Page 1

38 e jaargang

nr. 18

12-10-2013

VREDE EN ALLE GOEDS Mensen in alle samenlevingen hebben honger en dorst naar mensen van vrede. Er zijn veel onverzoende mensen, niet allen in de media maar ook in het dagelijks leven in onze omgeving. ‘Pax et bonum’, ‘vrede en alle goeds’ is waarop de hele wereld wacht. Het is een boodschap van barmhartigheid die Paus Franciscus uitdraagt in zijn verkondiging, in navolg van Sint Franciscus, die op zijn beurt geïnspireerd door Jezus’ zijn barmhartigheid beoefende.

Vergiffenis We hebben mensen nodig die kijken naar het hart van elk ander. Met een blik die de mens raakt juist wanneer hij gekwetst is. En dat is op het moment dat de mens vergiffenis nodig heeft. Want ieder van ons kent momenten in zijn leven, en plekken ook in zijn hart, dat verzoening onontbeerlijk is. Over mensen ontfermen De heilige Franciscus schreef eens aan de verantwoordelijken van zijn orde: ‘Er mag op de wereld geen broeder gevonden worden die, wanneer hij zwaar en veel gezondigd heeft, je in de ogen kijkt en om barmhartigheid vraagt en die van je moet weggaan zonder barmhartigheid te hebben ontvangen. Zelfs als hij geen barmhartigheid zou vragen, dan nog moet je die aanbieden. En al zou hij daarna nog duizendmaal zondigen onder je ogen, bemin hem dan nog meer dan mij, om hem zo tot de Heer te leiden. Je moet je altijd over de mensen ontfermen.’ Dit is een woord dat tot ieder van ons wordt


gesproken: je moet je over mensen ontfermen. Kwaliteit van ons hart Waarom hebben we vaak moeite met barmhartigheid? Misschien omdat het een kwaliteit is van het hart. Barmhartigheid huist niet in het verstand. En wij mensen die graag eerst ons verstand gebruiken denken dan aan andere dingen. Zoals rechtvaardigheid: jij dit? Dan ik dat! Tot hier en niet verder. Oog om oog en tand om tand. Zalig de barmhartigen En juist bij barmhartigheid speelt vergeving een rol. En dat is voor het verstand soms lastig omdat dit het evenwicht verstoord. Zekerheden worden overboord gegooid. En toch: wie het praktiseert zal het ervaren. Barmhartigheid beoefenen is barmhartigheid ervaren. Het werkt als een boemerang: wat je hebt weggegooid valt je ten deel in je eigen handen. Barmhartigheid keert naar je terug. Staat er niet geschreven? ‘Zalig de barmhartigen want ze zullen barmhartigheid ondervinden?’ (Mt, 5,7).

LITURGIEKALENDER Zondag 13 oktober, achtentwintigste zondag door het jaar l.: 2 Kon. 5, 14-17; tl.: 2 Tim. 2, 8-13; ev.: Lc. 17, 11-19 (C). Zondag 20 oktober, negenentwintigste zondag door het jaar l.: Ex. 17, 8-13; tl.: 2 Tim. 3, 14 - 4,2; ev.: Lc. 18, 1-8 (C). Zondag 27 oktober, dertigste zondag door het jaar l.: Sir. 35, 12-14 + 16-18; tl.: 2 Tim. 4, 6-8 + 16-18; ev.: Lc. 18, 9-14 (C).

ALGEMEEN H. MIS in de MARIAKAPEL in het

HAMBOS Oktober is kerkelijk gesproken een Mariamaand en rozenkransmaand. Op de zaterdagochtenden in de maand oktober bent u van harte welkom om samen bij de kapel in het Hambos de eucharistie te vieren. Aanvangstijd is 8.30 uur. Twintig minuten voor het begin van de H Mis kunt u samen het rozenkrans gebed meebidden. VIERING ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN In onze parochies vieren wij in het weekend van 2 en 3 november Allerheiligen en Allerzielen. Dat betekent dat zondagmiddag om 15.00 uur de Allerzielendienst plaatsvindt, waarna bezoek aan het kerkhof en zegening van de graven. De familie, die in afgelopen jaar een verlies van een dierbare betreurden, worden voor deze viering per brief uitgenodigd. ‘CURSUS’ OMGAAN MET VERLIES Lotgenoten in rouw ontmoeten elkaar Dit najaar zal mevrouw Marie-Rose v.d. Wall samen met pastor Jacques Vestjens acht bijeenkomsten houden voor mensen die een dierbare persoon verloren hebben. De deelnemers luisteren naar muziek, zelfgemaakte of gevonden teksten die hen aanspreken. Vanuit dat luisteren wisselen de deelnemers hun ervaringen uit. Het is een groep van lotgenoten, die allemaal zelf een ernstig verlies hebben meegemaakt. Het gaat om de onderlinge steun die mensen elkaar kunnen geven. Alleen met je rouw Een mens die door de dood iemand verliest raakt gewond. Pijn, verdriet en leegte zijn dagelijks aanwezig. Soms zijn er gevoelens van schuld, afgewisseld met herinneringen aan de


gelukkige dagen van vroeger. Kennismakingsmiddag In de parochiezaal ”Moskou”, ingang naast de Lambertuskerk vindt op maandag 4 november een kennismakingsmiddag plaats tussen 14.00 en 16.00 uur. U kunt dan kennismaken met de andere mensen en met de leiding en dan bezien of u aansluiting zoekt of niet.

PAUS FRANCISCUS ZELF LEZEN? Paus Franciscus wordt veel en vaak geciteerd in de media. Wie hem thuis aan het woord wil laten kan de volgende boeken eens nalezen:

http://www.streventijdschrift.be/Interview_pau s_Franciscus.pdf DE NIEUWE EVANGELISATIE IN HET PERSPECTIEF VAN PAUS FRANCISCUS Op dinsdagavond 29 oktober zal Dr. Patrick Lens O.P. (1963) spreken over: ‘‘De nieuwe evangelisatie in het perspectief van Paus Franciscus.’’ Patrick Lens is dominicaan en onder meer studentenpastor en docent aan verschillende priesteropleidingen. De avond die vrij toegankelijk is, zal plaatsvinden op dinsdag 29 oktober in de Megaronzaal van het Grootseminarie Rolduc, Heyendallaan 82. De aanvang van de lezing is 20.30 u. en het einde is voorzien om 22.00 u. Meer info bij de heer J. Vonhögen, 045-5217873 / j.vonhogen@home.nl

ST. LAMBERTUS MISINTENTIES

* Over hemel en aarde, Jorge Bergoglio en Abraham Skorka, Paus Franciscus over geloven en leven in de 21e eeuw, 2013, Uitgeverij Lannoo, Tielt, ISBN 9789401411172 * Paus Franciscus, leven en denken van Jorge Bergoglio,door Francesca Ambrogetti en Sergio Rubin, 2013 Uitgeverij Adveniat/Halewijn, Baarn, ISBN 9789491042775. * Het licht van het geloof, Encycliek Lumen Fidei, 2013, Uitgeverij Betsaida, Den Bosch, ISBN

9789082060614. Een dertig pagina’s tellend interview is na te lezen op internet via:

Zaterdag 12 oktober 8.30 uur: H. Mis in de Mariakapel in het Hambos. Paul en Léon Krewinkel; Fien en Paul Douw-Wöltgens en zoon Jan; Willy Basten en familie. 18.00 uur: Keetje Poettgens-Spitz; Frans Renierkens; Walter Eussen en Ger; uit dankbaarheid. Zondag 13 oktober 11.30 uur: jaard. Ans Mathissen-Vogels (s); echtpaar Funs Vliegen en Maria Vliegen-Sauren (s); Jopie Scherpbier-Werneke; Marian Plummen-Ploum; Lies HommingaRoukens; Wanda SchrijenWysoczanski; Tiny Ploum-Vliegen; Keetje Ploum-Gillessen; voor een bijzondere intentie. 12.45 uur: Doopviering Finn van Essen. Dinsdag 15 oktober 19.00 uur: H. Mis. Donderdag 17 oktober 8.30 uur: H. Mis.


Vrijdag 18 oktober 19.00 uur: Maria Josepha Geilenkirchen (s). Zaterdag 19 oktober 8.30 uur: H. Mis in de Mariakapel in het Hambos. Paul en Léon Krewinkel; ouders RenkensThevissen; ouders Wöltgens-Bost en tante Lena; Fien en Paul DouwWöltgens en zoon Jan. 16.00 uur: Doopviering Liz den Teuling. 18.00 uur: zesw.dienst Hans Fischer; jaard. ouders Bertholet-Sijben; Frans Renierkens; Maria Scholtes-van den Bosch; Johan Krahmer en Trautje Krahmer-Martens; Willem Habets; Arnold Schepers; Fieny Pouwels; Kitty Bischoff. Zondag 20 oktober 11.30 uur: Gregoriaans. 1e jaard. Jo Scholtes; jaard. ouders Bremen-Schiffelers (s); jaard. Cor van Dishoek en Francisca Anne Maria Plettenburg; jaard. ouders Matti-Timmers; Pauline Vilain; Toon van der Sleen. Dinsdag 22 oktober 19.00 uur: Jo Chermin. Donderdag 24 oktober 8.30 uur: H. Mis. Vrijdag 25 oktober 19.00 uur: H. Mis. ONZE GELUKWENSEN AAN Ouders, familie en dopeling: Finn van Essen, Frits Ploumstr. en Liz den Teuling, Adriaen Brouwerstr. We wensen hen geluk met enkele versregels: “Finn/ Liz, wij dragen je op handen,/naar het water van de bron,/want jouw leven mag niet stranden,/niet vergaan in het waarom./ Door het water vroeg of later,/kom je dicht bij het geheim./In de hoge hemel staat er/ dat je kind van het Licht mag zijn….” Mooi doopfeest.

ONZE OPRECHTE DEELNEMING AAN Aan de kinderen en kleinkinderen en familie van Maria Charlier-Kockelkorn. Maria

overleed 21 september in de Hamboskliniek, voorzien van het H. Sacrament der zieken. Alhier werd zij ook geboren op 9 januari 1934. Zij heeft hard gewerkt, maar ook van het leven genoten. Zij maakte leven en waar leven was, voelde zij zich best thuis. Uiteraard verheugde zij zich als ze kinderen, kleinkinderen en familie in haar nabijheid wist. In 1956 trouwde zij Jo Charlier, een medewerker in de keten van de grootgrutter Simon de Wit. Ze kwamen in de molen van de keten terecht. De verhuiswagen stond regelmatig voor de deur: Eindhoven, Brunssum, Maastricht, Klimmen en uiteindelijk –in 1973- terug op het ‘oude stekje’. Wonende te Klimmen runde zij de Europa camping te Valkenberg. Maria nam de café voor haar rekening. In de drukte van het bingo, het dansen en aangenaam verpozen van de gasten,er voelde Maria zich thuis als een vis in het water. Ze hield zelf de ‘sjtiemung’ in. Terug i Kirchroa sloegen zij –bij de opening- de hand aan de ploeg in ‘d’r Pool’. Maria weer het horeca gedeelte en haar man Jo, de catering. Zij slaagden erin voor de bezoekers een gemoedelijke, hartelijke en ontspannen sfeer te scheppen, wat hen zelf zeer plezierde. Dat heeft Maria nog lang mogen vernemen. De werkzaamheden werden Jo op zeker moment te zwaar. Zij moesten ‘d’r Pool’opgeven. Maria bood links en rechts weer haar hulp aan in de huishouding. Zij wilde onder de mensen blijven. Haar uitje was o.a. kegelen met het vriendinnengroepje. Leed en verdriet overkwamen haar bij het overlijden van haar man Jo in 2000, het verlies van kleinzoon Roy en toen -twee jaar terug- een hersenbloeding veel van haar bruisende levensinstelling ontvreemdde. In de Hamboskliniek opgenomen heeft zij zich dankbaar geschikt en deelgenomen aan de activiteiten. Maria, die een godsvruchtige vrouw was, heeft aan het geloof een houvast en steun gehad. Moge zij herenigd zijn met al haar overleden dierbaren. De kinderen Ivo, Martien met Yury en kleinkind Faye van Marjo Krewinkel-Mayer, die 27 september in het Academisch Ziekenhuis Maastricht bij het bieden van de uiterste hulp toch onverwacht overleed. Marjo, wier wieg hier stond, vierde 19 september j.l.


haar 65ste verjaardag. 12 Augustus was zij oma geworden van Faye, het kindje van dochter Martine en Yury. Maar een korte tijd mocht zij het geluk kennen van ‘een-oma-te-zijn’. Zij had er reeds van gedroomd straks oppasoma te mogen zijn. Marjo was een vrouw van het zorgzame en verzorgende type. Ooit begon zij als winkeljuffrouw bij V&D. Daar leerde zij Hub Krewinkel kennen. In november 1969 trouwden zij. In 2006 overleed haar man Hub. Steun en kracht vond zij in de helpende hand, die zij ouderen bood. Tevens beurden haar vrienden- en kennissenkring haar op. Marjo trof haar vriendinnen regelmatig om thuis of elders op een terrasje te babbelen bij een kopje koffie. Ook had ze met hen haar uitjes. Zij onderhield een hechte band met familie en vriendinnen. Was er iets aan de hand, dan sprong zij graag bij. Zij stond haar zus en schoonbroer bij in hun gezondheidsproblemen. Haar levenslange vriendin Marita wist Marjo aan haar zijde tijdens haar ziekte tot sterven toe. Marjo was een eenvoudige en hartelijke vrouw. Thuis had ze geleerd om charmant en vriendelijk te zijn in de omgang met mensen en ook om goed verzorgd zich te presenteren. Velen hebben hun sympathie en dank betoond bij haar uitgeleiden. De parochie kijkt dankbaar terug op haar bijdrage als medewerkster van de Vastenactie. Moge Marjo ruste in vrede.

St. CATHARINA WILHELMINA-HOLZ LUISTERT MIS OP Zondag 13 okt luistert op haar stichtingsfeestdag het korps traditioneel de H. Mis muzikaal op. Deze dag zal in het teken staan van een bijzonder jubileum van een haar leden en wel Jac. Wetzelaer, die op deze zondag zijn 50 jarig verenigingsjubileum zal vieren. Het komt steeds minder voor, dat iemand 50 jaar lid is van een vereniging en in het geval van Jac zelfs 50 jaar actief musicerend lid. Hij is altijd fluitist geweest en tussen door ook nog lyra speler. Jarenlang heeft hij als instructeur de fluitisten thuis opgeleid. Ook zijn inzet als bestuurslid mag niet vergeten worden. en in deze initiator van de muzikale omlijstingen bij H. Missen, jubilea etc. Ook het

muzikaal archief was in zijn beheer evenals het componeren van enkele muziekwerken waren zijn hobby. Hij staat bekend als een gedreven verenigingslid en muzikant, gesteund door zijn vrouw Kristel en zoon Peter. Wilhelmina is terecht trots op deze jubilaris. Men kan Sjaak feliciteren in Café Hamers tussen 13 en 14 uur. Het Corps luistert sinds jaar en dag in de parochie diverse kerkelijke feesten op. Sjaak Wetzelaer heeft in dezen dus een aardige staat van dienst. De parochie siert het hem voor zijn presentie te bedanken en van harte te feliciteren met zijn gouden muziek jubileum!

Misintenties ZONDAG 13 OKT 10.00 uur; jrd. Truus Simons-van Loo, Ellen Stuurman-van Loo, voor levende en overleden leden en ereleden van het Kon. Erkend Fluit- en Tamboerkorps Wilhelmina-Holz.tevens voor de jubilarissen Jac Wetzelaer (50 jaar lid) en Maria Grünewald ( 10 jaar lid) MAANDAG 14 OKT 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. WOENSDAG 16 OKT 08.30 uur; voor onze ernstig zieken. 19.00 uur; rozenkrans in dagkapel. ZONDAG 20 OKT 10.00 uur; collecte Missiezondag, jrd. Maria Berikoven, Paul Engels, Hans Buck, ouders Basten-Stalman, Riet HombergenWetzels, Jo Masolijn, Jo Smeets. MAANDAG 21 OKT 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. WOENSDAG 23 OKT 08.30 uur; voor onze ernstig zieken. 19.00 uur; rozenkrans in dagkapel

Parochieblad 12 10 2013  

Parochieblad 12 10 2013