Page 3

BØKER 2012 ©2012 Samlaget www. samlaget.no STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET LEIAR: Kari Bjørke FORLAGSDIREKTØR: Edmund Austigard FORLAGSKONTOR: Jens Bjelkes gate 12 POSTADRESSE: Postboks 4672 Sofienberg, 0506 OSLO TLF.: 22 70 78 00 FØRETAKSNUMMER: 935 305 314 Vi tek atterhald om prisendringar. OMSLAG: Jon Fosse Olavs draumar KONSEPT: Reaktor Design FORMGIVING: Mari Hovden FotografAr: Forfattarportrett sjå: side 121

Profile for Det Norske Samlaget

Katalog Årets bøker frå Samlaget  

Katalogen med Samlagets bokliste 2012

Katalog Årets bøker frå Samlaget  

Katalogen med Samlagets bokliste 2012