Page 65

pocket

TORE KVÆVEN

NÅR LANDET MØRKNAR Brageprisvinnande roman om kjærleik, hemn og naturens og menneskas kraft Året er 1293. Den unge guten Arnar Vilhjalmsson ror i si første kvalrossjakt. Etter jakta står der ei jente framfor han. Ho kastar eit blikk på dyret han har felt, og blikket hennar er trassig, orda er hånande. Etterpå snur ho seg og spring, utan å sjå seg tilbake. Ho heiter Eir. I den norrøne Vesterbygda på Grønland har ei uro snike seg inn. Kvalrossen som gjorde folket her rike, har trekt seg unna. Skipa som seglde hit frå Noreg og Island for å drive handel, er sjeldnare å sjå. Grønlendingane sine eigne farkostar er i forfall. Menneska spør seg: Er dette dei siste tider?

pocket | ISBN: 9788252198270 PRIS KR 179,- | I SAL

e-bok | ISBN: 9788252193930

ISBN 978-82-521-9827-0 PRIS KR 179,- | I SAL

Arnar drøymer om å ein dag byggje seg eit skip

lydbok | ISBN: 9788252197440

og segle mot landa i vest, der tømmer og jern og

PRIS KR 299,- | I SAL

trua på framtida finst. Og i den draumen finst Eir. I jakta på framtida er Arnar villig til å trasse både sin eigen høvding, sine eigne gudar og lovene i landet.

9 7 8 8 2 5 2 1 9 8 2 7 0

9 788252 198270

tore kvæven (f. 1969) er sauebonde, lærar og forfattar frå Sirdal. Han debuterte i 2011 med Hard er mitt lands lov, ein stor episk roman om eit vikingtokt til det indre av Afrika. Han har også skrive barneboka Kameljegeren (2013). Han vann Brageprisen for sin andre roman Når landet mørknar (2018).

65

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019