Page 1


botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercury 02.qxp_botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercur


botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercury 02.qxp_botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercur

gu r i sør u m g ü r d b o t h e i m h eim e m el l om is t i d e ne Dikt

SAMLAGET O S L O 2016


botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercury 02.qxp_botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercur

SAMLAGET

2016


botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercury 02.qxp_botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercur

Mennesket bodde s책 책 si i telt her i verden, og vandret gjennom daler, over sletter eller p책 fjelltopper. Men se, n책 er mennesker blitt sine redskapers redskap! h e nr y d. t h o r e au i Walden. Livet i skogene (1854)


botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercury 02.qxp_botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercur


botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercury 02.qxp_botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercur

h eim e


botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercury 02.qxp_botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercur

8|


botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercury 02.qxp_botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercur

ette istie vandra oss hit med telt e e alle som kom hit ingenting visste døm um at døm lyfta me i lag uppover i terrenget uppover i generasjone e vart født i en vinter e bur i en vinter frosten brer se gjønnom slektsledd fjellet va der oss helst vilde vera oss gjekk over fenn jakta rein med pil og bågå plukka måså og bær og bar med oss heim heimen vart en gard og daln vart ei bygd da oss begynte å dyrke gras og bygg oss vart buande oss stelte i fjoset um mårgån og kveldn heldt oss inne i huset når det va vind og kaldt summe reste sørover og kom ikkje attende vilde hellan bu på varmare stelle generasjone tina renn utover

|9


botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercury 02.qxp_botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercur

10 |

foreldran mine kjøfte en gard i heimbygde si 50 mål jord og 50 mål skog gardsplassen va tong tå leire uthusan fulle tå rusta redskap oss bygde en gardsveig en låve med silokomme og grabb et fjos med mjølkeanlegg og båse tå tre oss strødde sagflis før kyne fekk kåmå inn oss pussa upp våningshuset fløtte inn i rum med omåla furupanel her skull oss bu to vaksne og tri onge oss ongan gjekk på ekspedisjon i skogje fann en dal med en bekk fann et berg med utsikt skogen va kjent terreng for føten våre forfedre ha lågå råk åt oss med sine egne føt innover i skogen og upp på fjellet det e en generasjon sia oss fløtte hit nå kalla oss gardn for heime


botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercury 02.qxp_botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercur

um såmårn gjekk kyne våre i skogje der bestemte døm sjøl over dågåne sine der kunn døm møte ulv gaupe moskus og bjønn døm tenkte nok korkje at døm va heldige ell oheldige som budde her gardn står i ro i mjølkerummet står ski oss har ikkje lenger dyr i fjoset det som veks e gras andre sine dyr går forbi i skogje oss si hei åt døm klappa døm gje døm fôr drøyme um dyran oss ikkje lenger har oss kappa ved fyra i omne reparera klede lågå mat kjøkeninnreiinge e lågå tå furu kaffekanna står på bordet oss les lokalavisun ser på pynten i glaskarme myrull frå fjellet og en isbjønn skore ut tå selje trefigure og skåp med utskjering kan ikkje kastast pynt og møble går i arv

| 11


botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercury 02.qxp_botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercur

12 |

på jordet ligg et tunt lag med sjog en nevø går på ski gjerdan går som svarte rend gjønnom landskapet kvar gard har sin eige gardsveig å brøyte traktorn må stellast for å tole vintern trøng nye filter og frostvæske tongtransporten slepa se gjønnom bygde millom aust og vest jønnbanelina dele jordet vårt i to peika ut ei retning å reise i og en måte å kåmå se heim att på


botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercury 02.qxp_botheim. heime mellom istidene. mat. 130x230. mercur

rummet mitt har myrke grøne veggje tretak og tregolv kvite gardino en kikkert i glaskarme utsikt over daln på veggje heng ei tegning tå et rensdyr et åkle et måleri tå ei trillbåre som e lågå da e va fire år systerrumman e ved sida tå ei verd tå sengerum i bokhyllun står perme fulle tå papir stable med Bobseybarna på golvet ei eplekasse med diktsamlinga arva ette ei gammeltante e rydda rummet mitt fjerna rusk frå barndommen demontera leikehus kasta en plakat tå fotomodelle i et polarlandskap her ha e gjort lekso notert drømme skrivi tusen dikt for hånd e sit i det såmå rummet bretta te sides onødvendoge formuleringa vintervind fyk hardt mot huset blink tå ljos frå brøytebiln på veigje her e ingen yrke e kan

| 13

Profile for Det Norske Samlaget

Heime mellom istidene  

Diktsamling. Av Guri Sørumgård Botheim.

Heime mellom istidene  

Diktsamling. Av Guri Sørumgård Botheim.

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded