__MAIN_TEXT__

Page 1


Leif Høghaug

KĂŚlven Roman

Samlaget Oslo 2019


© Det Norske Samlaget 2019 www.samlaget.no Omslag: Magnus Osnes Teikning: Leif Høghaug Førtrykk: Type-it AS, Trondheim 2019 Skrift: 10,5/13,6 pkt. Bodoni Papir: 80 g Munken Print Cream 1,8 Trykkeri: ScandBook AB, Falun Printed in Sweden ISBN 978-82-340-0004-1

Denne boka er trykt på miljøvennleg papir.


Down, down, down. Would the fall never come to an end? Lewis Carroll


Dei siste daga har je tenkt og tenkt på ei seinsåmmårsnatt je lenge prøvde å glømme. Je sitter her og tenkjer, skriver og før æller seinere får’u nok væta at ælt je tenkjer, skriver … nei d’er dæssa stæmmen, du … d’er dæssa skjærandes stæmmen langt inni kråsåfarne blekkspænnhuet mitt som prater og prater, gnurer og driver, høller’e gåendes. Men grett nok. Grett. Du skjønner dæ, du … denni kav røtne karskrotten je ennå meiner mår vara meg … ja ennå, ætter at’om gredde overtala’n tæll å fara ner i unnervæla og byne på nytt att der, du … og’n fór ner og dom plasserte’n væ en pult og sa’n måtte gvæsse blyanter, makkulere pappir og årne mæ kaffetraktarn … du skjønner dæ at’n har lært d’er lurt å puste roli, vældi roli og’n ække kravstor akkurat og henter’u fram goviljan så går’e da nesten an å portrettere’n som en ganske ællminnli fjøsnisse ta en hadlenning, granasøkning og greier. Nesten. Går nesten an. Og du henter fram goviljan, du, gjør’u ikke? Jøssda. Skar da klare seg, nissen. Skar da klare å spelle opptimistrolla sjøl om’n jenne sku visst å ti’n får se dagslyset att, sku’n. 7


Lys. Litt lys. Ei spinkel stråle, spinkleste spinkle og likkavæl et trufast sennebud frå den sola hår en vittal natterangler oppe på overflata veit vil vækse fram bak Øståsen, vækse og vækse og jaga sånne jævelske skygger du òg hævder å husse svinge og svinge seg i vælsen, trøllete trøllvælsen, en gong anno nittenåttiørten, i skøvvklædde seinsåmmårsnatta? Og kænskje én du syns d’var no kjins mæ? Eine jævelske skyggen? Grett nok. Litt dagslys hadde’n sætt pris på, karskrotten. Sola hu jagar dei unnerjordiske kåtsækka vækk … men mekkaniske fjøsnissen … hæn kænn spøke i dagslyset òg, hæn. Mekkanisk? Mekkaniske fjøsnissen? Stæmmer dæ. En væsentli dettalj. At hæn je meiner ennå mår vara meg … hæn er og har ællti vøri mekkanisk, ganske ællminnli mekkanisk. Ledninger, koblinger, sikringer, plugger, skruer og muttere. Dokkemænn. Fjøsnissedokkemænn à la ivvokapprino. Og væl å mærke mæ et blekkspænn der’n jo borde hatt et sånt typisk nissedokkehue. Fjernstyrt? Hånei, du. Ifølje mannual styrar’n seg sjøl, denni typen. Og den seinsåmmårsnatta? Hæn styrde da vitterli seg sjøl og’n var jøtt spræk tæll mekkanisk fjøsnisse å vara. Men nå er’n røtin. Kav røtin. Nei ække no tæss lenger og d’henner d’gjør vondt å styre seg sjøl. Og ælle dæssa stæmmen. Dom prater og prater, sier: Nei byne på nytt att? Hå hå hånei, du. Nå ærre slutt sann. Slutt. * 8


Hør på’n. Hør på’n. Hør å pratsom’n plussli har vørti … Prøvd å få’n i tale vi òg. Men prate mæ oss? Hæn nækter og’n nækter. To–tre dar sea sist vi prøvde. Traktordur. Kønnaksa strutte. Og ei skjærandes stæmme sa vi måtte skræme’n. Vi klædde oss ut. Den eine ta oss tok på seg ei ta dessi gørrstygge julebokkmasken du mår træ over skølten skar’u få a på deg, omtrent sånn som du trær på deg ei fabbrikkstrikke finnlænnshætte. Så rusle vi. Maske og frakk og støvler … Og vart vart’e. Æftassola hu kose seg, hu. Æftassola … sola … Ha ha. Måkke nævne sola, hæ? Uansett … Vi stelte oss uttaførr kjøkkenvindu hass og der sto vi og ule som nonn ulver som ikke årke vente mæ ulinga. Nei vente? Årke? Åffer vente helt tæll d’er natta og månelyst? Vi sto der og ule. Traktordur i d’fjerne, du hørde durn innimellom ulinga. Men innefrå huset hass kom d’ingen spessielle lyder. Og æftassola … sola … Ha ha. Lys. Litt lys … Prat? Skar si deg je hørde my prat, je. I gammaltia. Og dei siste daga sjølsagt. Dei siste daga i unnervæla. Dom. Dom prate og prate, gnure og dreiv, høllt’e gåendes. Dom. Samma dæ. Førr d’var Døvvingen, du, d’var Døvvingen som sång … Sång. Og ikke prate. Døvvingen? Skjæmtegauken. Skjæmtegauken som gol, sa dom. Hånei, du. Vakke no skjæmtegauk, dætta. Vakke no nattugle hæller. Døvvingen. D’var Døvvingen som sång. Døvvingen Døvvingen Døvvingen. 9


Neri Mærrafittsprækken den seinsåmmårsnatta. Neri overgrodde Mærrafittsprækken borti Lunnervæla. Der var’e mekkaniske fjøsnissen endli fækk høre Døvvingen synge. Fyst krøttera og krøtterkonnserten og så sjølveste Døvvingen, du … Og jinta, hu jinta, hu gikk seg en tur og ræven, den ræven, hæn låg jo på lur … Mer. D’kommer mer, skar je si deg. Mer. Sånn innimellom, liksom flætte inn i denni førtæljinga frå ei ti dom sier nå er over og dæfførr omtalar som gammaltia. Gammaltia. Over og ut. D’er dæ dom sier, stæmmen inni blekkspænnet. Og d’er dæ karfolka her i unnervæla sier, bølingen mæ dressklædde, vælduftendes og godt trene karer. Dom sier d’samma som ælle dæssa æplekjække rasstappa sier, æplekjække rasstappa langt oppi der, på overflata. Både oppi der og neri her bler’e sagt at gamle tia er over. Både her og der ærre æltførr mange sånne som har greie på ælt muli. Dom kakler og bræker og bestæmmer å vi førtapte sjeler har å meine om d’eine og d’andre. Polltikk, peeng, relljon. Vi har å meine dæ dom meiner er d’bæste å meine. Og kun d’bæste er d’bæste. Ingen tvil, du. Ingen grunn tæll å tvile, nøle, stotre, stamme. Polltikken renner i bloåren doms og er’om tomme førr blo så rennar’n i dei ganga kjøttsultne marken har grøvi men åkkesom: pollitikar er’om, natturlie pollitikar. D’speller inga rolle om den eine er levandes og den andre døvv. Ærru en dressklædd, vælduftendes og godt trene kar … nei d’speller inga rolle … levandes æller døvv … teater får vi uan10


sett. Og penga, du, penga trøkker’om tor seg, dom veit å’n mår gjøra førr å få tarma og hele sysstemet i sving, æplekjække rasstappa langt oppi der og dressklædde kara her i unnervæla, dom trøkker og dom trøkker, både her og der trøkker og trøkker’om og drekker kaffe og trøkker og gulper og konnsumerer og gapar og gapar og eter si eija møkk, ja dom eter peeng, dæfførr’om er kappable tæll å drite peeng, ja skar’u drite mår’u eta og du mår drekke svart kaffe både før og ætter du eter og je som tenkjer og tenkjer på seinsåmmårsnatta og ælt har nævnt krøttera og konnserten dom laga … krøttera … stakkars dyra … krøttera som rasa ner bratta og havne nesst i Mærrafittsprækken … rasa … fire–fæm kuer … hår og en fækk tarma og hele sysstemet i sving … men stakkars dyr … stakkars dyra. Og relljon, du, relljon … Dama. Hu dama som satt i eine lenestoln i stua mi, i huset mitt … Hu satt og a satt. Hele kvæl. Hele natta. Siste kvæl og siste natta mi på overflata … Hu sa d’hu: Vi trenger rittualer. Vi trenger relljon. Vi? Sa a dæ? Vi? D’var dæ a sa. Å. Hu dama. Peeng er relljon og relljon er polltikk. Rætten og sletten og duppedittdetten. Hu sa d’ikke hundre prossent sånn. Men likkavæl … Mer. Innimellom. Liksom flætte inn. Håja. Du får nok høre sangen du òg. Sangen Døvvingen sång. Gudsjam11


merlie visa neri Mærrafittsprækken den seinsåmmårsnatta. Du. Du òg. Æller er detti en sang du ennå, ætter ælle dessi åra … en sang du ennå har inni deg en stann? Du òg? Du likeens mæ meg? Hæ? Je meiner: Å ærre du hævder å husse? Du? Mærrafittsprækken. Mærrafittsprækken borti Lunnervæla. Juv. Et sånt ennormt juv, Sprækken. Nonn vil påstå et dalsøkk, andre et skøvvhøl, kænskje en jungel klæmt mellom to store og bratte vullkanskråninger, førr da Gud hadde skapt ballongblå kloden og d’mæste virke og var i orden og dinnosaura rejjerte så mår bakken borti Lunnervæla ha åpne seg og lavan mår ha sprute og røyken sti tæll værs og d’mår ha vøri et skue helt hinnsies fatteævnen. Sprækken, som seinere i tia vart hettendes Mærrafittsprækken. D’var der d’var. At Døvvingen sång. Ja den seinsåmmårsnatta vart druge skyggegropa fylt mæ sang. Og d’låg en plan bak ælt sammen. Visstnok. En gennial plan. Men så gikk d’skeis og’n Ænners måtte finne på no anna. Hæn Ænners. Hæn hadde mæ seg ei lykt, hæn Ænners. Og’n hadde mæ seg ei bytte og i bytta var’e en nava grus. Og d’vart skomt og d’vart natt og’n fækk bruk førr lykta og’n gikk føre og’n lyste og viste væg og’n bar 12


på bytta, du hørde lyden, grusen, hæn lyste og’n lyste og viss månen var framme og sto der på seinsåmmårsnatthimmal i æll si prakt … nei … husser ikke … om månen var framme … månen … men var’n framme: Å trur’u hæn dærre mænn i månen tenkte om dætta væsle lyset neri Mærrafittsprækken? Tenkte’n at lyset, lyset frå lykta hass Ænners, førstyrre dei skyggen som kun hadde peiling på åssen dom sku te seg i månelys? Og så var’e jo et lys tæll neri Mærrafittsprækken den natta. Nei to viss vi regner mæ lysa frå bil hass Pærepål og betrakter’om som ett lys. Lyset frå lykta og to lys tæll: lyset frå bil og et lampelys i et hyttevindu. Å trur’u mænn i månen tenkte? Men om mænn i månen førde mæ æller ikke den seinsåmmårsnatta … og’n Ænners hadde jo planlagt godt og’n visste hen’n måtte slå ta lykta … uansett var’e kvist og kvast og blåbærlyng og bjørkerot og tyttebær og grantrer og furustammer og osp og hassel og kanntarell og steinsopp og stein og fluesopp og fleinsopp og anna sopp og d’var myrhøl og mygg og møllte og møvver og mus og pædd og høggorm og ormegras og d’var tusser og vetter og krøtter og kåbbåier. Kåbbåier? Ja. Vi kara. Kåbbåia. Og endli fækk vi kåbbåia høre Døvvingen synge. Fyst krøtterkonnserten og så Døvvingen som sång. Je og’n Ænners. Og’n Pærepål. Og’n Knutsprut og’n Beinrangelroger. Og hæn dærre Kælven. Kælven.

13


Ei seinsåmmårsnatt, ei seinsåmmårsnatt. Hu vart betatt, sånn helt betatt. En skatt, en skatt, hu fænt en skatt ei seinsåmmårsnatt, ei seinsåmmårsnatt … Men … Ja? Kælven? Sa du Kælven ? Je sa Kælven. Men … Hæn ække som’n skar. Dæ har vi da sagt ifrå om før. Mange gonger. Folka kom og årne mæ’n. Vi såg’n ikke på lange tier. Men så en dag var’n her att. Sku vara fresk nå. Sku bo i eget hus og klare seg sjøl. Vi møttes på Kaffén. Vi disskuterde å vi borde gjøra. D’var mætt ta folk, sånn i to–tre-tia. Skravlete gamlinger og bråkete ellever. Poppulært stelle, Kaffén. Faste plassen vår væ vindu. Utsikt mot torget og dænna kollossale trannsformatorn, dænna firkænte boksen dom har plassert der, nøyyakti der, midt på torget. Vi disskuterde. Den eine ta oss hisse seg opp no voldsomt. Ingen veit å sånn en gærning kænn finne på, sa den eine ta oss. Den andre ta oss sa d’kænskje var lurt å vente og se. Vente og se? sa den eine. Å meiner’u? Vente tæll d’skjer no? Den tredje ta oss sa: Je ringer Lensmænn. I mårrå ringer je Lensmænn. D’er nok lurt dæ, sa den andre ta oss. Kælven. Je husser da en dom kælte Kælven og ældri nonngong i væla no anna enn Kælven. Husser da åssen tøffeste gutta jaga’n ut tor Pøbben den seinsåmmårs14


natta. Flaug, hæn flakse. Og husser da godt å slags høgstæmt talaboble hæn Ænners ævne å blåse opp i lufta. Hæn mennte dæ, hæn Ænners, at vassinne Kælven bare krympe og vart en fluestor flækk som hoppe og spratt på en støvete fjernsynsskjerm. Og svosj, du, sa’n Ænners. Svisj svosj. Hæn syltynne Ænners sto der og svaie og hång og’n var no så førjævli svett og møkkete og sku du kunnja skjelne puslespellbæta hass frå inann måtte du nesten vara innvigd i kunnskapen om å slags konnstruksjon du hadde frammaførr deg: bleike piggsveisen, stålinnfatte ripete pillotbrillen, pusebarten, basstante ammrikanske hæsjkjedet, brone skinnjakkekragen og unner vie og miniskjørtlange pokkolokkogensarn dreiv to piperensar ta nonn tennissokkebein mæ slitte skinnaddidasser å ville vri seg tor og frigjøra seg frå hår sin lokkopokkoboksebrætt. Ja’n Ænners hæn sto der i busslommen neri vægaskjellet grytili den mårrån og’n svaie og’n hång. Svisj svosj. Hæn tok seg føre, figgurn, måtte lene seg mot hæn andre svette og møkkete og ødlagte typen som sto der og’n flirte og lo, hæn Ænners. Hadde nok fått i seg både en og to førr my og’n hadde sjølsagt røkkt sånn rar drit far hass dreiv og søllte tæll oss ongdomma. Men d’vakke dæfførr’n var gvænn i målet, hæn Ænners. No stæmmeskifte kunne’n da ummuli ha vøri gjennom, førr åpne’n truten òg i edru tællstann så var’e et høgmellt kvinnfolk du hørde. Svisj svosj svisj, sa’n Ænners. Og borte var’n, vassinne Kælven, i seinsåmmårsnatta … æller nei … nei nei nei … på støvete fjernsynsskjermen. 15


Hæ? Dom jaga’n, sa’n Ænners. Dom jaga’n og’n flaug og’n flakse og simsalabim så hadde’n vørti en fluestor flækk. Hæn hoppe og spratt på støvete fjernsynsskjermen. Fjernsynsskjermen? Håffer en fjernsynsskjerm ærre du prater om? Den, sa’n Ænners og slo ut mæ arma og ville vise meg fjernsynsskjermen. Ælt. Ælt over oss. Ælt. Dæ er fjernsynsskjermen. Himmal? sa je. Du meiner at’n hoppe og spratt og svosj var’n oppi himmal? Iddjot, sa’n Ænners. Du ække som du skar, du. Himmal … Grett. Grett, Ænners. Grett grett grett. Grett? Å er grett? Å vara tjuvpakk? Å vara romvæsen? Planneten hass … Planneten ja … Nei du ække som du skar, du. Men planneten hass … Ha ha … Planneten. Fluestore flækken førsvænt men tøffeste gutta dom skjønte hen Kælven hadde tenkt seg og bak Sportn der tok dom’n att og d’vakke sænt at’n Ænners ikke hadde fløgi hæn òg. Fløgi, flakse. Hæn Ænners hæn flaug ætter. Og nå sto’n der i busslommen og svaie og hång og flirte og lo og’n var svett og’n var møkkete og sola hadde vakne og’n sku førklare å som eggentli hadde hendt nå i natt og’n prate og’n prate og brått fækk’n d’førr seg at’n måtte gå en liten runde på piperenserhenna sine og jakka og gensarn glei over huet på’n og hæsjkjedet klirre mot pillotbrillen som sjølsagt ætter en to–tre sekkunn havne i sprækkeasfaltn og d’var da du såg’n: flæk16


ken du ikke ville ha sammenligne mæ ei flue ættersom’n var større og’n bule litt ut, så anntagli bære å sammenligne’n mæ ei taklædd nøtt frå et kasstanjetre, flækken, brone flækken på lokkopokkoboksebaken hass, en sånn fint danndert flækk, nesten midt i akterspeilet og no anna no enn brongrønne kumøkka hæn hadde fått smørt utover lår og legger, ja no anna … flækken … kasstanjenøttbron akkurat som skinnjakka. Drit. Hæn ramle, hæn sa drit og’n syns’n måtte ligge der i busslommen og sprælla og klaga. Gått tom førr både latter og fliring nå. Sprælla og klaga. Nå måtte’n sprælla og klaga: Drit … lort … møkk … ruku … driten … rare driten … penga … hægla … skar ha att hægla mi … Hellene … Hellene … Grett. Hæn ville ha att hægla si. Og penga … Grett grett. Men hjælpe’n? Hjælpe’n opp på piperenserbeina att? Viss d’virkli var du som hadde vøri i lag mæ’n grytili den mårrån i busslommen, du og ikke je … å hadde du gjort? Hjært’n? Nei. Du hadde ikke hjært’n. Je lot’n få ligge der og sprælla og klaga, je. Fy faen. Je gikk. Hematt. Hadde’n levd i ei anna ti hadde’n havne på bålet. Sikkert og visst … Vi har sett’n, vi. Sett’n drive mæ sånt’n ikke borde drive mæ. Langt inni skøvven. Hæn liker å vara førr seg sjøl og d’er et stelle langt inni skøvven og vi har sett å’n driver mæ der. Overvåkingskamera. Eine ta oss monnterte et overvåkingskamera høgt oppi ei furu. Bildekvalliteten ække go men likkavæl … Hæn hadde havne på bålet. 17

Profile for Det Norske Samlaget

Kælven  

roman av Leif Høghaug https://samlaget.no/products/kelven?variant=28818143707188

Kælven  

roman av Leif Høghaug https://samlaget.no/products/kelven?variant=28818143707188