Page 109

O R DBØ K ER

ALF HELLEVIK, HÅVARD HJULSTAD, MARGUNN RAUSET OG AUD SØYLAND

ORDBOK FOR GRUNNSKOLEN, nynorsk 6. utgåva

109

Ordboka kjem no i ny og revidert utgåve i tråd med den nye rettskrivinga for nynorsk. Her er 10 000 oppslagsord med fulle bøyingsformer. Til oppslagsorda høyrer det ordforklaringar, synonym og brukseksempel. Ordboka inneheld og ei omfattande brukarrettleiing, øvingar i å bruke ordlista og viktige hugsereglar. OR D B O K | P r i s c a kr . 1 5 0 , IS BN: 9 7 8 8 2 5 2 1 8 1 6 7 8 160 s i d er | U t g . a u g u s t

TRUDE DAVIDSEN BJERGA OG JOSTEIN STOKKELAND

ENGELSK-NYNORSK/ NYNORSK -ENGELSK ENGELSK-BOKMÅL/ BOKMÅL-ENGELSK ORDBOK, 2. utgåva Ny og utvida utgåve med 36 000 oppslagsord. Ordboka er oppdatert med engelske og norske nyord. Ho gir gode og presise ordforklaringar og har med mange brukseksempel som viser orda i bruk. Alle ord står oppførte med ordklasse, norske substantiv også med kjønn. Ordboka har med ein minigrammatikk med nyttige opplysningar om korrekt språkbruk. Nynorskutgåva er i tråd med den nye rettskrivinga.

OR DB O K | P r i s c a kr . 1 9 8 , IS BN 9 7 8 8 2 5 2 1 7 3 6 1 1 (nn ), 9788 2 5 2 1 7 3 6 2 8 (b m) 468 s i d er | U t g . s ep t emb er

Profile for Det Norske Samlaget

Katalog Årets bøker frå Samlaget  

Katalogen med Samlagets bokliste 2012

Katalog Årets bøker frå Samlaget  

Katalogen med Samlagets bokliste 2012