Page 1

Det Nya Utropet Nummer 43 * Årgång 2 * År 1160 * Pris: 2 Eleriska koppargadd eller 5 Artarisk silvergadd Syd-Ost Eleriska utgåvan * Din glödstensvarma socka i senvårens snöslask - även i gott väder. Utges av Herrarna Schlechtenbergk & Pfaffenhofen

M indre ärenden Flera större herrar gjorde mindre broer störrer ånga flera stora starka och driftiger männer kunde i går syntas när de gjorde Naveler bro större bra. Bland männerna som göra bro bra vara fänrik Stahål som gjorde bra bra bro bra. » Jag tycker att Navle vara förkastlig» säger han till Utropets utsända » och det för att vi har bro dålig vara.» tillägger fänriken. Stüre Echbrengl stormästare vara där också. Fyra arbetadee och tolver arbetare arbetade inte. Bra bra bro bra byggas bra och goder, och måttligt väldigt viktig kloker mannen Tirfing säga » Synd om nån ska byta benenen, då jag kanske måste stämma» säga han. Instrument kanske.

M

Holmfrid dräng av Navle skallar get! y påstådd get säges ha varit påskallad av kontig man på värdshurs dräng Holmfrid Lychtan ej Hollager ej på Hellguet. På Lychtan det vara konstig då Holmfrid getens frid kränk. Men okänd om get fanns. Vetes ej. Holmfrid låter hälsa » Jag var enkel man med största skägget i detta Navelen » säger Holmfrid till Utropets utsända. Efter gottarae kontakt om ärendet. Om skallar ej get skallat konstig gör Holmfrid gärna skallar potatis eller pannad kaka lagar. Kom på Lychtan fin bra. Maten. Välko.

N

Stor fester hos Blodstålelelet et vara stor fest hos. Blodstål greven. Minst många korvar kanske 150 korvar kanske fler kanske ännu fler olika sorten mycket riker och korver goder hos Blodståleleet riker goder greve. Blodstålet vara goder greve med rättvisa och godhet god.

D

V iktiga ärenden Räderer mot Brim och Onok

en Eleriska och drottningens woshulagogukach! Eiyöh! Esck! D och Eleriska flottan har gjort Erer vere tere vere hah!» Det säger räden och flera räder mot de ökän- Tjohs utvalder i kör till Utropet i deliga öarna Brim och Onok norr om Eleria. Där bor pirat. En. Flera. Dessa plundra och sprida lögn och kögn vid kust och strand och kusten de lögn de sprida lögn vid kust. Därför flotta av kanske flera än tio skepp söka förstöra ö och ö och piratet fort. Detta vara ej lyckas och admiral fru Gyllienstochl säga till Utropet» Det är svårt att finna var dessa pirater hus hålla» Flera de som Utropet talat med säga till Utropet » Man borde kasta de piraterna kastar vi kasta dem kastande i kast havet kastet» säger de. Pack. De är.

Gyckelfolkelet kanske skall tjuva heleleig trummenman et har kommit till Utropets kännedom att gylelelgruppetet Eldflugan och Odugling skola tjuva vikelig trumma kanske två kanske tre många från Tjohs utvalder på ängen tjuva. Dessa vara bra trumman och Utropet tala med Wilgit som kan musiken han säger » Jag hörde den trummor och trumma och de var trumma.» Detta vara dock osäker då han vara. Tjohs utvalder inte säga mycket men låter hälsa att » Heyububmulagah! Sch-

D

kör tillbaka till Utropets utsända. Inte utvalder. Utropet ber att få omkomma i frågan om frågan.

Större ärenden

Vidare mord i huvudstaden och mer ett till iksom Utropet tidigare kunde rapportera så har i huvudstaden i huvudstaden i Eleria i Fyris varit mord många varit. Alla vara döde i staden och musiker de alla kanske vara säkert. I förrigår i går i i i dag igår blev annan en till och en till dödare dödad dädan. Det var. Spelmannen Lochwar Wig som dog av säckelig pipa vars borduner man kunna finna halva utanför och påsen i påsen i bakenom arsele. På tvären. » Mycket bloder» säger brottmotståndar-Bursten till Utropets utsända. » Jag tror snart att snart blir boven tagen snart» tillägger han på väg till gillesmöte i gillet. På gillesmöte funnen döder annan speleman Bule Bungerersson från Navelet tidigare byspelman i Navelet fast nu inte byspelman i Navelelet. Denna vara döder på gille med dödande hårt horn av ko i örat genomstucken

L


genom öran och genom huvudet och örat. » Jag såg inte liket, jag var inte där» säger gilles-Bursten till Utropet. Han vara på väger till stort annanplats i Eleria och kunna ej tala med andra som vilja se vad höra han sett om det hört och sett. Utropet ber om att återkomma ifrågan.

A n g å e n d e v å r a k u n g ö r e l - Navelet han var. Vi sjunga också ser jag och Hansel och jag. För alla goda och rådiga läsare - Friederich av Utropet så erbjudes härmed möjlighet att få sin verksamhet beskriven i goda ordalag av de yppersta skriftsmakare som lägger stor möda vid just din tanke eller villja. Priset för mindre kungörelse varda 1 gadd per ord vid inlämning av färdig text. Priset för nedteckning av kungörelsen är högre. Priset G o t t i g a p a j e n p å L y vid störa kungörelser diskuteras. chtan enna underbart lugna onsdag Utropet förbehehåller sig rätten kunde vi Utropets utsända att förbättra samt koncisera kun- avnjuta den underbara taffel på görelser. enkla fina bra blåbär med nöt på paj speciell för oss med mosig gul sås god. Denna vara så god vi ville gärna ha mycket. Färsk sötma nästan aldrig kummin men god. Trevlig afton på blåbär på blåa munnen. Godare god Lychtan. - Hansel Färgen våren torfrödeligt man kan se på allskönes härliga färger på bilder. De markadinska beklädnadsdagarna har talat om härligheten i frägen och dessa färger vara populärt röda färgen, blå färgen, svart färgen, gul, färgen. Dock icke gröna färgen eller Fredagensväderlet grå färgen. Dessa ful. Ful vara ed vanlig god tack tack vare väldigt hemsker och feler. Dålig. tack herr Glückwederspau Dessa skall undviska. På skjorta väderspåman. Så lär man ytterst röder vara bäst. På rocken grå kunna tro att frederdag på vara sämst. Många tokig färgen måttlig värme och moln.bjuder Ej blövara lagom bra. ter. Sigländska vindar från norr * Pers ansiktsbehåring är snirkli- komma. gast i Syd-Östra Eleria, Detta enligt värdshuspiga Stjärnvarsborvind. » Behåringen är förträffelig och skulle nog brinna helt fantastiskt bra på våran glödföreställning helst med lite smör och väldigt mycket öronvax » låter hon ljudas det sägs. * Rätte lse r från f örra nu mre t Det Nya Utropet skriva aldrig ful men aldrig ful med ful Dethlef skriver ful och Upprörandemän skriva ful och Det Nya Utropet spelar aldrig ful. Och ful skriver alltid dålig blad. Bätter spel på Lychtan igen bra et var. Bättre speler på Lychtan i går kvället. Men onter i örat jag och Hansel fick Det Nya Utropet trycks med då Wilgit blåsa höger ljudeligt i fullmakt av den driftiga fröken luren och truten i örat högt. Han Gerlinde Hochzeitüng, stiftare av inte blåsa väl men jag höra dålig. Det Eleriska Utropet. Ansvariga Nu. Vi sjungo godar sångar med uggivare äro Herrarna Schlechalla mycket fin viskompendium tenbergk & Pfaffenhofen användas lite ofta mycket. Gott. * Doly sjunga visa fager inte fager Utropet är din frände i kampen om karamell och sen hjältar från mot ovetandet.

T affel & Dryckjom

Kungöreleser Stora festeliga heten på wärdenhuset Navelet för pigan jobbar mycket pigan fylla massor stora festen fylla massor. Hon. * Lychtan dit går du och köper goder gott cider. Ja. * Utropet varnar också vara mycket på mer! Trycka press vilken verkar ha kommit upprörande män på famn ven vara hemsk och dålig. Utropet söka hela hjälp för att finna onda männer som det stal. Upplysningar kan i Navelet göras till Hansel eller Friedrich om upplysnngar kan hjälpas att upplysa. Det går stå att på finna andra blad än bra vlad som så ej bara bra blad och vara dåliger fuler hemsker ej god. Fortsätt stampa på fula blad eller bränn och svälj. * Livs handelsboder goder På Livs Handelsbod kan ni köpa goda tingen bra. Handla god ting billig fin kvalitet. * I Navlle tornklockan klämta. Jag måste mer tryfflar hämta. Hos Doly den stilige herren. Om sommaren skördas körsebären. * Det Nya Utropets söker medarbetare att sprida vårt blad till goder förtjänst. Alla förslag och arbetsamma kvinnor och män må söka upp Herrarna Schlechtenbergk och Pfaffenhofen i Navle eller därikring. * Du brunstige tjur av högelerisk manér. Jag söker dig för sena nattliga vägvandringar. Jag är en mogen kvinna av klassiska tänk. Låt oss brinna med fyr i lågan. Jag möter dig i värdshuset Lyktan ikväll. Ropa ut Esmeralda vid midnatt om du tror att du är mig värdig. *

D

M ode & Skvaller S

V äder & Vind M

B erättiganden

V isor & Spel D

Det Nya Utropet nr 43-1  

2007 - Saknad av Tid och Fruktan - Torsdag

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you