Page 1

TRAINEEprogramma


INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 Ervaringen van oud-trainees Anne Beks Harro Homan Judith Verdult Maarten van Gaans

VOORwoord ‘Het is van groot belang voor iedere

4 Floris Jan Donders

organisatie en dus zeker ook de provincie

6 Marie-Louise van Schaijk

Omgekeerd is een trainee ook een bijzondere

Noord-Brabant om jong talent te werven.

manier om achter de schermen mee te kijken.

8 Traineebegeleiders vertellen

Het bijzondere aan de Toekomst van Brabant is

9 Diana van der Beek

overheden: de provincie, gemeenten en de

10 Marianne Splint 12 Successen van oud-trainees Marjolein van Wijgerden Anne-Marie Backx Tomas Ooijevaar Joyce Bergmans Erik Biemans Aysegül Demirci

14 Yasin Torunoğlu 15 Lidia Spindler

dat trainees ervaring opdoen bij verschillende waterschappen. Dat maakt het naar mijn gevoel tot een uniek programma dat ook

duidelijk maakt dat die overheden samen

een maatschappelijke rol vervullen. Juist dat

integrale aspect vind ik voor Brabant belangrijk en ik stel vast dat de trainees hun plaats binnen de Brabantse overheden weten te vinden.’ WIM B.H.J. van de Donk Commissaris van de Koning in Noord-Brabant


ERVARINGEN van oud-trainees Dit ben ik

Veel geleerd

‘Ervaring opdoen op drie verschillende plekken, was voor mij

‘Tijdens het traineeprogramma heb ik veel geleerd door mijn

heel waardevol. Ik leerde overheidsland kennen, maar ik ben

ervaringen te delen. Ik besprak de dingen waar ik tegenaan

vooral te weten gekomen wie ik zelf ben. Het traineeprogramma

liep tijdens mijn werk. Dit deed ik met mijn coaches en

heeft me enorm geholpen in mijn ontwikkeling als werknemer

traineebegeleiders. Maar ook met de andere trainees tijdens een

en als mens.’

intervisie of op een borrel.’

Trots

Trots

‘Ik ben het meest trots op het feit dat we met nog zoveel mensen

‘Op veel verschillende momenten in het traineeprogramma

uit ons traineeprogramma voor de overheid werken. En dat

daagde ik mezelf uit door dingen te doen die buiten mijn

we nog steeds zo’n goede band hebben samen. Ook nu nog

comfortzone lagen. Hier ben ik heel blij mee. Zo’n sprong in het

ANNE Beks

kunnen we altijd bij elkaar terecht, als er iets is of om even te overleggen.’

Judith Verdult

diepe gaat eigenlijk altijd goed, ontdekte ik. Het maakte me nog trotser op het resultaat. En gaf me bovendien extra energie en plezier.’

Communicatieadviseur provincie Noord-Brabant

Projectmedewerker buurtbegroting gemeente Moerdijk als PUMA (PUbliek MAatwerk)

Sterke leider

Prikkelende ervaring

‘Ik heb mijn persoonlijk leiderschap kunnen versterken.

‘Tijdens het traineeprogramma kreeg ik beter inzicht in

Ik heb geleerd welke omgeving ik nodig heb om optimaal te

mijn talenten, maar ook wat ik nog kon ontwikkelen. De

presteren en hoe ik deze omgeving kan creëren. Het meest

gesprekken met coaches, begeleiders, andere trainees en

nuttige was dat ik heb geleerd hoe ik communiceer en hoe

collega’s op de werkvloer hebben mij vaak aan het denken

ik mezelf presenteer. Tot op de dag van vandaag heb ik daar

gezet. Ik ben daardoor geworden wie ik nu ben. Ik ben

profijt van.’

bewuster van mijn omgeving en mijn invloed daarop. Het traineeprogramma was één grote prikkelende ervaring!’

Trots ‘Ik ben er het meest trots op dat ik mijn eigen potentie om

Trots

kan zetten in carrièrestappen zonder mijzelf te verliezen.

‘Halverwege het traineeprogramma groeide mijn interesse

Wat ik toen belangrijk vond, vind ik nu nog belangrijk:

in de Europese Unie. Mijn hart ging sneller kloppen voor

van meerwaarde zijn voor mijn omgeving, een goede balans

alles wat er in Brussel en Straatsburg werd besloten. Ik kreeg

tussen inspanning en ontspanning (work hard, play hard),

de kans om als eerste Brabantse trainee voor de provincie te

maar vooral heel veel plezier hebben in wat ik doe.’

werken in Brussel. Een paar belangrijke mensen hielpen me daarbij. In deze periode behartigde ik met twee collega’s de belangen van de provincie Noord-Brabant bij de Europese instellingen. Dit had voor mij grote betekenis. Dankzij alle kennis en ervaring uit het traineeprogramma en vooral mijn

HARRO Homan

Maarten van Gaans

Hoofd Public Affairs, lobby en stakeholdermanagement Essent/RWE

Policy advisor to MEP Matthijs van Miltenburg (D66/ALDE)

ervaring in Brussel heb ik een goede start kunnen maken in het Europarlement. Daar ben ik best wel trots op.’


FLORIS JAN Donders Policy Advisor International Affairs Asia provincie Noord-Brabant Elke woensdagochtend een skype call in het Engels met zijn Chinese collega om de dagelijkse werkzaamheden te bespreken. Een groot bezoek van de gouverneur van Jiangsu

Chinezen werken in een heel hiërarchische cultuur. Zo kunnen we de indeling van een buitenlands bezoek wekenlang voorbereiden. En al na de eerste afspraak wordt het volledig

aan Brabant organiseren. Samen met gedeputeerde Bert

omgegooid. Je moet flexibel zijn en kunnen improviseren. Dat

Pauli en Brabantse bedrijven op agrifood-missie om het

heb ik geleerd tijdens mijn traineeperiode bij de provincie als

succes van de Brabantse veehouderij en voedselproductie te delen. Het hoort allemaal bij het werk van Floris Jan Donders, beleidsmedewerker Internationale Zaken van de

assistent-projectleider voor het dossier Chemie-Pack. Een interessant en gevoelig dossier waar politiek en bestuurlijk veel van af hing.’

provincie Noord-Brabant. Hoe komt een oud-trainee aan zo’n baan? En welke rol speelde het traineeprogramma hierin?

Kansen pakken en netwerk bouwen Tijdens het traineeprogramma werkte Floris Jan ook een periode

Van Amsterdam naar Brabant voor Azië De afdeling Internationale Zaken onderhoudt de bestuurlijke en economische relaties met buitenlandse regio’s. Floris

Eindhoven (SRE). ‘Op alle werkplekken heb ik veel geleerd. In Helmond over hoe de overheid omgaat met economie en hoe

Jan doet dit voor de Chinese zusterprovincie Jiangsu. Een

je samenwerkt met bedrijven. Bij de provincie hoe je onder

provincie met 80 miljoen inwoners. ‘Ik kom uit Amsterdam en

druk improviseert en hoe belangrijk de bestuurlijke kant is.

had nooit gedacht dat ik in Brabant zou gaan wonen. Maar ik

Bij SRE hoe je veel verschillende belangen bij elkaar brengt.

ben zo blij met mijn baan, dat ik hier gewoon blijf! Ik vind mijn

We moedigden gemeenten aan om beter samen te werken

werk voor Azië super interessant en ik doe iets nuttigs voor de

en oefenden druk uit als dat nodig was. Daarnaast bood het

maatschappij. De perfecte combinatie en lekker dicht bij huis!’

traineeprogramma me kansen om me te laten zien en contacten

vertelt Floris Jan lachend. Op de vraag of dit zijn droombaan is,

te leggen. Door mijn traineeperiode bij de provincie ben ik aan

antwoordt hij dan ook: ‘Ja! Voor een groot gedeelte. Want ik

mijn huidige baan gekomen. Ik had namelijk veel contact met

weet niet of ik dit werk over tien jaar nog doe. Misschien wil ik

het kabinet. Toevallig was daar een vacature bij Openbare Orde

ooit in het buitenland werken. Bij bijvoorbeeld een ambassade.’

en Veiligheid. En na twee jaar kreeg ik de kans om te werken bij

Floris Jan heeft altijd interesse in het buitenland gehad. Voor het traineeprogramma deed hij internationale studies en verbleef hij veel in het buitenland. Zoals tien maanden op de Public Policy School in Singapore. ‘Daar heb ik de beste colleges ooit gevolgd. Het is een school voor jonge talenten die echt willen werken in of voor Azië. Allemaal studenten met dezelfde interesses als ik. Dat was geweldig!’

‘Ik ben zo blij met mijn baan, dat ik gewoon in Brabant blijf!’

bij gemeente Helmond en Samenwerkingsverband Regio

Goed kunnen inleven en veel improviseren Floris Jan werkt direct voor commissaris Wim van de Donk. ‘Je moet weten hoe je bestuurder denkt, wat hem bezig houdt en

Internationale Zaken.’

‘Dankzij het traineeprogramma word je makkelijk inzetbaar voor alles. Je doet het gewoon!’ Je leert heel snel en veel ‘Ik heb heel snel veel geleerd tijdens het traineeprogramma. Na twee jaar was ik klaar en had ik een hele persoonlijke

hierop inspelen. Wanneer vindt hij iets goed? Hoe adviseer je

ontwikkeling achter de rug. Ik voelde me snel thuis in een

hem het beste? Dit vind ik leuk aan mijn werk. Onze afdeling

nieuwe werkomgeving. Ik kwam drie keer op een andere

is erg naar buiten gericht. Ik werk veel samen met collega’s

werkplek als nieuwe medewerker. Daardoor weet je hoe dingen

van andere afdelingen en met externe partners zoals Brabantse

werken. Je pakt het gelijk aan, bent flexibel en werkt makkelijk

Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Kamer van Koophandel.

samen met anderen. Je doet het gewoon!’


MARIE-LOUISE van Schaijk Voorzitter stuurgroep traineeprogramma 2012-2014 Gemeentesecretaris Oss

‘Tijdens de intensieve opleidingsdagen spannen trainees zich in om het maximale uit zichzelf te halen.’

‘Ik ben onder de indruk van de verantwoordelijkheid, de

Succesvolle samenwerking

onbevangenheid en de creativiteit die trainees laten zien.

‘Het traineeprogramma kan alleen maar slagen door

In het traineeprogramma zetten de organisaties en trainees

samenwerking van alle deelnemende organisaties. Daarnaast

samen een nieuwe stap voor de Toekomst van Brabant.’

zorgt de inzet van vele andere betrokkenen dat dit programma

Marie-Louise van Schaijk was tussen 2012 en 2014 de

een succes is: mentoren, traineebegeleiders, leidinggevenden,

voorzitter van de stuurgroep van het traineeprogramma.

trainers, ondersteuners, externe sprekers en natuurlijk de projectleiding van het traineeprogramma.’

Van projectmanagement tot persoonlijke ontwikkeling ‘Het traineeprogramma levert voor trainees en organisaties veel op. Aan de ene kant maken de trainees in dit unieke programma kennis met verschillende overheidsorganisaties, doen zij werkervaring op en leren zij zichzelf beter kennen. Tijdens de intensieve opleidingsdagen spannen zij zich in om het maximale uit zichzelf te halen. Van introductietrainingen over de overheid tot projectmanagementvaardigheden. Van

‘Trainees geven nieuwe inzichten die in tijden van bezuinigingen en de veranderende rol van de overheid erg belangrijk zijn.’

teambuildingsactiviteiten tot trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling. Aan de andere kant krijgen de deelnemende organisaties vernieuwende en verfrissende ideeën om de

Verrassend ‘Deze brochure is een verzameling van interviews met een

overheid te verbeteren. Nieuwe inzichten die in tijden van

aantal van deze betrokkenen. Ze spreken uit eigen ervaring. Er

bezuinigingen en de veranderende rol van de overheid erg

komen een aantal trainees aan het woord, maar ook begeleiders

belangrijk zijn.’

en opdrachtgevers. Zij zijn overtuigd van het succes en de meerwaarde van het traineeprogramma. Laat u door het lezen

Competentiegericht ‘Er melden zich ieder jaar veel kandidaten voor het traineeprogramma. We selecteren toekomstige trainees op de competenties creativiteit, initiatief, leervermogen, sociabiliteit, resultaatgerichtheid en analytisch denken. Deze moeten ze beheersen en gaan ze verder ontwikkelen tijdens het traineeprogramma. Bij beoordelingsmomenten kijken we naar de voortgang hiervan.’

van de brochure zelf overtuigen en verras uw organisatie met een nieuwe, frisse blik op de Toekomst van Brabant!’


Succesvolle traineeprojecten ‘Ik kan twee mooie voorbeelden noemen van succesvolle traineeprojecten. Een trainee heeft voor ons een beheerplan opgesteld voor een deel van het project Dynamisch Beekdal. Dat is een inrichtingsproject waarin we beekherstel, waterberging en ecologische verbindingszones hebben gerealiseerd. Zijn beheerplan hebben we ook uitgevoerd. Weer een andere trainee heeft een rapport opgesteld voor de professionalisering van het procesmanagement bij inrichtingsprojecten. Haar aanbevelingen hebben we ter harte genomen en doorgevoerd.’

DIANA TRAINEEBEGELEIDERS vertellen

‘Trainees zijn nieuwsgierig en maken makkelijk contact.’

van der Beek

Volwaardig teamlid

Afdelingshoofd Grondzaken en Inrichting Waterschap Aa en Maas

ervoor dat we tot andere inzichten komen. Onze organisatie

‘We zien een duidelijke meerwaarde in het werken met trainees. De trainees zijn streng geselecteerd op kwaliteit, ambitie en talent. Hierdoor slaagt de opdracht vrijwel zeker. De andere invalshoeken en achtergrond van de trainee zorgen begeleidt de trainees met meerdere medewerkers. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het eindresultaat. De projectleider mentor begeleidt inhoudelijk en houdt zicht op de (persoonlijke) ontwikkeling van de trainee. De opdrachtgever

‘Het mooie aan het traineeprogramma is dat zowel de

en traineebegeleider voeren samen de beoordelingsgesprekken. We zien de trainee als een volwaardig lid van het team.’

Trainees houden je scherp

elkaar is iets waar we altijd open voor moeten staan.

organisatie als de trainee investeren in de toekomst. Trainees

‘De jonge, creatieve en vernieuwende energie van trainees kun

Verfrissing houdt ons jong van geest: denk niet in problemen,

kunnen zeer uiteenlopende opdrachten krijgen. Dit verschilt

je aanvullen met de ervaring van oudere medewerkers. Nieuwe

maar zie mogelijkheden.’

van een beheer- of communicatieplan tot een procesmatige

Groter netwerk, meer bekendheid

klus, zoals een verbetertraject,’ vertelt Diana van der Beek.

‘Onze organisatie profileert zich door te werken met jonge

Ze is meerdere keren opdrachtgever geweest van een trainee.

enthousiaste trainees. Zij vertellen andere trainees en hun

tijden brengen nieuwe ideeën, nieuwe manieren van kijken en nieuwe oplossingen. Trainees geven inzichten die je anders kunt

Bruisen van energie

missen. Zo kom je tot oplossingen waar je zelf niet aan dacht.

‘Om hun wensen en behoeften waar te maken, beginnen de

Trainees houden je scherp. Ze kunnen een spiegel zijn voor de

trainees een mooie zoektocht. We zien veel verschillende jonge

Breed inzetbaar

vergroten we ons netwerk. En onze organisatie krijgt meer

organisatie. Zij geven aan wat ze opvalt, wat goed gaat en wat

mensen. Sommigen weten al precies wat ze willen en anderen

‘Voor onze organisatie is het handig om extra hulp te

bekendheid bij toekomstige medewerkers en generaties. We

beter kan.’

zijn volop bezig om dit te ontdekken. We weten één ding zeker:

hebben bij klussen. De trainees zijn breed inzetbaar. We

stralen uit dat we ons ook op andere doelgroepen richten dan

trainees zitten vol talent en bruisen van energie.’

matchen de trainees aan een opdracht op basis van hun

alleen de medewerkers uit de technische hoek.’

netwerk over het werken bij het waterschap. Op deze manier

opleidingsachtergrond. De trainees zijn nieuwsgierig en maken

Toptalenten ‘Trainees zijn geselecteerd op basis van hun talenten.

Een sprankelend voorbeeld

makkelijk contact. Daarom kiezen we er soms ook bewust voor

Je haalt dus toptalenten binnen. Het is ongelooflijk goed

‘Trainees zijn creatieve, enthousiaste mensen die staan te

om de trainees buiten hun ‘comfortzone’ te plaatsen. Onze

om te zien dat zo veel jonge mensen iets willen toevoegen

popelen om te werken en daar een vernieuwende bijdrage aan

organisatie biedt ook extra opdrachten aan trainees. Het gaat

aan onze maatschappij.’

te leveren. Ze zijn gedreven en ambitieus om de maatschappij,

om opdrachten waarbij de trainees meer inzicht krijgen in de

zichzelf en anderen verder te brengen. Trainees zijn leergierig

organisatie en die goed zijn voor hun ontwikkeling. Op die

Gedreven en onbevangen

en staan open om dingen te zien, te zeggen en te doen. Iedereen

manier maken zij kennis met onderdelen van de organisatie

‘Trainees zijn gedreven en onbevangen. Ze hebben een positieve

wil aan zijn of haar eigen ontwikkeling werken. Trainees passen

die ze nog niet kennen. En zo maken de andere afdelingen ook

benadering, intellect, gezond boerenverstand, maar bovenal

zich snel aan de organisatie aan, ook als de organisatie niet van

kennis met onze trainees.’

de wil om echt iets te betekenen en zich te ontwikkelen. Zowel

deze tijd is. Ze zijn een sprankelend voorbeeld voor andere

vanuit zichzelf als naar anderen toe. Leren van elkaar en met

medewerkers.’


MARIANNE Splint Directeur Gemeentemuseum Helmond Liefde voor kunst en cultuur heeft ze altijd al gehad. Op haar

het management van een cultuurorganisatie wilde. Met het

dertigste werd ze directeur van het kunst- en erfgoedmuseum

traineeprogramma kon ik deze ambitie vormgeven. Het is een

in Helmond. Marianne Splint: ‘Het is een zegen geweest dat

zegen geweest dat ik zo goed wist wat ik wilde. Dat heeft veel

ik zo goed wist wat ik wilde. Zonder het traineeprogramma

geholpen. Zonder het traineeprogramma kwam ik er misschien

kwam ik er misschien ook wel, maar veel moeizamer.’ Hoe

ook wel, maar veel moeizamer.’ En dat terwijl Marianne in het

komt een oud-trainee aan zo’n baan? En welke rol speelde

begin twijfelde aan het traineeprogramma. Het is een breed

het traineeprogramma hierin?

programma en maakt trainees ook klaar voor generalistische functies. ‘Uiteindelijk leerde ik er zo veel. Daar heb ik nu nog

‘Het traineeprogramma heeft mij een betere directeur gemaakt.’

De perfecte combinatie

steeds profijt van.’

Marianne begon vrij onervaren aan haar functie. Ze

waardeert het museum en haar team: ‘Zij gunden het mij

Creativiteit wordt altijd gewaardeerd

om in mijn rol te groeien. Ik werk met een geweldig team

Marianne deed tijdens het programma ervaring op bij

van ongeveer zestig mensen. Het is een diverse groep van

verschillende organisaties. Ze werkte op de afdeling Sociale

kantoorpersoneel, conservatoren, techneuten, vrijwilligers,

Culturele Ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant, als

weekend- en vakantiekrachten. Ik heb de dankbare taak ervoor

deelprojectleider bij Gemeentemuseum Helmond en bij sector

te zorgen dat zij hun dagelijkse werk goed kunnen doen.

Strategie van de gemeente Eindhoven. ‘Mijn plek in Eindhoven

Daar hoort een goede toekomstvisie bij, een fatsoenlijke

paste inhoudelijk het minst bij mij. Maar ook daar leerde ik veel

begroting, een meerjarenplanning en natuurlijk ideeën voor

en werkte ik juist aan andere vaardigheden. Ik zocht naar extra

mooie tentoonstellingen.’ Het is ook de taak van Marianne

mogelijkheden om te werken aan mijn ambitie. En die ruimte

om contacten met bestuur, politiek en andere partners te

kreeg ik op alle plekken. Creativiteit wordt altijd gewaardeerd

onderhouden. Op de vraag of dit haar droombaan is, antwoordt

bij de overheid. Ik bouwde een groot netwerk op en had veel

Marianne volmondig: ‘Absoluut! In deze baan kan ik mijn

contact met cultuurorganisaties. Ik werkte aan management- en

interesses en vaardigheden perfect combineren en heb ik ruimte

organisatievaardigheden en ontwikkelde zelfvertrouwen. Zo

voor ontwikkeling. Door de mensen en de inhoud van mijn werk

durfde ik uiteindelijk voor het directeurschap te gaan en werd ik

voel ik me hier heel goed.’

ook een betere directeur! Door het traineeprogramma ging mijn

‘Dit is absoluut mijn droombaan!’

ontwikkeling makkelijker en sneller.’ Doe elke dag iets wat je eng vindt ‘Doe elke dag iets wat je eng vindt. Geef bijvoorbeeld een presentatie aan een grote groep. Of maak dat contact met die persoon waar je tegenop kijkt, maar die je wel graag wilt spreken.

Niet maken, maar organiseren

Heb lef en ben niet bang om te falen. Dat is me het meest

Na de kunstacademie ging Marianne een tijdje als zelfstandig

bijgebleven van het traineeprogramma. Ik leerde accepteren dat

kunstenaar aan de slag. Ze kwam erachter dat haar hart

je niet alles kan, maar wel veel kunt leren. En dat je geduld moet

niet ligt in het maken van kunst. ‘Ik ontwikkel liever mooie

hebben voor je eigen groei. Het programma dwingt je tot niets.

tentoonstellingen. Daarom studeerde ik Kunstgeschiedenis en

Je ontwikkeling ligt in je eigen handen.’

Cultuurwetenschappen. Ik ontdekte dat ik een functie binnen


SUCCESSEN van oud-trainees Na het programma horen we nog vaak over de trainees. Ze leveren bijzondere prestaties en winnen soms prijzen.

MARJOLEIN van Wijgerden Communicatieadviseur gemeente Sint-Michielsgestel In de top tien jonge ambtenaren van 2012 van FUTUR

Joyce en Erik hebben iOss (innovatie Oss) opgericht voor alle medewerkers van de gemeente Oss. iOss organiseert verschillende workshops, lunches, brainstormsessie en discussies om nieuwe methoden en technieken voor het werk te leren.

Tomas en Anne-Marie hebben samen BRAM,

opgezet binnen de gemeente Oss. Daarvoor zijn 350

binnen een vaste Brabantse overheidsorganisatie

medewerkers getraind en 40 taalcoaches opgeleid.

aan verschillende projecten. Af en toe doen ze ook

Gemeente Oss schrijft al haar teksten voortaan in Klare

opdrachten voor andere organisaties. Tomas is er

Taal. Dat is op taalniveau B1.

inmiddels uit en Anne-Marie werkt met een nieuwe oud-trainee Matthijs Mol.

ANNE-MARIE Backx TOMAS Ooijevaar

In de top tien jonge ambtenaren van 2013 van FUTUR

Organisatieadviseurs gemeente Oss Tweede plaats Top 100 Beste Ambtenaren 2014 Het beste innovatieve idee voor gemeentepersoneel 2014

Aysegül en Theodora hebben het project Klare Taal

Brabant Mobiel opgericht. BRAM’ers werken

ZPP’er (Zelfstandig Publiek Professional) gemeente Bergen op Zoom Tweede Meest Invloedrijke Persoon Lokale Overheid 2013

JOYCE Bergmans & ERIK Biemans

AYSEGÜL Demirci Communicatieadviseur gemeente Oss Samen met communicatieadviseur Theodora Verploegen Ambassadeur Heldere Taal voor de overheid 2014


ontwikkelingen leiden tot een veranderende rol van de overheid.

ze werken. Daarnaast bouwen trainees een breed netwerk op,

Dit vraagt weer andere competenties van medewerkers.

omdat ze bij verschillende organisaties werken en verschillende

Het traineeprogramma is gebouwd op deze nieuwe

plekken bezoeken. Deze externe focus is ook weer erg goed

competenties. Trainees kunnen zo een bijdrage leveren

voor ons. Alles wat de trainees met zich meebrengen, is heel

aan de noodzakelijke veranderingen binnen onze organisaties.

waardevol voor onze eigen medewerkers. Ze begeleiden trainees, werken met ze samen en leren ook wat van ze.’

Deze ontwikkelingen vragen van overheden om meer samen

‘Flying trainees’

intensieve en unieke samenwerking tussen gemeenten,

te werken. Het traineeprogramma is een voorbeeld van een waterschappen en de provincie.’

Als bestuurder heeft Yasin niet direct een werkplek voor trainees, maar hij zet ze wel in. ‘De vorige lichting had een

YASIN Torunoğlu Wethouder gemeente Eindhoven

groepje ‘flying trainees’ opgezet voor losse vraagstukken. Wij

Jaloerse blikken

hebben hen voorgelegd hoe gemeente Eindhoven de jongeren in

‘De samenwerking tussen de deelnemende organisaties verloopt

Meerhoven bij de wijk kan betrekken. Er is een ‘baby boom’ in die wijk. Er wonen veel jonge tweeverdieners in een koophuis. Die baby’s van nu zijn de toekomst van morgen. De trainees gaven ons suggesties die we direct hebben doorgevoerd.

LIDIA Spindler

Daarnaast heb ik de flying trainees ingezet bij burgerparticipatie:

Voorzitter stuurgroep traineeprogramma 2014-2016

zijn er andere steden in Nederland, maar ook in buurlanden

Gemeentesecretaris Bergen op Zoom

waarvan wij kunnen leren? De trainees organiseerden een

bijzonder goed en is heel bijzonder. In de rest van het land kijken ze regelmatig met jaloerse blikken naar het Brabantse traineeprogramma. De samenwerking werkt door op alle niveaus. Zo kunnen de trainees zonder barrières werkervaring opdoen bij verschillende overheidslagen, leren ze de overheid in de breedte kennen en wisselen ze met elkaar kennis en ervaringen uit. Daarnaast stellen de stuurgroepleden de kaders vast voor

stadssafari naar Gent om te kijken wat het succes daar is. Zij

het programma. We delen ideeën en ervaringen met elkaar

Een jonge wethouder, ooit begonnen als trainee bij Essent.

hebben met ons hun ervaringen en tips gedeeld. Die zetten wij

over talentontwikkeling in onze organisaties. En ook andere

Een ambtenarencarrière trok hem toen niet. Nu werkt hij

nu in voor de koers van burgerparticipatie.’

juist met hart en ziel voor de overheid. Hij is onder andere verantwoordelijk voor wonen, wijken en burgerparticipatie. Yasin Torunoğlu: ‘Ik probeer jongeren vanuit eigen ervaring te motiveren dat ze het traineeprogramma moeten

‘Trainees zijn erg waardevol voor de organisatie.’

‘Het traineeprogramma de Toekomst van Brabant is gestart als antwoord op verschillende ontwikkelingen en vraagstukken. De vergrijzing, de veranderende rol van de overheid en steeds groter wordende samenwerking tussen overheden.’ Lidia Spindler is sinds september 2014 de

volgen. Ik vertel hoe ze een steentje kunnen bijdragen aan de samenleving door voor de overheid te kiezen.

Zij zijn de toekomst

Bij het bedrijfsleven is het maatschappelijk belang niet

Tot slot benadrukt Yasin nog een keer hoe trainees het verschil

vanzelfsprekend te vinden. En het imago van de overheid is

maken. ‘Trainees draaien volwaardig mee en verzetten veel

echt niet meer zo stoffig!’

werk. Het zijn talenten die niet op hun mondje gevallen zijn,

voorzitter van de stuurgroep van het traineeprogramma. Ze is overtuigd van de meerwaarde van het Brabantse traineeprogramma.

betrokkenen werken met elkaar samen: traineebegeleiders, contactpersonen en trainers. Het traineeprogramma bevordert de kennisuitwisseling en het netwerk. Dat is de meerwaarde van het programma.’

‘We staan bekend als een kwalitatief hoogstaand traineeprogramma.’

maar wel bewust van hun rol in de samenleving. Hun drive en

De overheid verjongen en vernieuwen

Fris, kritisch en vernieuwend

frisse blik is erg waardevol voor de gemeente Eindhoven en voor

‘Wij willen als stuurgroep met het traineeprogramma de overheid

Verschillende initiatieven

Yasin is erg enthousiast over de inbreng en houding van

overheidsland. Zij zijn de toekomst!’

helpen te verjongen en te vernieuwen. Daarnaast willen we de

‘De trainees kijken met een frisse blik in onze organisaties

trainees. ‘Ik ben nooit begeleider of opdrachtgever geweest van

samenwerking en het onderling delen van kennis en ervaring

rond en ze hebben een aantoonbare wilskracht als het gaat

een trainee. Maar ik vind het heel goed dat we het programma

versterken. We willen als overheden onze maatschappelijke

om maatschappelijke vraagstukken. Uit de evaluaties blijkt

de Toekomst van Brabant hebben. Hiermee geven we de

verantwoordelijkheid pakken en jonge mensen helpen een baan

dat ze de organisaties veel brengen. Verder is het heel mooi

toekomstige generatie de kans om te ervaren hoe werken bij de

vinden. Ook in deze tijd.’

om te zien dat trainees verschillende initiatieven nemen in

overheid is. Ze maakt kennis met de overheid in alle breedte.

en rondom het traineeprogramma. Voorbeelden hiervan

De trainees zijn waardevol voor gemeenten en voor alle andere

Gebouwd op nieuwe competenties

zijn WEP-Brabant, de Global Improvement Competition en

overheden. Ze komen van buiten en brengen een frisse blik met

‘Het personeelsbestand binnen de overheid vergrijst en

lunchlezingen in de organisaties. De Toekomst van Brabant

zich mee. Ze nemen niet alles gelijk voor waar aan en durven

verjonging is dus noodzakelijk. Door een traineeprogramma te

is een lerende organisatie: het opleidingsprogramma van de

kritische vragen te stellen. Ze kijken op een andere manier naar

bieden, willen we jonge talenten binden aan onze organisaties.

trainees en verschillende onderdelen scherpen we regelmatig

zaken. Door het opleidingsprogramma werken trainees aan hun

Het programma is bovendien een uitstekende manier om

aan en stellen we bij. Na een aantal jaren van samenwerken, staat

persoonlijke ontwikkeling. Ze leren vernieuwende methoden

als overheidsorganisatie kennis te maken met de frisse blik

de Toekomst van Brabant bekend als een kwalitatief hoogstaand

voor zichzelf, maar brengen dit ook in de organisaties waar

en creativiteit van een nieuwe generatie. Maatschappelijke

traineeprogramma.’ besluit Lidia met trots.


COLOFON Deze brochure is een uitgave van traineeprogramma de Toekomst van Brabant. In opdracht van Marie-Louise van Schaijk, voorzitter stuurgroep 2012-2014.

Redactie en creatief concept

Gemeente Oss, afdeling Communicatie en Reprografie

Foto’s

Marianne Splint: Helena Jansz Marie-Louise van Schaijk: Kees Winkelman Floris Jan Donders: Chris Perreijn Beeldbank provincie Noord-Brabant

Contact

Projectleiding de Toekomst van Brabant: Marjon van de Rijt | Mvdrijt@brabant.nl | 06 55686693 | Februari 2015

www.detoekomstvanbrabant.nl twitter.com/traineebrabant


Promotiebrochure De toekomst van Brabant - februari 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you