Page 52

omsette essay

ELENA FERRANTE

FRANTUMAGLIA TANKAR, BREV OG INTERVJU Innsiktsfullt om å skrive og skape Forteljingane livnærer seg av dette frantumaglia som ulmar under eit tilsynelatande einskapleg ytre, og som er ein slags kaostilstand ein kan starte frå, eit tåkelagt område som krev å bli lyst opp. Derifrå kjem historier og karakterar. Ei heil verd har lese Elena Ferrantes romanar frå Napoli. Endeleg kjem boka der vi får møte forfattaren, i skrift, på heimebane. Dette er rike og kloke essayistiske tekstar og det om litteratur | ISBN: 9788252197174

ISBN 978-82-521-9717-4 PRIS KR 379,- | I SAL e-bok | ISBN: 9788252197181 PRIS KR 299,- | I SAL

næraste vi kjem verdsforfattaren. Boka tek oss med til arbeidsrommet til Elena Ferrante, ein kompromisslaus forfattar med ein altomfattande lidenskap for litteratur. I brev, intervju og essay snakkar ho om

9 7 8 8 2 5 2 1 9 7 1 7 4

9 788252 197174

korleis bøkene blir til, og kvifor det er heilt nødvendig at ei bok får leve sitt eige liv – frigjord frå forfattaren. Ho drøftar tema

elena ferrante er fødd i Napoli. Sidan debuten

ho er oppteken av, blant anna morskap,

i 1992 har ho gitt ut fleire kritikarroste romanar.

feminisme, psykoanalyse, film og litteratur.

Napoli-kvartetten har gitt Ferrante eit internasjonalt

Ho skriv om barndommens mektige

gjennombrot. Rettane til bøkene er selde til 43 land,

lager av fantasi og førestillingar, og om

og bøkene har fått strålande kritikkar. Elena Ferrante

minnefragment – og frantumaglia – som blir

er eit pseudonym.

til forteljingar. Omsett frå italiensk av Kristin Sørsdal. SAGT OM FRANTUMAGLIA: « dette ER Ferrante: For et språk, for en forfatter!» guri hjeltnes, vg

52

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019