Page 63

pocket

MARIT EIKEMO

GRATIS OG UFORPLIKTANDE VERDI­ VURDERING Om jakta på det perfekte liv Hanne er lei av å sjå dei vellykka vennene frå studietida bu i villa med hage, medan ho sjølv går på veggene i den same gamle leilegheita med mann og to små barn. Men no har draumehuset dukka opp. Vi følgjer Hanne og Andreas dei siste dagane før bodrunden. Medan dei går gjennom prospektet, rom for rom, blir også deira eige samliv kartlagt, og fleire spørsmål melder seg: Er lengten etter draumehuset like mykje eit forsøk på å få forholdet og livet til å henge saman? Og kva konsekvensar får fortidas små og store svik for

pocket | ISBN: 9788252198508

den viktige avgjerda som ligg framfor dei?

PRIS KR 179,- | I SAL

Gratis og uforpliktande verdivurdering er ein underhaldande og overraskande roman om draumen om det perfekte liv.

e-bok | ISBN: 9788252193596

ISBN 978-82-521-9850-8 PRIS KR 179,- | I SAL

lydbok | ISBN: 9788252197433 PRIS KR 299,- | I SAL

9 7 8 8 2 5 2 1 9 8 5 0 8

9 788252 198508

marit eikemo (f. 1971) frå Odda er ein av våre skarpaste samtidsforfattarar. Eikemo debuterte i 1999 med intervjuboka Her, no. Møte med unge menneske. Hennar første roman, Mellom oss sagt, kom i 2006. Eikemo har til saman gitt ut fem romanar, den seinaste er Gratis og uforpliktande verdivurdering (2018). Ho har hausta fleire litterære prisar og fekk i 2017 Amalie Skram-prisen for sin forfattarskap.

63

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019