Page 50

lyrikk, drama og essay

EINAR ØKLAND

ROSEMALTE SELFIES – OG OMVENDT Folkedikting til kvardagsfest og nattleg høgtid I Einar Øklands nye diktbok får du mellom anna servert lyriske hermer, gåter, ordtøke, kvad, stev og prosaiske notisar. Desse tekstane kan brukast til seriøs ut- eller innvortes sjølvmedisinering eller som sjølvforsvar. Det er nokon som ropar: Paddene som kjem ut or munnen lyrikk | ISBN: 9788252198478

ISBN 978-82-521-9847-8 PRIS KR 299,- | I SAL

er blitt verneverdige nå, og munnen kan berre dra til helsike.

e-bok | ISBN: 9788252198485 PRIS KR 249,- | I SAL

Men korleis kom paddene først inn i munnen?

9 7 8 8 2 5 2 1 9 8 4 7 8

9 788252 198478

Pass du di eiga padde! Du høyrer at det er du som ropar og held deg for øyro, for å verne om padda.

einar økland (f. 1940) debuterte i 1963 og har motteke ei lang rekkje prisar og skrive over 80 bøker innanfor dei fleste sjangrar. Dei nyaste diktbøkene hans er Sykling i søvne (2015), Nokre valsar, nye og gamle (2014), Statsminister-boka (2014), Smil utan smilar (2011), Vandreduene (jubileumsutgåve 2010, først utgitt 1968), Krattet på badet (2006), Poetiske gleder (2003) og Etter Brancusi (1999).

50

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019