Page 56

gjendiktingar

UKON

FORKLARINGS­ OPPLYSNINGANE DIKT I UTVAL Ei av Sveriges mest særeigne poetiske stemmer For første gong på norsk får vi med Forklaringsopplysningane presentert eit større utval dikt av den svenske poeten Ulf Karl Olov Nilsson – også kalla UKON. UKON viser at poesi kan vere eit vis å sjå verda på, gjennom ei ramme av ulike system og dikt som er både konseptuelle og politiske, realistiske og absurde. Med stor respekt og omtanke auser han av si lange røynsle som klinisk psykolog og psykoanalytikar, i ei lyrikk | ISBN: 9788252193503

ISBN 978-82-521-9350-3 PRIS KR 299,- | UTG. OKTOBER

kontinuerleg språkleg omforming. Utvalet er konsentrert rundt midten

e-bok | ISBN: 9788252193510

av forfattarskapen, mellom samlingane

PRIS KR 249,- | UTG. OKTOBER

Vädrets hjärna (1994) og Brukaren (2011), med tyngdepunkt i gjennombrotet Stammar frå 2002. I tillegg presenterer boka nokre

9 7 8 8 2 5 2 1 9 3 5 0 3

9 788252 193503

nyskrivne dikt. Utval og gjendikting ved Monica Aasprong. SAGT OM BRUKAREN (2011): «Eg veit ikkje om det er kverulanten i meg som elskar UKONs poesi, eller om det er lingvisten, sosialisten, onanisten. Kva betyr det at eg ikkje veit det? Kanskje at UKONs dikt omfattar heile

ulf karl olov nilsson (f. 1965), også kalla

meg, at dei ikkje tvingar meg til å gi avkall på

UKON, er poet, kritikar, psykolog og psykoanalytikar.

delar av mi menneskelegheit for å få plass. At

Han sit i redaksjonen for tidsskrifta Glänta og Arche.

ingen er betre enn UKON på det som han er

Han debuterte i 1990 med Kung-kung og slo gjennom

god på: å moralsk og språkleg møblere samtida

med diktsamlinga Stammar (2002). UKON har gitt ut

vår.»

både poesi og essay i tillegg til fleire gjendiktingar, og i 2014 kom hans første roman.

56

athena farrokzhad, aftonbladet

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019