Issuu on Google+

2013-2014


Yöne m Kurulu Başkanı

Finans Koordinatörü

Dış İlişkiler Koordinatörü

İnsan Kaynakları Koordinatörü

Proje Koordinatörü

Basın - Yayın Takımı

Eği m Takımı

Pazarlama ve Por öy Takımı

Kültür, Sanat ve Eğlence Takımı

Sosyal Medya Takımı

Performans Yöne mi ve Ölçümleme Takımı

Kalite ve İdari İşler Koordinatörü

AR-GE Takımı

Bilgi İşlem Koordinatörü

Uluslararası İlişkiler Takımı

WEB Takımı


Projelerimiz


Kariyer Kariyer ve Yöne m Kulübü’nde bir gelenek haline gelmiş olan Kariyer Kongreleri, 2001 senesinden i baren aralıksız devam etmektedir. Kariyer Kongresi’nin 4 temel amacı vardır. Bunlar; Kariyer ve Yöne m Kulübü’nün kültürünü yeni üyelere aşılamak, üyeler arası ilişkileri güçlendirmek, takım ruhunu geliş rmek ve son olarak da kulüp çalışmalarında ih yaç duyulacak eği mlerin başarılı bir şekilde verilmesini sağlamak r.


Kongresi


Kariyer ve Yonetim Kulubu 2013-2014