Page 30

ANJA UTLER

BRINNA Anja Utler (f.1973) har sidan debuten i 1999 blitt eit sentralt namn i den tyske samtidspoesien. brinna er den tredje diktsamlinga hennar. Dikta i denne boka er ein jakt på lydkonstruksjonar som kan vere både sensuelle og flyktige/oppbrytande/splittande. Det postindustrielle gruvelandskapet er også til stades i dikta, slik Utler hugsar det frå heimtraktene. For første gong på norsk. Gjendikta og med etterord av Arild Vange.

LYR I K K | P ris c a kr . 2 6 9 , I SBN: 9 7 8 8 2 5 2 1 7 7 6 9 5 U tg. oktober

ANJA UTLER (f. 1973) kjem frå Schwandorf i Bayern, og bur i dag i Wien. Ho debuterte med diktsamlinga aufsagen i 1999, og er i dag ein av dei viktigaste tyske samtidspoetane. brinnen kom i 2006. Utler har studert slaviske språk og litteratur i St. Petersburg og tok i 2003 doktorgrad om kvinnelege russiske modernistiske poetar. Same år mottok ho Leonce-und-LenaPreis, den viktigaste prisen for unge tyskspråklege lyrikarar.

Profile for Det Norske Samlaget

Katalog Årets bøker frå Samlaget  

Katalogen med Samlagets bokliste 2012

Katalog Årets bøker frå Samlaget  

Katalogen med Samlagets bokliste 2012