kerkbijdrage: MISTIJDEN Za 18.00 uur

ING: 121.14.09 Dhr. E. Brudnitzki

Zo 11.30 uur

tel: 5452238 tel: 5671870

RABO 17.52.00.645 tel: 5453362

Di-Vr 19.00 uur

Do 08,30 uur

Opgave misintenties op de pastorie : Ma t/m Vr 09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur

H. CATHARINA Pastoor-Deken: Drs. A. Borghans Kerkplein 8 Kapelaan: E Dassen Nassaustraat 39 B.g.g.: T. Pluijmen O.L. Vrouwestraat 127 Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade ABN-AMRO: 47.60.41.996 Informatie betaling kerkbijdrage: MISTIJDEN

Zo

10.00 uur

ING: 105.52.13 Dhr. F.Lahaije Ma 19.00 uur

tel; 5452007 tel: 5671870 tel: 0628223807 RABO 12.52.83.393 tel: 5460675 Wo 08.30 uur

Opgave misintenties in Dagkapel: Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. Wo 09 - 10 uur Kosten H. Missen: weekend € 20.00 weekdiensten € 7,00 Kerkbijdrage: minimaal € 84.00 per jaar. ( hierbij tegenmoetkoming in de diensten )


Dag en nacht bereikbaar.

Adverteer in ons parochieblad Einderstraat 17 - Kerkrade

Autorijschool Roy van Wersch Goebbels

Abtenlaan 9 6461 JG Kerkrade Tel. 045-5461635 Mob. 06 15075588

Optiek Bemelmans Het beste adres voor brillen en contactlenzen Markt 28 - Kerkrade Tel. (045) 545 26 18 www.bemelmansoptiek.nl

GORDIJNEN- EN VLOERBEDEKKINGSPECIALIST WONINGINRICHTING

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat TELEFOON (045) 545 20 33 - 6461 EP KERKRADE

Uw speciaalstomerij in Kerkrade Heerlen Roermond

Exclusieve lingerie, bad- en strandkleding

Gouder de Beauregard Maat M a r k t49, 4 1Kirchroa, - T e l . : (Tel. 0 4 5045-88 ) 5 4 5 788 2 0542 3 -

O.L. Vrouwestraat 145a - Kerkrade Tel. 045 - 5461161

Ploum-Gillessen b.v. V E RWA R M I N G - S A N I TA I R - D A K W E R K E N Oranjestraat 18

- Kerkrade POOK - Tel. (045) 545 31 86 H.H.M. ACCOUNTANTS

Een nieuwe badkamer nodig?

Economiestraat 39 6433 KC HOENSBROEK

Postbus 2649 6401 DC HEERLEN

Telefoon: (045) 521 22 30

Telefax: (045) 523 73 42

Boekhandel

DEURENBERG Wiertz Marktstraat 23 Kerkrade • T (045) 744 07 07 www.boekhandeldeurenberg.nl • www.thuiskantoor.com info@boekhandeldeurenberg.nl • deurenberg@thuiskantoor.com

Voor al uw boeken, kantoorartikelen en (familie)drukwerk

webdesign ontwerp

print druk

Marktstraat 23 • Kerkrade www.boekhandeldeurenberg.nl www.deurenberg.nl

Uw adres voor een goede verzorging!


Adverteer in ons parochieblad

Poststraat 10 - 6461 AX Kerkrade Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80 E-mail: info@fotojopottgens.nl - www.fotojopottgens.nl

Tel.: (045) 531 31 97 Kerkrade, Schifferheidestraat 7 - Landgraaf, Stationsplein 67

Al Uw digitale Tel.:FOTO’s (045) 531 31 97

Kerkrade, Schifferheidestraat 7 - Landgraaf, Station Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

Feesten, partijen, bedrijfspresentaties en koffietafels compleet verzorgd. Gastvrijheid en vakbekwaamheid staan garant voor een perfecte verzorging Lambertistraat 12, 6461 JK Kerkrade Tel. 045 - 545 24 79 / 06 - 52 30 20 65

bord : 250 x 65cm bord : 250 x 65cm

Bezoekadres Stationsstraat Kerkrade Poststraat 34 54 Kerkrade Postadres Postbus 2 6460 AA Kerkrade mr. T.J.A. Iding Advocaat en Procureur Juridisch advies op maat voor particulieren en bedrijven

Telefoon (045) 543 00 73 Telefax (045) 543 00 76 E-mail info@idingadvocatenkantoor.nl

v.o.f.

"OPENT DEUREN" Va kma nschap in o penen, sluiten sluite n e n a fsluiten MARKT 36 - 6461 EC Kerkrade - tel. 045 - 545 20 73

BRILLEN-CONTACTLENZEN

BREMEN OPTICIENS Markt 14, Kerkrade, tel. 045-5457320

Grupellostraat 2 - 6461 EV Kerkrade Telefoon (045) 545 65 78

Kent u de voordelen van een comleet verzorgd begrafenispakket, vanaf E 2,65 p.m.! (kwartaalpremie vanaf E 7,95 p.p.) Kinderen tot de leeftijd van 14 jaar gratis meeverzekerd Info tel: 045 - 545 93 04 Mevr. Lenzen-Finders (secretaris) Info op uw thuisadres; vrijblijvend, na afspraak

Parochieblad 22-12-2012  

Parochieblad 22-12-2012

Advertisement