Page 1

eg

meg

meg

ich

mich

mir

2. pers. sg

du

deg

deg

du

dich

dir

han

han

han

er

ihn

ihm

ho

ho/ henne

ho/ henne

sie

sie

ihr

den/ det

den/ det

den/ det

es

es

ihm

1. pers. pl

vi

oss

oss

wir

uns

uns

2. pers. pl

de

dykk

dykk

ihr

euch

euch

3. pers. pl

dei

dei

dei

sie

sie

ihnen

høfleg form

De

Dykk

Dykk

Sie

Sie

Ihnen

3. pers. sg

Formene til eigedomsorda er dei same som ved den ubundne artikkelen.

Hugs å bruke høfleg tiltaleform når du snakkar til vaksne og ukjende personar. Pronomen i høfleg form blir alltid skrivne med stor forbokstav.

5 Pronomen

Hugs at verbet må bøyast avhengig av kva personleg pronomen som står til det (sjå punkt 2.2).

5.1 Personleg pronomen

5.2 Ubestemte pronomen

Pronomen er små ord som vi bruker i staden for ein ting, eit dyr, ein person eller eit namn. Desse orda kan for eksempel vere den, eg, vi, dei, ho. Det finst ulike typar pronomen, men nokon av dei vi bruker mest, er personlege pronomen. Dei personlege pronomena har desse formene som subjekt, objekt og indirekte objekt i setninga:

kein man nichts etwas alles

ingen ein ingenting noko alt

6 Adjektiv På tysk kan adjektivet brukast på to måtar: 1 Det kan brukast som predikativ, det vil seie at det står etter zu sein, zu werden og zu bleiben. Då er det alltid ubøygd: Er ist klein. Sie sind lang. Es wird spät.

Han er liten. Dei er lange. Det blir seint.

2 Det kan stå framfor eit substantiv. Då blir adjektivet alltid bøygd: Der kleine Junge liest. Den vesle guten les.

Minigrammatikk nynorsk 337

minigrammatikk bokmål

1. pers. sg

minigrammatikk nynorsk

Subjekt Objekt Indir. obj.

TYSK–bokmål ORDLISTE

Subjekt Objekt Indir. obj.

bokmål–TYSK ORDLISTE

Eigedomsordet saman med eit substantiv kan også fungere som direkte objekt.

Tysk

TYSK–nynorsk ORDLISTE

Mein Bruder (m) heißt Otto. Bror min heiter Otto. Mein Computer (m) ist neu. Datamaskina mi er ny. Mein Kind (n) heißt Louise. Barnet mitt heiter Louise. Mein Haus (n) liegt in der Parkallee. Huset mitt ligg i Parkalleen. Meine Tochter (f) heißt Beate. Dotter mi heiter Beate. Meine Schule (f) liegt in der Uferstraße. Skolen min ligg i Uferstraße. Meine Eltern (pl) heißen Erna und Paul. Foreldra mine heiter Erna og Paul. Meine Haare (pl) sind lang. Håret mitt er langt.

Norsk

nynorsk–TYSK ORDLISTE

Eksempel:

WG5-NN  
WG5-NN  

Mein bruder (m) heißt otto. bror min heiter otto. Mein Computer (m) ist neu. Datamaskina mi er ny. Mein kind (n) heißt Louise. barnet mitt h...