Page 9

e -bø k er

Unni og Gunni er to gode venner som likar forandring. Dei er ikkje redde for å setje i gang med nye prosjekt, og finn alltid ei løysing på utfordringane dei møter under vegs.

9

I haust kjem det to papirbøker og tre bokappar i serien om dei søte pingvinane. Her er kvardagssituasjonar, gjentakingar og humor som passar for barn frå 2 år og oppover.

Nye appar i haust!

Profile for Det Norske Samlaget

Katalog Årets bøker frå Samlaget  

Katalogen med Samlagets bokliste 2012

Katalog Årets bøker frå Samlaget  

Katalogen med Samlagets bokliste 2012