Page 4

Eg snakkar om det heile tida ferdig.qxp_Layout 1 18.05.2018 10:43 Side 6

«Your silence won’t protect you.» Audre Lorde

Profile for Det Norske Samlaget

Eg snakkar om det heile tida  

Av Camara Lundestad Joof. Norsk røyndom.

Eg snakkar om det heile tida  

Av Camara Lundestad Joof. Norsk røyndom.