Page 45

lyrikk, drama og essay

HILDEGUNN DALE

RAPPORTAR FRÅ HAVET Skrifta på sjøen Ein forfattar legg ut på ei reise i eit år saman med kapteinen og dottera deira Olina. Hunden og kattane må bli att heime. Om bord i seglbåten Elle Melle har dei loggbøker, notatbøker og eit skipsbibliotek. Rapportar frå havet er ei poetisk omarbeiding av notat frå denne reisa, og vi får også glimt av Olina sine nedteikningar. Kva skjer når ein legg det vanlege livet bak seg og gir slepp på tid og stad? Kva skjer med refleksjonane, med draumane – med skrifta –, når ein er i stadig rørsle? Eg har nok minne for eit liv, treng ikkje fleire. /

lyrikk | ISBN: 9788252198546

ISBN 978-82-521-9854-6 PRIS KR 279,- | UTG. NOVEMBER e-bok | ISBN: 9788252198553 PRIS KR 199,- | UTG. NOVEMBER

Kunne opphalde meg resten av livet i ein seglbåt på opent hav. / Kvar dag ha setningar sagde av andre til underhaldning. / Augo ville etter kvart bli som hav. Drivande, blanke, / ute av stand til å halde ei stove.

9 7 8 8 2 5 2 1 9 8 5 4 6

9 788252 198546

hildegunn dale (f. 1974) debuterte i 2003 med diktsamlinga Solkant. Rapportar frå havet er den sjuande diktsamlinga hennar.

45

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019