Page 80

fakta og dokumentar

SIGRI SANDBERG

MØRKE

STJERNER, REDSEL OG FEM NETTER PÅ FINSE Har mørket blitt ein avgrensa ressurs? Vinteren i Noreg er lang og svart. Eller er han eigentleg det? To tredelar av nordmenn bur no slik at dei ikkje kan sjå Mjølkevegen. Det blir stadig fleire gatelykter, utelys og skjermar. Kva gjer alt dette kunstige lyset med oss menneske, med dyra og alt som lever? Sigri Sandberg har alltid vore mørkredd. Ho dreg åleine til fjells vinterstid for å finne ut meir om mørket og eigen redsel. Vi møter dokumentar | ISBN: 9788252197914

ISBN 978-82-521-9791-4 PRIS KR 329,- | I SAL

også ei anna kvinne, Christiane Ritter, som overvintra i ei fangsthytte på Svalbard i 1934.

e-bok | ISBN: 9788252197761 PRIS KR 249,- | I SAL

Sandberg skriv om kva som skjer i kroppen når det blir natt. Ho fortel om søvn, stjerner, svarte hol, nordlys og mørketid, men også

9 7 8 8 2 5 2 1 9 7 9 1 4

9 788252 197914

om himmellover og den globale kampen for nattehimmelen. Kanskje er det slik at dette mørket Sandberg er så redd for, er mykje viktigare enn vi trur? «Sandbergs bok er både aktuell og vakker,

sigri sandberg (f. 1975) er journalist og har

og føyer seg inn i rekken av sakprosa som

arbeidd for sentrale norske aviser i over 20 år. Ho har

poengterer hvor viktig naturen, stillheten – og

budd mange år på Svalbard og skrive ti bøker – om

nå mørket – er for oss.»

natur, friluftsliv, klima og polare strok. Sandberg voks opp i Gulen og Bergen og er busett i Oslo.

janne bjørgan, bergensavisen

«Til tross for mørkeredselen er boka lys i tonen. (...) Dette er ei bok å legge på nattbordet.» fredrik wandrup, dagbladet

80

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019