Page 54

gjendiktingar

MAURICE MAETERLINCK (RED.: JON FOSSE)

FIRE DRAMA Intens dramatikk frå ein av Europas mest populære forfattarar før første verdskrigen. På starten av 1900-talet var Maurice Maeterlinck ein av Europas aller mest kjende forfattarar og symbolistar, og i 1911 fekk han nobelprisen i litteratur. Maeterlincks intense og fantasifulle drama om forboden og uunngåeleg kjærleik, om kreftene som finst i mennesket og naturen, og om lagnadstunge val var svært populære. Blant desse er Dei blinde, Dei sju prinsessene, Inntrengjaren og Pelléas og Mélisande, alle trykte i denne boka.

drama | ISBN: 9788252197242

ISBN 978-82-521-9724-2 PRIS KR 299,- | I SAL e-bok | ISBN: 9788252197259 PRIS KR 249,- | I SAL

9 7 8 8 2 5 2 1 9 7 2 4 2

9 788252 197242

maurice maeterlinck (1862–1949) var ein belgisk franskspråkleg poet, dramatikar og essayist.

54

Omsett frå fransk av Grete Kleppen.

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019