Page 98

FINN TOKVAM OG HALVOR FOLGERØ

LER DEI NO, SÅ HAR EG VUNNE. EIT MØTE MED RAGNAR HOVLAND RAVATN TEK VEKEBLADET FRÅ MUNNEN 15. april 2012 fylte Ragnar Hovland 60 år. Det feirar Samlaget blant anna med ei bok om jubilanten skriven av Finn Tokvam og Halvor Folgerø. Dette er ingen biografi, men ei bok som tek føre seg både forfattaren, kultfenomenet og mennesket Hovland. Folgerø og Tokvam tek Hovland med på ei reise, og gjev oss ein guide til Hovland - frå boots til briller.

H UMO R | P r i s k r . 1 7 9 , IS BN : 9 7 8 8 2 5 2 1 8 1 3 3 3 | I s a l

Halvor Folgerø (f. 1967) og Finn Tokvam (f. 1972) er kjende som både journalistar, forfattarar, humoristar og musikarar. I 2005 gav dei saman ut romanen Tyl.

Profile for Det Norske Samlaget

Katalog Årets bøker frå Samlaget  

Katalogen med Samlagets bokliste 2012

Katalog Årets bøker frå Samlaget  

Katalogen med Samlagets bokliste 2012