Page 94

Det er rart å tenkje på aT han aldri skal få leike med riDdarborga eller parkeringshuseT igjen. eller med hundehuseT som hanne har laga av ei sTor pappeske. i barnehagen er det dessutan lesesTund kvar dag og Vaflar når nokon har bursdag. slik er deT nok ikkje på skulen.

Lykketanna.indd 8

13.05.2019 08

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019