Page 37

POCK E T

RAGNAR HOVLAND

STILLE NATT Kritikarrost Hovland i pocket! 37

Ein forfattar har skrivesperre, og forlaget masar i veg om den store sjøromanen han har lova å skrive. Men livet skriv seg sjølv. Forfattaren er på veg mot noko, både på det indre og ytre plan. Dette noko har ein klar samanheng med ei dramatisk hending som ein gong endra broren sitt liv, og dermed også familien si historie. Stille natt er ein stor og vakker roman om kjærleik, tap og mørke familiehemmelegheiter. Ragnar Hovland i litterær storform ... Med «Stille natt» har han, i alle fall etter mi meining, levert ein av dei beste romanane sine nokosinne. Kanskje den aller beste. Sigrun Hodne, Stavanger Aftenblad Oppslukande ... Ein betre Hovlandroman enn Stille natt har eg ikkje lese. Ole Karlsen, Dag og tid

P O CK E T | P r i s c a k r . 1 4 9 , IS BN : 9 7 8 8 2 5 2 1 8 0 6 8 8 U tg. august

RAGNAR HOVLAND (f. 1952) er forfattar, humorist, skribent og ukulelespelar. Full av spenstige innfall, merkverdige karakterar og populærkulturelle referansar har han i snart 30 år gitt ut meir enn 40 bøker i alle sjangrar.

Profile for Det Norske Samlaget

Katalog Årets bøker frå Samlaget  

Katalogen med Samlagets bokliste 2012

Katalog Årets bøker frå Samlaget  

Katalogen med Samlagets bokliste 2012