Page 1

Parochieblad H. LAMBERTUS H. CATHARINA

37 e jaargang

nr. 22

08-12-2012

JAAR VAN HET GELOOF In het kader van het ‘Jaar van het geloof’ deze keer een berichtje over de Twaalf Artikelen. ‘Ik geloof in God, de.. ALMACHTIGE VADER Onze God heeft zich als een Vader in Jezus gemanifesteerd. Hij is dus meer dan een loutere bron van energie, een levensbron. Hij is iemand en wel een Vader. Dingen spreken niet, God wel. Zo komt Hij tegemoet aan wat we ten diepste verlangen: iemand om naar te luisteren en om mee te spreken. Hij is een gesprekspartner en Hij zegt zichzelf ten diepste uit: Hij is Vader. ‘Spreker’ Hij sprak tot Abraham en Mozes, tot profeten en wijzen. Hoe zou het zijn indien God niet had gesproken? De mens zou onaf gebleven zijn, begaafd met taal - en dan nog. Want als er niemand was die naar Hem luisterde, hoe zou hij ooit hebben kunnen spreken?

Wie niets hoort, heeft doorgaans ook moeite met de spraak. We zijn geen eenzame vogel op een dak,we zijn partners, geen wezens meer, want we hebben een Vader. Teken En al weten we dat aardse vaders onaf zijn en onmachtig, vaak zelfs verwond, toch is er één die echt vader is en wel voor alle mensen. Heeft Hij niet aan Noach gezegd toen Hij zijn regenboog in de wolken zette: 'Nu sluit Ik mijn verbond met u en met uw nageslacht, en met alle levende wezens die bij u zijn, met de vogels en de viervoetige dieren, met alle dieren van de aarde die bij u zijn, alle dieren die uit de ark zijn gekomen, alle dieren van de aarde ( ... ) Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde. ( ... ) Dat is het teken van het verbond dat Ik heb gesloten tussen Mij en alles wat leeft op de aarde' (Gen. 9,811.I3.17)? Vader God is vader. De profeet zegt het zo kinderlijk mooi: 'U bent toch onze vader' (Jes. 63,16). H. LAMBERTUS Maar voor christenen is Hij ook Zoon en heilige Geest: Triniteit. Al wat leeft en beweegt, ontspringt aan de Triniteit, als vonken uit een open haard. Aan de oorsprong van alles ligt dit H. gesprek van de liefde CATHARINA die de Drie sinds altijd met elkaar voeren, de hoofden naar mekaar geneigd. Alsof ze voortdurend tot elkaar zeggen: 'Wat kan ik voor jou doen' en 'jij bent groter dan ik'. Almachtig Dat God alles kan, heeft niets te maken met krachtpatserij of overmacht. Gods almacht is inderdaad onbegrensd, maar ze is de almacht van een Vader. De diepste uiting van Gods almacht is dat

Parochieblad


Hij ons zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken en Hem mens liet worden. Zijn almacht is dus op de eerste plaats te zoeken in de kribbe, aan de timmerbank van Nazareth en op het hout van het kruis. Het is enkel onze idee van macht die te maken heeft met spierkracht en geweld: Gods almacht is de almacht van de liefde. Kwetsbaar Zo almachtig is God dat Hij zich arm kan maken, kwetsbaar en klein. Het begrip armoede wordt dus helemaal op zijn kop gezet, binnenstebuiten gekeerd. Waar voor ons de macht dient om te veroveren of te verwerven, is die van God een macht om te schenken en te geven. Vooral de macht om te vergeven. (Godfried kardinaal Danneels in: ‘De vreugde van te geloven: het Credo’)

de gast te ontvangen. Een goede Advent

ADVENT Glitter - soberheid In veel winkels en op veel andere plaatsen is het al kerstmis. Bomen met veel glitter, kerstversiering alom. We worden verleid om veel te komen voor het feest. De kerk begint nuchter en sober, in ingetogen paars. Er moet nog heel wat gebeuren voordat God tussen zijn mensen welkom is. Voordat Hij echt in ons geboren wordt. Voordat die droom van vrede voor ieder mens waar wordt. De handen moeten uit de mouwen. Verwachting Toch maar die droom leven houden: dat het kan. Want wie niet meer droomt, niet meer verwacht, blijft steken in het nu, heeft geen spankracht meer naar de toekomst. Wie niets meer verwacht, is als een boog zonder koord. Laten we herademen, vol vertrouwen in de scheppende levensadem van Hem die gekomen is namens God, en die steeds weer komen wil in ons. Spanning Verwachting geeft spanning aan het leven. Verwachting ligt in het leven zelf. De lente verwacht de bloesem. De zomer verwacht de oogst. De herfst verwacht de kleuren en de winter verwacht het nieuwe leven. Verwachting is meer dan eens wensdroom. Zekerheid Er zit ook een stuk zekerheid in van het komende. Een moeder in verwachting draagt in zich het mysterie van het leven, maar zij rekent op een geboorte. Zo roept voor ons de Advent Kerstmis op: niet vanuit een hoge hemel, maar vanuit God tussen zijn mensen. Zoals de naam het al zegt: Emmanuel, ‘God met ons.’ Bezoek Advent betekent: er komt iemand, je krijgt bezoek. In dat geval tref je maatregelen. Je zorgt dat je thuis bent. Je ruimt op. En je haalt iets goeds in huis om

H.COMMUNIE BGV KERSTMIS Zieken of thuiszittenden, die met de Kerstdagen graag de H. Communie ontvangen, gelieve zich daarvoor op te geven. In de ochtenduren is het parochiekantoor (tel. 5452238) bereikbaar in de Lambertus en in de Catharina Ma + Do + Vr: 9.30 u – 10.30 uur (tel. 5452007). Op 24 december worden zij vanaf 9.00 uur bezocht.

LITURGIEKALENDER. Zondag 9 december, tweede zondag van de Advent: l.: Bar. 5, 1-9; tl.: Fil. 1, 3-6 + 8-11; ev. Lc. 3, 1-6 (C). Zondag 16 december, derde zondag van de Advent: l.: Sef. 3, 14-18a; tl.: Fil. 4, 4-7; ev.: Lc . 3, 10-18 (C). Zondag 23 december, vierde zondag van de Advent: l.: Mich. 5, 1-4a; tl.: Heb. 10, 5-10; ev.: Lc. 1, 39-45 (C).

ALGEMEEN EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND: 7 december: vanaf 9.00 uur H. Communie voor zieken en thuiszittenden.

VOORBEREIDING OP KERSTMIS boetevieringen Maandag: 17 december: eucharistieviering met boeteviering in de H. Catharina Dinsdag : 18 december: eucharistieviering met boeteviering in de H. Lambertus Na de boeteviering is er gelegenheid voor een persoonlijk biechtgesprek. Dit kan ook op afspraak.

BIBLIOTHEEK ROLDUC De advents- en kersttijd is vaak ook een periode om ter verdieping of ontspanning het een of ander boek te lezen. De bibliotheek van het Grootseminarie Rolduc biedt u daartoe graag te mogelijkheid. Naast de specifieke literatuur over de studie van de filosofie en de theologie, is de bibliotheek immers ook goed toegerust op de terreinen van spiritualiteit, heiligenlevens, literatuur enz. Iedereen kan lid worden en gratis boeken lenen. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag van 13.00 – 16.30 uur. Via de website van Rolduc (www.rolduc.nl) kunt u tevens de online-catalogus raadplegen, als u bijvoorbeeld op zoek bent naar een specifieke titel of auteur.

KERSTMARKT OP ROLDUC Gedurende de 3 eerste weekenden van december organiseert Rotaryclub Kerkrade een gezellige Kerstmarkt met een 50 tal kraampjes en optredens


van verschillende koren, muziekgezelschappen en stadstoneel. (11 uur- 17 uur) De locatie is de sfeervolle Abdij Rolduc, Heyendallaan 82 Kerkrade. De opbrengst komt ten goede aan "Laaggeletterdheid in de regio". Entree volwassen € 3,50, kinderen tot 12 jaar € 1,50 (incl. foto en deelname aan tombola). Voor programma zie: www.kerstwereldrolduc.nl

ST. LAMBERTUS ZATERDAG 8 dec (’s ochtends: Hoogfeest: Onbevlekte Ontvangenis van Maria) 18.00 uur: jaard. Harry Somers; Frans Renierkens; Jo Scholtes; Tint van der Voort-Schlijper; Lenie Kerschgens-Krahmer; Frits Sprokel. ZONDAG 9 december 11.30 uur: zesw.dienst Riet van Sambeek-Schoutrop; jaard. Maria Essers-Janssen en Johan Essers; jaard. ouders Frans Coumans en Mientje CoumansSchlechtriem; jaard. Lou Heijnen; Jo Crombach; voor een bijzondere intentie. DINSDAG 11 december 19.00 uur: H. Mis. DONDERDAG 13 dec 8.30 uur: H. Mis. VRIJDAG 14 dec 19.00 uur: jaard. Jos Buck. ZATERDAG 15 december 16.30 uur: concert Mandolineorkest Napoli. 18.00 uur: Frans Renierkens; Johan Krahmer en Trautje Krahmer-Martens; Mia Essers-Esser; Fienie Nacken-Hensgens; Etienne François; Rési Hendriks-Kemps. ZONDAG 16 dec 11.30 uur: zesw.dienst Donny Poettgens-Borgans; 1e jaard. Fien Engels-Lazarus; jaard. Jacques Vandermühlen; Mia Laven-Dorscheidt; Ton Koonen; Nelly Groten-Lommen; Hein Bück; Tiny DebetsWeckseler; Frits Sprokel. DINSDAG 18 december 19.00 uur: H. Mis. DONDERDAG 20 decembe 8.30 uur: H. Mis. VRIJDAG 21 december 19.00 uur: H. Mis. ZATERDAG 22 december: 12.30 uur: doopviering Sjefano Constant. ONZE GELUKWENSEN AAN ouders, familie en dopeling: Sjefano Constant, Hertogenlaan. We wensen de familie een fijn doopfeest en veel gezinsgeluk met dit dichtvers: “In je moederschoot geweven – tot een wonder van bestaan, - kwam je bij ons in het leven, - dankbaar zeggen wij je naam. –

Opnieuw mogen wij beleven – wat we zien maar niet verstaan, - welk een groot geheimenis – jong geboren leven is… “ (Marijke Koijck- De Bruijne) JAN DOUVEN, echtgenote en familie: Vanaf zijn jeugdige jaren heeft de heer Jan Douven een spoor van gemeenschapszin getrokken in Chevremont en Kerkrade-Centrum. In het jeugd- en jongerenwerk; schoolgebeuren; zieken- en ouderenzorg; parochieactiviteiten t.b.v. K3; en t.b.v kerkelijke zangkoren… naast de verleende Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice, reikte burgemeester Som hem op 25 november de versierselen uit behorend bij de Koninklijke Onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau. Jan, proficiat!! Een mooi bekroning van je 60-jarige bezigheden ter bevordering van het welzijn van mensen in onze Kerkraadse gemeenschap.

ONZE OPRECHTE DEELNEMING AAN Mevr. van Nunspeet-Geilenkirchen, kinderen, achterkleinkind en familie. 14 November overleed in het AMC te Heerlen Tino van Nunspeet. Hij werd alhier geboren op 25 januari 1942. In 1969 trouwde hij Ria Geilenkirchen. Tino van Nunspeet managede destijds bij V&D de supermarkt. En geknipte job dankzij zijn kennis en zijn tactische manier van het omgaan met mensen. Hij had zijn voorkomen mee, zijn babbel, zijn humor en kwinkslagen. 44 Jaar oud riep hem een ernstige hartinfarct en operatie een halt toe. Enige tijd hield hij er zich schuil en kwam hij pas tot leven tegen de tijd dat ook andere mannen van hun werk plachten thuis te komen. Uiteindelijk ontwaakte hij uit dat cocon en streek ‘de vlinder’ neer in de boomgaard in de Vinkerstraat. Bij zijn zwager leek de ‘achterom’ een beetje op Old MacDonalds farm. Voor Tino waren deze agrarische bezigheden een welkome uitlaatklep, die opnieuw ritme in het leven brachten en een zinvolle dagbesteding, tot vreugde van familie en vrienden.Een ander maatschappelijk houvast was de zang. Vele jaren in de Martinuskerk; en luttele jaren na zijn trouw en zijn huisvesting in Terwinselen plaveiden vrienden hem de weg naar het repetitielokaal van het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus. Inmiddels weer zo’n 42 jaar geleden. Al die tijd was Tino een trouw, enthousiast en goed gestemd en geluimd lid. Ook hier deed het hem pijn toen hij de inspanning van het zingen niet meer aankon. Maar wat bleef was het contact en de vriendschap. Inmiddels had hij de keus gedaan om aangepast te gaan wonen, hier in de Kapellaan en dat beviel hem zeer. Het afscheid van het eigenmachtig opgetrokken huis, was geen thema.


Sinds een half jaar had Tino een nieuwe vreugde: Isabelle, zijn kleinkind. Dat spartelend nieuwe leven, dat hem verblijdde en van zijn sterven geen weet heeft, zal straks toch bij de foto weten te vertellen: dat is opa. Tino moge rusten in vrede. Mevr. Sprokel-Geuskens, kinderen, kleinkinderen en familie. In het AMC te Heerlen overleed 15 november, voorzien van het H. Sacrament der zieken, Frits Sprokel. Door geboorte -17 december 1937, als zevende in een gezin van negen kinderen-, door opvoeding en engagement in werk en vrije tijd herkende men in Frits ‘inne richtieje Kirchröadsjer’. In vele hoedanigheden heeft hij het welzijn van mens en gemeenschap gediend: journalist, directeur Zuid Limburger, De Limburgse Weekbladpers, deelnemer van oudercommissies, Prins, wethouder en kerkmeester. Hij was vertegenwoordigd in stichtingen en verenigingen; zoals secretaris Stg. Koningin van de Vrede, geestelijk erfgoed van vader Sprokel; Stg. Ailbertus Rolduc, mede initiatiefnemer van St. Catharinagilde Holz –voortgekomen uit het St. Catharinafestival, -(gehouden bgv het herstel aardbevingschade van de kerk)- en de diverse gremia daaraan ontsproten te vernoemen het Hertoglimburgpad en ‘het Kloosterrade – Mayschoss-wijnpad’ in statu nascendi. Een gemeenschapsmens ‘pur sang’, die ijzeren grenzen tussen landen en mensen omsmeedde tot banden van vriendschap. De woorden: ‘sociaal, cultureel en religieus’ schreef hij met vette letters. Aspecten, die hij in zijn doen en laten nadrukkelijk tot uiting liet komen. Symbool hiervoor staat wel, dat Frits de historische, sociale en religieuze betekenis van Rolduc uit de vergetelheid oprakelde in verrassende activiteiten en historische feiten, door de komst van Prins Willem-Alexander zelfs bekrachtigd. Met ere mocht Frits vanaf 1999 de eretekenen dragen van Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zijn vurig enthousiasme in organisatie en presentatie ‘is blowing in the wind’. Maar zoals ter ere van zijn vader, wiens voorbeeld hem inspireerde en aanspoorde, zal straks wel ergens zijn naam geschreven staan. Tallozen gaven blijk hem te missen, hoeveel te meer niet zijn Truus, kinderen, kleinkinderen en familie. Ondanks zijn veelvuldig en hoorbaar aanwezig zijn buitenshuis, heeft hij dit nooit ten koste willen laten gaan voor de huiselijke betrokkenheid en gezelligheid. Hoe speelde hij het klaar? Zijn trouw aan geloof en kerk, -de bron van zijn levensinstelling-, hebben hem ongetwijfeld het pad naar de hemelpoort geplaveid.

ST. CAECILIAFEEST MET JUBILARIS Op zondag 25 november j.l. vierde het Kerkelijk

Zangkoor St. Caecilia zijn jaarlijks patroonsfeest. Tijdens dit feest werd de heer Wiel Vanhommerig gehuldigd vanwege zijn 75-jarig lidmaatschap. Verder werd aandacht besteed aan het naderend vertrek per 1 januari 2013 van de heer Giel Frijns als dirigent van het St. Caeciliakoor. Betrokkene heeft 33 jaar het koor gedirigeerd. De feestelijkheden werden ingezet met een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk tot intentie van de jubilaris en alle levende en overleden leden van het mannenkoor. Na afloop van de viering begaf de St. Caeciliafamilie zich naar het verenigings lokaal “de Wieëtsjaf” alwaar een voortreffelijk koud en warm buffet stond te wachten. Vervolgens werd de jubilaris gehuldigd. Uit handen van de vicevoorzitter, Jan Douven, ontving Wiel Vanhommerig de gouden verenigingsspeld en diploma. De praeses van het mannenkoor, pastoor-deken A. Borghans sprak namens het kerkbestuur dank en waardering uit voor –inmiddels- zoveel bekroonde jaren. Naast de gebruikelijke attentie verraste hij de feesteling met een miniatuurtje van de H. Caecilia. Te vermelden is dat de voorzitter, de heer J. Deurenberg, wegens verblijf in het ziekenhuis te Heerlen niet aanwezig kon zijn. In verband met het naderend vertrek van de dirigent werd een binnengekomen brief van de voorzitter door de vicevoorzitter voorgelezen, welke gericht was aan de heer Frijns en echtgenote. De directeur werd voor zijn grote inzet benoemd tot ere-dirigent van het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia en een passende oorkonde werd aangeboden. De praeses sprak namens het kerkbestuur de heer Giel Frijns en echtgenote toe en bood een schilderij aan, welk was vervaardigd in het kader van het 900-jarig bestaan van de parochie St. Lambertus. Ook de organist van het st. Caeciliakoor, de heer van de Wall, werd bedankt voor de inzet en medewerking in het afgelopen jaar. Een attentie volgde. Er waren bloemen voor de echtgenote van de jubilaris, van de dirigent en de organist. Buitengewoon verrassend was de komst van burgemeester Jos Som. Klokslag half vier stapte hij de feestzaal binnen. De reden van zijn komst: de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding. De eer viel te beurt aan de secretaris en vice-voorzitter Jan Douven. In aanwezigheid van zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen, schoondochters en schoonzoon deelde de burgemeester mede dat de heer Jan Douven benoemd was tot ‘Lid in de orde van Oranje Nassau’; en spelde hem vervolgens de bijbehorende versierselen op onder luid applaus van zijn zangersvrienden en aanwezigen. Dit eervol lidmaatschap bekroonde zijn vele vrijwilligerswerk voor kerkkoor, parochie en gemeenschap. Tot slot volgde nog een gezellig samenzijn.


St. CATHARINA ZONDAG 9 DEC 10.00 uur; Dameskoor. 2 advent-kinderwoorddienst. jrd. ouders KallenBoijmans, jrd. Henk Dijcks, jrd. Hein Szymanski, jrd. Huub Elsbergen, Paul Engels, Hans Buck, ouders Basten-Stalman, Wiel Rüland, Mia Janssen-Handels. MAANDAG 10 DEC 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille,. WOENSDAG 12 DEC 08.30 uur; voor al onze ernstig zieken. ZATERDAG 15 DEC 15.00 uur; Kerstviering in Catharinahoes mmv Dameskoor. ZONDAG 16 DEC 3 adventkinderwoorddienst mmv communiegroep. 10.00 uur; jrd. Maria Bemelmans-Denis, jrd. Frans Laven, Lieske Felder-Hendriks, HeinHuub en May Op den Kamp MAANDAG 17 DEC 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Boeteviering en Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. Pastoor Math. Geilenkirchen. WOENSDAG 19 DEC 08.30 uur; voor al onze ernstig zieken. FAMILIEBERICHTEN Mevrouw Hamers-Schlösser, kinderen, kleinkinderen en familie. Na een lang tijd van twijfelen of hij het wel of niet zou halen kwam Frans Hamers toch te overlijden in Het AMC te Heerlen op 18 november. ‘d’r Frens’ werd op 19 september 1930 te Simpelveld geboren. Ook hij identificeerde zich lange tijd met sociaal-culturele en godsdienstige leven van zijn geboortedorp en nadien op de Holz. Als ‘junge boersche’ leerde hij in het ziekenhuis Enny kennen; op leeftijd moest Enny in het ziekenhuis afscheid van haar geliefde Frens nemen. Meer dan 66 jaar droeg hij haar op handen. In het hechte gezin valt een leegte voor Enny, Wiel, Marianne resp. Corine en Fer en voor zijn ‘oogappeltjes’ Martijn en Jasper. Frans volgde een technisch opleiding en ging op de staatsmijn Wilhelmina aan de slag. Na de mijnsluiting verwelkomde Limagas hem. Hij werkte zoals hij leefde: hard en met zijn hart. Bij Limagas gaf hij leiding aan een grote buitendienstafdeling. Zijn veelal jongere medewerkers bleven hem nog tot lang na zijn pensionering trouw. Frans was handig. Hij ontwierp, maakte en repareerde. De woorden “dat kan ik niet” of “ik heb nu even geen tijd” kwamen

niet over zijn lippen. Zijn werkplaatsje in de kelder was zijn tweede woonkamer. Frans had zijn humor. In ‘Zumpelveld’ zwaaide hij ooit de scepter als president van de Prinse-road. Frans was historisch geïnteresseerd: de oorlog, plaatselijke geschiedenis; zijn geliefde wielersport, ooit zelf beoefend. Van de Heemkundevereniging ‘De Bongard’ in Simpelveld was hij nog trouw lid. Frans had nog een liefhebberij: de koellamp. “Mijn lampen zijn mijnlampen”, zijn trots bezit. Frans, mede gevormd door de ‘KAB’ was ten diepste een sociaal bewogen mens. Zijn compassie voor de minder bedeelde en zieke naaste was groot. Zijn inzet voor de St. Vincentius-vereniging en Ziekensectie Holz kende nauwelijks grenzen. Diep gelovig leefde en werkte Frans in het licht van de Heer. Gods licht en liefde mogen hem voor altijd toebehoren. Kinderen, klein- achterkleinkinderen en Familie Muitjens-Vliegen. 21 November overleed in Kapelhof Lies Muitjens-Vliegen. Zij werd 2 juli 1930 geboren te Kerkrade. Haar wieg stond in een harmonieus en gelovig gezin, waar zij in een geest van zorgzaamheid voor elkaar werd opgevoed. Lies werd als vierde in een gezin van zes kinderen geboren. In 1952 op een familiefeest, leerde zij Hub Muitjens kennen. In 1957 gaf zij hem haar woord van liefde en trouw. Hub was vertegenwoordiger in fournituren. In 1963 wilde hij een zaak opstarten. Dat gebeurde, maar hij bleef uiteindelijk zijn job doen. Lies ging de winkel doen naast de zorg voor een gezin met twee jonge kinderen, terwijl de derde opkomst was. In 1967 werd het roer omgegooid. Haar moeder werd ziek en had verzorging nodig. Ze vond het vanzelfsprekend dat zij die zorg op zich zou nemen. Lies nam met haar gezin haar intrek in het ouderlijk huis. Naast de ouders droeg zij zorg voor haar tante. Meer dan een ‘klus’. Regelmatig belde bezoek aan. Lies cijferde zich weg, maar had er geenszins moeite mee. Zij straalde ze een enorme warmte uit. In- en aangrijpend was het bericht in 1976 over het verkeersongeluk, dat Hub overkwam. Op haar zesenveertigste stond zij er plots alleen voor. Het geloof werd haar een belangrijke steunpilaar, een rots in de branding. Dit alles heeft haar wel gevormd tot een zelfstandige, sterke en onafhankelijke vrouw. Zij had haar mening en stond daarin haar mannetje. Tot haar 65ste heeft zij nadien nog op Rolduc gewerkt. Kinderen en kleinkinderen hield zij graag onder haar vleugels. Zij zocht hen op per vliegtuig, boot of met de auto. Geen afstand was haar te ver. Bij de geboorte van de kleinkinderen was zij er als de kippen bij om hen als eerste te zien. Van een van hen kreeg zij de naam “power oma”. Van haar achterkleinkinderen zei ze altijd:”Die houden me op de been”.


ALGEMEEN Priesterwachtdienst. In geval van nood pastorie H. Lambertus tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007 Opname in ziekenhuis. Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie. Ziekencommunie. De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U de communie wenst te ontvangen meldt dit op de pastorie van Uw parochie. Gebed voor roepingen. Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen. Kind en liturgie. Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats. Info: H. Lambertus: Tel 5454572 Info; H. Catharina: Tel. 0628223807 Vrijwilligers In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd. Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie. Kerkradio. Zieken en thuiszittende hebben de mogelijkheid om via de radio de kerkdiensten te volgen. Info: Tel 5454150.

H. LAMBERTUS

Pastoor-Deken: Drs. A. Borghans Kerkplein 8 Kapelaan : E. Dassen Nassaustraat 39 E-Mail: Hlambertus@zonnet.nl Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade: ABN-AMRO: 47.60.64.430 Informatie betaling kerkbijdrage: MISTIJDEN Za 18.00 uur

ING: 121.14.09 Dhr. E. Brudnitzki

Zo 11.30 uur

tel: 5452238 tel: 5671870 RABO 17.52.00.645 tel: 5453362

Di-Vr 19.00 uur

Do 08,30 uur

Opgave misintenties op de pastorie : Ma t/m Vr 09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur

H. CATHARINA Pastoor-Deken: Drs. A. Borghans Kerkplein 8 Kapelaan: E Dassen Nassaustraat 39 B.g.g.: T. Pluijmen O.L. Vrouwestraat 127 Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade ABN-AMRO: 47.60.41.996 Informatie betaling kerkbijdrage: MISTIJDEN

Zo

10.00 uur

ING: 105.52.13 Dhr. F.Lahaije Ma 19.00 uur

tel; 5452007 tel: 5671870 tel: 0628223807 RABO 12.52.83.393 tel: 5460675 Wo 08.30 uur

Opgave misintenties in Dagkapel: Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. Wo 09 - 10 uur Kosten H. Missen: weekend € 20.00 weekdiensten € 7,00 Kerkbijdrage: minimaal € 72.00 per jaar. ( hierbij tegenmoetkoming in de diensten )


Dag en nacht bereikbaar.

Adverteer in ons parochieblad Einderstraat 17 - Kerkrade

Autorijschool Roy van Wersch Goebbels

Abtenlaan 9 6461 JG Kerkrade Tel. 045-5461635 Mob. 06 15075588

Optiek Bemelmans Het beste adres voor brillen en contactlenzen Markt 28 - Kerkrade Tel. (045) 545 26 18 www.bemelmansoptiek.nl

GORDIJNEN- EN VLOERBEDEKKINGSPECIALIST WONINGINRICHTING

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat TELEFOON (045) 545 20 33 - 6461 EP KERKRADE

Uw speciaalstomerij in Kerkrade Heerlen Roermond

Exclusieve lingerie, bad- en strandkleding

Gouder de Beauregard Maat M a r k t49, 4 1Kirchroa, - T e l . : (Tel. 0 4 5045-88 ) 5 4 5 788 2 0542 3 -

O.L. Vrouwestraat 145a - Kerkrade Tel. 045 - 5461161

Ploum-Gillessen b.v. V E RWA R M I N G - S A N I TA I R - D A K W E R K E N Oranjestraat 18

- Kerkrade POOK - Tel. (045) 545 31 86 H.H.M. ACCOUNTANTS

Een nieuwe badkamer nodig?

Economiestraat 39 6433 KC HOENSBROEK

Postbus 2649 6401 DC HEERLEN

Telefoon: (045) 521 22 30

Telefax: (045) 523 73 42

Boekhandel

DEURENBERG Wiertz Marktstraat 23 Kerkrade • T (045) 744 07 07 www.boekhandeldeurenberg.nl • www.thuiskantoor.com info@boekhandeldeurenberg.nl • deurenberg@thuiskantoor.com

Voor al uw boeken, kantoorartikelen en (familie)drukwerk

webdesign ontwerp

print druk

Marktstraat 23 • Kerkrade www.boekhandeldeurenberg.nl www.deurenberg.nl

Uw adres voor een goede verzorging!


Adverteer in ons parochieblad

Poststraat 10 - 6461 AX Kerkrade Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80 E-mail: info@fotojopottgens.nl - www.fotojopottgens.nl

Tel.: (045) 531 31 97 Kerkrade, Schifferheidestraat 7 - Landgraaf, Stationsplein 67

Al Uw digitale Tel.:FOTO’s (045) 531 31 97

Kerkrade, Schifferheidestraat 7 - Landgraaf, Station Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

Feesten, partijen, bedrijfspresentaties en koffietafels compleet verzorgd. Gastvrijheid en vakbekwaamheid staan garant voor een perfecte verzorging Lambertistraat 12, 6461 JK Kerkrade Tel. 045 - 545 24 79 / 06 - 52 30 20 65

bord : 250 x 65cm bord : 250 x 65cm

Bezoekadres Stationsstraat Kerkrade Poststraat 34 54 Kerkrade Postadres Postbus 2 6460 AA Kerkrade mr. T.J.A. Iding Advocaat en Procureur Juridisch advies op maat voor particulieren en bedrijven

Telefoon (045) 543 00 73 Telefax (045) 543 00 76 E-mail info@idingadvocatenkantoor.nl

v.o.f.

"OPENT DEUREN" Va kma nschap in o penen, sluiten sluite n e n a fsluiten MARKT 36 - 6461 EC Kerkrade - tel. 045 - 545 20 73

BRILLEN-CONTACTLENZEN

BREMEN OPTICIENS Markt 14, Kerkrade, tel. 045-5457320

Grupellostraat 2 - 6461 EV Kerkrade Telefoon (045) 545 65 78

Kent u de voordelen van een comleet verzorgd begrafenispakket, vanaf E 2,65 p.m.! (kwartaalpremie vanaf E 7,95 p.p.) Kinderen tot de leeftijd van 14 jaar gratis meeverzekerd Info tel: 045 - 545 93 04 Mevr. Lenzen-Finders (secretaris) Info op uw thuisadres; vrijblijvend, na afspraak

Parochieblad 08-12-2012  
Parochieblad 08-12-2012  

Parochieblad 08-12-2012

Advertisement