Page 10

Det blinde punktet ferdig.qxd:A

31-08-10

12:56

Side 10

ii. Eg blar gjennom skuffene og kjem over eit fotografi av deg i ei seng med kvit himling, kraftig overeksponert, ein svart kropp midt i alt lyset, og med ein tynn tusjstrek stür namnet ditt under, dato og stad. Eg lar fingeren følgje den skeive skrifta, denne grensa i kursiv, mot det som er deg

10

Det-blinde-punktet  
Det-blinde-punktet  

s o i rha u g J o n o l a v 2 Du finst i bølgjene. Dikt. Samlaget 2007 Jon Olav Sørhaug Samlaget Oslo 2010 3 © 2010 Det Norske Samlaget www.s...