Page 1

1

1

Parochieblad H. LAMBERTUS H. CATHARINA 37 e jaargang nr.16 15-09-2012

37 e jaargang nr.16 15-09-2012

JUBILEA

40 JAAR ORGANIST: HUB VAN DE WALL

JUBILEA

Uitnodiging 40 JAAR ORGANIST: HUB VAN DE WALL Op zaterdag, 22 september, aanstaande is het veertig jaar geleden Uitnodiging dat de heer als organist in dienst trad van de Op zaterdag, 22 september, parochie St. Lambertus te Kerkradeaanstaande is het veertig jaar geleden Centrum. dat de heer Hub van de Wall Gedurende deze 40 jaren heeft hij zich als organist in dienst trad van de met hart en ziel ingezet om met zijn parochie St. Lambertus te Kerkrademuzikale kwaliteiten de liturgische Centrum. Gedurende deze 40 jaren heeft hij zich met hart en ziel ingezet om met zijn muzikale kwaliteiten de liturgische

vieringen te doen uitgroeien tot hoogtepunten in onze kerkgemeenschap. Uit dankbaarheid hiervoor zullen wij op deze dag om 18.00 uur een vieringen te doen uitgroeien tot Eucharistie vieren, daarbij zal de hoogtepunten in onze kerkgemeenschap. jubilaris aan het monumentale Uit dankbaarheid hiervoor zullen wij op Müllerorgel in samenwerking met het deze dag om 18.00 uur een kerkelijk zangkoor St. Caecilia, het Eucharistie vieren, daarbij zal de Dameskoor St. Lambertus en het jubilaris aan het monumentale gemengd kerkelijk zangkoor St. Jozef, Müllerorgel in samenwerking met het de Pastoraal-Messe van Ing. Reimann kerkelijk zangkoor St. Caecilia, het ten gehore brengen. Dameskoor St. Lambertus en het gemengd kerkelijk zangkoor St. Jozef, Na afloop van deze plechtige dienst kunt de Pastoraal-Messe van Ing. Reimann U de jubilaris en mevrouw Marie-Rose ten gehore brengen. van de Wall in de kerk uw gelukwensen aanbieden. Na afloop van deze plechtige dienst kunt Aansluitend bent U van harte welkom in U de jubilaris en mevrouw Marie-Rose onze kerk-kelder “Moscou” om in een van de Wall in de kerk uw gelukwensen gezellige sfeer een toast uit te brengen aanbieden. op onze jubilaris. H. LAMBERTUS Aansluitend bent U van harte welkom in

Parochieblad onze kerk-kelder “Moscou” om in een Namens het kerkbestuur St. Lambertus gezellige sfeer een toast uit te brengen Mgr. drs. A. Borghans,H. pastoor deken CATHARINA op onze jubilaris. en P.W.H. Savelsbergh, secretaris Namens het kerkbestuur St. Lambertus Mgr. drs. A. Borghans, pastoor deken en P.W.H. Savelsbergh, secretaris


2

75 JAAR MARIAKAPEL in het HAMBOS (foto van de kapel)

Zondag 23 september herdenken wij dat 75 jaar geleden bisschop Lemmens de mooie Mariakapel in het Hambos inwijdde. Bij die gelegenheid droeg hij het Dekenaat Kerkrade op aan O.L.Vrouw. De parochies van het Dekenaat waren goed vertegenwoordigd en beelden diverse passende taferelen op, kenmerkend voor het ‘Rijke Roomse leven’. Foto’s laten dat zien en er zijn mensen, die erover kunnen vertellen. Nu klinkt dat alles nostalgisch. De Broederschap St. Sebastianus heeft het voortouw genomen. Organisatorisch proberen zij vertegenwoordigers uit alle parochies van het Dekenaat erbij te betrekken. Wij hebben gekozen voor een bijdetijdse bezinning in de vorm van een Mariahulde. De hulpbisschop Mgr. Everard de Jong zal daarin voorgaan. De hulde bestaat uit 4 momenten van bezinning, die gegroepeerd zijn rond de teksten van de ‘Engel des Heren’. De hulpbisschop zal een overweging uit spreken. We hopen dat veel parochianen bij deze publieke hulde van O.L.Vrouw

die middag aanwezig zullen zijn om van hun dankbaarheid blijk te geven voor al die andere keren dat zij bij een beeltenis van de H. Maagd Maria -thuis of waar ook- met een wens een kaarsje opsteken. Na afloop zal er gezorgd worden voor wat catering. Verschillende mensen zetten hun schouders onder dit evenement. We hopen dat al de voorbereidingen en hun inzet wordt beloond door uw belangstelling, gestimuleerd door uw devotie ter ere van O.L.Vrouw. De kapel is een creatie van ‘onze’ architect C. Duykers. U leest bijzondere dingen over de kapel in “Kerkrade Onderweg”, Deel II. In het laatst verschenen nummers ’t Senior Bledsje’ staat eveneens een mooi artikel, met op de cover een prachtige foto. Lees ook de berichtgeving in de locale media. Programma

Start om 14.30 uur: we verzamelen ons in de Lambertuskerk (om reden dat wanneer de weergoden ons niet ter wille zijn, wij de hulde laten verlopen in de kerk) en anders vertrekken we -14.45 uur- vandaar in processie naar de kapel. Aankomst: tussen 15.00 uur – 15.15uur: dan vindt er de Mariahulde plaats. Einde: 16.00 uur Na afloop: aangenaam vertoeven tot 17.00 uur/17.30 uur. Rond de kapel staan banken en tafels gegroepeerd. ALGEMEEN LITURGIEKALENDER. Zondag 16 september, vierentwintigste zondag door het jaar: l.: Jes. 50, 5-9a; tl.: Jak. 2, 14-18; ev.: Mc. 8, 27-35 (B). Zondag 23 september, vijfentwintigste zondag door het jaar: l.: Wijsh. 2, 12 + 17-20; tl.: Jak. 3, 16 - 4, 3; ev.: Mc. 9, 30-37 (B).


Zondag 30 september, zesentwintigste zondag door het jaar: l.: Num. 11, 25-29; tl.: Jak. 5, 1-6; ev.: Mc. 9, 38-43 + 45 + 47-48 (B). AILBERTUSVIERING IN ABDIJKERK ROLDUC Woensdag 19 september vindt om 19.00 uur in de abdijkerk van Rolduc op diens sterfdag de jaarlijkse herdenkingsmis plaats ter ere van Ailbertus van Antoing, de stichter van Rolduc. In mei dit jaar installeerde de bisschop van Roermond, Mgr. Frans Wiertz, de kerkelijke rechtbank voor het proces van zaligverklaring van Ailbertus, welke wordt nagestreefd door het bestuur van de Stichting Ailbertus Rolduc o.l.v. Theo Kutsch uit Herzogenrath en professor Stefaan Van Calster van het Groot Seminarie Rolduc. Op initiatief van het St. Catharinagilde van Kerkrade vindt sinds de herdenking van 900 jaren Rolduc in 2004 de Ailbertusviering jaarlijks plaats. Het gilde verleent ook medewerking aan de viering, die opgeluisterd wordt door het Kerkelijk Zangkoor van Bocholtz o.l.v. Anton Kropivsek. Uitgevoerd wordt de Missa Festiva van Gretchaninoff. Hoofdcelebrant is Prelaat Dr. Moll uit Keulen. De viering wordt afgesloten bij het beeld van Ailbertus in de kerk van Rolduc met de uitvoering van de Ailbertushymne, geschreven door Joep Offermans en gecomponeerd door Winand Groten. Iedereen kan de viering in de kerk van Rolduc bijwonen. Na afloop is nog een gezellige nazit te Rolduc. Het eikenhouten beeld van Ailbertus in de kerk van Rolduc, waar de jaarlijkse viering stijlvol wordt afgesloten. Bij het beeld is het intentieboek,waarin aan Ailbertus om hemelse voorspraak kan worden gevraagd.

LAMBERTUSCONCERT Op vrijdagavond 21september a.s. vindt het jaarlijkse Lambertusconcert plaats in onze kerk. Medewerking wordt verleend door het Koninklijk

3 Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus o.l.v. Wim Schepers en aan het orgel Rob Waltmans uit Meersen. Uitgevoerd worden werken van Rob Peters, Johann Sebastian Bach, Johann Rinck, Jean Baptiste Loeillet en René Becker. Nadere info via de website van de orgelkring: www.orgelkring-kerkrade.com Aanvang van het concert is 20.00 uur en de toegang is €. 5,LEREN BIJBELLEZEN A. BIJBELCURSUS 2012-2013 Evenals voorgaande jaren biedt het dekenaat Kerkrade u de gelegenheid om uw geloof te verdiepen en te delen met anderen. Paus Benedictus XVI heeft de katholieken opgeroepen om meer de Bijbel te lezen. ’’Waarom niet eens wat boeken van de Bijbel ontdekken, veelal onbekend, waaruit we misschien wel stukken hebben gehoord, maar die we nog nooit in zijn geheel hebben gelezen?’’, zei hij. De paus betreurt dat veel christenen nooit de Bijbel lezen en nauwelijks tot geen kennis ervan bezitten. God beter leren kennen Het lijkt zo vanzelfsprekend: geloof is niet alleen voor op zondag, maar voor het dagelijkse leven. Makkelijk gezegd, maar de ervaring van velen is dat dit moeilijker is gepraktiseerd. God probeert ons iets te vertellen, maar wat? De Bijbel kan ons helpen om God beter te leren kennen, om zodoende meer met Hem verbonden te leven en ons geloof te verrijken. Voelt u zich aangesproken? Gedurende 7 bijeenkomsten vragen we ons af hoe we de Bijbel in ons leven kunnen toepassen. Doelgroep zijn allen die niet of nauwelijks met de Bijbel vertrouwd zijn, voorkennis is niet vereist. We beginnen met het bijbelboek Exodus(=Uittocht). Tijdens de bijeenkomst zullen de hoofdstukken worden toegelicht en daarna kan iedereen delen wat hem of haar geraakt heeft. Zo zal ons geloofsleven worden verdiept en verrijkt. Wanneer, waar en hoe laat? De avonden onder leiding van kapelaan E. Dassen vinden plaats op maandagavond van 20.00 u. tot 21.30 u. in ‘Moscou’, de parochiezaal van de St. Lambertuskerk in Kerkrade-centrum (ingang naast de ingang van de begraafplaats, de trapjes naar beneden) . De avonden starten op 8 oktober. De overige data zijn: 29 oktober, 12 november, 3 december,


14 januari 2013, 18 februari en 11 maart. Opgave via het secretariaat van het Dekenaat, of parochiebureau op maandag- dinsdag- of woensdagochtend tussen 9.30 uur en 12.30 uur; tel. 545 22 38. Weet u meer dan welkom! B. BIJBELLEESGROEP De Bijbelleesgroep start maandag 1 oktober om 19.00 uur in de pastorie en wordt begeleid door de deken. De overige data volgen. Opgave via het secretariaat van het Dekenaat of parochiebureau (zie boven) of via de contactpersoon de heer Ger Habets tel. 5456643. KAPELLENTOCHT Zaterdag 22 september 2012 is er weer de kapellentocht, de wandeling langs verschillende kerken en kapellen in de groene rand van Parkstad Limburg. We vertrekken om 8.30 uur vanaf de Vrank, de Antonius van Paduakerk, aan de Beersdalweg 64, 6412 PE Heerlen. Er is voldoende parkeergelegenheid. Bezocht worden Barbara- en Leenhofkapel, de kapel Maria Koningin van de Vrede in Nieuwerhagerheide, vervolgens gaat de tocht over een klein stukje Duitsland. Rond 13.00 uur aankomst IVN gebouwtje van Rimburg voor koffie, thee en een stukje vlaai. Voorts worden bezocht: de kapel van de Gevallenen in Rimburg en Rolduc, aankomst 16.30 uur. Daar besluiten we deze kapellentocht met een bezinningsmoment in de mooie Abdijkerk. 17.00 uur met de bus terug naar de Vrank. Aankomst tegen 17.15 u. De onkosten voor deze dag zijn € 5,00 voor de koffie, de bus en een boekje. Verdere informatie: Mattie Jeukens ofm tel. 043 3634348 of 06 51 910217 email: jmpp.jeukens@planet.nl BONTE SPETTERSAVOND 2012. De Dekenale Ziekenzorg Kerkrade organiseert op donderdag 27 september 2012 van 19.00 uur tot ca. 22.00 uur in het Sjtaater Hoes te Terwinselen haar jaarlijks terugkerende Bonte Spettersavond. Met de medewerkers (zie vorige editie) belooft het een gezellige avond te orden. De entreeprijs bedraagt €8,00 per persoon, incl. koffie/thee met gebak en garderobe. Entreekaarten in de voorverkoop zijn verkrijgbaar bij de DZK, de plaatselijke ziekenzorgen, Pearl Optiek Orlando Passage Kerkrade, Pearl Optiek Akerstraat Spekholzerheide en op donderdag 27 september aan de zaal. Voor nadere informatie:

www.dekenaleziekenzorg.nl.

4

GELUKWENSEN AAN Mgr. dr. Bert van Megen. In zijn geboorte plaats Eygelshoven, waar hij eveneens zijn ‘Priemiets’ celebreerde, vierde hij zaterdag 25 augustus, zijn zilveren priesterfeest. Als parochiecluster waren vertegenwoordigers van het kerkbestuur aanwezig met hun gelukwensen. Immers met vakantie vertoeft Mgr. van Megen bij zijn ouders, wonend in Kosterbeemden, en celebreert hij regelmatig in de Lambertus en Catharina. Bij de feestelijke en plechtige jubileummis gaf ook burgemeester Som acte de présence met een verborgen agenda. Hij decoreerde vader Ger van Megen met de versierselen behorende bij de Koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn tot heden toe jaren lange dienstbaarheid aan de gemeenschap.

H. LAMBERTUS MISINTENTIES 15 september t/m 28 september. ZATERDAG 15 september 18.00 uur: zesw.dienst Mia Laven-Dorscheidt; jaard. ouders Crombach-Franssen (s); jaard. Tiny Moonen-Vos; jaard. ouders SchoutensSteenbakker; Jeannie van de Ham-Schmets en ouders Schmets-Meelkop; Johan Krahmer en Trautje Krahmer-Martens; Frans Renierkens; Maria Lenzen-Kemmerling; Riet BruijstensHeesbeen. ZONDAG 16 september 11.30 uur: Hubertina Gillissen (s). DINSDAG 18 september 19.00 uur: Jo Chermin. DONDERDAG 20 september 8.30 uur: H. Mis. VRIJDAG 21 september19.00uur: géén H. Mis. 20.00 uur: Concert K.K.M. St. Lambertus. ZATERDAG 22 september 18.00 uur: m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, Dameskoor en St. Jozefkoor. Uit dank b.g.v. 40-jarig jubileum organist Hub van de Wall; zesw.dienst Mia Essers-Esser; zesw.dienst Ton Koonen; 2e jaard. Malie Koonen-Aarts; jaard. Ali Berikhoven-Fokke (s); Frans Renierkens; Ton Vandeberg; May Ferfers; Frans Voncken; ouders Sterk-Heijltjes en zonen.


ZONDAG 23 september 11.30 uur: viering Patroonsfeest H. Lambertus. M.m.v. K.K.M. St. Lambertus. Jaard. oud. Rutten-Eijgelshoven (s); jaard. Peter Weijers (s); jaard. oud. Jozef en Bertha Defesche-Kikken (s); Loek Kaul; Margit van Wersch (s); Jo Robbertz; Elly Delsing-Knubben; voor een bijzondere intentie. 14.30 uur: viering 75 jaar Mariakapel Hambos. DINSDAG 25 september 19.00 uur: H. Mis. DONDERDAG 27 september 8.30 uur: H. Mis. VRIJDAG 28 september 19.00 uur: H. Mis. ONZE OPRECHTE DEELNEMING AAN Familie Crombach, familie Lahaije, overige vrienden en bekenden van Jo Crombach. Jo is thuis in zijn woning aan de Elbereveldstraat plotseling overleden op 30 augustus. Zijn wieg heeft op 12 november 1935 in Bleijerheide gestaan. In zijn prille jeugd koos Jo voor de Ambachtschool en bekwaamde zich in het vak van timmerman. Zijn militaire dienst vervulde hij bij het Corps Mariniers, waarop hij trots was. Als marinier vervulde hij de diensttijd in het voormalig Nederlands-Indië. Jo koos ervoor om als alleenstaande door het leven te gaan. Vereenzaamd raakte hij evenwel niet. Hij maakte veel vrienden. Hij wist gemakkelijk aansluiting te zoeken en interesseerde zich voor typische Kerkraadse cultuurproducten. Hij toonde zich een fervente Roda-supporter, volgde het wel en wee van KKM St. Lambertus, het WMC…. ’t Wieltje’ en soortgelijke ontmoetingsplekken legden de basis voor de vele vriendschappen. Hij verkeerde graag onder veel mensen. Ook zijn goedmoedigheid en hulpvaardigheid waren er debet aan. Zo ontstond eveneens de goede vriendschap met familie Lahaije, in de Kerkstraat. Jo werd er kind aan huis. Donderdags bracht hij voor de lunch de warme broodjes mee. Die bewuste donderdag, 30/8, verontrustte zijn wegblijven vriend en familie. De vriendschap heeft vorkomen dat de gestorven Jo lang alleen in huis verbleef. Misschien was de gewoonte van donderdag wel gegroeid overeenkomstig Gods voorzienigheid. Jo zou met deze duiding geen moeite hebben. Jo was een trouw gelovige. Voor menigeen leek hij soms een lekenapostel. Vanuit de Lambertuskerk, waarvan hij hield,

werd hem uitgeleide gedaan. Een nieuw thuis mag hem Gods Vaderhuis zijn.

5

H. CATHARINA ZONDAG 16 SEPT 10.00 uur; jrd. Lou Thomas, jrd. ouders Siebelt-Geilenkirchen, jrd. Alois Sauren, jrd. ouders Brungs-Steins en Annemie, jrd. ouders Hoekstra-Nievelstein, jrd. Keetje Coervers-Vliex, jrd. ouders Vliegen-Laven en overige familie, Huub Muitjens, Paul Engels, Hans Buck, ouders Basten-Stalman, Louis Rossel, Wiel Ruland, Wiel Görtzen. MAANDAG 17 SEPT 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. WOENSDAG 19 SEPT 08.30 uur; voor al onze ernstig zieken. ZONDAG 23 SEPT 10.00 uur; Dameskoor. jrd. ouders Didderen-Adams, jrd. Godfried Bosten, Hein-Huub en May Op den Kamp, Annie Schlösser-Plum. MAANDAG 24 SEPT 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. WOENSDAG 26 SEPT 08.30 uur; voor al onze ernstig zieken. GILDE KONING: PROFICIAT Heinz Charlier Het nazomerzonnetje was het St. Catharinagilde goed gezind. In een gezellige ambiance voerde de boogschutters de spanning op bij hun zelf en bij het aandachtig publiek. Ieder Gildelid had zijn supporters, niettemin juichten allen toen Heinz het laatste stukje van de weerbarstige vogel neerhaalde. Ondanks zijn malheur aan de linker schouder, dat hem maanden therapie heeft gekost, waagde hij zich onder de ‘voeëgelsjtang’ en bewees hij dat zijn vizier niets aan scherpte had verloren. Trots poseerde hij met de versierselen van het koningszilver naast zijn vrouw, die een ruiker ontving, voor het Gilde vaandel.

We wensen hem een succesvol regeringsjaar.


ALGEMEEN Priesterwachtdienst. In geval van nood pastorie H. Lambertus tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007 Opname in ziekenhuis. Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie. Ziekencommunie. De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U de communie wenst te ontvangen meldt dit op de pastorie van Uw parochie. Gebed voor roepingen. Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen. Kind en liturgie. Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats. Info: H. Lambertus: Tel 5454572 Info; H. Catharina: Tel. 0628223807 Vrijwilligers In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd. Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie. Kerkradio. Zieken en thuiszittende hebben de mogelijkheid om via de radio de kerkdiensten te volgen. Info: Tel 5454150.

H. LAMBERTUS

Pastoor-Deken: Drs. A. Borghans Kerkplein 8 Kapelaan : E. Dassen Nassaustraat 39 E-Mail: Hlambertus@zonnet.nl Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade: ABN-AMRO: 47.60.64.430 Informatie betaling kerkbijdrage: MISTIJDEN Za 18.00 uur

ING: 121.14.09 Dhr. E. Brudnitzki

Zo 11.30 uur

tel: 5452238 tel: 5671870 RABO 17.52.00.645 tel: 5453362

Di-Vr 19.00 uur

Do 08,30 uur

Opgave misintenties op de pastorie : Ma t/m Vr 09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur

H. CATHARINA Pastoor-Deken: Drs. A. Borghans Kerkplein 8 Kapelaan: E Dassen Nassaustraat 39 B.g.g.: T. Pluijmen O.L. Vrouwestraat 127 Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade ABN-AMRO: 47.60.41.996 Informatie betaling kerkbijdrage: MISTIJDEN

Zo

10.00 uur

ING: 105.52.13 Dhr. F.Lahaije Ma 19.00 uur

tel; 5452007 tel: 5671870 tel: 0628223807 RABO 12.52.83.393 tel: 5460675 Wo 08.30 uur

Opgave misintenties in Dagkapel: Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. Wo 09 - 10 uur Kosten H. Missen: weekend € 20.00 weekdiensten € 7,00 Kerkbijdrage: minimaal € 72.00 per jaar. ( hierbij tegenmoetkoming in de diensten )


Dag en nacht bereikbaar.

Adverteer in ons parochieblad Einderstraat 17 - Kerkrade

Autorijschool Roy van Wersch Goebbels

Abtenlaan 9 6461 JG Kerkrade Tel. 045-5461635 Mob. 06 15075588

Optiek Bemelmans Het beste adres voor brillen en contactlenzen Markt 28 - Kerkrade Tel. (045) 545 26 18 www.bemelmansoptiek.nl

GORDIJNEN- EN VLOERBEDEKKINGSPECIALIST WONINGINRICHTING

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat TELEFOON (045) 545 20 33 - 6461 EP KERKRADE

Uw speciaalstomerij in Kerkrade Heerlen Roermond

Exclusieve lingerie, bad- en strandkleding

Gouder de Beauregard Maat M a r k t49, 4 1Kirchroa, - T e l . : (Tel. 0 4 5045-88 ) 5 4 5 788 2 0542 3 -

O.L. Vrouwestraat 145a - Kerkrade Tel. 045 - 5461161

Ploum-Gillessen b.v. V E RWA R M I N G - S A N I TA I R - D A K W E R K E N Oranjestraat 18

- Kerkrade POOK - Tel. (045) 545 31 86 H.H.M. ACCOUNTANTS

Een nieuwe badkamer nodig?

Economiestraat 39 6433 KC HOENSBROEK

Postbus 2649 6401 DC HEERLEN

Telefoon: (045) 521 22 30

Telefax: (045) 523 73 42

Boekhandel

DEURENBERG Wiertz Marktstraat 23 Kerkrade • T (045) 744 07 07 www.boekhandeldeurenberg.nl • www.thuiskantoor.com info@boekhandeldeurenberg.nl • deurenberg@thuiskantoor.com

Voor al uw boeken, kantoorartikelen en (familie)drukwerk

webdesign ontwerp

print druk

Marktstraat 23 • Kerkrade www.boekhandeldeurenberg.nl www.deurenberg.nl

Uw adres voor een goede verzorging!


Adverteer in ons parochieblad

Poststraat 10 - 6461 AX Kerkrade Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80 E-mail: info@fotojopottgens.nl - www.fotojopottgens.nl

Tel.: (045) 531 31 97 Kerkrade, Schifferheidestraat 7 - Landgraaf, Stationsplein 67

Al Uw digitale Tel.:FOTO’s (045) 531 31 97

Kerkrade, Schifferheidestraat 7 - Landgraaf, Station Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

Feesten, partijen, bedrijfspresentaties en koffietafels compleet verzorgd. Gastvrijheid en vakbekwaamheid staan garant voor een perfecte verzorging Lambertistraat 12, 6461 JK Kerkrade Tel. 045 - 545 24 79 / 06 - 52 30 20 65

bord : 250 x 65cm bord : 250 x 65cm

Bezoekadres Stationsstraat Kerkrade Poststraat 34 54 Kerkrade Postadres Postbus 2 6460 AA Kerkrade mr. T.J.A. Iding Advocaat en Procureur Juridisch advies op maat voor particulieren en bedrijven

Telefoon (045) 543 00 73 Telefax (045) 543 00 76 E-mail info@idingadvocatenkantoor.nl

v.o.f.

"OPENT DEUREN" Va kma nschap in o penen, sluiten sluite n e n a fsluiten MARKT 36 - 6461 EC Kerkrade - tel. 045 - 545 20 73

BRILLEN-CONTACTLENZEN

BREMEN OPTICIENS Markt 14, Kerkrade, tel. 045-5457320

Grupellostraat 2 - 6461 EV Kerkrade Telefoon (045) 545 65 78

Kent u de voordelen van een comleet verzorgd begrafenispakket, vanaf E 2,65 p.m.! (kwartaalpremie vanaf E 7,95 p.p.) Kinderen tot de leeftijd van 14 jaar gratis meeverzekerd Info tel: 045 - 545 93 04 Mevr. Lenzen-Finders (secretaris) Info op uw thuisadres; vrijblijvend, na afspraak

Parochieblad 15-09-2012  

Parochieblad 15-09-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you