Page 72

språk

KRISTIN FRIDTUN

SPRÅKET ER EI BUKSE

OM BILETBRUKEN I NORSK SPRÅKDEBATT Er språket ein spegel, eit tårn eller kanskje ein kropp? «Bokmålsrettskrivinga er eit villnis.» «Dialekten min er utvatna.» «Samnorsk er ein graut.» «Nynorsken døyr.» Slik pratar vi om språk. Vi omtalar dialektar og skriftmål som vegetasjon, væsker, matretter og organismar – eller som instrument, språk | ISBN: 9788252197891

ISBN 978-82-521-9789-1 PRIS KR 329,- | I SAL e-bok | ISBN: 9788252197907 PRIS KR 249,- | I SAL

9 7 8 8 2 5 2 1 9 7 8 9 1

9 788252 197891

byggverk, infrastruktur og kledeplagg. Men kvifor gjer vi det? Og kva slags likskapar og skilnader er det mellom biletbruken til fagfolk, lekfolk, målfolk, riksmålsfolk og anna folk i den norske språkdebatten? Kristin Fridtun har saumfare artiklar, lesarbrev og kommentarfelt på jakt etter svar. Ho viser oss ei side av norsk språkdebatt som har vore lite kjend til no, og ho gjer det med stø hand og lun humor. Språket er ei bukse løyser låtten og set tankane i sving – samstundes.

kristin fridtun (f. 1987) har mastergrad i norrøn filologi. Fridtun er fast spaltist i Dag og Tid og har vore bidragsytar i ymse tidsskrift og bøker. Hen kjem frå Elverum og er busett på Lillehammer. Fridtun har gitt ut bøkene Norsk etymologisk oppkok, Nynorsk for dumskallar, Kjønn og ukjønn og Homoflokar.

72

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019