Page 1

Det Nya Utropet och Den Knutna Knuten

Nummer 47 * Årgång 2 * År 1160 * Pris: 2 Eleriska koppargadd eller 2 Artarisk silvergadd samt 1 stort silvermynt. Syd-Ost Eleriska samt nordliga Artariska utgåvan * En given samt större kompanjon under resan mot vetandet - även under rast. Utges med tillstånd från överhögheten av bägge länder av Herrarna Schlechtenbergk och Pfaffenhofen samt Fröken Bokhuse sin mage. Katten lär ha besökt mannen när han under ett träd lungt sov. En kvinna gick förbi Nya fin Storm ä s t h a r e n i n n a n p å tyckte mannen var söt och flyttade på katten. Mannen som Navlet by kommen et Nya Utropet har på senare visade sig vara kvinna talat med goda Stor- var mycket förvirrade av det mästharinnan Lucinda Tjä- hela och kallat allt en dumhet. dargöök av Navle som vara Utropets utsända har sökt mycket trevlig och goder. Hon denna underliga katt vars spår säga: » Jag tycka Navle inte gick att finna på kvinnan by vara rejäl och stadig med Stejvars mage längre alls. mycket grund.» Stormästhareninnan också berätta vara K o n s t i g p a j p å v a r a på värdshuselet jämlik med gode Stormästhaå fina Navlets värdshus ren Echbrengl och inte annordet granna Lychtan och lunda. » Vi hjälpa varandra Wågen det serverades koni svår nöd och god ro och inte stig paj. Den paj inte finnas. » vara av fiendes slag säga Paj finns på lönnkrog. » Pajen Stormästhare Echbrengl till på lönnakrogen riktigt godan. Utropets utsända innan han » Båligt dälettre. tyckte Svejtaga bad. har som på Navelet inte fick goda paj. Sverker låter hälsa» Pigan Agnes i Detta var största lögnen och trångat mål et komma till Utropets förtalet. Det stolta värdshuset utsända många bud från serverar den godaste av paj och själv ha pastej i min Stendal idag. De säga. Många jag brukar saker de säga pigan Agnes paj.» kommen i trångat mål med Lite pengar under fuller man som säga hon arbeta på marken dåligt med bord. Då komma å vägen mellan Stendal goder dräng som han önska och de olagligas och illavara anonym han säger fuller luktandes håla kan det finnas man att pigan Agnes ja verklig en mindre, men inte liten, handkomma mycket god arbete till Lanzen. » Fuller man mycket full pengar nedgrävd. Och så full!» säga okänd dräng starkt här gör man en en tidning. Lite och med eftertryck. » Han pra- längre in i skogen. Vi vill bara tade liksom enbärstomten» til- säga att Utropet är av gott tryckene. Troligtvis är det lägger han med trycket efter. mannen med det ljusa långa håret och blågrå kläder som grävt Nyttighetspiller v klokgummar man i både ner det. God tidning med fint Navle och Stendal kunna tryck. Han verkar inte komma hindal och få erskaffa sig fin- ihåg var han grävt, det är illa pryttiga piller som lukta fint. för honom, men bra för den som Om man av dessa piller äter behöver pengar och kanske hitman gå på träck innan man inte tar pengarna. Om man tycka längre göra det om man mådde illa om tryckande så är det illa dåligt innan man nu må bättre tyckt och ej illa tryckt för så och om man av blomma luktade här ska det tryckas. mer illa än man innan kände att man dåligt mådde det här blev långt. För långt. Rättelse utNya Helgonet på förd av uppsyningsintendenten Navlet och jag undrar om inte gumode levande Stormästhamorna med piller egentligen ren Echbrengl träffa Uthade tänk att man skulle an- ropets utsända på igår och ha vända dem till mat. Kanske till mycket goder mången nyheten en liten koppargryta. Om ett att säga. Det vara nytt utsett barn skulle äta av den grytan skyddat helgon på Navlet alla skulle de säkert le väldigt länge skall vörda. Helgon vara utoch må väldigt bra. Det skulle sett av goda underfantastiska tänka på fjärilar och dessa fjä- Drottning Alexenor och råd rilar skulle fladdra bort. Men hennes med enighet och styrka. om vinden var för stark så Det heta Rüfflan och vara govar kanske barnet om de ville der helgon som vara för läketvunget att ta ner fjärilen till konst och freden med mycket ett litet skydd gjort av hallon styrka. Rüfflan vara helgon och karamellpapper. som ha symbolen tre löv av och alla som vilja hedra A s k i l e j å t e r f u n n e n grönt gott helgon skola på insidan av åten var en häst den flöt egen dörr hänga symbol eller inte. Den på dagen och riktig tre löv mot pesten. Goda på natten ruttnade mycket flöt helgon Rüfflan vara mycket inte. Mycket ruttnade. Bra. god och stark mot pesten och Om Askil suttit i båt han flytit dess vänner och alla som på ut kanske segla till Brim och karva och eller rita och eller Onok och rullat runt i den häs- bära och ära och lära tre blad teligaste leran men det har ju som symbol och skydd skall ha inte hänt eftersom Askil ju var skydd och bot mot pest och sot. på en häst och inte den båt som Helig helgad dag vara den sjunman var där. Så nu man ej veta de av dagar i femte månaden och vart Askil är hitta finna. då hållas stor fest och banketten mycket mat till alla säga S t o r k a t t p å m a g e n och Stormästhare Echbrengl till n man vid namn Stejhvar Utropets utsända. Gode storhar under gårdagskväl- slagna Stormästhare Echlen utanför den släta arta- brengl också säga på Utropets riska Stendal fått en katt på utsända goda bönen vara bäst

M indre ärenden D

P

D

P

A

V G

B

E

iktiga ärenden

att säga helgonet Rüfflan: Vi helgar dig Rüfflan Pestens betvingare Hållare av heliga löv tre Vi ger dig vår vördnad Du oss vår friskhet Giv oss ock din glädje Vi dig din trohet Alltid i ljuset Må så vara Gode Stormästhare Echbrengl få mycket och god medhåll av nya goda Stormästhareninnan Tjädergöök med styrka. Utropet nu på större arket fter uppat köp av annan god blad vara ny Nya Utropet på stor nästan som Fyris Utrop. Detta ge mycket mer nya nyheten än förr och gott om platz för nya bilden och stor. Nya Nya Utropet också nu vara tidning för god Stendahl och god männer och kvinner som där bo och vara samt leva. Det är då bra med läsa tidning även i Stendahlen. Vi hoppas alla läsa goda tidning vara glad vara lycklig och vara glad. Nya Utropet har på ny fin Fyrisk tryckapress och den man påp trycker mycket fin tryck med stil och typ av Fyriskt slag och stor ark. Gerlinde vara nöjder.

E

Större ärenden Inga.

T ankeflychter Kämpaglöd börjar i magen bråda tider med många kamper som nu måste det ätas duglig mat som så kan vara. Ärtor i gula ägg ger ledsen mage medan trippiga, fast ej längre, hönor äts bäst i ickelevande form med kanske lite örter till. Om örter kan du fråga en klok äldre kvinna med fina ögon som verkar glad för att hon kanske fått ett barn som har fått barn. Om barnets mor vill kan barnet också få barn och då blir hon, barnets mor, lika glad som den kloka äldre gumman. Alla vill vara glada. För en glad kämpe är en bra kämpe med en glad kämpe som med en annan kämpe kämpa kämpandes glatt och gott med styrka. -Brunhilde

I

Navle på slutet av resa fter stor och strapatsrik färd kommer vi äntligen fram. Navle var vårt mål där vi mötte en man med underlig hatt, en ej moderiktig sådan. Mannen är ledsen, det ser vi på hans släntrande gång och gråa uppsyn. Han vill inte säga varför men är klädd i svart. Känner du honom så får du ge honom en uppmuntrande klapp. Tack. Fint väder i Navle. -Brunhilde

E

Hälsa annars arger Friedrich Alltid när jag och Hansel och Brunhilde gå på väg vi hälsa hälsningen hälsandes åt den bi träffar. Vi tycka inte trycka det vara på hövligt och mycken snäll att så göra och argen besviken bli när inte svaret få. Jag inte förstå på varför inte svara hej eller hejdå och varför inte alla bli på glada av goder hälsning hälsad åt hälsan. Många tror vi vara oförvägen männer som inte sky någon när vi hälsa men inte vi vara vi vara snäll och god med gott mod och avsikt. Jag tycka och inte trycka alla hälsa oss när se. Oss. -Friedrich


Kungöreleser Tidning under uppsynen Uppsyningsintendenten ser efter om språket brukas på vis som ej kan förstås. Det blir inte bra för då blir alla lika ledsna som om de har stort hål i kläderna eller under skon. Om vissa misstycka kan vi säga att tryckas skas som tryckas bör, med god tradition vilket de som vet traditionen kan vittna om. Gott är detta i alla tryckares hjärta. En glad och god tryckare trycka tycken som tycks av tyckaren inte av tryckaren. * Sökes till Utropet! Det nya Utropet, med det fina pappret och vackra bilderna, vill skriva text om orkerfolket i skogarna. Önskar komma i kontakt med modig person i sökandet efter skogens mörkervarelser. Med risk för liv och lem, i kampen mot oläsandet. * Livs Handelsboder är så goder! Hos Liv kan du handla gott också blad och tryck. Fina svärdet, skölden också saken. Kom och titta, första titten är alltid gratis! *

sagt att hälften vågat, hälften spelat. Hälften är inte lika bra som allt men alla vågar inte våga allt och då får man våga hälften för det är klart bättre än inget. Utropets utsända vågar alltid allt för tryckandets ädla konst. * Till Lychtans Värdshus kan du gå och köpa godaste alvcider med god pajen och utan pastejen. Goda värden Hollager ger gott bemötande med god fröjd. * Till Lychtans Härbärge kan du vandra och införhandla smaskigaste dryck med smakrikaste bakverket utan levermaträtten. Goda pigan Astrid donerar god orering och uppträdande. * Angående våra kungörelser För alla goda och rådiga läsare av Utropet så erbjudes härmed möjlighet att få sin verksamhet beskriven i goda ordalag av de yppersta skriftsmakare som lägger stor möda vid just din tanke eller villja. Priset för mindre kungörelse varda 1 gadd per ord vid inlämning av färdig text. Priset för nedteckning av kungörelsen är högre. Priset vid störa kungörelser diskuteras. Utropet förbehehåller sig rätten att förbättra samt koncisera kungörelser.

Riddare Fredrik af Vinghof är numeraa upptagen i huset Svinhufvud. Dubbade till riddare av drottning själv i hennes förnämsta utförande samt med starkt stolthet utfört. Gode samt mycket rättvise herr Riddare ock lösa svårlöseliga probD agens Navlebon lem åt pöbelklassen i ära och god en som vara på dagens smaklighet. Ej lösliga problem navlebon vara Janil. Jasökes. nil sitta påp duglig byrådsmöte * med mycket möte och bybon och göra goda bestämmelser goda. Utropet varnar Han också rädda by Navlet stort! Utropet vill härigenom varna många gången och se till att om de upprörandemänner som inget på komma förstöra från högst uppenbarligen ännu inte skogen. Vi av Utropets utsänkunnat tagits till fånga. Dessa da vilja på Janil en skålen säga uschlingar skall tas om hand stor mycket cider. snarast och håll utkik efter D agens Stendahdessa då de sprider lögner och lenebon kögner i snabbaste slag och vinfter dugelig och starkelik dar. De tros ha blivit av med sin tvist och trångat mål mot tryckapress men detta vara inte helt säkert bekräftat. Stort be- arger och oklipsker och oglader löning kan av Utropet i Fyris och omunter fuller onykter man utlovas till den som finner upp- så vara pigan Agnes på den dugelighaste av pigan. Piga som rörandemännen. fara sig gott och reda bord väl och alltid le på vänlig ansikte från annan by och stad och eller hus vara god piga av god rang och vett. Vi från Utropets reNär du behöver skarpa svärd daktion vill höja två på stopet och tiden trugar med mycket god och redig cider för du ska på färd till Agnespigan vara god. Samt är du då en som är lärd redig. du väljer gråsvärd som din värd och går så glad till egen härd. *

Dagens bon

D

E

Goda fina Stendahlenspelen Fina Stendal har också spel som spelas och utkämpas kanske på fredag, men det kan också bolda, orädda, oförvägna, karska, frejdiga och behjärtigade personer kan ställa upp i denna lek. Ge dig hän och ta med en vän! Tveka inte utan våga mycket. Många bildade personer har

M ode & Skvaller nitt i tunika på manlig S framsida tolkas som invit vid lägre än handbredd un-

nya modet är vilt och grällt, säger han med ett flin som saknar en tand. » Det är inte så fint med inga tänder,» tycker Utropets högst värderade vänner. *

det snabbt annars är jag lycklig vara glad vara glad lycklig lycklig vara glad och sannerligen kommer då hjulet snurra fortare än någonsin. Mycket konstigt tycker uppsyningsintendenten som här nu bryter Phrytteltillställningar äro goda ryktet. och trevliga. Alla kommer med * gott humör och har det väldigt bra. Om man vill komma Stora vackra fjädrar utsående med man så går det bra och om ur vackra avträden har länge kvinna vill komma med kvinna varit en av Husets Liljas faär det fint det med. Allt äro vortielement i phryttelfirandet. pyntat med prydliga händer. Detta pråliga varande har länge Go´phryttel önskar värden vid varit något starkt uppskatdörren eller ingången. » Fint ska tat för att inte säga kittlande. det vara om det går rätt till, och Upplevelsen från phryttelträck mycket färg!» Säger phryt- ryktas från adeln vara mycket telmästarna och fina herrarna upplevelsefullt och underbart Knut och Arne från de Gyllene skönt och väldigt gemytligt. Penslarna, som även brukar Kloka män säger att fjädrar och ha fjädrar på väl genomtänkta avträden länge vandrat hand i ställen. Båda äro kära och gla- hand. da, men har inga barn. * * På en makaber tillställning för »God dag» ses i stora staden en månad sedan las två frysna Fyris som gammalmodigt, de hundar i en liten låda. Lådan fina säger nu Go´phryttel ef- sägs sedan ha skickats runt till ter konstnärssällskapet Gyl- olika viktiga typer som lagt ner lenpenslarnas phryttelafton, andra djur i lådan. En konstig en mycket lyckad tillställning. artarisk man. Möjligtvis uteVanliga män och kvinnor ska sluten adel har gått ner sig i ha tyckt det varit fånigt och i lådan med kniv och sked. Alla mothugg börjat använda den sägas tycka detta vara mycket gamla, men ack så vedertagna konstigt. ”Gunngåsing” som sin häls* ning. Gunngåsing, mannnen som ordnade festligheter som Hollager har inte luktat på pasklingade som hundra klockor tejen. över nejderna. Gunngåsing i * vars träck var festsugen kan tänka sig att vara. Gunngå- Stora älgar har diskret uträtsing en utspänd man som nu tat sina behov på ängen. Gå förhar svårt att få barn. Så det är siktigt. synd om honom, nu. * * Storfrun Esmerladerdahne Det finns löss på gästgifveriet väljer ny make till hösten. om man bär med sig dem vis- Tolfte till ordningen och den kar en ensam piga på härberget nye sägs vara av god vigör, lat, Lanzen. trollsk, välbehårad och spän* stig. Bruden har bett alla att sända alla lyckogåvorna till Det viskas i öster och väster om drottningens Kronlans i Fyris. att ett illdådigt mord kommer begås på de stackars djuren som slaktas lagom till värdshusfrukosten. * Ringer i klockan, ringen försvunnen, ringer i Navle. * Vilsen liten man söker vänlig fru utan skulder och obehag. Han väntar vid största granen vid skogsbrynet vid midnatt. * Det ryktas om att det sprids en smitta i Navle. Om du har fått fula små märken runt naveln så kanske du blivit smittad. Linda in en vitlöksklyfta i ull och doppa i honung, ha den sedan i örat under natten så kanske det kan bota. * Hollager har luktat på pastejen. * Lirion Wargtass skall ha en ännu större belöning på sig än tidigare. Den ska nu vara minst större än tidigare. Lirion Wargtass ska gömma sig i en fjärran del av skogen i en grotta som en gång beboddes av en varg, därav hans namn. *

Lirks yxa vara förtrollad och full med trolltyg. der nyckelben,» säger kunnig * mönstermästare. Han vill även berömma de modiga få som vå- Snurra hjulet snurra. Snurra gar sig på det nya modet. Det

V isor & Spel

Vresig fela klinga ofta högter et kom när jag och Hansel och Brunhilde på vägen gick en klang av felan och harpan som strömma likt bäcken som rinna starkt medströmmet. Fela spela hela familj Kadrilj och de sitta på stubben vid vägen och ha hatten framme och satt den. De vilja ha slanten eller pengar och spela mycket gammal god och känd låt som vi känna igen och tycka inte trycka om. Kvinna heta Ronna och på spela mycket god fela på dålig fela och den klinga högter. Liksom talat sätt säga: Vresig fela klinga ofta högter. Vi också på gick till Lychtan och Våghen i Navlet och lyssnade på myckelen sång och gamman som var där. I Navlet. Vi höra mycket goder sång från fin och fantastisk vishäfte av ypperlig kvalitet och styrka. Den vara mycket fin och långer. En annan sak som på hände på vägen på var att vi mot Tunnarbyn hittade en karl som sjöng på en visa om två därgar. Den vi hava på hört förr och den vara på mycket dålig och mycket sliten och allmänt ful. Jag tycka strängligen att den vara på förbjuden och borde tagas på beaktning att göra den illegal mycket hårt och

starkt. Han sade att han lära den sig Gråsvärd i Navle. Jag tycka alla prata Gråsvärd i Navle och råda inte lära den visan andra, lära annan visa vara fin. Lära annan visa som visa Födelsedag många gånger om bonde. Ja. -Friedrich

T affel & Dryckjom

Krov och löhk i skogsbryn et under natten kunna luktas och urskiljas stekandets ljuva os i skogsbryn i goda eleriska byn Navles utkant. Denna os kom från en liten pyttrig eld där det satt den pyttrig gumma. Där stektes korv och lök hades väldigt trevligt. Tiden där kunde tjänas länge och väl och jag samt den övriga redaktionen kunde länge smaka på pyttrigare gummas inte så pyttrigare korv. När vi ätit lök och korv det korkades upp den djubplåaste buteljen som var innehållandes välsmakande. I smaken nästan som Necoglianskt fruktvin men mest likt cider. Fast blå. Vi länge satt och drack åt mera korv och lök tills pyttrig gumma somnade på Friedrich knä och alla skrattade gumman blev väckt och glad. Men glad. Lycklig vara Friedrich vara glad -Hansel

D

V äder & Vind

Fredderdahgmoln tora och mäktiga men ej starka moln driva in och fösa storslagen molnfrihet åstad med styrka. Detta ger enligt vår väderspåman Albereecht Glock Wetterspau goda vädret utan regn men mycket molnighet. Inte så kallt säga han med styrka.

S

D

B erättiganden

Rättelser från förra numret Herr Ichenenss pastej bara passa fin till stek och inte gryta. Dethlef skriva på jättefel. Beklaglig. Det Nya Utropet trycks med

fullmakt av den driftiga fröken Gerlinde Hochzeitüng, stiftare av Det Eleriska Utropet. Ansvariga uggivare äro Herrarna Schlechtenbergk & Pfaffenhofen * Utropet är din frände i kampen mot ovetandet.

Det Nya Utropet nr 47  

2007 - Skogens Vaknande - Torsdag

Advertisement