Page 74

fakta og dokumentar

ALEXANDER HÄUSSER OG JØRGEN NORHEIM

NORWEGER­ STRASSE FRÅ BERLIN TIL STALHEIM VIA NORDKAPP

Ei original og kunnskapsrik reiseskildring I Berlin kjem Jørgen Norheim og den tyske vennen hans, Alexander Häusser, over ei rekkje gater som er oppkalla etter norske stader og personar, frå Griegstraße til Stahlheimer Straße. Dei bestemmer seg for å oppsøkje stadene i Noreg som har gitt namn til gatene. dokumentar | ISBN: 9788252195729

ISBN 978-82-521-9572-9 PRIS KR 349,- | UTG. OKTOBER

Alexander har sin eigen motivasjon for å ta turen. Far hans var i Noreg som ung soldat, og

e-bok | ISBN: 9788252197846

drøymde alltid om å dra tilbake. Han døydde

PRIS KR 269,- | UTG. OKTOBER

då Alexander var sju år gammal. No vil Alexander ta turen faren aldri rakk, og prøve å finne ut kva det var med Noreg som gjorde at

9 7 8 8 2 5 2 1 9 5 7 2 9

9 788252 195729

faren så gjerne ville attende dit. Medan far til Alexander kjempa for nazistane, stod far til Jørgen på den andre sida. Han var blant dei norske prestane som i protest mot nazifiseringa braut med NS-staten.

jørgen norheim (f. 1952) har sidan debuten i

Norwegerstraße er ei reiseskildring så vel

1994 gitt ut fleire kritikarroste romanar. Han voks opp

som ei mentalitets- og kulturhistorie, full av

i Sollia og Vestre Slidre og er utdanna historikar.

overraskande sprang undervegs.

alexander häusser (f. 1960) er frå Reutlingen og bur i Hamburg. Han har studert germanistikk og filosofi og har gitt ut fleire bøker.

74

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019