Page 1

minigrammatikk bokmål minigrammatikk nynorsk TYSK–bokmål ORDLISTE bokmål–TYSK ORDLISTE

Mein Bruder (m) heißt Otto. Broren min heter Otto. Mein Computer (m) ist neu. Datamaskinen min er ny. Mein Kind (n) heißt Louise. Barnet mitt heter Louise. Mein Haus (n) liegt in der Parkallee. Huset mitt ligger i Parkalleen. Meine Tochter (f) heißt Beate. Dattera mi heter Beate. Meine Schule (f) liegt in der Uferstraße. Skolen min ligger i Uferstraße. Meine Eltern (pl) heißen Erna und Paul. Foreldrene mine heter Erna og Paul. Meine Haare (pl) sind lang. Håret mitt er langt. Eiendomsordet sammen med et substantiv kan også fungere som direkte objekt. Formene til eiendomsordene er de samme som ved den ubestemte artikkelen.

5 Pronomen 5.1 Personlig pronomen Pronomen er små ord man bruker istedenfor en ting, et dyr, en person eller et navn. Disse ordene kan for eksempel være den, jeg, vi, de, henne. Det finnes ulike typer pronomen, men noen av de vi bruker mest er personlige pronomen. De personlige pronomenene har disse formene som subjekt, objekt og indirekte objekt i setningen:

Norsk

Tysk

Subjekt

Objekt

Indir. obj.

Subjekt Objekt

Indir. obj.

1. pers. sg

jeg

meg

meg

ich

mich

mir

2. pers. sg

du

deg

deg

du

dich

dir

han

ham

ham

er

ihn

ihm

3. pers. sg

hun

henne

henne

sie

sie

ihr

den/ det

den/ det

den/ det

es

es

ihm

1. pers. pl

vi

oss

oss

wir

uns

uns

2. pers. pl

dere

dere

dere

ihr

euch

euch

3. pers. pl

de

dem

dem

sie

sie

ihnen

høflig form

De

Dem

Dem

Sie

Sie

Ihnen

Husk at du bruker høflighetsformen når du snakker til voksne og ukjente personer. Høflighetspronomenet skrives alltid med stor forbokstav. Husk at verbet må bøyes avhengig av hvilket personlig pronomen det står til (se punkt 2.2).

5.2 Ubestemte pronomen kein man nichts etwas alles

ingen en, man ingenting noe alt

6 Adjektiv På tysk kan adjektivet brukes på to måter: 1 Det brukes som predikativ, det vil si at det står etter verbene zu sein, zu werden eller zu bleiben. Da er det alltid ubøyd: Er ist klein. Han er liten. Sie sind lang. De er lange. Es wird spät. Det blir seint.

nynorsk–TYSK ORDLISTE

TYSK–nynorsk ORDLISTE

Eksempler:

2 Det står foran et substantiv. Da bøyes adjektivet alltid: Der kleine Junge liest. Den lille gutten leser.

320 Weiter geht’s

WG5-BM  

De Dem Dem Sie Sie Ihnen de dem dem sie sie ihnen jeg meg meg ich mich mir Eiendomsordet sammen med et substantiv kan også fungere som direk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you