Page 1

Parochieblad H. LAMBERTUS H. CATHARINA

!

39 e jaargang

nr. 05

15-03-2014

VASTENAKTIE 2014: HET DIOMPLORPROGRAMMA IN KOIDU, SIERRA LEONE De zusters van St. Jozef van Cluny vormen een belangrijke missiecongregatie, die zijn wortels heeft in Frankrijk. Stichteres Anne Marie Javouhey leerde de mensen om haar heen onder andere met iedereen te delen wat ze hebben. Een van de projecten van de zusters van Cluny staat centraal tijdens de Vasten 2014: het Diomplor-programma in Koidu, Sierra Leone. Samen met een groot team van mensen uit Sierra Leone zelf, zorgen de zusters onder meer voor onderwijs voor de kinderen en helpen ze de ouders een eigen inkomen te verwerven. Het Diomplor-programma begint als een spontaan initiatief in een vluchtelingenkamp in Guinee. De inwoners van Koidu zijn hierheen gevlucht tijdens de bloedige burgeroorlog. Zuster Teresa,hoort over de verschrikkingen in de vluchtelingenkampen en weet onmiddellijk: “Daar zijn mensen die mij nodig hebben.” Samen met zr. Mary Anthony bezoekt ze de vluchtelingen. De zusters ondersteunen de vluchtelingen in de kampen en vangen de kinderen op. Na afloop van de oorlog, keren de vluchtelingen terug naar huis. De zusters starten in 2004 hun eerste missieschool. Veel kinderen hangen op straat: er is geen geld voor school en vaak is er niets te eten. De zusters ontwerpen een simpel uniform en houden het schoolgeld laag. Met hulp van andere missieposten en van

mensen uit Europa kunnen ze alle kinderen opnemen die ze ook in het vluchtelingenkamp hebben opgevangen. Er melden zich meer kinderen aan. Door de oorlog hebben ze geen onderwijs kunnen volgen. Ze zijn bovendien zwaar getraumatiseerd. Een aantal leerkrachten is net als de kinderen in de vluchtelingenkampen geweest. Zij begrijpen de kinderen dus goed en mede daardoor heeft de groep al snel een goede, stevige basis. Tienermoeders 
 Tienermoeders kunnen binnen het Diomplorprogramma een vak leren: bij de nijverheidsschool is een crèche waar de meisjes regelmatig naar binnen kunnen lopen om voor hun baby te zorgen. Omdat deze jonge moeders vaak zwaar getraumatiseerd zijn, zijn ze niet in staat gewoon onderwijs te volgen. Er is daarom meer flexibiliteit en geestelijke zorg op de school. De meisjes leren er koken en bedienen, haarverzorging en textiele werkvormen, zodat ze zelf hun brood kunnen verdienen. H. LAMBERTUS Business and savings-groepen
 Om de omgeving van de kinderen te versterken, kunnen de ouders deelnemen aan zogenoemde H. CATHARINA ‘business and savings’-groepen’. De groep wordt wekelijks begeleid door een eigen trainer vanuit het Diomplor-programma. De vereniging krijgt een lening tegen 10% rente. Alle leden krijgen hun deel. Daarmee kunnen ze een klein handeltje of winkeltje starten. De meesten beginnen een eigen bedrijfje, maar sommigen werken samen. Als iemand door ziekte of andere omstandigheden tijdelijk niet in staat is

Parochieblad


bij te dragen aan de verenigingskas, dragen de andere leden gezamenlijk het ontbrekende deel bij. De business and savings-groep is dan ook een belangrijk vangnet voor gezinnen: als de kostwinner ziek wordt, komt de familie niet onmiddellijk in de problemen. Dat is een belangrijk verschil met ‘gewoon’ microkrediet. Financiële steun
 De zusters worden zeer gerespecteerd door de overheden, maar vooral de bevolking draagt hen op handen. Vastenaktie wil de zusters graag ondersteunen. Er moet namelijk nog veel werk worden verzet. De zusters vragen onze financiële steun om alles wat ze de afgelopen tien jaar hebben opgebouwd binnen het Diomplor-programma te bestendigen en te versterken. Wat kan de Vastenaktie bijdragen?
 • Voor € 150 kan een tienermoeder (15-18 jaar) drie jaar lang een vak leren.
 • Voor € 200 kan één kind drie jaar lang naar school, inclusief schoolboeken en lunches.
 • Met € 250 kan één nieuwe business & savings-groep van 15 volwassenen van start.
 • Voor € 1.800 kan een trainer een jaar lang business & savings-groepen begeleiden.
 • Voor € 2.750 kunnen we één basisschooldocent opleiden. In de week van 7 april t/m 13 april komen onze collectanten bij u langs om het collectezakje op te halen wat u hebt ontvangen bij het parochieblaadje. Zij kunnen zich identificeren!! Mocht u onverhoopt niet thuis zijn en wilt u toch uw bijdrage leveren aan dit project, dan kunt u uw donatie ook stoppen in de kast achter in de kerk of in de brievenbus van de pastorie. Ook kunt u uw donatie overmaken op de ING Bank van het Missiesecretariaat van het 
 Bisdom-Roermond NL21INGB0003000046 o.v.v. vastenaktie Presentatieproject Voor de mensen die in het Dekenaat Kerkrade medewerking verlenen aan het inzamelen van de vastenaktiezakjes en voor alle belangstellenden is er op maandag 24 maart om 20.00 uur in de parochiezaal ‘Moscou’ een toelichting en presentatie van het project. Welkom!

!

LITURGIEKALENDER Zondag 16 maart, tweede zondag van

de veertigdagentijd l: Gen. 12, 1-4a; tl.: 2 Tim. 1, 8b-10; ev.: Mt. 17 1-9(A).

Zondag 23 maart, derde zondag van de veertigdagentijd l.: Ex. 17, 3-7; tl.: Rom. 5, 1-2 + 5-8; ev.: Joh. 4, 5-42 of: 4, 5-15 + 19b-26 + 39a + 40-42 (A). Zondag 30 maart, vierde zondag van de veertigdagentijd l.: 1 Sam. 16, 1b + 6-7 + 10-13a; tl.: Ef. 5, 8-14; ev.: Joh. 9, 1-41 of: 9, 1 + 6-9 + 13-17 + 34-38 (A).

!

!!

ALGEMEEN !

KRUISWEG BIDDEN In beide parochiekerken geschiedt op de vrijdagen van de vastentijd het bidden van de kruisweg. Lambertuskerk: 18.30 uur (voor de H. Mis) Catharinakerk : 19.00 uur (in de dagkapel)

!

ANTONIUSNOVEEN Vanaf 1826 bidt de parochie van de H. Lambertus op negen dinsdagen voor Pasen de noveen ter ere van de H. Antonius van Padua. Thema: De zeven Smarten van Maria er volgen : 18 mrt. 5de noveendag: de ontmoeting van Maria met de kruisdragende Zoon; 25 mrt. 6de noveendag: Maria bij haar aan het kruis stervende Zoon ;1 april 7de noveendag: Maria ontvangt heer gestorven Zoon; 8 april Maria bij de graflegging van Jezus; 15 april: Boeteviering, tijdens de eucharistieviering van 19.00 uur.

!

PRESENTATIEVIERINGEN De voorbereidingen voor de ‘eerste heilige Communie 2014’ zijn in volle gang. Zowel thuis, op school, als in de parochies zetten velen zich in om er een feestelijke dag van te maken. Onze aspirant-communicantjes stellen zich graag aan onze geloofsgemeenschappen voor op zondag 23 maart a.s. Als opstap naar de Communie-viering staat het prentenboek ‘Vergeet me niet en mooie Boterbloem’ centraal. Alle dieren lachen Boterbloem het wrattenzwijntje uit. Maar Vergeet-Me-Niet, het kleine olifantje, ziet meteen dat zijn nieuwe vriendinnetje heel bijzonder is. Zullen de andere dieren dat ook gaan zien? We laten het ons vertellen door de aspirant-communicanten, want zij mogen heel bijzonder ervaren dat ieder mens uniek is en kostbaar in de ogen van Jezus. De


leerlingen van de Ursula-school doen dit om 10.00 uur in de Catharina-kerk en de leerlingen van de Diabolo-school doen dit om 11.30 uur in de St. Lambertus-kerk.

! !

ALGEMEEN!

BOEKENMARKT OP ROLDUC – ZATERDAG 5 APRIL 2014 Ook in het jaar 2014 organiseert de bibliotheek van het Grootseminarie Rolduc een boekenmarkt. Deze wordt gehouden op zaterdag 5 april 2014 van 10.00 – 16.00 uur. In het seminariegebouw worden tweedehands boeken voor een gering bedrag te koop aangeboden. Daarbij gaat het om doubletten uit het filosofische en theologische bestand, als ook om boeken uit verschillende andere vakgebieden, o.a. (kerkelijke) kunst en architectuur, (kerk-) geschiedenis, en niet op de laatste plaats ook weer de zogenaamde ‘Limburgensia’. Het zijn merendeels Nederlandse, Duitse en Engelstalige boeken. Op de boekenmarkt zal men zowel specifiek wetenschappelijke alsook breed toegankelijke literatuur kunnen vinden, die tot geestelijke verrijking, verdieping en ontspanning uitnodigt. De opbrengst van de boekenmarkt zal voor de helft ten goede komen aan de vastenactie van het Grootseminarie, en voor de andere helft aan de bibliotheek van het Grootseminarie. Wij nodigen iedereen van harte uit om deze boekenmarkt te bezoeken, en de kans op een bijzondere boekenvondst te grijpen. Zie voor de boekenmarkt ook: www.rolduc.nl.

!

ABDIJ ROLDUC 16 maart 2014 AULA MAJOR Concerto di Amici met groot mannenkoor De Limburgse regisseur Frans Meewis heeft een collegiale band met de Roemeense Staatsopera in Timisoara. Naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag organiseert het Comité Maria Radna een bijzonder concert in Abdij Rolduc. Het comité bestaat uit de heren Fernand Jadoul, honorair consul van Luxemburg, Jean Jacobs, oud/wethouder van Maastricht en Jacquemain Sondeijker van Valkenburgh Advocaten. Solisten met een internationale carrière en Limburgse musici waar regisseur Frans Meewis in de loop der jaren mee samenwerkte geven op 16 maart acte de presence in Rolduc om van harte en belangeloos mee te werken aan een

culturele evenement waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan het behoud van de Basilika Maria Radna in Lipova vlak bij Timisoara. Restauratie van deze indrukwekkende basiliek, die behoort tot het Europees Cultureel Erfgoed, is dwingend noodzakelijk. Om daar een steentje aan bij te dragen komt de Hongaars-Roemeense tenor Gergely Nemeti, die bij Weense Staatsopera en bij de opera Stuttgart in grote tenorrollen te horen is, naar Rolduc; zo ook de Frans-Duitse sopraan Catherine Veillerobe, die o.a. in Baden Baden samen met Renée Fleming soliste was in der Rosenkavalier o.l.v. ChristianThielemann. Zij werken samen met de Limburgse mezzo-sopraan Antonia v.d. Beesen, die verbonden was aan de opera in Luik en Aken, en met de bekende pianiste Wil Meurders. Bijzondere medewerking wordt verleend door het mannenkoor St. Lambertus uit Kerkrade en het Rumpens Mannenkoor uit Brunssum (totaal zo’n 90 stemmen !) o.l.v. dirigent-pianist Wim Schepers. De kwaliteit van deze koren is zonder meer uniek. Solisten en koren geven een prachtig concert met muziek uit opera en operette, afgewisseld met liederen en Italiaanse canzonette. Om het belang van dit project te onderschrijven wordt ook de schitterende accommodatie in de Abdij Rolduc gratis ter beschikking gesteld. Door deze hartverwarmende en belangeloze medewerking kan dit concert van uitzonderlijk niveau worden aangeboden voor een bedrag van € 25,00 (inclusief een glas prosecco in de pauze). Geniet van de muziek en red een basiliek Abdij Rolduc zondag 16 maart 2014 – aanvang 15.00 uur Kaarten reserveren: tsl.office@planet.nl / 0652230689 Kaartverkoop: Abdij Rolduc – receptie en aan de zaal een uur voor aanvang; Kerkrade boekhandel LeesKunst – Hoofdstraat 2. Informatie: 06 51 55 40 20 - www. Rolduc.com (agenda 16 maart)

!

H. LAMBERTUS !

MISINTENTIES Zaterdag 15 maart 18.00 uur: m.m.v. het

Dameskoor. Zesw.dienst Werner Janssen; jaard. Huub Deurenberg; ouders Rutten-Rutten (s); Frans Renierkens.


Zondag 16 maart 11.30 uur: m.m.v. Kerk. Zangkoor St. Caecilia. Levende en overleden leden van d’r Kirchröatsjer Dialek Verain b.g.v. het 40-jarig bestaansjubileum; 1e jaard. Clairy Thevissen; 4e jaard. Hans Thevissen; jaard. ouders Otten-Meijers; jaard. Maria Vandermühlen-Wiertz; jaard. Piet Erens en kleinzoon Bas; jaard. Enny BischoffPlummen (s); jaard. ouders Jan en Louise de Faber-Krahwinkel (s); Liny HamersAbsil; Lucie Fuchs-Zentjens; Annie Simons-Lochtman; Wiel Giessen. 12.30 uur: Doopviering Fleur Ploum. Dinsdag 18 maart 19.00 uur: 5e dag Antoniusnoveen. Donderdag 20 maart 8.30 uur: H. Mis. Vrijdag 21 maart 18.30 uur: Kruisweg. 19.00 uur: H. Mis. Zaterdag 22 maart 18.00 uur: zesw.dienst Liza Rutten-Somers; jaard. Albert Gielis; Jo Smeets; Wanda Schrijen-Wysoczanska; Resi Hendriks-Kemps en ouders HendriksHandels; Hans Fischer; Zef Koolen; Bebbie Kockelkorn-Fischer; Bella PalstraRamakers. Zondag 23 maart 11.30 uur: Presentatie 1e Communiekantjes. Jaard. Albert Habets; Sjeng Curfs; Eugene Lanckohr; Gerda Somers-Mertens. Dinsdag 25 maart 19.00 uur: H. Mis. 6e dag Antoniusnoveen. Maria Hubertina Rutten (s). Donderdag 27 maart 8.30 uur: H. Mis. Vrijdag 28 maart 18.30 uur: Kruisweg. 19.00 uur: H. Mis.

!

GELUKWENSEN AAN

ouders, familie en dopeling: Fleur Ploum, Kapellaan. Deze gelukwens laten we vergezeld gaan van enkele strofen uit het gedicht ‘Nieuw leven’: …“Wat water, een zegenende hand; beloven: je bent nooit alleen. Altijd mensen die voor je zorgen. Altijd mensen om je heen. Het is haast niet te geloven. Dit kindje, nieuw begin. Wij kijken als met kinderogen. Verbaasd, verwonderd, dankbaar, blij.” Een mooi doopfeest!

!

ONZE OPRECHTE DEELNMENING AAN Mevrouw Brauers, kinderen en kleinkinderen. In het Hospice overleed op 20 februari Hans Brauers. Zijn wieg stond te Bocholtz op 29 augustus 1934, maar groeide alhier op. In zijn prille jeugd ging hij al vroeg aan de slag. Bij slager Amerika ging hij in de leer voor het slagersvak. In plaats van onder de wapenen te gaan verkoos hij de ondergrondse mijnarbeid op de Domaniale Mijn. Daar bleef hij werkzaam tot de mijn haar poorten sloot. De sporen van deze noeste mijnarbeid bleven ook hem niet bespaard. Toen keerde hij weer terug in het werk van zijn jeugd bij de zelfde baas en met genoegen. Maar het duurde niet al te lang. Uiteindelijk werd het toch de WAO. Hans had zo zijn eigenwijze levensstijl maar niettemin voelde hij zich thuis in het verenigingsleven. Hij was destijds lid van de toenmalige ‘Jarde’ van de Vasteloavends Verain; hij schoot met pijl en boog in de Schuttersvereniging Bleijerheide en met zijn ‘kómpels’ deelde hij de hobby van de duivensport. Een plezier had hij ook aan tuinieren, trots als hij kon zijn op een geslaagde oogst aan groente en op zijn bloemenpracht. In 1958 beloofde hij zijn geliefde Erika Lony trouw. Hij werd de trotse vader van een zoon en drie dochters en later een betrokken opa voor de kleinkinderen. Er bestond een hechte gezinsband, die tijdens zijn ziekte van de laatste maanden hem een grote steun was. Ooit was hij dat als klusser voor heel het gezin. Hans had eerbied voor de natuur. Hij kon er uren in wandelen. Als godsdienstig mens bewonderde hij deze wellicht als het werk van Gods handen. Lang is hij behulpzaam geweest als koster in Haanrade en in de kapel van het Vredesmonument bij de paters Sacramentijnen. Zijn hoop delend op de gave van het eeuwig leven, deden wij hem in dankbaarheid uitgeleiden. Hij ruste in vrede.

!

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind van de heer Wiel Mohnen. D’r Wiel werd geboren in 1924 op de feestdag van Onnozele Kinderen en groeide op hier in Kerkrade in een gezin met zeven kinderen. Zijn vader stierf op vroege leeftijd, een gemis dat hij zijn leven lang zou meedragen. Avontuurlijk als hij was, ging hij op 21 jarige leeftijd vrijwillig naar Indonesië, na een vooropleiding in Engeland gevolgd te hebben. In 1955 trouwde hij zijn Mia. Vier kinderen: Marlies, Annemie, Angela en Stan


werden geboren. Gedurende zijn arbeidzaam leven werkte hij over de grens als schoenmaker en later als constructie-monteur. In zijn vrije tijd was hij graag actief met hout, hij was een creatieve en goede houtbewerker. Hij zal bij velen gekend blijven als taalvaardig maar bovenal spitsvondig in zijn uitspraken. Hij wist met taal 'te spelen' en leek de woordgrappen uit zijn mouw te schudden. Als fervent lezer bezocht hij ook graag de bibliotheek. Na het overlijden van zijn vrouw Mia in 2001 leek het alsof Wiel stilaan uit zijn schulp kroop. Hij toonde wat meer zijn emoties en werd aanhankelijker. De familieband werd extra aangehaald en hij wist zelfstandig in het leven te staan. Na een breuk aan de heup kwam hij steeds meer aan huis gekluisterd te zitten. Het was niet meer zo gemakkelijk om zonder rollator een rondje door te stad te maken, hetgeen hij voorheen veelvuldig deed. De laatste fase van zijn leven woonde hij te Kapelhof. Hij overleed in de ochtend van 4 maart. Op zaterdag 8 maart vieren wij zijn requiemmis gevolgd door crematie te Heerlen. We nemen afscheid van hem in het vaste vertrouwen dat hij thans de vervulling mag zien van zijn zichzelf wegschenken aan anderen: dat hij mag uitrusten in het hart van God die de liefde in persoon is.

!

Aan mevrouw Engels-Beckers, zoon Loek en familie. In Veenendaal overleed plotseling zoon en broer Joop Engels. Joop werd alhier geboren op 4 juli 1958. Joop was de oudste van drie zonen uit een sociaal geëngageerd gezin, dat vroegtijdig getekend werd door verlies van vader, 58 jaar oud en van de jongste zoon Matt, 49 jaar oud. Een leed dat in een hechte gezinsen familieband samen werd en wordt gedeeld. Joop was getalenteerd. Hij behaalde zijn diploma gymnasium, studeerde klassieke talen en Frans in Nijmegen, stopte echter met de studie, want als docent zag hij zich niet voor de klas staan. Wel stond hij met plezier menig WMC als tolk ten dienste. Kon Joop zich voorheen goed concentreren in boek en taal, voortaan verloor hij zich in de wereld van de ICT. De computer werd zijn passie in werk en hobby. Deze bezigheden sloten nauw aan bij zijn stipt en punctueel gedrag. Om zijn werk en om zijn attent omgaan met zijn collega’s werd Joop eerst bij NOS radio en thans al jaren lang bij het RIVM zeer gewaardeerd. Joop leefde

alleen, maar niet voor zichzelf alleen. Naar de ander stelde hij zich zeer dienstbaar op. Thuis geleerd en als klarinettist in zijn jeugd bij de voormalige ‘Auw’ om in harmonie te leven. Joop had overigens een zeer eenvoudige en sobere levensstijl. Voor zichzelf had hij niet zoveel nodig om zich gelukkig te voelen. Hij fietste graag en maakte gebruik van het openbaar vervoer, welbewust. Na het overlijden van zijn jongste broer Matt rekende hij zijn zorg voor de dochter Naomi tot zijn verantwoordelijke taak, zoals hij dat ook reeds deed voor zijn thuisfront en moeder. Zijn plotselinge dood brengt opnieuw veel zielenpijn bij moeder en broer. Dankbare en goede herinneringen aan Joop mogen troost schenken en het gelovig vertrouwen dat het vader Engels, zoon Matt en Joop samen het in Gods liefde gegeven mag zijn om hen nabij te zijn en om hun treurnis te verzachten.

! ! !

ST. CATHARINA !

MISINTENTIES! ZONDAG 16 MAART 10.00 uur; jrd. May Op den Kamp, Hein en Hub, Lisa Kriechelberg-Mobertz, Gerda HollandsBost, Alois Sauren. ! MAANDAG 17 MAART 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. ! WOENSDAG 19 MAART 08.30.uur; voor onze ernstig zieken. ! VRIJDAG 21 MAART 19.00 uur; kruisweg in dagkapel.! ZONDAG 23 MAART 10.00 uur; presentatiedienst communikantjes. EXTRA MAANDCOLLECTE jrd. Hans. Leers, jrd. Marleen Ploum, jrd echtelieden HanssenBuck, jrd. Ton Wetzelaer, Ellen Stuurmanvan Loo, Francie Gerards-de Laat, Huub Hensgens. ! MAANDAG 24 MAART 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. ! WOENSDAG 26 MAART 08.30 uur; voor onze ernstig zieken.! VRIJDAG 28 MAART 19.00 uur; kruisweg in dagkapel. !


ALGEMEEN!

Priesterwachtdienst.! In geval van nood pastorie H. Lambertus tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007!

!

Opname in ziekenhuis. ! Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie.!

!

Ziekencommunie.! De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U de communie wenst te ontvangen meldt dit op de pastorie van Uw parochie. !

!

Gebed voor roepingen.! Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen.!

!

Kind en liturgie.! Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats.! Info: H. Lambertus: Tel 5454572! ! Info; H. Catharina: Tel. 0628223807!

!

Vrijwilligers! ! ! ! In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd.! Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie.!

! .!

!

!

!

!

Pastoor-Deken: Drs. A. Borghans! Kapelaan : E. Dassen!! ! E-Mail: Hlambertus@zonnet.nl!

!

H. LAMBERTUS!

!

Kerkplein 8! ! Nassaustraat 39!

! !

tel: 5452238! tel: 5671870!

Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade:! ! NL38ABNA 0476064430 NL24INGB 0001211409 NL45RABO 0175200645! Informatie betaling kerkbijdrage: Dhr. E. Brudnitzki! ! tel: 5453362!

! MISTIJDEN Za 18.00 uur Zo 11.30 uur Di-Vr 19.00 uur Do 08,30 uur! ! Opgave misintenties op de pastorie : Ma t/m Vr 09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur! ! H. CATHARINA! ! Pastoor-Deken: Drs. A. Borghans ! Kerkplein 8! ! ! Kapelaan: E Dassen! ! ! Nassaustraat 39! ! B.g.g.: T. Pluijmen! ! O.L. Vrouwestraat 127! !

!

Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade! ! NL88ABNA 0476041996! ! ! Informatie betaling kerkbijdrage: Dhr. F.Lahaije!

!

!

!

!

tel; 5452007! tel: 5671870! tel: 0628223807!

NL28RABO 0125283393! tel: 5460675!

MISTIJDEN Zo 10.00 uur! ! Ma 19.00 uur!! Wo 08.30 uur! ! Opgave misintenties in Dagkapel: Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. !

Kosten H. Missen: weekend € 20.00 weekdiensten € 10,00.! Kerkbijdrage: minimaal € 84.00 per jaar. ( hierbij tegemoetkoming bij kosten rouw- en trouwdiensten in de parochie, waarin men zijn kerkbijdrage voldoet ).!


Adverteer in ons parochieblad GORDI NEN- EN V OER EDEKKINGS E IA IST WONINGINRI TING

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat TE E OON (045) 545 0 33 - 6461 E

Optiek Bemelmans

KERKRADE

U

Exclusieve lingerie, bad- en strandkleding

Het beste adres voor brillen en contactlenzen Markt 28 - Kerkrade Tel. (045) 545 26 18 www.bemelmansoptiek.nl

Markt 41 - Tel.: (045) 545 72 03 -

Ploum-Gillessen b.v. Hier had uw

advertentie

V E RWA R M I N G - S A N I TA I R - D A K W E R K E N

Oranjestraat 18

-

Kerkrade

-

Tel. (045) 545 31 86

Een nieuwe

kunnen staan badkamer nodig?

Voor meer info, bel. 06 - 53 31 58 85

Kerres

Maat 49, Kirchroa, Tel. 045-88 88 542

H.H.M. POOK ACCOUNTANTS

Economiestraat 39 6433 KC HOENSBROEK

Postbus 2649 6401 DC HEERLEN

Telefoon: (045) 521 22 30

Telefax: (045) 523 73 42

Psychomarker Consulting

Praktijk voor coaching & counseling Goebbels Lifestylecoaching - Mind-Body Medicine J.L. Daemen, gezondheidscoach & stressconsultant Praktijkadres: Deken Quodbachlaan 21 Tel.: 045 – 546 12 60 6461 XP KERKRADE http://www.psychomarker.com

Au

Abt 646 Tel. Mo


Adverteer in ons parochieblad

Poststraat 10 - 6461 AX Kerkrade Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80 E-mail: info@fotojopottgens.nl - www.fotojopottgens.nl

Al Uw digitale Tel.:FOTO’s (045) 531 31 97

Tel.: (045) 531 31 97 Kerkrade, Schifferheidestraat 7 - Landgraaf, Stationsplein 67

Kerkrade, Schifferheidestraat 7 - Landgraaf, Station Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

Feesten, partijen, bedrijfspresentaties en koffietafels compleet verzorgd. Gastvrijheid en vakbekwaamheid staan garant voor een perfecte verzorging Lambertistraat 12, 6461 JK Kerkrade Tel. 045 - 545 24 70 / 06 - 45 27 55 45 v.o.f.

"OPENTDEUREN" Deken Quodbachlaan 21, 6461 XP Kerkrade T. 045 - 543 07 26 | M. 06 - 547 444 06 eMail: R.Kuffen@i-procura.com www.i-procura.com

Ook voor Duitsland!

Vakmanschap in openen, sluiten en afsluiten MARKT 36 - 6461 EC KERKRADE - TEL. 045 - 545 20 73

BRILLEN-CONTACTLENZEN

BREMEN OPTICIENS Markt 14, Kerkrade, tel. 045-5457320

Hier had uw

Boekhandel

DEURENBERG Marktstraat 23 Kerkrade • T (045) 744 07 07 www.boekhandeldeurenberg.nl • www.thuiskantoor.com info@boekhandeldeurenberg.nl • deurenberg@thuiskantoor.com

Voor al uw boeken, kantoorartikelen en (familie)drukwerk

webdesign ontwerp

print druk

Marktstraat 23 • Kerkrade www.boekhandeldeurenberg.nl www.deurenberg.nl

advertentie kunnen staan

Voor meer info, bel. 06 - 53 31 58 85

Parochieblad 15 03 2014  

Parochieblad 15 03 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you