Page 17

RO M AN AR O G NOV EL L ER

RAGNHILD KOLDEN

KRIGENS SKUGGE dramatisk om søstre i etterkrigstida

17

På ein togperrong ein stad i Gudbrandsdalen står Dagny og ventar på søster si, Tea. Alle følgjer med dei, at alle veit at det er tyskertøsa som kjem. Krigen kastar skugge over freden, både for dei som har vore på rett side og dei som var landssvikarar. Somme slepp unna straff, andre får svi i det uendelege. Det handlar om å gløyme og gå vidare, eller hugse og hemne. Og bygdedyret lever sitt eige infame liv, uavhengig av krig og fred.

RO M A N | P r i s c a k r . 3 5 9 , IS B N : 9 7 8 8 2 5 2 1 8 1 9 4 4 U t g . o k t ob er

Ragnhild Kolden (f. 1956) er frå Bøverdalen i Lom og bur i Oslo. Ho debuterte hausten 2010 med romanen I krig og kjærleik.

Profile for Det Norske Samlaget

Katalog Årets bøker frå Samlaget  

Katalogen med Samlagets bokliste 2012

Katalog Årets bøker frå Samlaget  

Katalogen med Samlagets bokliste 2012