Page 75

fakta og dokumentar

JON HELLESNES

NATOKOMPLEKSET

OM MILITÆRPOLITIKK, ATOMVÅPEN OG NORSK USASERVILITET Eit fredeleg naboskap med Russland er avslutta Under ei vernande skodde av hemmeleghald, uklar tale og semantisk forvirring er Solbergregjeringa i ferd med å overlate mykje av norsk militærpolitikk til Pentagon og hovudkvarteret i NATO. Den enorme dimensjonen til krigsøvinga Trident Juncture markerer at Noreg er blitt ein aktiv deltakar på den offensive sida i den nye kalde krigen. «Vi» er dermed med på å definere Russland som eit fiendeland. Ei slik

debatt | ISBN: 9788252198652

ISBN 978-82-521-9865-2 PRIS KR 249,- | I SAL

markering gjer det også klart at det fredelege,

e-bok | ISBN: 9788252198669

diplomatisk ordna naboskapet er over. Det

PRIS KR 199,- | I SAL

er også blitt tydeleg at Noreg følgjer USAs leiarskap, uansett kva eller kven som er på veg inn i den amerikanske styringseliten. Tidlegare aktørar i den gamle kalde krigen hevdar med god grunn at det er USA som har starta den

9 7 8 8 2 5 2 1 9 8 6 5 2

9 788252 198652

nye.

jon hellesnes (f. 1939) er forfattar og professor emeritus i filosofi ved Universitetet i Tromsø. Han har fått litteratur- og formidlingsprisar og er æresdoktor ved Universitetet i Bergen. Med kronikkane og artiklane sine i dagspressa har Hellesnes i mange år vore ei befriande kontrær røyst i den offentlege samtalen.

75

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019