__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

«Debutantdikt med slåande beat [...] ein lovande debut.» sindre ekrheim, Bergens Tidende «Skriver godt og overbevisende om ensomhet, savn og lengsler.» mariann enge, Aftenposten «En ærlig, lavmælt og godt gjennomført debutsamling, med en evig aktuell tematikk.» arne hugo stølan, VG «Fine dikt fra debutant som har komponert en helstøpt samling.»

kva er det som begynner kort pause kva slags opningar er det som bryt og bryt mot det urørlege mørket trekker pusten røysta di heilt nær inntil mikrofonen er denne røysta di deg er du her i ei magnetisk forvandling i lydbandet som spinn rundt sin eigen spole pause kva slags forteljing er det

Jon olav soi rhaug

Om Du finst i bølgjene (2007):

foto: glimt

Jon olav s oi r h a u g

jon olav sørhaug (f. 1981) kjem frå Trondheim, og bur i Kristiansand. Han debuterte i 2007 med diktsamlinga Du finst i bølgjene. Det blinde punktet er hans andre bok.

fartein horgar, Adresseavisen

omslag av jesper egemar design

isbn 978-82-521-7464-9 9

788252 174649 samlaget.no

det blinde punktet

ISBN 82-521-7464-9

det blinde punktet


Det blinde punktet ferdig.qxd:A

31-08-10

12:56

jon olav sørhaug Du finst i bølgjene. Dikt. Samlaget 2007

2

Side 2


Det blinde punktet ferdig.qxd:A

31-08-10

12:56

Jon Olav Sørhaug

Det blinde punktet

Samlaget Oslo 2010

3

Side 3


Det blinde punktet ferdig.qxd:A

31-08-10

12:56

Š 2010 Det Norske Samlaget www.samlaget.no omslag: Jesper Egemar førtrykk: Samlaget skrift: Adobe Garamond 11/14 papir: 90 g Munken Print Cream 1.5 trykkeri: AIT Otta AS Printed in Norway isbn 978-82-521-7464-9

4

Side 4


Det blinde punktet ferdig.qxd:A

31-08-10

12:56

Side 5

Snabba blixtar av förändring genom fältet av skugga Ringen, tyngden kring det möjliga ögats syn Göran Sonnevi


Det blinde punktet ferdig.qxd:A

31-08-10

12:56

Side 6


Det blinde punktet ferdig.qxd:A

31-08-10

12:56

Side 7

det er her du begynner


Det blinde punktet ferdig.qxd:A

31-08-10

12:56

Side 8


Det blinde punktet ferdig.qxd:A

31-08-10

12:56

Side 9

i. første januar, 2002 det er her eg først ser deg igjen, når du kryssar fjordgata og trekker kåpa di tettare inntil kroppen, høge hælar blå maskara og eit ansikt av glas mot vinden som stryk etter vegen, kvervlar opp snøen og fører deg bort frå desse gudsforlatne gatene, ut av byen over eit jorde og langs ei togskinne du kryssar ei linje, eit punkt usynleg for blikket

9


Det blinde punktet ferdig.qxd:A

31-08-10

12:56

Side 10

ii. Eg blar gjennom skuffene og kjem over eit fotografi av deg i ei seng med kvit himling, kraftig overeksponert, ein svart kropp midt i alt lyset, og med ein tynn tusjstrek stür namnet ditt under, dato og stad. Eg lar fingeren følgje den skeive skrifta, denne grensa i kursiv, mot det som er deg

10


Det blinde punktet ferdig.qxd:A

31-08-10

12:56

Side 11

Lys opp HAN tar opp eit ark kva tenker du på når eg viser deg dette bildet HO eg skulle ikkje kome hit eg skulle ikkje ha vore her HAN kan du sjå ein gong til på bildet HO ser på arket eg hadde ei sånn dokke då eg var lita HAN kan du fortelje litt meir kva var det som hendte HO bak blokkene ligg skogen og inne i skogen ligg tjernet

11


Det blinde punktet ferdig.qxd:A

31-08-10

og på botnen av tjernet bryt seg av HAN på botnen av tjernet HO eg kasta ho der pause kan du forstå det kort pause ho ligg der på ryggen i mudderet HAN nokre gongar hjelper det å sjå eit bilde kort pause det kan hjelpe deg til å hugse HO den eine armen er vridd bakover ho ligg der, ho ser opp i vatnet kort pause ho ser eit ansikt som bøyer seg over

12

12:56

Side 12


Det blinde punktet ferdig.qxd:A

31-08-10

12:56

Side 13

HAN kven er det sitt ansikt HO eg kan ikkje sjå det HAN er det deg ho ser eller er det nokon andre HO vatnet er uklart kort pause lyset bryt ikkje lenger gjennom vatnet HAN lar du det berre forsvinne HO korleis kan eg la det forsvinne eg har ikkje sett dette ansiktet før pause det er kanskje noko eg drøymer HAN du drøymer frå botnen av tjernet

13


Det blinde punktet ferdig.qxd:A

HO men det er ikkje eg som ligg der nede HAN er det du som st책r over og ser ned i vatnet HO lys beveger seg opp fr책 botnen vatnet tar farge trekker pusten eg kan ikkje sj책 det Lys ned

14

31-08-10

12:56

Side 14

Profile for Det Norske Samlaget

Det-blinde-punktet  

s o i rha u g J o n o l a v 2 Du finst i bølgjene. Dikt. Samlaget 2007 Jon Olav Sørhaug Samlaget Oslo 2010 3 © 2010 Det Norske Samlaget www.s...

Det-blinde-punktet  

s o i rha u g J o n o l a v 2 Du finst i bølgjene. Dikt. Samlaget 2007 Jon Olav Sørhaug Samlaget Oslo 2010 3 © 2010 Det Norske Samlaget www.s...