Page 9

Det blinde punktet ferdig.qxd:A

31-08-10

12:56

Side 9

i. første januar, 2002 det er her eg først ser deg igjen, når du kryssar fjordgata og trekker kåpa di tettare inntil kroppen, høge hælar blå maskara og eit ansikt av glas mot vinden som stryk etter vegen, kvervlar opp snøen og fører deg bort frå desse gudsforlatne gatene, ut av byen over eit jorde og langs ei togskinne du kryssar ei linje, eit punkt usynleg for blikket

9

Det-blinde-punktet  
Det-blinde-punktet  

s o i rha u g J o n o l a v 2 Du finst i bølgjene. Dikt. Samlaget 2007 Jon Olav Sørhaug Samlaget Oslo 2010 3 © 2010 Det Norske Samlaget www.s...