Page 1

Kapittel 1

Filosofi og etikk

Filosofi Når du har arbeidet med dette emnet, skal du kunne • forklare hva filosofi er • vite hva et filosofisk spørsmål er

Hva er tanker? Ordet filosofi er satt sammen av to ord: filos og sofia. Filos betyr «kjærlighet» eller «venn», og sofia betyr «visdom». Filosofi betyr altså kjærlighet til visdom eller kunnskap. En filosof er en person som tenker eller grubler over viktige spørsmål om livet og verden. Det kalles å filosofere.

4 COGITO5kap1+2.indd 4

04-03-11 06:51:28


Spørsmål Du kan undre deg og stille spørsmål om alt mulig. Noen spørsmål kan du bruke sansene dine til å finne svaret på.

Er det varmt ute i dag?

Hvordan virker egentlig en mobiltelefon? Andre spørsmål kan du finne svaret på ved å spørre en som vet mer enn deg. Du kan også lete i bøker eller på Internett.

Spørsmål som har ett bestemt svar, kalles faktaspørsmål. Et filosofisk spørsmål er annerledes. Det kan nemlig ha flere svar.

Er det alltid galt

Noen ganger er du uenig med andre

å stjele?

om et filosofisk spørsmål. Da kan dere diskutere problemet.

Filosofer tenker over og diskuterer filosofiske spørsmål. De bruker tankene og fornuften for å forsøke å finne svar på dem. Å bruke fornuften er å tenke klart for å finne et best mulig svar.

5 COGITO5kap1+2.indd 5

04-03-11 06:51:28


Oppgaver 1 Hva er filosofi? 2 Hva er et faktaspørsmål? 3 Hva er et filosofisk spørsmål? 4 Hva gjør en filosof?

5 Hvilke av disse spørsmålene er filosofiske, og hvilke er faktaspørsmål? a Er jorda flat? b Er det riktig å spise kjøtt? c Hva er klokka? d Hva er tid? e Hvem fant opp klokka? f Kan mennesker bo på månen? g Hva er leksa til fredag? h Hva er vennskap? i Er det sol ute i dag?

6 Ta med deg skrivesaker og gå ut. a Bruk sansene dine og lag ei liste over ting du ser, hører og lukter. b Lag minst tre spørsmål til noe på lista. Det kan være både filosofiske spørsmål og faktaspørsmål.

6 COGITO5kap1+2.indd 6

04-03-11 06:51:29


etikk Når du har arbeidet med dette emnet, skal du kunne • forklare hva etikk og etiske regler er

Hva er verst, å brekke armen på noen ved et uhell, eller å gi noen en skramme med vilje? Etikk er filosofi som prøver å gi svar på hva som er rett og galt, og som sier noe om hvordan mennesker bør oppføre seg. Etiske regler forteller hva som er riktig å si eller gjøre.

etiske regler Etiske regler kan hjelpe deg til å gjøre det som er riktig. Det som er riktig å gjøre, er etisk, mens det som er galt å gjøre, er uetisk.

Hvordan kan jeg vite at det jeg gjør, er riktig?

7 COGITO5kap1+2.indd 7

04-03-11 06:51:29


Alle samfunn har regler. Men reglene er ikke de samme overalt. Hva som oppfattes som riktig, kan også forandre seg over tid. Finnes det etiske regler som gjelder for alle mennesker til alle tider?

etikk og fornuft Du gjør ofte det som er rett, uten å tenke over det. Men noen ganger er det vanskelig å vite hva som er rett eller galt. Siden etiske regler ikke er de samme overalt i verden, kan du ikke alltid spørre noen eller slå opp i ei bok for å få svar på hva du bør gjøre. Du må bruke fornuften og tenke selv. Det er mye du kan gjøre som ikke er forbudt, men likevel kan det være uetisk å gjøre det. Det er ingen lov som forbyr deg å erte noen for klærne de har på seg. Men de fleste er enige om at det er galt. Det er også galt å holde noen utenfor leken, selv om det ikke er ulovlig.

8 COGITO5kap1+2.indd 8

04-03-11 06:51:31


Oppgaver 1 Hva er etikk? 2 Hva er etiske regler? 3 Hva vil det si å gjøre noe som er uetisk?

4 Hvorfor finnes det etiske regler i alle samfunn, tror du? 5 Hvorfor kan etiske regler være forskjellige til ulike tider og på ulike steder, tror du? 6 Det er forbudt ved lov å stjele. Kan det likevel finnes situasjoner da det ikke er uetisk å stjele? Begrunn svaret. 7 «Selv om lover er blitt skrevet ned, betyr ikke det at de aldri bør forandres», sa Aristoteles. Hva tror du han mente? Kan du nevne eksempler på lover som du mener bør forandres? 8 a Synes du det er etisk eller uetisk å slå? b Synes du det er etisk eller uetisk å slå noen som har slått deg først? c Synes du det er etisk eller uetisk å slå en hest på baken for å få den til å gå?

9 Les og gjør oppgaver om etiske dilemmaer. Be læreren om kopi.

9 COGITO5kap1+2.indd 9

04-03-11 06:51:31


Filosofene platon og aristoteles Når du har arbeidet med dette emnet, skal du kunne • fortelle kort om filosofene Platon og Aristoteles og hva de tenkte om etikk

Det som skjedde i antikken, er fremdeles viktig for samfunnet vårt i dag. Tre filosofer fra denne perioden er spesielt viktige: Sokrates, Platon og Aristoteles. De regnes som de første store filosofene, og alle tre var opptatt av etikk. De ville finne ut hva som var rett og galt, slik at menneskene kunne leve gode liv sammen.

Antikken er navnet på en periode i historien. Den varte fra omtrent 700 år før Kristus til 500 år etter Kristus.

10 COGITO5kap1+2.indd 10

04-03-11 06:51:32


Sokrates var læreren til Platon. Da Sokrates døde, startet Platon sin egen skole. En av de flinkeste elevene hans var Aristoteles. Midt i bildet kan du se Platon i rød kappe, og Aristoteles i blå kappe.

platon «Den som vet hva som er rett, vil også gjøre det som er rett», sa filosofen Sokrates. Er du enig med ham? Kan du nevne eksempler som viser om han tar feil eller ikke?

platon og læreren hans Platon var eleven til Sokrates. De bodde i Aten for omtrent 2400 år siden. Platon var ofte med når Sokrates gikk rundt og snakket med folk i Aten. Etter at Sokrates var død,

Platon

skrev Platon ned noen av disse samtalene. Men Platon skrev også om sine egne tanker om filosofi.

11 COGITO5kap1+2.indd 11

04-03-11 06:51:35


Sokrates tenkte at det finnes noe som er godt og rettferdig for alle mennesker til alle tider. Et samfunn blir godt å leve i dersom menneskene er gode og rettferdige, mente han. Derfor ville Sokrates hjelpe menneskene i Aten med å finne ut hva som var godt og rettferdig. I stedet for å fortelle dem hva han selv mente, stilte Sokrates spørsmål til dem han snakket med. På den måten måtte de tenke og komme fram til svarene selv.

Det var ikke alle som likte det Sokrates gjorde. De som bestemte i Aten, anklaget Sokrates for å bryte loven og for å blande seg inn i deres saker. De sa også at han fikk de unge til å tro og mene mye som var feil. Derfor ble han stilt for retten og dømt til å drikke gift, slik at han døde.

platons tanker om et rettferdig samfunn Platon skrev også om hvordan han selv syntes Aten skulle styres. Han tenkte slik: De som bestemmer har dømt et godt menneske som Sokrates til døden. Da må det jo være noe galt med lovene deres! Spørsmål om rett og galt er filosofiske spørsmål. Det bør være filosofenes oppgave å få folk til å forstå hva som er sant og rett, for da kan de leve gode og rettferdige liv. Platon mente altså at samfunnet ville bli bedre og mer rettferdig hvis filosofene fikk styre.

12 COGITO5kap1+2.indd 12

04-03-11 06:51:35


platons idélære Tror du det finnes noe som er sant for alle mennesker, uansett hvor i verden de bor? Platon mente at det måtte finnes noe som alltid er godt. Han kom fram til at dette «noe» finnes som ideer i en slags usynlig verden – en tankeverden.

En virkelig hest og ideen hest er ikke det samme.

Tenk for eksempel på en hest. Det finnes mange ulike typer hester. Hester forandrer seg hele tiden. De blir født, de vokser, de blir syke, og de dør. Men ideen eller tanken om en hest inneholder alt som er felles for alle hester.

13 COGITO5kap1+2.indd 13

04-03-11 06:51:36


På samme måte er det med ideen om det gode. Den inneholder noe som er felles for alt som er godt, vakkert og sant. Ideen om det gode er overordna alle andre ideer. Ideene er altså perfekte mønster for alle ting vi ser rundt oss i verden. De er alltid de samme og forandrer seg ikke. Derfor mente Platon at det vi kan tenke oss, er mer virkelig enn det vi kan se og sanse. Den verdenen vi sanser rundt oss, er på en måte bare en skygge av den perfekte tankeverdenen.

Platons filosofi kalles gjerne idélæren. En idé er det samme som en tanke eller noe du ser for deg.

Oppgaver 1 Hva er en idé? 2 Hva mente Platon om den virkelige verdenen som vi lever i? 3 Hvorfor mente Platon at filosofene burde bestemme i samfunnet?

4 Finn ut mer om Platon. Skriv minst fire faktasetninger.

14 COGITO5kap1+2.indd 14

04-03-11 06:51:36


aristoteles Hva mener du er viktig for et godt liv? Platon var læreren til Aristoteles. De var enige i mye, men Aristoteles var uenig med Platon når det gjaldt idélæren. Aristoteles mente nemlig at menneskene bare kan vite noe sikkert om det de kan se og sanse. Han ville lære om det han så rundt seg i naturen.

aristoteles og den gylne middelvei Aristoteles mente at det gode liv er et liv der du bruker fornuften og tankene og følger en gyllen middelvei i alle ting. Det som er gyllent, er som gull. Det er best. En middelvei er veien i midten. Dersom menneskene følger en gyllen middelvei,

Aristoteles skrev mange bøker om ulike tema.

vil de gjøre det som er rett og godt. Aristoteles mente altså at det er best å velge det som er midt imellom, eller passelig. Da blir man lykkelig, tenkte han.

15 COGITO5kap1+2.indd 15

04-03-11 06:51:37


Alle m책 spise. Men hvis du spiser for mye eller for lite, blir du syk. N책r du spiser akkurat passe mye, velger du den gylne middelveien.

16 COGITO5kap1+2.indd 16

04-03-11 06:51:37


aristoteles og lykke Aristoteles mente også at lykken er målet med alt menneskene gjør. Den gylne middelveien fører til lykke, men det er også andre ting Aristoteles mente er viktige: Alle mennesker er ulike og har sine spesielle evner. De blir lykkelige når de bruker disse evnene best mulig. Alle trenger andre mennesker for å bli lykkelige. Derfor er venner, familie og et hjem viktig. Alle får det bedre når de lever sammen i et samfunn. I et samfunn utfører menneskene ulike arbeidsoppgaver, og de møter andre mennesker som de kan snakke og ha det gøy sammen med. Der kan de også arbeide, slik at de får brukt sine spesielle evner og anlegg bedre.

17 COGITO5kap1+2.indd 17

04-03-11 06:51:38


Oppgaver 1 Hva mente Aristoteles når han sa at mennesker burde velge den gylne middelveien? 2 Hva mente Aristoteles om lykke?

3 Studer bildet fra skolen til Platon på side 11. Legg merke til at Platon peker oppover, mens Aristoteles peker nedover. Hva vil kunstneren fortelle om de to filosofene, tror du? 4 Svar på disse spørsmålene og begrunn svarene: a Er du enig med Aristoteles i at mennesker blir lykkelige når de bruker evnene sine best mulig? b Er du enig med Aristoteles i at mennesker trenger hverandre for å bli lykkelige?

5 Finn ut mer om Aristoteles. Skriv minst fire faktasetninger.

18 COGITO5kap1+2.indd 18

04-03-11 06:51:38


Livssyn Når du har arbeidet med dette emnet, skal du kunne • vite hva et livssyn er

Hva tror du et livssyn er? Alle mennesker har et livssyn. Ordet er satt sammen av ordene liv og syn. Livssynet ditt handler derfor om hvordan du ser på livet, og hvordan du oppfatter verden. Det kan for eksempel være hva du mener om hvor menneskene kommer fra, hva du mener er rettferdig, og hva du mener er et godt liv. De som tror på en religion, har et religiøst livssyn. Livssynet er knyttet til den religionen de tror på. De som ikke tror på noen gud, har et verdslig livssyn. Deres livssyn er ikke knyttet til noen religion. Det verdslige livssynet som har flest tilhengere, er livssynshumanismen. Livssynshumanister i Norge kalles også humanetikere. Symbolet for livssynshumanister kalles «Happy Human».

Oppgaver 1 Hva er et livssyn? 2 Hvorfor har mennesker ulike livssyn, tror du?

19 COGITO5kap1+2.indd 19

04-03-11 06:51:39

Cogito 5, bokmål, kapittel 1  

Cogito 5, bokmål, kapittel 1